Daning-Krugerov efekat

Daning-Krugerov efekat se u psihologiji smatra kognitivnim poremećajem, kad neka ličnost, nekompetentna da se bavi određenim problemom, nastupa sa viškom samopouzdanja, nesvjesna da ono što priča nema utemeljenje niučemu. Danas imamo raširenu situaciju da smo preplavljeni osobama koje sa ogromnom samouvjerenošću govore o stvarima koje elementarno ne poznaju.
Objavljeno: 29. 01. 2015 - 13:11 Promjenite veličinu teksta: A A A

Razvitak interneta je dodatno doprinio tome da su mnogi dobili prostor za onu čuvenu sentencu iz filmova o „Prljavom Hariju“: „Mišljenje je kao dupe – svako ga ima“. Kao da smo zaboravili da je internet i trezor znanja. Ne postoji tema koju nije mogućno provjeriti na internetu kod najvećih autoriteta za pojedine oblasti, umjesto kod sebi sličnih. To, naravno, podrazumijeva raščitavanje stotina i stotina stranica kako bi se formiralo relevantno mišljenje i drznulo da se ono javno iznese. To je prevelik napor za one koji se sa nevjerovatnom lakoćom izjašnjavaju o svemu, a da prethodno ne nađu utemeljenje u ozbiljnoj nauci. I sam sam se služio proučavanjem na hiljade stranica, miliona informacija, kako bi čitaocima onoga što pišem što relevantnije prenio naučno utemeljene stavove nespornih autoriteta i izbjegao taj tako rašireni višak voluntarizma, poznat i kao „kako to mali Perica zamišlja“. Ja jesam vjernik nauke i kompetentnosti, sva moja zapažanja iznesena u mojim tekstovima se naslanjaju na naučnu kompetentnost onih čije sam stavove proučavao i usvajao. Ne patim od nasilne originalnosti i ne izbjegavam da prenosim stavove drugih koje sam usvojio kao moje. 

Zvučna imena kao veliki promašaj: No, postoji i nešto što je moja uža profesija. Dugo vremena sam radio u spoljnoj trgovini u jednoj veoma uspješnoj spoljnotrgovinskoj firmi, baveći se velikim brojem specijalnih spoljonotrgovinskih poslova u kojima se u najvećoj mjeri brusi profesionalnost dipl. oec, poslovanjem sa bankama, garancijama, doznakama, svim vrstama akreditiva .... Čak sam učestvovao u osnivanju i registraciji jedne banke sa velikim ovlašćenjima i kapitalom srednje veličine. To je podrazumijevalo pribavljanje dozvola, cenzusa, obezbjeđenje kapitala, radne snage, otvaranja računa kod ino banaka, etc, etc. Oni koji su bili moji saradnici vrlo dobro znaju kolika je bila moja kompetentnost u poslovima koje smo radili.  Kako sam tada bio vezan poslovno i firmom za Crnu Goru više je nego očito bilo da je Crna Gora uvijek kuburila sa kvalitetnim kadrovima. I tada je bilo premnogo onih sa Daning-Krugerovim efektom, pa se često dešavalo da firma u kojoj sam radio dovodi „zvučna“ imena u Crnoj Gori od kojih se svaki pokazao kao ogroman promašaj. Crna Gora je bila na periferiji ozbiljnijih ekonomskih aražmana i u ondašanjoj Jugoslaviji, a teško je biti recentni ekonomista bez  praktičnog bavljenja svim vrstama poslova. Jedina  ličnost sa autoritetom u ekonomiji u tim vremenima bio je pokojni Boško Glušćević. Ni dr, ni mr, samo Boško Glušćević. Kao živi dokaz da titule nijesu mjerilo ničega na našim prostorima. Nakon toga imali smo ekonomiste i ekonomiju koji nijesu imali nikakve veze sa, recimo, mojim dotadašnjim obrazovanjem i karijerom. Dobili smo ekonomiju šverca roba preko granica kontrolisanih od međunarodne zajednice u ekonomskoj blokadi, pravljenja „falš“ papira i prodaje robe „na crno“  i ekonomiste koji su svoje znanje sticali u neregularnim uslovima. To bi  moglo biti objašnjenje što danas u Crnoj Gori nemamo ekenomske autoritete, što nemamo Boška Glušćevića na čiji komentar se niko ne bi usudio da priča voluntarističke gluposti.

