Stvara li se “izgubljena generacija”?

1301Biropocetna

Vlada nije adekvatno stimulisala nova zapošljavanja, posebno olakšice za otvaranje novih radnih mjesta i poreske olakšice koje poslodavcima omogućavaju veće zapošljavanje. Takođe, politika tehnoloških viškova ne funkcioniše onako kako se očekuje, smatra ekonomski analitičar Siniša Lekić.

 

Objavljeno: 13. 01. 2014 - 23:15 Promjenite veličinu teksta: A A A

 

U Crnoj Gori je lani nastavljen trend rasta nezaposlenosti, a naročito zabrinjava povećanje stope nezaposlenih starosti do 25 godina, kojih je krajem trećeg kvartala prošle godine bilo 5720, što predstavlja rast od 14,72 odsto na godišnjem nivou. Još veći rast, od čak 50,72 odsto, registrovan je za mlade uzrasta od 25 do 30 godina. Učešće mladih do 30 godina u ukupnoj registrovanoj nezaposlenosti u 2013. premašilo je jednu trećinu, pokazuju zvanični podaci Zavoda za zapošljavanje.

“Rastegljive” stope: Zanimljivo je da Vlada, što se tiče stope nezaposlenosti, barata sa cifrom od oko 20 odsto,  što je za pet odsto veći procenat nego u evidenciji Zavoda za zapošljavanje!

1301vladasjednica
U Akcionom planu zapošljavanja i razvoja ljudskih resursa za 2014. godinu, koji je Vlada nedavno usvojila, pretpostavlja se da bi “stvarna nezaposlenost” - kad bi se proširila definicija nezaposlenosti na one koji ne traže posao u Crnoj Gori - mogla kretati do čak 30 odsto. Prema analizi, tržište rada karakteriše izuzetno niska stopa zaposlenosti aktivno radnog stanovništva, izuzetno visoka stopa nezaposlenosti mladih i dugoročno visoka stopa nezaposlenosti.

- Najveći problem tržišta rada Crne Gore je niska stopa zaposlenosti. U pogledu stope zaposlenosti za aktivno radno stanovništvo  od 15 do 64 godine, Crna Gora zaostaje za prosjekom Evropske unije za oko 17 procentnih poena: dok je u EU ta stopa oko 65 odsto, u Crnoj Gori ona je oko 48 odsto, navodi se u Akcionom planu zapošljavanja i razvoja ljudskih resursa za 2014. godinu.

Ovo zaostajanje je veoma veliko, imajući u vidu da je učešće zaposlenih u stanovništvu radnog uzrasta relativno inertan indikator, i da su potrebne godine visokog rasta BDP-a i sa njim povezanog rasta zaposlenosti da bi se postigao osjetan i održiv napredak u konvergenciji prema evropskom prosjeku.

- Detaljnija analiza uzroka niske stope zaposlenosti pokazuje da je ona rezultat kako visoke stope nezaposlenosti, tako i niske aktivnosti stanovništva radnog uzrasta, pri čemu ova potonja čak ima i veći efekat na stopu zaposlenosti od visoke stope nezaposlenosti. Smanjenje stope nezaposlenosti na evropski prosjek pri ostalim jednakim parametrima bi mnogo manje uticalo na porast zaposlenosti u Crnoj Gori nego što bi to bio slučaj sa izjednačavanjem stope participacije sa evropskim prosjekom, piše u Akcionom planu.

1301slekic1nova
Fale investicije i stimulacije:
Ekonomski analitičar Siniša Lekić ocijenio je u izjavi Portalu Analitika da podaci koje  Vlada prezentuje govore da je stopa nezaposlenosti kod nas u stalnom porastu i da je to  stanje  kod mlade populacije posebno izraženo.

-Razloga za to ima mnogo i - svaki je bitan. Mnogo se pominju investicije i najave povećanja zaposlenosti, a to nikako da se vidi iz statističkih podataka. Vlada nije adekvatno stimulisala nova zapošljavanja, posebno olakšice za otvaranje novih radnih mjesta i poreske olakšice koje poslodavcima omogućavaju veće zapošljavanje. Takođe, politika tehnoloških viškova ne funkcioniše onako kako se očekuje. Tu ima dosta prostora za nova zapošljavanja, a i politika produžavanja radnog vijeka sa težim uslovima za penzionisanje pogoduje većoj nezaposlenosti.

