NVO 4LIFE: Zavisnici od droga grubo diskriminisani u poglavljima 23 i 24

NVO „4 LIFE“ je danas Ministarstvu vanjskih poslova i evropskih integracija uputila svoje komentare povodom adaptacije akcionih planova za pregovaračka poglavlja 23 i 24. -Očigledno je da ni u adaptiranim verzijama akcionih planova za poglavlja 23 i 24 nije uvrštena ni jedna mjera i aktivnost kojom bi se unaprijedila prava zavisnika/ca od droga, kako u poglavlju 23, tako i u poglavlju 24 „Doprinos u oblasti droga“- saopštio je Portalu Analitika izvršni direktor NVO „4 LIFE“ Saša Mijović.
Objavljeno: 16. 12. 2014 - 16:37 Promjenite veličinu teksta: A A A

On naglašava da su zavisnici/ce od droga "jedina marginalizovana grupa koja se u poglavljima ne spominje, niti je za unapređenje njihovih prava i poboljšanje stanja predviđena ni jedna mjera ili aktivnost".

-I ne samo za zavisnike/ce od droga, već i za djecu i roditelje koji su takođe naša ciljna grupa, a koja je obuhvaćena preventivnim aktivnostima. Takođe je očigledno da u oblasti „Doprinos u oblasti droga“ nijednom mjerom ili aktivnošću nije predviđeno učešće predstavnika civilnog sektora. Više je nego jasno da je ciljna grupa koju predstavljamo grubo diskriminisana, kako pri kreiranju samih akcionih planova, tako i pri njihovim adaptacijama. Naše preporuke i mjere smo uputili šefovima pregovaračkih poglavlja prilikom izrade akcionih planova, a koje tada nijesu uvrštene. Zato smo sada uputili iste komentare i preporuke, sa nadom da će se sada uvrstiti u adaptirane akcione planove- naveo je Mijović.  

Smatra da preporuke i mjere tim prije treba uvrstiti jer je ove godine u Izvještaju o napretku u pregovorima Crne Gore konstatovano da treba raditi na unapređenju položaja zavisnika/ca od droga i istaknuto nekoliko konkretnih preporuka koje bi trebalo da budu realizovane.

"Iz ovih komentara koje smo uputili može se izuzeti samo prva mjera, koja se tiče izgradnje Centra za rehabilitaciju i resocijalizaciju zavisnica od droga, koja takođe nije bila usvojena, a koja će zahvaljujući JU Kakaricka Gora, Glavnom gradu, Opštini Nikšić, Opštini Tivat, Zajednici opština CG  i našoj NVO uskoro biti ispunjena", precizirano je u saopštenju.  

Komentari: 0

Novi komentar