Crna Gora kao konstitucionalna demokratija

Autor: Slobodan JOVANOVIĆ

Crna Gora kao konstitucionalna demokratija

Crna Gora nema ni intelektualne, ni demokratske, ni istorijske potencijale da izmišlja nove forme državnog uređenja i organizacije društva. Niti je ona po bilo čemu specifična u odnosu na druge države demokratskog svijeta. Voluntarizam koji je zahvatio Crnu Goru prijeti joj da postane u potpunosti nefunkcionalna država, prepuna laičkog djelovanja i odsustva svijesti o tome što je uređeno, demokratsko društvo. U Crnoj Gori je na djelu princip „uzmi što više možeš“ prava, uzurpacije, odsustvo tako neophodnog osjećaja za državu i društvenu cjelinu, odsustvo tako nužne solidarnosti, bez koje ne može postojati uspješno društvo. Autor: Slobodan JOVANOVIĆ
Objavljeno: 23. 02. 2015 - 15:47 Promjenite veličinu teksta: A A A

Stvorena je situacija u kojoj, umjesto suživota, nacionalne zajednice pokušavaju ostvariti sebe nauštrb drugog. Sebično se zloupotrebljava tobožnja nacionalna ugroženost u političke svrhe ne shvatajući da se tako ugrožava sama država. Čini se da Crnoj Gori nikada nije bio potrebniji društveni dogovor, baziran na principima koje su zemlje razvijene demokratije ustanovile kroz procese koje su ih dovele do funkcionalnih društava. Dobro bi bilo da to ne bude dogovor među nacijama ali, ako je potrebno, i takav dogovor je dobrodošao ako nema drugog rješenja. Bez tog društvenog dogovora neće biti moguća demokratska smjena vlasti kao osnovni demokratski uslov, podjela vlasti na tri nezavisne grane, niti borba protiv svih devijacija u crnogorskom društvu. Svi politički subjekti u Crnoj Gori se moraju izjasniti što im je važnije: opšta dobrobit zemlje ili sebični interesi, sopstveni i onih koje predstavljaju. Vrijeme je da se već jednom istjeraju na čistinu svi oni koji ruiniraju državu, omogućavaju indirektno sistem u kojem je moguća uzrpacija vlasti, nepoštovanja zakona, društvene devijacije...

Individualna nasuprot nacionalnih prava: Crna Gora je ustavno uređena kao građansko društvo. Kontradiktornost između građanske države i manjinskih prava proizilazi iz činjenice da kulturno-etnički princip nije konstitutivni princip građanske države. Očito je da Crna Gora ne može sprovoditi liberalni koncept po kojem se nacionalna prava ostvaruju kroz individualna prava, koja podrazumijevaju i organizovano djelovanje kao individualnom pravu na okupljanje. Crnoj Gori je primjerenije multikulturalno društvo kao način u kojem bi  Srbi, Bošnjaci, Muslimani, Albanci i Hrvati prihvatili Crnu Goru kao svoju državu. Što su manjinska prava šira, odnosno veća, to ona bitnije mijenjaju karakter građanske države. Tako država i sama zadobija multikulturni identitet i uspostavlja se, pored toga što je država građana, i kao država različitih nacija u kulturno-etničkom smislu. Ali i to pod uslovom da ta posebna prava određenih kulturno-etničkih zajednica ne ugroze bazične pretpostavke građanske države. Činjenica je da je u Crnoj Gori ugrožena građanska država djelovanjem nacionalnih zajednica, kao i da se sve više pokušava promovisati sopstveni nacionalni interes. Ne može se ostvariti višak prava za sebe bez ugrožavanja prava drugih i šire zajednice. Crnoj Gori je nužna uspostava principa dokle sežu prava nacionalnih grupacija i đe je linija koja ugrožava samu državu. U protivnom, ne možemo očekivati pravedan politički sistem u kojem su svi jednaki pred zakonom, razvijanje takvog pravnog sistema koji će jednako tretirati sve koji se nađu pred njim i smjenjivost vlasti.

Najjača odbrana protiv zloupotrebe je ta da ljudi imaju moć da uklone sa položaja one koji su na vlasti, putem izbora. Svijest ljudi koji su na vlasti o tome da mogu biti uklonjeni sa pozicija moći je ono što djeluje kao najjače sredstvo kontrole zloupotrebe moći od strane tih istih ljudi. Bez rješenja nacionalne sukobljenosti u Crnoj Gori imaćemo konstantnu homogenizaciju po nacionalnoj osnovi,  zloupotrebu nacionalnog pitanja i, kao posljedicu - tendenciju održanja statu quoa.  Crna Gora je država sa hiljadugodišnjim istorijskim postojanjem. Kao takva ona mora imati svoj subjektivitet, bez obzira na istorijska kolebanja u pojedinim njenim razdobljima i nacionalna opredjeljenja pojedinih dijelova stanovništva. To je činjenica koja se ne može dovesti u pitanje. Ta činjenica ničim ne osporava prava svih naroda u Crnoj Gori na svoj nacionalni identitet i uživanje prava koja mu pripadaju u skladu sa najvišim evropskim standardima. Ni više, ni manje. U tu svrhu se može potražiti stručna pomoć EU, jer očigledno nijesmo sposobni sami da procjenimo kad smo sebi prigrabili višak prava ili kad su nam prava ugrožena. U skladu sa tradicijom svih demokratskih društava, Crna Gora mora biti poistovjećena sa onima koji su je kroz istoriju održali i zahvaljujući kojima je opstala kao nezavisna država. To ne negira pravo nijednog drugog naroda na ispoljavanje svog identiteta i posebnosti kao zajedničke vrijednosti multikulturalnog društva. Snažno građansko društvo se ponaša kao prepreka tiraniji jer održava moralni poredak koji čuva i podupire vrijednosti slobode.

Drugo rješenje jeste uspostava nacionalne države crnogorskog naroda, uz poštovanje svih manjinskih prava u skladu sa svim međunarodnim deklaracijama i standardima. Priče o Crnoj Gori kao praznoj ljušturi bez doprinosa istoriji Crne Gore politički stvorenog naroda u Crnoj Gori, čiji današnji pripadnici baštine tradiciju zasnovanu na najtežim zločinima prema crnogorskom narodu, zločinima koji su za posljedicu imali nestanak države Crne Gore,  spadaju u političko beščašće.