Iako koristi euro, Crna Gora nije član eurske unije: Jedan od češćih Daning-Krugerovih efekata jeste konstantno pokretanje priče o uspostavljanju direktnog platnog prometa između Crne Gore i Srbije, kao najvećeg spoljnotrgovinskog partnera Crne Gore. Radi se o par exellace nepoznavanju elementarnih principa spoljnotrgovinskog poslovanja u bankasrtvu. Crna Gora nije član eurske unije. Ona samo, pod određenim uslovima i pribavljenu saglasnost, koristi euro u svom unutrašnjem prometu. Što implicintno znači da nije moguće vršiti plaćanje prema inostranstvu sa nacionalnih bankarskih računa, jer će to biti moguće samo kad Crna Gora postane dio eurske unije. Kao što je nekad plaćala prema drugim republikama u SFRJ jer je bila dio dinarske unije. Zato se poslovanje crnogorskih banaka prema inostranstvu obavlja na isti način kako se obavljalo u doba SFRJ i dinara kao platežnog sredstva. Dakle, preko inokorespodentnih računa koje su crnogorske banke otvorile u stranim bankama zemalja euro zone i konvertabilne valute. O Srbiji ne treba trošiti riječi. Ona je u potpuno istoj poziciji u kojoj je bila u doba SFRJ. Čak i da je u Srbiji usvojen koncept dvojnog valutnog sitema, što je jedno vrijeme bila ideja kako da se zaštite uspješni privredni subjekti u Srbiji od fluktuirajućeg kursa dinara, ni tada ne bi bio moguć direktni međubankarski promet među Srbijom i Crnom Gorom. I tu nema mjesta za „mišljenja“. Kao što nije moguće lećeti biciklom. Sem preko klirinških, kontokurentnih računa. No i to je besmislica kad se zna da je uvoz iz Srbije deset puta veći od izvoza Crne Gore u Srbiju.