Jedan od ključnih razloga za rast nezaposlenosti je opbrazovna politika, koja nema dovoljno sluha za potrebe tržista, dok ekspanzija fakulteta dovodi do gomilanja obrazovanog kadra za koji realno nema potrebe, barem ne u tom broju. Mislim da bi i veća kontrola radnika na crno sigurno dala rezultate- podvukao je Lekić.

Smatra da uloga Zavoda za zapošljavanje nije adekvatna i da se svodi na puku evidenciju broja nezaposlenih.

-Na kraju, veliki je uticaj politike u segmentu zapošljavanja. Bira se kadar koji mora prvenstveno biti politički podoban, a kvalitet i sposobnost se stavljaju na zadnje mjesto- zaključio je Lekić.

1301dankacetkovic
Visoka dugoročna nezaposlenost:
Kako se konstatuje u vladinoj analizi, nezaposlenost je visoka i uglavnom dugoročna u Crnoj Gori. Dugoročna nezaposlenost je oko 60 odsto među registrovanim nezaposlenim prema podacima Zavoda za zapošljavanje i skoro 70 odsto prema Anketi o radnoj snazi.

-Visoka dugoročna nezaposlenost doprinosi raširenosti pojave obeshrabrenosti među neuspješnim tražiocima posla. Analize koje proširuju definiciju nezaposlenosti na lica koja ne traže posao, ali bi bila spremna da rade kada bi bilo šansi da se zaposle, daju još veće procjene stvarne stope nezaposlenosti, koja bi mogla da ide do 30 procenata, navodi se u Akcionom planu.

Vlada koristi anketnu stopu zbog uporedivosti: Portparolka Zavoda za zapošljavanje Danka Ćetković objasnila je u izjavi Portalu Analitika da se u Vladinim izvještajima koristi anketna stopa koju obrađuje Monstat, dok ZzZ vodi evidenciju o registrovanim nezaposlenim licima i iskazuje registrovanu stopu nezaposlenosti.

-Ove dvije stope nezaposlenosti u suštini mjere različite stvari i razlike u podacima o stopi nezaposlenosti je uobičajena pojava u većini zemalja koje nezaposlenost mjere na osnovu različitih izvora. One proizlaze iz različitih definicija zaposlenosti, odnosno nezaposlenosti, primijenjenih u pojedinim načinima mjerenja ovih pojava. Zavod za zapošljavanje mjeri stopu nezaposlenosti upoređujući broj registrovanih nezaposlenih i broj aktivnog stanovništva. Zakonski, nezaposlenim licem se smatra osoba od 15 do 67 godina života koja je crnogorski državljanin ili stranac sa ličnom radnom dozvolom, koja se nalazi na evidenciji Zavoda za zapošljavanje, sposobna ili djelimično sposobna za rad, a koja aktivno traži zaposlenje- kazala je Ćetković, ističući da je registrovani broj nezaposlenih lica na evidencijama biroa rada kategorija koja se svakodnevno mijenja.

-Zavod nedjeljno dostavlja izvještaje o registrovanoj stopi nezaposlenosti. Zavod je u obavezi da registruje kao nezaposlena samo ona lica koja aktivno traže zaposlenje. Registrovanje nezaposlenih lica na evidencijama zavoda je striktno uslovljeno odredbama Zakona o zapošljavanju i ostvarivanju prava iz osiguranja od nezaposlenosti. S druge strane, Monstatova anketa o radnoj snazi se sprovodi kvartalno na osnovu uzorka domaćinstava i to na broj od 3.000, primjenjujući pri tome tzv. ‘’rotacioni model’’ utvrđivanja strukture uzorka. Anketa je anonimna, a u roku do 80 dana od završenog anketiranja se prezentuju dobijeni rezultati- rekla je Ćetković.

Prema definiciji MOR-a (Međunarodna organizacija rada), stopa nezaposlenosti predstavlja učešće nezaposlenih lica u ukupnom broju ekonomski aktivnih  (zaposlenih i nezaposlenih) lica određene starosne grupe. Nezaposleni, prema definiciji MOR-a, su osobe koje zadovoljavaju sljedeća tri uslova- nijesu imale posao tokom posmatrane sedmice, aktivno su tražile posao tokom zadnje četiri sedmice i spremne su da počnu da rade u roku od dvije sedmice ukoliko im se ponudi odgovarajući posao.