Nakon referenduma putem autoritarnog sistema vladavine: Crna Gora, od proglašenja nezavisnosti 21. maja 2006. godine nije se politički izgradila kao građansko, društvo, već je krenula putem, tradicijom sklonih, autoritarnih sistema vladavine. Takav način vladavine omogućio je slabu kontrolu vlasti, mogućnost zloupotreba, nepotizam i druge devijantne pojave. Sve ovo, uz posljedice djelovanja svjetske ekonomske krize, prouzrokovali su veliko socijalno nezadovoljstvo građana Crne Gore. To nezadovoljstvo se pokušava iskoristi kao argument za poistovjećivanje vlasti sa državnim konceptom i tako vršiti zamjena teza. To su duboko opasne i zlonamjerne teze koje ne donose nikome dobra, pa ni onima koji ih propagiraju..

Takođe, nije ništa učinjeno, ili skoro ništa, na rješavanju pitanja nacionalne sukobljenosti Crnogoraca i Srba u Crnoj Gori. Sa jedne strane imamo odsustvo volje vlasti da riješi državno pitanje, dok sa druge strane, konstantim predstavljanjem sebe kao žrtvom diskriminacije, pokušavaju se prigrabiti  prava koja prevazilaze sve standarde modernih društava.  Postavlja se pitanje - zašto se već jednom ne utvrde kojim pravima raspolaže srpski narod i da li je pitanje identiteta Crne Gore nešto što ugrožava nacionalna prava Srba u Crnoj Gori? Tvrdim da, u poređenju sa bilo kojom nacionalnom zajednicom u demokratskom svijetu, Srbi u Crnoj Gori raspolažu sa najviše nacionalnih prava. Postoje međunarodne deklaracije koje rješavaju ta pitanja: Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima - Usvojen i otvoren za potpisivanje Rezolucijom 2200A (XXI) Generalne skupštine Ujedinjenih nacija 16. decembra 1966. ; Okvirna konvencija za zaštitu nacionalnih manjina, Strazbur 1. februar 1995. ;  Deklaracije UN o ukidanju svih oblika netolerancije i diskriminacije zasnovane na vjeroispovjesti ili vjerskom učenju, proglašen Rezolucijom 36/55 Generalne skupštine Ujedinjenih nacija 25. novembra 1981. Samo sa pozicija poštovanja prava, evropskih standarda, nadležnih evropskih institucija i međunarodnih deklaracija koje je Crna Gora ratifikovala, čime su postali supremati nad nacionalnim pravom, moguće je rješavati pitanja prava nacionalnih i vjerskih zajednica. O ovome se moraju izjasniti svi politički i društveno organizovani akteri, jer je nedopustiva tolika količina voluntarizma, improvizacije, čak i neetičkog ponašanja. Nužno je građanstvu Crne Gore jasno predočiti što su evropski standardi u poštovanju kolektivnih prava i time deligitimisati političke subjekte koji insistiranjem na posebnim pravima van evropskih standarda narušavaju ideju dobrog društva.

Bez depolitizacije crkava nema građanskog mira: Po definiciji modernog građanskog društva sekularnost države Crne Gore se podrazumjeva, a ona je i preduslov napretka svakog društva po naučnim i empirijskim pokazateljima. Nikada političko djelovanje crkava nije donijelo dobra ni za crkvu ni za društvenu zajednicu, odnosno državu. Tendencije koje nagrizaju crnogorsko društvo ostavljanjem ogromnog prostora pojedinim crkvama i zloupotreba te slobode moraju biti zaustavljene. Sve konfesije u Crnoj Gori treba društvenim i političkim konsenzusom i javnim angažmanom ograničiti na njihovu osnovnu ulogu. Mora prevladati svijest da bez rješavanja vlasništva nad sakralnim objektima, nediskriminatorskog odnosa prema crkvama, depolitizacije crkava, ne može biti ni građanskog mira.

Očigledan je značaj ideje o vladavini prava (zakona) a ne ljudi, koja je jedna od deviza konstitucionalizma kao učenja i pokreta da se svaka vlast ograniči i svede u razumom prihvatljive granice. Prevelika politička moć je uvijek otvorena za zloupotrebe od strane onih koji bave politikom. Demokratija je najpodesniji sistem za odbranu prirodnih prava i sloboda ljudi i sprječavanje takvih zloupotreba. Država treba da postoji zato da služi ljudima, ljudi ne postoje zato da bi služili državi. Danas vjerovatno nema značajnijeg zadatka od obnove građanskog društvenog reda koji se nalazi u ruševinama. Težnja da se zadrži postojeći red vrijednosti u političkom životu ne znači ništa drugo do puke formalne zamjene vlasti. Takva zamjena postojeće vlasti ne bi donijela ni demokratski napredak niti poboljšanje na ekonomskom i na socijalnom planu. Štaviše, nastavilo bi se sa daljim propadanjem, korupcijom, nepotizmom, kriminalom, ... jer je ponašanje ljudi uslovljeno mogućnostima koje im se pružaju. Samo se sa potpunom promjenom političkog ponašanja i demokratizacijom vlast može ograničiti, kontrolisati  i učiniti odgovornom. Bez cjelokupne promjene načina ponašanja u državi, politici i društvu ne može ni biti poboljšanja položaja građana u Crnoj Gori.

Posljednji primjer takvog ponašanja je da se jedan sud u Crnoj Gori oglašava nadležnim u rješavanju predmeta ekstradikcije stranca, bez obzira što je to isključivi predmet Zakona o strancima Crne Gore i Ministarstva unutrašnjih poslova. Dok god je tako u  Crnoj Gori će se suditi po kriterijumima nacionalne, vjerske, vjerske funkcije ili političke pripadnosti.

John Stuart Mill je napisao: „Jedina sloboda koja zaslužuje to ime je ona u postizanju našeg vlastitog dobra na način na koji mi to želimo, sve dotle dok ne pokušavamo da to isto uskratimo drugima ili ih ometamo u njihovim naporima da to postignu.”