Pobjeda Sirize novi izazov za razbuktavanje sindroma: Ovih dana smo dobili novi izazov za razbuktavanje Daning-Krugerov efekta pobjedom Sirize na izborima u Grčkoj. Pošto se većina građana Crne Gore vodi principom da je, prvo, Zapad uvijek kriv za sve, i drugo - ako postoje nedoumice, primjenjuje se prvi princip, očekujem salve reagovanja ideološki obojenih jurodiva, koji nemaju veze sa ekonomijom. Najčešće optužbe su da su zemlje čije su banke povjerioci same nudile novac Grčkoj te su saučesnici u finansijkoj propasti Grčke. To je tolika glupost kao kad bi izrekli optužbu da je Kina krivac ako Crna Gora uđe u prezaduženost zbog kineskog kredita za izgradnju auto puta. Eura zona je jedinstvena monetarna zona. Recimo poput nekadašnje Jugoslavije, sa tom razlikom što je Jugoslavija imala centralnu monetarnu instituciju, a euro zona to nema (što jeste uzrok velikog broja  problema). Banke nijesu humanitarne ustanove. One su nastale na tome što su postojali subjekti koji imaju višak novca i subjekti kojima je novac potreban u neke svrhe, a nedostaje im. Banke rade po principu profita. Za same banke najsigurniji su plasmani prema državi i prema stanovništvu. Privredni subjekti mogu propasti, države teško propadaju, građanina može samo smrt spasiti duga, a i u tim uslovima se banka može naplatiti preko najbližih. Zato su banke (a ne države) odobravale Grčkoj komercijalne kredite na isti način kako se zadužuju sve države svijeta. Nije na bankama u Crnoj Gori da vode brigu o zaduženosti Crne Gore kada odobravaju kredite državi, već je to posao vlasti u Crnoj Gori. Isto važi i za Grčku! Pa Kina je poznata po svop poslovima, u kojima otkupljuje dugove američke države uz diskont, od onih kojima je novac potreban i na taj način ubira velike prihode kad potraživanja dospiju na naplatu. Što će reći da i Kina ima veliko povjerenje u naplativost državnih dugova USA. Bavio sam se svop poslovima u doba sankcija, prodajući dugove jugoslovenskih firmi na sekundarnom tržištu hartija od vrijednosti, pa imam elementarno znanje o tome. Crnogorska ideološka svijest optužuje banke što su radile svoj posao a ne optužuje vlasti Grčke koje nijesu radile svoj posao, već su uveli Grčku u tešku dužničku krizu. Za mene je to poput veoma česte situacije u Crnoj Gori u kojoj su mnogi podizali kredite koje sada vraćaju njihovi žiranti. Oni trošili – drugi plaća. Nevjerovatno da u takvoj situaciji Merkelova postaje negativac, opraštajući polovinu dugova Grčkoj i rastežući ostatak na period koji ne bi potopio Grčku. Sad se pojavljuje Siriza sa demagogijom koja je mogla da prevari samo teške očajnike, što Grci trenutno jesu, pa ,će se (Grci) brzo uvjeriti da ne postoji „radikalski hljeb“ od tri dinara. Grčka je tu đe je jer je trošila nezarađeno. Tuđu akumulaciju. Sada Siriza hoće da joj se oproste krediti i odobre novi kako bi pospješila potrošnju i time podigla privrednu aktivnost. Pa Grčka je tu situaciju ima svo vrijeme pa vidimo kako je tu potrošnju iskoristila za privredni rast?! Sav novac je otišao u neproizvodnu potrošnju! Grčka nema svoju akumulaciju niti mogućnost da štampa eure i inflatorno finansira potrošnju. Jedini način da podigne potrošnju , odnosno, zaustavi štednju je novo zaduživanje.

Što je, u stvari, nudila Siriza na proteklim izborima:

  • prekid aražmana sa MMF i EU mjerama štednje i vraćanja duga,
  • uključenje struje potrošačima iako nijesu platili račune,
  • besplatene školske obroke za đecu,
  • zdravstveno osiguranje za sve,
  • bonove za hranu za najsiromašnije,
  • 13-tu penziju za penzionere koji dobijaju manje od prosjeka
  • besplatan prevoz za dugoročno nezaposlene,
  • subvencije stanarina za 30.000 stanova.

 

  • Jasno je da se radi o klasičnoj demagogiji. Vrlo je neodgovrno obećavati narodu nešto a ne navesti odakle će se obezbijediti novac za to. U ekonomiji ne postoji perpetium mobile, niti besplatan ručak. Da biste nekome dali, od nekoga morate uzeti. Iako pripadam lijevoj misli, čini mi se da su grčki birači napravili katastrofalnu grešku i izabrali praznu demagogiju. Ne postoji valjana argumentacija koja bi osporila superiornost kapitalističkog modela upravljanja privredom. Međutim, takav model nosi stalno latentnu opasnost od povremenih kriza. Čini se da sadašnja kriza svojim obimom i dubinom prevazilazi sve dosadašnje. To nije moguće sagledati u pravom svjetlu jer su države reagovale na krizu i višestruko ublažile njene posljedice. Dovoljno je samo pomenuti zapadno spašavanje dalekoistočnih banaka od kolapsa čime je izbjegnuta mnogostruko veća svjetska ekonomska kriza. Zanimljivo je da ni Kina ni Rusija nijesu ništa učinile u ublažavanju posljedica ekonomske krize na međunarodnom planu iako bi, u slučaju kolapsa, one same bile velike ekonomske žrtve. Konstatacija da one nijesu izazvale krizu ne pomažu mnogo u najgorim scenarijima.