-Stopa nezaposlenosti po definiciji MOR-a se može mjeriti samo putem istraživanja. To može dovesti  i do grešaka. Na primjer, stopa nezaposlenosti zasnovana na istraživanju radne snage može biti precijenjena ukoliko zaposleni nijesu dovoljno zastupljeni, dok su neaktivna i nezaposlena lica suviše zastupljena u istraživanju. U Crnoj Gori je veliki broj korisnika MOP-a  (materijalnog obezbjeđenja poreodice) i novčanih naknada za vrijeme nezaposlenosti- više od 14.000 porodica koristi neko od prava MOP-a i 10.000 korisnika novčanih naknada  za slučaj nezaposlenosti). Nerijetko je slučaj da ova  lica, kada  se anketiraju pri odgovaranju,  ne vjeruju u anonimnost, pa prećutkuju činjenicu da koriste ova primanja i često rade u zoni sive ekonomije, iz straha da ne ostanu bez primanja, uvijek će  reći da ne rade ništa i da su nezaposleni, što u značajnoj mjeri može uticati na konačnu sliku o broju nezaposlenih. Ovo je jedan od razloga, što je prethodne godine započeta reforma socijalne zaštite- konstatovala je Ćetković, napominjući da je uobičajeno je da se u zvaničnim dokumentima poziva na anketnu stopu iz razloga što je ona međunarodno uporediva, dok se registrovana stopa zasniva na nacionalnim zakonodavstvima.

1301konobar
Visoko učešće mladih u strukturi registrovanih nezaposlenih:
Broj mladih na evidenciji nezaposlenih, posebno mladih sa visokoškolskim obrazovanjem, ubrzano raste.

Podaci su zabrinjavajući. Na evidenciji Zavoda za zapošljavanje krajem novembra 2013. nalazilo se 10.532 visokoškolaca, što je činilo 30,5 odsto ukupnog broja nezaposlenih (34.445) dok je u istom periodu 2012. god. to učešće iznosilo 21,8 odsto ( 6.706 ) a, primjera radi, krajem 2008. god. 8,8 odsto (2.547). Istovremeno, broj novoprijavljenih visokoškolaca je, u periodu januar-oktobar ove u odnosu na isti period 2012. godine veći za 15,9 odsto (8.127 : 7.012 ) dok je broj onih bez radnog staža, odnosno, koji dolaze iz sistema redovnog obrazovanja porastao za 9,7 odsto ( 2.800 :2.552).

Visok rast nezaposlenih visokoškolaca ostvarivan u proteklih nekoliko godina posljedica je znatnog povećanja broja srednjoškolaca koji se upisuju na visokoobrazovne ustanove (sada već preko 80 odsto), što potvrđuje i prisutan trend smanjivanja prijavljenih srednjoškolaca na evidenciju nezaposlenih, a rast prijavljenih visokoškolaca. To, iz godine u godinu, povećava i produkciju iz sistema visokog obrazovanja i taj trend će se nastaviti i u nekoliko narednih godina, imajući u vidu da se na završnim godinama studija, osnovnih (III i IV godina), specijalističkih i magistarskih nalazi oko 9.800 studenata.

1301vladazgrada
Izražene strukturne disproporcije između ponude i tražnje na tržištu rada Kod velikog broja zanimanja ponuda je znatno veća od tražnje što nameće potrebu intenzivnije realizacije raznovrsnih programa obuka i osposobljavanja (dokvalifikacija, prekvalifikacija, kursevi itd.) primjerenih različitim ciljnim grupama u nastojanju da se, u što većoj mjeri, usklade odnosi ponude i tražnje na tržištu rada kroz povećanje znanja vještina i kompetencija, a time poveća i zapošljavanje, odnosno zapošljivost, posebno lica koja su u najnepovoljnijoj situaciji na trţištu rada kada je u pitanju njihova konkurentnost i socijalna uključenost, zaključuje se u Akcionom planu.

Prilagoditi obrazovni sistem potrebama tržišta rada: Savjetnica Unije poslodavaca Crne Gore Ana Maraš izjavila je Portalu Analitika da je ta poslovna asocijacija bila član radne grupe koja je radila na izradi Akcionog  plana zapošljavanja i razvoja ljudskih resursa za 2014. godinu i učestvovala u konsultacijama za pripremu Akcionog plana za unapređenje zapošljavanja mladih za 2014. godinu.