 

Komentari: 180

Vucinic Djuro

23. 02. 2015 - 16:29

..."jer je ponašanje ljudi uslovljeno mogućnostima koje im se pružaju"...a ja bih jos dodao : i oni te mogucnosti obilato koriste.Isto tako i liberalni koncept individualnih prava (slobodan pojedinac-slobodno drustvo) je zlorabljen ,kad se okupljanje i organizovanje na toj osnovi pretvorilo u nacionalno okupljanje.Samo su Crnogorci "gradjani" ,a svi drugi su nacionalno opredijeljeni,pa da se koja ovca ne zanese i svoje runo na tudju dracu ne ostavi,tu je crkva koja stado usmjerava. Koketiranje sada snje vlasti zbog "visih ciljeva" sa Crkvom na diskriminarujuci nacin,dovelo je do nejednakosti i prevlasti Srpske Crkve ,koja sada nece odustati od "stecenih prava" .Put vodi u propast ,onu i onakvu kakvu ona i prizeljkuje, kad ce se sasvim sigurno kao i potonjega rata ukljuciti u sve zlikovacke i podstrekacke ratne radnje.Opravdavat ce sve to sto "njihova strana radi" za spas Svetosavlja ,jer iz potonjega rata izadjose nekaznjeni i zasticeni u istoj Crnoj Gori kojoj sada glavu lome.
Slobodan Gluščević

23. 02. 2015 - 22:28

Na moj užas u pravu ste.
Pero Kuc

24. 02. 2015 - 00:10

Mi smo jednostavno naopaki.
danilo stojanovic

24. 02. 2015 - 08:48

#1 - Slobodane, Osvijetlili ste veoma jasno nase probleme. Sada nam trebaju rjesenja. Steta sto je diskusija na istu temu, koju je prije godinu ili dvije pokrenuo g. Andrijasevic, naglo prekinuta. Zato smatram ovaj tekst za nastavak tog razgovora o buducnosti CG. A, da razgovaramo – moramo! Jer zivimo u mulitetnickoj, mulitvjerskoj i multikulturnoj drzavi. Ako ne bude razgovora na demokratski i miroljubiv nacin bice ga - na nedemokratski nacin. A taj nacin nece biti dobar ni za koju drustvenu grupu. Naravno, ovo jeste veoma kompleksno pitanje i apsurdno je ocekivati da se moze jednostavno i lako rjesiti, jer kao i “svi problemi koji se pojave u drustvu i ovaj ima veoma jasan, precizan – i pogresan – odgovor” (Sartori).
danilo stojanovic

24. 02. 2015 - 08:50

#2 -....Mogli bi istaci – kao teme za ozbiljne razgovore – sljedece: 1. Stepen demokratije – i, posebno, nerazvijenost “drzave prava” – znatno uticu na nesigurnost gradjana i njihovo sve snaznije i brze okretanje ka nacionalnim identitetima. U tom pravcu treba pod hitno traziti rjesenja. Dobro je sto i opozicija, makar i deklarativno, pravnu drzavu istice kao jedan od njihovih politickih ciljeva. Medjutim, ono sto podriva taj pokret ka drzavi prava jeste upravo naglo bujanje “mikro-nacionalizama” i pokusaj stvaranja nacionalih identiteta – sa snaznim centrifugalnim silama ka “maticnim nacionalnim drzavama”, silama koje mogu da ozbiljno ugroze CG. Posebno ako ostane bez stita (NATO) prema okolnim drzvama.
danilo stojanovic

24. 02. 2015 - 08:52

#3 - .... 2. U CG postoji dvovlasce. S jedne strane autoritarna, nesmjenjiva, i korumpirana vlast koja koristi sve svoje resurse – i to uspjesno - da se odrzi na vlasti. S druge strane, klero-nacionalisticka SPC koja se iz manastirskih celija sve vise izliva na trgove i ulice (litanije). Dakle, postala je sui generis politicka organizacija sa dijametralno suprotnim politickim ciljevima i interesima od drzave CG. Oni su vec podijelili teritoriju CG - ne pitajuci nikog. Bezobzirno namecu svoje etno-kulturoloske (v-srpstvo) i religiozne (svetosavlje) modele (i mitove) na sve pravoslavne gradjane CG. Iako su, u ovom trenutku, saveznici sa vlastima – to je samo privremeni savez zasnovan na kratkorocnim interesima. Dugorocno, sve dok drzava ne poklekne i ne bude porazena od ovih mracnih sila iz proslosti.
danilo stojanovic

24. 02. 2015 - 09:01

# 4 ..3.Velkospski i svetosavski otpor drzavi CG je snazno uticao na bujanje ostalih mikro-nacionalizma: (Bosnacki i Albanski). Ako se nastavi sa raspadom crnogorskog drustva - koje najedaju ovi “nacionalisticki tumori” - pitanje je dana kada ce pacijent podlegnuti. Sto da se radi? Cini se da su jedina rjesanja: Pravna i demokrtaska drzava i drustvo slobodnih gradjana. Decentralizacija moci, uz neophodno pravno regulisanje sukoba nadleznosti. Jer je “neogranicena demokratija, kao i apsolutna monarhija, neprijatelj slobode” (Acton). Ne manje vazno, je podizanje nivoa obrazovanja i drustvene svijesti gradjana. Jer, prakticno je nemoguce diskutovati sa neznanjem i okamenjenim umovima. Jedini lijek za neznanje je - znanje. Tu ukljucujem i neohodan dijalog o spornim tumacenjima istorije Pitanje crkve mora doci u prvi plan i drzava mora da uspostavi Ustavno -pravnu hijerahiju – inace cemo sve brze kliziti u anarhiju! Toliko, za sada.
Lajbah

25. 02. 2015 - 06:12

Nijesi ti pomiritelj već mrzitelj i ratni huškač.
danilo stojanovic

25. 02. 2015 - 08:51

@Lajbah - Time sto ste mi prilijepili ruznu etiketu mislite da ste dokazali da ste u pravu? Naravno, ne mogu vam odgovoriti jer ne znam sto je vas stav? Odnosno, na osnovu cega ste zakljucili to sto ste zakljucili. P.S. Ako nemate zelju da doprineste diskusiji o sudbini CG, bar se ne trudite da je spustite na nizak, primitivan, nivo. Tema to ne zasluzuje.
Секула