Crna Gora – nevjerovatna kobinacija: Crna Gora je nevjerovatna kombinacija pravoslavnog narodnjaštva, revolucionarnog zanosa sve većeg broja ekstremnih ljevičara među mladim ljudima i pragmatičnog „poslovnog“ svijeta koji koriste iz sve snage neuređenost tržišta u Crnoj Gori i odsustvo institucija i instrumenata regulatorne politike. Ovaj revolucionarni dio, koji se kiti petokrakama i slikama Če Gevare, potpuno nekritički prihvata svaku antikapitalističku (čitaj antizapadnu) djelatnost. Mi danas živimo u svijetu koji je globalan. Svijetu koji uspostavlja neka pravila koja važe za sve one koji hoće da budu dio onoga što se zove uređeni, demokratski svijet. Svako ima pravo na izbor. Pretpostavljam da postoje i u Zimbabveu oni što kritikuju EU, što ih ne bi bilo u Crnoj Gori. Radi se o ljudima koji su nesposobni da se osvrnu đe žive, pa im dobro dođe što je EU u ekonomskoj krizi i traže joj mane. Pamtim vremena kada nije bilo krize i znam kakve je to benefite donijelo svim zemljama koje su postale njen dio. I porodice se svađaju i rasturaju u finansijskoj krizi pa je smiješno posmatrati EU kroz ovaj period krize. Krize dolaze i prolaze. Neće ni ova kriza trajati vječito.  Oni koji posprdno govore o „novoj ideologiji evroatlanskih integracija“ očito nijesu svjesni da to nije ideologija već nužnost. Pojavile su se nove ekonomske sile, naročito u najmnogoljudnijim zemljama. Neujedinjena Evropa neće predstavljati ništa ni u ekonomskim ni u poltičkim razmjerama. Rascjepkana biće samo zalogaj u ustima novostvorenih velikih ekonomija. Naročito evropske manje zemlje. Osim toga, ideja otvorenih evropskih granica je ideja evropske ljevice. Ja je smatram izuzetnom. Što se tiče mojih lijevih ubjeđenja, ona se odnose samo na otpor da novac bude mjerilo svega u društvu. Na našim prostorima, bez ikakve tradicije, to se svodi na trivijalanost u svim sferama ljudskog života.

Ljevica je ta koja nosi progesivnost, taj novum koji stvara nove vrijednosti i ne bazira se samo na baštini, najčešće zloupotrijebljenoj i izvitoperenoj. Samo je potrebno napraviti model kapitalističkog upravljanja privredom i socijalističku ideju u društvenim odnosima. Ovo što nudi Siriza je klasični populizam, koji se ne razlikuje od bilo kojeg drugog populizma,  i sa lijevim i sa desnim predznakom. Zato im nije problem koalicija sa ekstremnom desnicom.

 

Komentari: 21

Analitičar

29. 01. 2015 - 16:34

Grci ne misle da su trošili nezarađeno, već tvrde da je Zapad korumpirao njine vlastodržce kako bi plasirao svoj kapital uz visoku stopu profita, te su i troškovi korupcije pali na leđa građana Grčke. Kad je riječ o korupciji uvijek postoje oni koji daju i oni koji primaju. S toga razloga Zapad ne može izbjeć odgovornost za sve što se sbivalo u Grčku. Nije slučajno Siriza formirala Ministarstvo za borbu protivu korupcije! Neko je jednom morao reć: Dosta je! Što se tiče štednje kao načina izlazka iz krize, to je toliko STUPIDNA ideja da ne zavrijeđuje ni komentar. Jasno, treba štedit, ali ne na način koji preporučuje Njemačka, već umjesto rasipanja valja RACIONALNO trošit budžet. Njemački "model" štednje drastično smanjuje potrošnju, iza čega ide isto takvo smanjenje proizvodnje, obšte smanjenje prihoda i onda ostaje pitanje okle Grcima novac za vrtanje dugova? Stvar je jasna - iz novoga zaduživanja i iz prodaje svega vrijednoga što Grčka ima. To i jest cilj Njemačke. Pitaš se okle Sirizi novac za razvoj? Prosto je - Zapad će malo skresat NAPUVANA potraživanja, a malo će i popričekat. Makar toliko može učinjet kako bi oprao svoje grijehe. Imaš previsoko mišljenje o (krupnome?) kapitalizmu. Ne bi on daleko dogurao da nije spregnut s državom. Država je najveći kupac i investitor, ali i "razčišćavač terena" za potrebe tijeh kapitalista. Ono što je važno nije privatno vlastništvo, već profesionalni menadžment. Ekonomija nauka? Ih!
danilo stojanovic