- Ono na čemu UPCG insistira i za šta će se zalagati i u narednom periodu kako bi došlo do pozitivnog pomaka na tržištu rada je  kreiranje obrazovne politike u skladu sa potrebama tržišta rada, kroz pravovremenu identifikaciju potreba za obrazovanjem i obukom i sagledavanje kratkoročnih i dugoročnih prioriteta i planova na sektorskim nivoima. Takođe, potrebno je jačati preduzetničke kompetencije mladih kroz obrazovni sistem. Dosta je urađeno na ovom polju, ali da bi se ove vještine mogle primijeniti potrebno je za to stvoriti odgovarajuće realne uslove – kroz pojednostavljenje procedura za pokretanje biznisa, finansijsku i savjetodavnu podršku mladima i potencijalnim preduzetnicima (npr. biznis inkubatori), smanjenje biznis barijera, odnosni generalno kroz stvaranje regulatornog okvira koji će podsticati razvoj preduzetništva i samozapošljavanje. Povoljan biznis ambijent uslovljava kreiranje novih radnih mjesta, budući da privlači investitore i kreira privredni rast- navela je Maraš.

1301unija_poslodavaca
Naglasila je da je neophodno osigurati kvalitet svih oblika praktičnog osposobljavanja mladih (sistem praktične nastave i profesionalne prakse mladih u stručnim školama, program stručnog osposobljavanja visokoškolaca) i razviti koncept obavezne studijske prakse na fakultetima.

-Treba jačati konkurentnost radne snage, pogotovo dugoročno nezaposlenih lica kroz neformalne oblike obrazovanja- programe dokvalifikacije i  prekvalifikacije, kako bi se pravovremeno odgovorilo na potrebe  privrede, budući da se promjene u privredi dešavaju brže nego što formalni sistem obrazovanja uspije da odgovori na njih- pojasnila je Maraš.

Prema saznanjima Portala Analitika, na Birou rada u Bijelom Polju, od ukupnog broja  evidentiranih, čak 52 odsto otpada na mlade, starosne dobi do 30 godina. Iako je premijer najavio otvaranje 40.000 novih radnih mjesta do kraja vladinog mandata očigledno je da će se u Crnoj Gori, slično kao u zemljama južne Evrope, stvoriti “izgubljena generacija”, armija nezaposlenih među mlađom populacijom koja ne može da se zaposli, niti da stvori porodicu, ako se što hitnije nešto ne preduzme.

Siniša GORANOVIĆ

Komentari: 12

14. 01. 2014 - 00:25

Ali kako je moguce da planiraju 40000 radnih dozvola za strance. To ukazuje da: stranci dobijaju radna mjesta koje gradjani CG mogu raditi ili da je skolski sistem neadekvatan, ili i jedno i drugo. Jasno je da ce postojati dio poslova za koje ne mogu naci kvalifikovane u CG, ali da je broj stranih radnika gotovo isti kao i broj zvanicno nezaposlenih je nevjerovatno
Nagual

14. 01. 2014 - 07:33

Ja ne razumijem kako "izgubljena generacija" kad je od izbora do danas zaposleno 17 hiljada gradjana. Tacno i precizno je na premijerskom satu saopsteno - 17 hiljada, ako ste sa tim nezadovoljni idite tamo dje vam je bolje.

14. 01. 2014 - 20:04

Ono sto cemu su ljudi iz nekadasnjih vlasti doprinjeli (a neki su i dan danas u ovoj vlasti i opoziciji sisajuci krv gradjana) naucilo me da ne gajim nikakav patriotizam dok god oni budu kao kancer opstajali u politickom zivotu. Ja ovoj drzavi ne dugujem ni prljavstinu ispod nokta. Zemlja elite i obogacenih skorojevica dok armije mladih nisu u stanju da planiraju svoj zivot.
Jole Drinjak,penzioner Prčanj

14. 01. 2014 - 23:42

..."sijani podatci iz rukava" o broju zaposlenih-nezaposlenih i osale "brojke" na ove teme-"liferovane" od strane Zavoda za zapošljavanje-njegovih (ne)odgovornika? Dakle,pogledajte izvještaj-podatke na ovom portalu i na ove teme: -Zavod i direktora Jelić..30.decembra 2013 godine; - Direktora Jelić,08.januara 2014 godine; i - I ove današnje,14.januara .2014 godine? Niđe veze među njima-"pisani iz rukava" bez predhodne provjere što su prvi dan rekli-"posijali"u neznavenu javnost! Nije gospodo-analitičari ovo nezaposleno stanje-posledica ekonomske krize! Ovo je posledica krize morala na svim nivoima organizovanja!! Posebno na privatnim i državnim univerzitetima đe se školovanje (iz)vodi iz džepova(novčanika)! Jer u zemlji u kojoj ima više fakulteta nego gradskije WC-ne piše se dobro-ne poseno malim zemljama?
EU-ropski

14. 01. 2014 - 23:47

Izgubljena generacija je stvorena kad se "dogodio narod" a godine "počele januarom", zajedno sa "mladima, lijepima i pametnima".
Novi komentar