25. 02. 2015 - 11:57

Господине Јовановићу, узећу право да вам у име српске интелектуалне онлајн елите саопштим да немамо договор. Сама ваша полазна тачка, да је Црна Гора хиљадугодишња држава и да око тога нема погађања, за мене је неприхватљива из два разлога. Први је што се на тај начин обесмишљава демократија, ограничавају политичка права и слободе. Само ауторитарни ум може рећи да се границе Црне Горе не могу мјењати. Ко може да забрани некој већини грађана да сјутра рецимо донесе одлуку да приступи ЕУ или да припоји Црну Гору Србији? Други разлог је историјска неоснованост једне такве тврдње. Црна Гора не постоји хиљаду година, она постоји од 1878-1916 и од 2006-2015 што је свега 47 година. Ако изузмемо период када је она функционисала без Устава (1878-1905), Црна Гора постоји 20 година, једва да је пунољетна. Да не говоримо о томе да она није настала вољом народа Црне Горе, већ вољом Аустроугарске монархије и корумпираног апарата власти Николе Петровића, слично као и ова данашња из 2006-те.
Anonimno-1226211235

25. 02. 2015 - 20:25

Je li ovo onaj elitni Sekule što je prebrojavao krvna zrnca po Crnoj Gori i pisao rodoslove po pričama baba kraj pretnjaka, i pričao srbobajke. Sad je za Mila i to nogama i rukama a do juče je optuživao Danila i nas nekoliko da smo Milovi plaćenici, pa je jadni Sekule izvanjac uočio priliku da opanjka Danila ne bi li se više omilio gospodaru. Izuzev Veska i još par nikova prosrpske provenijencije, sva ova srbujušča bulumenta je ......va obmanjuje i prevrtljiva je. Danile je za vas Jupiterijanac, moralna i eruditska gromada. Ali zašto ja uopšte sa njima pričam? "Samo da nisam takav/samo da nisam s njima/meni je to u redu/ i pod vješalima."
Vesko

26. 02. 2015 - 13:12

Nikada od kada komentarisem na pojedine tekstove koji se objavljuju na PA nisam naisao na sagovornika crnogorske provinijencije koji je bio saglasan sa mojim stavovima.Sve sto sam ikada pisao imalo je za cilj samo da odbrani moje pravo da se izjasnjavam kao Srbin i da dokazem da je laz i neistina da Srba nikada nije bilo u CG.Nikada nisam kazao da sam protiv ove drzave,da sam za prekrajanje granica,nikada nisam nikome pokusao da oduzmem pravo da se izjasnjava kao Crnogorac niti negiram crnogorski narod i naciju.Ne negiram ni pravo CPC da postoji jer u skladu sa pravoslavnim kanonima od 2006 od kada je CG nezavsna na na to ima pravo .Ako sa mojim stavovima niste u stanju da nalazite minimum suglasja sta vi zapravo hocete gospodo Stojanovicu,analiticaru,Bobane BG,Gluscevicu,Kara Radusine,Jovanovicu,Djonovicu,Cosovicu i drugi koji na ovom portalu pisete svoje i komentarisete tudje tekstove?
Cuca

26. 02. 2015 - 20:19

``Ко може да забрани некој већини грађана да сјутра рецимо донесе одлуку да приступи ЕУ или да припоји Црну Гору Србији? `` [email protected], kako divno razmisljas, cus pripojiti CG Srbiji. Znaci u EU se pristupa a u SRB se pripaja, odlicna logika. A ovo za drzavu jedno pitanje, dje se culo stotinama godina Pravoslavno zvono na Balkanu, da nije u Trebinje, Beograd,Leskovac, Pec,Nis ili se samo culo na Cetinje za vrijeme Otomanskog carstva na Balkanu???
mihter

27. 02. 2015 - 10:32

Sekula,Računaš li TI da si bio TI i prije rođenja i krštenja.u predfetalnom i fetalnom periodu? Ako to poričeš onda ni TI nijesi TI. I za CG važi kontinuitet istorijskog nastanka,kao što kod Tebe postoji biološki. Postijali su na tim prostorima i etnos i teritorija i neki oblik organizovanja vlasti,još prije osvajačke dinastije Nemnjića i kasnije Otomenke imperije. A da nije bilo tog ranog razvoja ne bi bilo ni današlnje CG. Za nacionalni crnogorski identitet je potrebna kompleksna naliza da se odgovori na pitanje: da nije bilo turskih osvajača da li bi pod okupacijom Nemanjića ostalo iđe išta crnogorskog imena do danas????
Gigoje

25. 02. 2015 - 12:25

Htjedoh da ostavim svoj komentar da samo pokažem na jednom primjeru kako Stojanović koji kako rekoh je zadnji poklopac svakom loncu. Ovo vjerovatno govorim u ime čitaoca koji svaki dan čitaju portal a rijetko komentarišu. Smisao ovog portala je da slobodno i kritički iznosimo svoja mišljenja. Veoma žalosno je što on u svakom komentaru bez ikakvih činjenica napada druge. a ustanovilo se da je lažov. Ne živi u Crnoj Gori a govori o nama Crnogorcima u Cg, pravio se da zna engleski pa se ustanovilo da ne zna sataviti jednu prostu rečenicu., govori o Crnogorskom jeziku a ne koristi crnogorska slova u komentarima. Moram da spomenem i to kako je u prošlom komentaru htjeo kako je rekao da testira moj engleski tako što je citirao jednog satiričara na engleskom i nasmijao sam se kad nije znao što je citirao i da su to citati američkog satiričara a ne nikakvog kako je rekao najpoznatijeg engleskog pisca i opet je dokazao da je lažov, a najžalosnije je što čitavo vrijeme govori o nekom moralu
Primjer2 (bravo!)