31. 01. 2015 - 10:01

Analiticar. Slazem se sa vama sto se tice "stednje" kao nacinu izlaska iz ekonomske krize (tu smo, izgleda, obojica skloni da usvojimo postavke Krugmana i Stiglica. S tim sto i Krugman smatra da "New Deal" nije toliko doprinijeo oporavku Amerike koliko WWII). No, problem "Sirize" je malo drugaciji. Svi smo zaboravili da su penzije u Grckoj bile vece od onih u Njemackoj, da su imali 13-u i 14-u platu na kraju godine, i da su se prosto utrkivali da trose pare. Olimpijada sama je pojela grdne milijarde. Treba li pomenuti najbogatiju organizaciju u Grckoj – Pravoslavnu Crkvu koja sjedi na milijardama EUR-a dok im gradjani gladuju? I koji, uzgred, ne placaju porez!? No, nema sumnje da narod u Grckoj pati i placa decenijske greske njihovih korumpiranih politickih (porodicnih) oligarhija. Koje su oni sami birali! Pojavljuje se Siriza – ljevicarski odgovor na neolbertarijanizam. Siriza se dokopala vlasti. Pitanje je sada kako ce to iskoristiti? Politikanstvo i populizam su dobri u kampanji. Ali, ljevicarski slogani ne mogu da zamijene preko noci kompleksni i korumpirani drzavni aparat. Mislite li da ce oni koji su decenijama zivjeli od korupcije da s odusevljenjem prihvate moralisticke proleterske ideje Sirize? Nesto mi ovo opasno mirise na situaciju u Njemackoj prije dolaska Hitlera. I tamo su socijalisti bili na vlasti i uspjesno zabrljali ekonomiju. I samounistili se - sto je i otvorilo put Hitleru. Sve mi se cini da opasnost za moderno drustvo nije u ljevici (i dikreditovanom komunizmu), vec vise u desnici - i sve vise povampirenom fasizmu? Ovog puta u jos bolesnojoj formi “klero-fasizma”? Mozda je zato i Siriza “pobijedila”? Da dokaze svoju nemoc. I da otvori put fasistickim oligarhijama? Ne zaboravite da su imudri Grci - tvorci demokratije - bili svjesni da iza vlasti demokratije, dolazi vlast oligarhije, a zatim tiranija – pa opet demokratija. I tako – u krug. Vjecno vracanje istoga?
Anonimno-1851194523

30. 01. 2015 - 08:56

https://kljucnekosti.wordpress.com/2015/01/11/aleksis-cipras-srecni-bankari-i-nesrecna-drustva/
Boban Bg

