MARAS: Pet

MARAŠ: Pet

Bio sam član selekcione komisije koja je odabrala pet kompozicija za Monteviziju, pa va...