25. 02. 2015 - 16:13

G. Danilo nam se svima predstavlja kao tolerantan covjek koji uvazava druge. I ovdje u svojim komentarima pokusava zvucati misaono (umisljeno). Kada bi mu u samo jednoj recenici napisali nesto o Srbima u CG, odmah bi vam prilijepio etiketu veljesrbina kao da pokusavate unistiti drzavu u kojoj on ne zivi. Iz daleke Australije nam glumi veceg Crnogorca od svih. Kada bi mi za njega pisali ono sto on pise o Srbima u CG, za sve u Australiji on bi bio izdajnik. Posto mu je (prema komentarima) Crna Gora milija od AUS, ne znam sto bi se moglo reci osim da je australijski izdajnik i da ne postuje drzavu u kojoj zivi. Upravo to dvolicno-doticni gosn propagira u svojim nelogicnim izlivima mrznje.
Analitičar

25. 02. 2015 - 17:19

Koliko gođ se tudili ne možete sakrit fakat da vama smeta Danilov CRNOGORSKI stav, a sve drugo samo su bijedni izgovori. Pošto tijem stavovima NE MOŽETE ništa, napadate njega. Odviše ste zatucani da ne razumijete da je vaš ovakav nastup za svakoga pismena čoeka dokaz da NEMATE kontraargumente na njegove argumente. Posprdnijem pisanjem i napadom na oponenta samo pokazujete vlastitu slabost. Na žalost, problem je što su vaši istomišljenici uglavnome vama sličnoga intelektualnoga nivoa i oni neće razumjet bit stvari, već će onako priprosto uzviknut: "E, kako ste ga samo izvozali!"
za analiticara

25. 02. 2015 - 19:32

ovo sto si opisao je danilov manir. cim ne moze sa stavovima on zalijepi etiketu. kad napises nesto sto mu ne prija uhu optuzi te da pises protiv Crnogoraca. ako ne mislis isto kao on ti si protiv ove drzave automatski. ja sam pokusao jednom sa njim diskutovati o stavovima pa me napao zasto mu postavljam pitanja. ako covjek iznese odredjene stavove valjda je red da i pitanja u vezi njih imaju odgovore. sto ces, njemu smeta kad ga pitas, smeta mu kad imas suprotne stavove, smeta mu kad si Srbin itd. on jos nije izasao iz komunisticke partije gdje svi samo klimaju glavom i isto misle. a nisi ni ti daleko.
Analitičar

25. 02. 2015 - 23:25

Ne vrijedi ti. Čitam ja dosta često njegove polemike. Ne podržavam uvijek što piše, ali daleko je to od ovoga kako ga vi predstavljate. Njegov je problem što ne umije pisat vašijem "jezikom", već drži određeni kulturni nivo, na čemu mu neki put pozavidim. Ali, ono što mu ne možete osporit jest da uvijek piše argumentovano. Argumente možete osporavat, ali ne i njegov pristup temama. A, da ono što sam napisao NIJE njegov već VAŠ manir, sam si potvrdio ovijem upisom.
Секула

26. 02. 2015 - 20:11

Аналитичаре, Црна Гора и Херцеговина су топоними. Први је настао у 15 вијеку од Турака, Турци су тако назвали једну своју административну јединицу. Други је нешто старији од назива Црна Гора, али је такође административно био санџак у вријеме Османлија, западни сусјед санџака Црна Гора. Племена Бањани, Зупци, Љубибратићи, Кривошије, Граховљани, Дробњаци, Рудињани, Пива никако не могу бити црногорска племена јер им је санџак Црна Гора само источни сусјед и ништа више. Исто као што је сјеверни сусјед био Новопазарски санџак па опет ова племена не можемо назвати новопазарска. Слажем се да овим племенима послушност према владарима није била особина што доказује да ни у менталитетском смислу немају везе са црногорским племенима која су увијек служила владаре, чак и самозванце попут Шћепана Малог.
Cuca

27. 02. 2015 - 14:06

[email protected], pa imaju li Srbi plemena ili nemaju, pusti se sandzaka da ako se odvojite od njih(tesko poslije 500-600 godina, navika). srbi nemaju plemena tako da se zavrsi ta prica na ovijem prostorima sve svasta Srpsko...
Analitičar

27. 02. 2015 - 18:01

Toliko stupidarija na malo prostora! Ne zavrijeđuje nikakav komentar.
H. Novi

03. 03. 2015 - 13:07

Sjecam se Sekula kad ste vi I Jole dosli iz Herceg Bosne sa FESOM na glavi. Danas se eto pripajate nekom plemenu koje SPC izmislja. Ako u skoroj buducnosti dodju Rusi u HB vjerovatno pretrcavate u Rusine!!!!!!!!!
Gigoje

26. 02. 2015 - 22:16

Danilo, Zar vi imate imate imalo dostojanstva ljudskosti da govorite o pljuvanju i laganju ? Vi koji u svakom drugom komentaru nazivate druge lažovima. Čekajte samo malo, zar lažov nije onaj koji se predstavlja kao Crnogorac iz Cg a ne živi u Cg?. Recite mi samo koliko je čitaoca PA ikada komentiralo na engleskom osim vas ? Zar nijeste ispali lažov kad se ustanovilo da ne znate sastaviti jednu običnu prostu rečenicu na engleskom, da bi kasnije na tom istom engleskom citirali Amerikanca Menckena a da nijeste znali što ste citirali i kojeg autora , i tvrdili da je on najpoznatiji engleski pisac?. Vi koji ne koristiti crnogorska slova u svojim komentarima uzimate sebi u pravo da govorite o Crnogorskom jeziku. Može vas biti sramota koliko ste se nisko spustili da sad optužujete administratore , sa ovakvim komentarima pokazujete svoje pravo lice.
NHM

26. 02. 2015 - 23:26

Valjda bi svima trebalo da bude jasno da nepromjenljivost granica i državni status nisu ista stvar. Član 3 Ustava kaže "Teritorija Crne gore je jedinstvena i neotuđiva". Ako je to neprihvatljivo za Srbe, Bosance, Hercegovce, Albance, na svaki akt uperen na mijenjanje granica treba reagovati odlučno i na nivou države. I prema Srbiji, i prema BiH i, sad najsvježije, prema Kosovu. Sa državom ne smije biti licitiranja. Opet, prije nego zajašete autora, nepromjenljivost granica i državni status nisu sinonimi. A budalaštinu da je Crna Gora kroz istoriju bila država 20 godina ne treba ni komentarisat. Ne može Zeta bit prva srpska država, a Srbija bit matica. Zna se šta je starije. Ili su svi Srbi Zećani, ili Zeta nije bila srpska država (kao što i nije).
Секула