30. 01. 2015 - 16:10

Koga briga što priča taj demagog. Grčka je u doba drahme finansirala deficite štampanjem novca i inflacijom socijalizovala gubitke. Kad je ušla u euro zonu, jedva ispunivši krioterijume, više nije imala tu vrstu monetarnog instrumenta. Pa je počela da se zadužuje. Dodatno su uradili nešto što je ispod moralnih vrijednosti - obmanjivali svoje partnere u EU o nivou zaduženosti. Sad je Merkel kriva što ne želi da se grčki dug prelije na njemačke poreske obveznike. Omjesto da se optuže oni koji su Grčku doveli u ovakvu situaciju. Mi smo svi izgubili etničke vrijednost pa onaj za koga navijamo može svašta da čini, a onaj koga mrzimo uvijek je kriv. SWa kojom to proizvodnjom ovaj demagog traži veću potrošnju? Da bi opet uvozili evropsku, američku i kenesku robu? Može se živjeti u oblacima kratko vrijeme, ali je život neumitan. Povećati minimalne plate sa 450 eura na 700 je klasični populizam koji neće drugo trajati. Je l' treba Njemci da finansiraju te plate? Okle će da pokrije tu razliku? U Srbiji su minimalne plate nešto više od 150 eura. A Srbija nije u takvoj situaciji poput Grčke! Samo vi slušajte i čitajte prodavce magle.
Analitičar

30. 01. 2015 - 19:15

Odviše si uronio u neoliberalni kapitalizam, pa ti se čini da ništa drugo nije moguće. Siriza neće uspjet SAMO ako je neoliberalni kapitalisti i od njih kontrolisane vlade nađu načina da je onemoguće. A, načina, dao je bog, ne fali. Ti kao samoproglašeni ekonomijski ekspert trebao bi znat da potražnja stimuliše proizvodnju. Ako nema tražnje za koga će proizvodit? Za lagere? TEK TO je propast ekonomije, enormna potrošnja, bez ikakve realizacije. I F.D.Roosevelt uveo je štednju, ali NE kako bi vrtao dugove, već da bi INVESTIRAO u javne radove koji su zaposlili milione ljudi, dakle aktivirao je javnu potrošnju kako bi podstakao proizvodnju i pokrenuo privredni mehanizam. Iz toga je izrasla današnja moć USA. Ne spominji etiku uz neoliberalni kapitalizam, jer to su nespojivi pojmovi. Neoliberalni koncept PODRAZUMIJEVA gaženje svijeh etičkijeh norma. Jedino što je važno jest nj.v. PROFIT. Ali, NE profit u korist društva, već profit u korist pojedinaca. Poznata je stvar da su najveći eksperti u izbjegavanju plaćanja poreza upravo spomenuta gospoda, koja upravljaju politikom, upravljaju državama, upravljaju svijetom. A, od kad je toga svijeta oni su VAZDA radili SAMO za svoju korist! I, bili IZAZIVAČI svijeh ratova. I bili oni koji su se tijem ratovima najviše (čak jedino!) okoristili. I danas isti generišu krize, generišu ratove, ali i izpiraju mozgove iluzijom da svi možemo postat bogati, samo ako to dovoljno jako želimo. Ako ne uspijemo, sami smo krivi. A, sve to da bi ZAŠTITILI sebe i svoju poziciju! Možda je ovo što radi SIriza utopija, jer čoek je jako kvarljiva roba, ali ako niko ne pruži odpor, odista ćemo se svi strmoglavit u konačnu propast.
Anonimno-1251279104

30. 01. 2015 - 19:50

https://kljucnekosti.wordpress.com/2015/01/29/boris-buden-svijet-se-raspada-kao-sfrj/
Cocorayco

30. 01. 2015 - 15:16

Previše je ovo komplikovano za nekoga ko ne barata logikom. Fino je sve objašnjeno i treba samo shvatiti. Jasno je kao dan da će Grčka morati, prije ili kasnije, da vrati svaki cent i kamatu pride, Ne pomažu tu nikakve Sirize i slične partije koje su se uzdigle na nesrećnoj prezaduženosti zemlje. Dugoročno, ili će Grčku uvući u veću propast ili će, zbog napuštanja izbornog programa, izazvati tešku nestabilnost. Nikada teleološki pristup u rješavanju problema nije doveo do njegovog razrješenja već je samo iskomplikovao stvari. Bojim se da će se to desiti i u Grčkoj i da će Grci platiti cijenu prihvatanja olako datih obećanja.
Anonimno-379199260