27. 02. 2015 - 11:22

НХМ, ви сте очигледно прескочили неке лекције из историје. Зету је створила рашка династија Немањић а Дукљу травунска династија Војислављевић. Обје династије су несумњиво српске. Црна Гора постоји тек од краја 15 - почетка 16 вијека и то као назив једног санџака унутар Османског царства. Од времена владике Данила па до Берлинског конгреса, она практично има статус руске губерније. Држава постаје 1878. на Берлинском конгресу мада је коректније сматрати је државом тек од првог Устава из 1905. Држава Црна Гора је данас тек у двадесетој години постојања. Што се тиче граница, оне се временом мијењају и свакако су подложне промјенама. Свједоци смо да се тренутно Црна Гора на сјеверу простире до пљеваљског краја а некад се простирала до Барутане у Љешанској нахији. Границе су ствар политичких договора или међународних арбитража, често томе претходе и оружани сукоби. Тако да никад не бих за озбиљно полазиште било чега узимао будаласте мантре "вјечност државе" или "неповриједивост граница ЦГ".
NHM

27. 02. 2015 - 12:45

Ako je to baš tako kao što kažete, onda nije nikakav problem što se Kosovo odvojilo od Srbije. Niko nije sporio da je moguće ostvariti sve i svašta što bi bilo rezlutat političkog dogovora, arbitraža ili ratnih sukoba, ali onda ne bi postojala nikakva osnova za stabilan život. Stalno bi se ratovalo, arbitriralo iuli dogovaralo oko granica. A to nema nikakvog smisla. Opet, nisam ja autor mantre o Zeti kao prvoj srpskoj državi. A i srbijanska vikipedija mi nije kredibilan izvor. Vikipediju ionako svako može da puni informacijama koje želi. Istoriju generalno ne cijenim kao nauku, jer svaki istoričar kreće od neke svoje teze i naglašava sve ono što ide njoj u prilog, a ignoriše sve ono što joj ne ide u prilog. Kad se govori o Crnogorcima i Srbima kao "dva oka u glavi", očigledno je da niko ne govori o "dva oka u jednoj očnoj duplji". Drugo stanje nije normalno.
danilo stojanovic

27. 02. 2015 - 13:27

Sekula pa vi krojite granice kad ste tako mocni. Ovo oko granica, privremene vlade, utd. samo su izvrasavanje naredbi iz odredjenih centara moci, da se CG destabilizuje i sprijeci ulazak u NATO. Sada je jasno da je NATO jedino ispravno rjesenje po pitanju granica CG. Ali, zaista prestanite sa tim vasim glupostima da su Vojisvljevici "srpska dinastija" a Duklja srpska zemlja. U zitijma sv. Simeona pise; "Povrati Dioklitiju i Dalmaciju,.. koju je nasiljem držao grčki narod, i gradove u njoj, sazidane od ruku njihovih, tako da se prozvala grčka oblast, a kojima su imena: Danj grad, Sardoniki grad, Drivast, Rosaf grad zvani Skadar, grad Svač, grad Ulcinj, grad slavni Bar.(12)A Kotor ostavi, utvrdi ga i prenese svoj dvor u nj, koji je i do danas.Ostale gradove poobara, i poruši, i pretvori slavu njihovu u pustoš, istrebi grčko ime, da se nikako ne pominje ime njihovo u toj oblasti. Narod svoj u njima nepovređenostavi da služi državi njegovoj....
Slobodan Jovanović

27. 02. 2015 - 14:09

Nije mi jasno zašto je polemika otišla na nepromjenjivost granica, ali kad veće jeste notorna je činjenica da pravo na samoopredjeljenje po Povelji UN imaju samo političke autonomije, federalne države i konfederalne države. Recimo, Kvebek ima pravo na samoopredjeljenje, Škotska, Kosovo ... pa i Krim, ali ne pod okupacijom strane vojske, već u regularnim, demokratskim uslovima. Istorija nema nikakve veze sa principom promjenjivost i nepromjenjivosti sadašnjih granica, jer ne postoji zemlja u svijetu koja nije mijenjala svoje granice. Regije, geografske oblasti, gradovi, ne mogu mijenjati granice. Donjetska oblast je produkt siledžijstva jedne nuklearne velesile. A i oni traže autonomiju, kako bi kasnije ostvarili pravo na samoopredjeljenje. Što se tiče onih koji posrbljuju Vojisavljeviće, sve da je to istina, a nije,nikakve veze nemaju srednjovjekovne države i njihov etnički sastav sa savremenim nacijama. Današnji Srbi skoro da nemaju nikakve veze sa nemanjićkim Srbina.
Analitičar

27. 02. 2015 - 18:19

Slobo, prijatelju, probaj unijet malo više objektivnosti, a malo manje emocija u svoje pisanje. Znamo da si veliki fan svjetskoga policajca, ali to ne znači da su svi koji se s njim i tobom ne slažu po definiciji loši i zli. Ja bih rekao da je mnogo više zla na tu tvoju stranu. Možda nijesi upućen, ali Kosovo se "samoopredijelilo" upravo pod okupacijom, što ipak nije slučaj s Krimom. Sbivanja na istok Ukrajine, đe su Rusi većina, NE MOGU se prosto pripisat ničijem siledžijstvu, a ako baš mora, onda ja "tipujem" na siledžijstvo onijeh što su uz pomoć USA uzurpirali vlast u Kijev. Svaka budala zna da je NATO neprijatelj Rusije i sigurno da ruske zajednice izvan Rusije ne žele bit dijelom takve organizacije. Neke i po cijenu rata. Razumije se da Rusija ne može ostat po strani, već ih mora pomoć, makar onoliko koliko NATO zemlje pomažu uzurpatore iz Kijeva. To što te ukrajinske oblasti ištu "autonomiju kako bi kasnije ostvarili pravo na samoopredijeljenje" njino je elementarno PRAVO.
Slobodan Jovanović

27. 02. 2015 - 14:12

... nastavak. I to ne tvrdim ja već ozbiljna srpska antropologija i istoriografija. Što se tiče Vojisavljevića, ako ćemo pošteno konsultovati Ljetopis popa Dukljanina, Stefan Vojislav (Dobroslav) je bio sin Dragimirov; Dragimir je bio rođeni brat Petrislavov (dioklitijski arhont Petar), a stric Vladimirov; Jovan Vladimir i Vojislav su bili braća od stričeva. Petrislavov i Dragimirov otac je bio Hvalimir koji je državu Dioklitiju ostavio starijem sinu Petrislavu, a osvojenu Travuniju dao na upravu mlađem Dragimiru. Kako Jovan Vladimir nije imao đece, a Dragimira su ubili Kotorani, i Dioklitija i Travunija je data od vizantijskog cara Vasijlija II na upravu Dragimirovom sinu Vojislavu, jedinom živom potomku dioklitijske dinastije koji jeste bio vladar Travunije, ali je njegov otac iz Dioklitije postavljen da vlada Travunijom (kao što je Nemanjin sin Vukan bio kralj Dioklitije i Dalmacije, ali je na to mjesto postavljen iz Srbije).
Veritas odium parit?

28. 02. 2015 - 12:42

Čini mi se da ne treba mnogo znanja-nego valjano čitati onako kako je n(z)apisao-a ne onako kako neko želi da je n(z)apisano? Jedno je sigurno i tačno-da nije bilo interesa-"Veljije sila",poslije kapitulacije i nestanka moćne Austro Ugarske carevine-da se stvori 1918 godine takozvana "Trojna kraljevina"(Srba,Hrvata,Slovenaca)-na dijelu prostora(Balkan)-dijela bivše Austrougarske carevine(mene lično asocira na "troednu kraljevinu Hrvata,Slavonaca,Dalmatinaca-koja je egzistirala-kao mjesna zajednica u Ausrougarskoj carevini?!)-nikad se ne bi stvorila Kraljevina-kasnije tzv. Jugoslavija! Istini za volju-ono što su Srbijanske trupe(ne vrijeđajte jednu čitavu naciju Srbe)-činjele zvjerstva po CG poslije "sramne "podgoričke skupštine"-se ničim ne mogu pravdati!Zato-budimo obazriviji-ne trujmo nezatrovano(ako ga još ima među madima na ovim prostorima)!Ne zaboravimo ni 1905,ni poslije do 1918 i kasnije-do 12.jula.1941,1986,1988,1989! A posebno rat(radovoljno) u BiH 1991/95 godine!
Sekula zableja:....

28. 02. 2015 - 12:57

"Gospodo ,ostanimo na akademskom nivou.Tačno je da sam nekad poržavao "prosrpsku" opciju a sada podržavam DPS". A na portal IN 4C(tema:" slavna-čitaj sramne, podgorička skupština")-Sekula grokće li,grokće-put izvjesnog Špadijera:" Špadijeru,što to reče-u tu ti se crnogorsku kapu "isteretim". E to vam je taj Sekula-"srbin" sa dna od kace punane... m u t a-la merde!
Dubrovcanin

28. 02. 2015 - 13:14

@Analiticar Moji i danas rado odu u Konavle kod prijatelja tako da mi ne pricate sto nam zamjeraju tamo jer to znam bolje od vas. Kao sto sam rekao, odredjeni ljudi zaborave i nemaju stida. Koliko su to bile srpske rabote mozemo ilustrovati pitanjima gdje su zavrsila goveda sa farme, oprema sa aerodroma i trafostanica koju je u rad pustio crnogorski predsjednik. Slobodno mi napisite da sam veljesrbin, navikao sam na to na PA. Samo sto za razliku od vas ja ne mrzim nikoga.
Analitičar

28. 02. 2015 - 18:03

@Dubrovčanin - Jasno da ću pričat, jer se neke stvari olako prešućuju. Tačno je da su s vojskom došli i lupeži iz CG, ali je tačno i da su manje više ostali praznijeh šaka, jer GLAVNI LUPEŽ, tačnije PLJAČKAŠ Konavala bila je JNA, koja je u Sutorinu imala "sabirni centar" u koji su SISTEMATSKI donosili sve vrijedno što su zatijecali po Konavala. Individualna pljačka bila je skoro nemoguća, jer trebalo je sakrit i od Konavljana i od vojske koja je kontrolisala sve komunikacije. Onda je ta ista vojska sve što je mogla transportovala za Beograd, a crnogorskijem ustanovama i firmama davala je ponešto upravo iz razloga koji ti promovišeš - kako bi i Crnu Goru uvalila u veljesrbski glib. No, koliko ja znam, sve što je CG dobila uredno je zavedeno i sve vrnuto vlastnicima kad su uzpostavljeni međudržavni odnosi. Samo crbi iz cg vlasti su to smatrali "plijenom", dok su Crnogorci to smatrali pljačkom i sve vrnuli poslije uzpostavljanja odnosa, čak smo i ratnu štetu platili.
Секула

28. 02. 2015 - 14:33

Господине Глушчевићу, знате да се од 15. вијека и доласка Турака успоставио османски административни систем. Западни дио авнојевске ЦГ је био у саставу санџака Херцеговина, санџак Црна Гора је био само источни сусјед мојим и вашим прецима. Према томе, смијешно је рећи да Херцеговина није постојала. Чак шта више, она је увијек имала статус санџака док је Црна Гора, као много мања и сиромашнија, била прикључивана дукађинском и скадарском санџаку (можда и због етничке сличности). Ви Глушчевићу можете за себе тврдити да сте Црногорац само ако жмурите пред историјским документима. То сте и сами потврдили тезом да не вјерујете у византијска државна документа аргументујући то не баш зрелом и разумном тврдњом "Византијци су лажови". Етнички нисте Црногорац јер та етнија не постоји, географски нисте Црногорац јер сте из Херцеговине. Остаје једино да будете по држављанству Црногорац а ни то не би били да Србија није након Балканских ратова из севапа Црној Гори поклонила ваша Пљевља.
Analitičar

01. 03. 2015 - 15:54

Hercegovina - deset godina prije dolazka Turaka Stjepan Kosača proglasio se za "hercega" i onda je zemlja kojom je vladao postala "hercegova zemlja", "hercegovina" (malo H!). TEK Turci stvaranjem sandžaka Hercegovina tome imenu daju "veliko slovo", tj. čine ga političkijem pojmom. Turci su bili okupatori i njih nijesu zanimale naše interne podjele, pa su granice svojijeh sandžaka, vilajeta vukli kako im se šćelo i nazivali ih po svojemu. Ili, "prevedeno" - absolutno je NEBITNO što su činjeli Turci. U Vizantske rukopise svakako treba sumnjat iz prostoga razloga što su oni vrlo nepouzdani kad je riječ o imenima ondašnjijeh slavenskijeh plemena, jer su jedno isto pleme nazivali različitijem imenima, a različita plemena istijem imenom! Liše toga, voljeli su omalovažavajuće pisat o svojijem neprijateljima.
Analitičar