31. 01. 2015 - 17:07

Logicno je da ce Grcka morati da vraca dugove jedino sto eventualno moze ocekivati je neki novi aranzman koji ce taj postuapk uciniti manje bezbolnim za Grcku a sa druge strane zadovoljiti kreditore sa Zapada.No Siriza ima i druge instrumente koji mogu doprinijeti da se dugovi smanje i da se postigne razvoj drzave.Mogu se recimo pod lupu staviti bogastva grckih oligarha i nacini na koja su stecena.Tu lezi potencijal da se od onih koji su tahjkunizacijom drzave sebe obogatili a hiljade drugih osiromasili povrati ekonosmka stabilnost Grcke.Ako bi se iakda promjenila vlast u CG prvo sto bi trebalo ucniti je da se dvije milijarde dolara za koje se procjenjuje da ih posjeduje 20 crnogorskih drzavljana vrate onome od koga su oteti-od drzave CG i njenih gradjana.Cudim se da ovoliki eksperti a sve velike patriote koji pisu po portalu ne uzimaju u obzir i ovu opciju.bice da neki medju njima i sami spadaju u one koji su neposteno sticali u godinama iza nas ili da su toliko zaludjeni domacim tajkunima da su zarad njih spremni da brane i one njima slicne u Grckoj.
Bazarov

31. 01. 2015 - 16:53

OOPS!!!! Vec duze vrijeme imamo prilike da citamo "analize" autora koje nemaju nikakve veze sa zdravim razumom a kamoli sa novinarstvom. Eto na samom pocetku autor nam kaze : "I sam sam se služio proučavanjem na hiljade stranica, miliona informacija, kako bi čitaocima onoga što pišem ...". Medjutim, stvar je sta autor ne pise nego prepisuje i citira sve i svasta , a ocigledno je da nema osnovno znanje za posao koji je placen. Tako da mu ne pomazu ni "salabahteri" a niti "milijuni stranca koje proucava". na internetu. Na istom tom Zapadu za kasnjenje na posao 56 sekundi, neznanje i nestrucnost se dobija noga u guzicu. U jednoj od svojih analiza nas "vjernik nauke" nam je "pisao" o Hrvatskoj i Hrvatskim zemljama PRIJE 150 GODINA.. Kad bi na Zapadu autor neke kolumne napisao ovakvu budalastinu prije bi ga ismijali u medijima a kasnije bi odgovarao za svoju nestrucnost.. Da ne spominjem legendarnu analizu kad je "nas vjernik nauke" nazvao "svoju analizu" na Engleskom jeziku (citirajuci pjesmu Neil Younga,) poceo tekst sa Stonsima i Pink Floydom a zavrsio sa Slobom i i ostalim likovima nasih naroda i narodnosti. Isto tako smo imali prilike da citamo "analizu" gdje je nas naucnik "metodom istrazivanja" copy & paste "napisao "tekst citirajuci Tolstoja. tako da se 70 % teksta sastojao od Tolstojevih citata. Ovaj put je "nas vjernik nauke" citaocima dokazao svoju "strucnost iz predmeta Ekonomija i Psihologija. A nas "naucnik" , kako stvari stoje, ce nam nakon "procitaniih" milijardu i 200 hiljada stranica u slijedecoj analizi citirati Sigmunda Frojda i potpisati se kao "autor" teksta,Ovakve analize bi se odlicno uklopile u skec Monty Pythona ili u analize i mudre misli Grunfa i grupe TNT.
angelique

04. 02. 2015 - 13:42

svako kod drugog/ih primijeti prvo osobine koje i sam ima
Ima nade za Herceg Novi..

31. 01. 2015 - 20:59

...i njegov "Iiiiiizbordps-svaštanešto.."(ka u Grčku:krajnja ljevica i krnja desnica?) Oj ha Novljani,lako vam je sada-kad vam ovaj Portal pruža mogućnost da ove "komentatore i autora ovog beogradskg teksta"-prontno angažirate u rešavanju spornih privatitzacija po Novome u pasani kvarat od vijeka-vijeka koji su pozobali asinusi...."vjernici u kapiltalističku privredu-socijalnu pravdu-raspodjele što h i j e n a m a- pretiječe? Kažu da se bolje roditi brez one rabote-nego li brez s r i ć e-koja ih vreba od Debelog brda do Veriga(Turske bande?)? Sa projenjivim(od zelja do zelja) prešdnicima-ki u doba SFRJ koja trajaše-bojim se koliko će trajati i Novska "e u r e k a"-uz pomoć savjetnika-luftera sa ovog Portala-iz ove taze "teme-šeme"? Zato ne zaboravite-svi vi koji se "nadate" da:N A D A nigda ne u m i r e! Na žalost ,umiru oni koji su se "n a d a l i"...?
Sanja

01. 02. 2015 - 07:35

"mišljenje je dupe svako ga ima", tako autor počinje ovaj tekst,iz koga se jedino može zaključiti da autor kombinuje nespretno sa tuđim mišljenjem. Nazivati Boška Gluščevića autoritetom u ekonomskoj nauci je obična glupost.To je čovjek koji je bio mentor svim "vođama antibirokratske revolucije " na čelu sa Momoirom Bulatovićem,kada je Crna Gora po drugi put izgubila u 20 v.izgubila državu,a i do danas se u potpunosti nije oporavila.I za prepisivanje je potreban talenat i irađeni kriterijumi.
Nikola

01. 02. 2015 - 14:12

Umjesto da radiš ono što ti je posao, da budeš neko ko će pomagati dijaspori, objedinjavati je ti unosiš mržnju i razdor. Baš ću da pitam Đagu zamišlja li on tako saradnju sa dijasporom.
Advokati Crne Gore...

02. 02. 2015 - 18:27

...su i dalje u stanju sućuti za svojom braćom koja u Srbiji štrajkuje glađu-otimajući i dalje od (ne)znavenije? Zato molim solidarnost-brez ćosanja /cu(f)t(e) & paste e fažole ?/ ?!
Peko Popović

16. 02. 2015 - 18:52

Nemoj sad, Jovanoviću, pričat kako provjeravaš svoje navode, prije mjesec i nešto si priča da u društvenoj nauci postoji totalni konsenzus oko toga što jeste demokratija. A toga konsenzusa pogotovo nema na ljevici! .... Ovo ti je možda i ponajbolji tekst, i ne znam što ne pišeš o ekonomiji, ....No, i ođe imaš jednu grešku, reka si da se Rusija i Kina nijesu potrudile da ublaže ekonomsku krizu, pomognu ugrožene i slično, a istovremeno tvrdiš da Grci ne mogu da optuže evropske banke zbog kredita, jer su ih sami i podigli. Međutim, ako stvarno vjeruješ u izuzetnost ideje Evropske unije, ako si stvarno ljevičar, ako vjeruješ baš u takvu ljevičarsku Evropu, onda moraš da priznaš da je Merkelova morala da stopira kredite, i da je morala i prije 10 godina da zna kuda to vodi Grčku. A nije je spriječila iz čistih DESNIČARSKIH razloga. Znaš ti to dobro. Ljevica je ta koja mora da zauzda kapitalizam kad se ovaj zanese, a evropska ljevica to nije učinila u slučaju Grčke. Iz te perspektive Siriza ima pravo, laprda se o ljevici ali nje niđe nije bilo onda kada su krediti uzimani. Ako tvrdiš da Njemačka ili Francuska nijesu mogle da predvide očigledno dužničko ropstvo Grčke i prije 10 godina, ja bih reka da ne govoriš tačno
Pg

28. 02. 2015 - 23:50

Dobro je ako je svoje stavove provjerio na internetu:) Jos da malo poradi na padezima i bice to ok:) Nevjerovatno je da danas bas svako, bukvalno, moze doci u priliku da objavljuje tekstove... U cemu je znacaj ovakvih , tesko je odgonetnuti.
Novi komentar