01. 03. 2015 - 16:04

"Crnogorac" je etnički daleko "čistiji" pojam od pojma "Srbin", jer on se odnosi na ljude koji žive na ove, crnogorske prostore više od hiljadu godina, koji su se rodbinski, kulturalno, jezičski konstantno vezivali, miješali i tako od različitijeh plemena i pripadnika različitijeh naroda stvorili autentičnu naciju - Crnogorce. Srbi su, na drugu stranu, nastali od plemena i naroda koji su naselili današnju Srbiju u potomnjijeh tri stoljeća, ali JOŠ UVIJEK nijesu izgradili autentičnu naciju, već su i dalje konglomerat svega i svačega, a jedina veza im je svetosavlje. Ovi samozvani Srbi zapadno od Drine posrbljeni su tokom XIX stoljeća, dobrijem dijelom imaju crnogorske korijene (baš kao i oni u Srbiju), tako da se za današnju srbsku naciju može reć da je mlada nacija, koja još uvijek nije do kraja formirana. To bi moglo objasnit i sve nesreće kroz koje ta bejbi- nacija prolazi, jer još uvijek ne znaju ko su i što su odista i stalno pokušavaju vrnut točak povijesti unatrag.
Sekula da te zamolim..

28. 02. 2015 - 15:06

...ne grokći! Jer Gluščevića ima u Nudolu-porijekom su sa Čeva! Gluščevića ima u Obrade,Kamena Gora i Prenćiće(Pljevlja)-doselili iz Šaranaca(Durmitorsko područje).Ima ih i u Pavino Polje(Bijelo Polje-Akova)-i jedni se islili u Metohiju! A drugi iselili u Prijevor(Budva) i Herceg Novi! Fermaj -pa grokći uz ogledalo u svojoj torini-caro mio jereju-nevesinjska reciklažna šaržo-pogani od pogani..neo??sranje!
Slobodan Gluščević

28. 02. 2015 - 17:41

Da to je tačno, ja sam iz Nudola.
Секула

28. 02. 2015 - 16:40

Господине Дрињак, не вјерујте превише подацима са сајта доконих исељеника у Аустралију, они то састављају по принципу Википедије. Сви Глушчевићи у Црној Гори потичу од оних са Дурмитора а они су се ту доселили из Западне Херцеговине. Вама Јоле боље иду ови обавјештајни послови, дојављивање гдје је ко шта написао, него проучавање историје. Уосталом, ви сте човјек завидног стажа у разним полицијским и војним службама. Јасно је зашто вас је енергетски тајкун и финансијер Народне странке Војин Лазаревић држао на мјесту шефа обезбјеђења у Фјорду. Вјерујем да је за тих осам година колико сте тамо радили био темељно информисан шта се о коме прича по Котору.
Slobodan Gluščević

28. 02. 2015 - 17:44

Sekula ne znam odkud ti ti podatci? Nije ni važno. Teško je u jednom postu i pobrojati teze iz uvodnog članka.Najprije o povjesti. U 17. Vijeku, sa početkom loma feudalnog društva, evropska filozofija se suočila sa feudalnim nalijeđem. Evropom podijeljenom na feudalne prževe i posjede različitog etničkog sastavaFrancuska na primjer je bila država različitih naroda, koji se do 20. Vuijeka nijesu među sobom ni razumjeli, a dobila je ime po germanskom plemenu Franaka, koje je ostalim plemenima uspjelo nametnuti svoju vlast. Ti franci su na kraju iščezli. Jedini način očuvanja jedinstva države je bilo izmišljanje novog koncepta i smišljena je nacija. Nacija su građani jedne zemlje.
Slobodan Gluščević

28. 02. 2015 - 17:44

Volter je novopečenim evropskim nacijama pominjao Crnogorce kao ideal nacije, jer su svi od reda spremni da ustanu u odbranu zemlje u slučaju njene ugroženosti. Tako su nastale sve evropske nacije. Neke prije, neke kasnije. Balkan je dosta kasnio za evropom , pa na njemu ni do danas nije sazrela nacija u pravom političkom smislu. Centri moći porobljenih naroda Balkana odpočinju sa svijim državotvornim projektima očekujući propast carevina. Tako dolazi do stvaranja balkanskih nacija. Rusko Carstvo pokušava preko Crne Gore izvršiti uticaj na Balkan, ali ubrzo odustaje zbog neznatnih resursa Crne Gore i prorijentiše se na Srbe. Srbi su s druge strane već više vjekova u poslu sa Svetim Rimskimj Carstvom.
Slobodan Gluščević

28. 02. 2015 - 17:45

Sveto Rimsko Carstvo je Srbima obezbjedilo naseljavanje u svojoj carevini dajući im mnoge povlastice, s ciljem da ih iskoriti kao topovsko meso za potiskivanje Otomanske Carevine iz Evrope. Tada SRC smišlja ideju Velike Srbije (koje obuhvata sve pravoslavne balkanske Slovene) kao nagradu Stbima u službi carevini, s tim da se za tu Srbiju moraju sami izboriti pod pokroviteljstvom Habzburga. E sad se u taj dil miješa Rusko Carstvo koje obećava Veliku Srbiju od Jadranskog do Crnog mora i od Dunava do Belog mora (Egejsko more). Prevrtljiva i pohlepna srpska nacionalna elita prihvati taj projekat, ali se Rusi povrate prvoj ljubavi Bugarima i Srbi izvise.
Slobodan Gluščević

28. 02. 2015 - 17:45

Srpska nacionalan elita nastavlja i dalje da insistira na toj suludoj ideji do danas iako i sami vide da je neostvariva, nadajući se promjeni snaga na svjetskoj sceni i eventualnom uzdizanju njih samih kao značajnog igrača na političkoj sceni svijeta. Eto tako smo došli do rješenja odkud ideja „ćopavom austrijskom špijunu“ da su „Srbi svi i svuđe“ i odkud ona i danas, poslije svih poraza te ideje i dalje insistiraju na njoj. Ali Njemci su stara zlopamtila pa im Srbui plaćaju staro nevjerstvo svakom prilikom, a sami Srbi su se najzad priklonili lažljivim Francuzima jer su druge saveznike pogubili svojom nepouzdanošću.
Slobodan Gluščević

28. 02. 2015 - 17:46

E sad smo na Balkanu, koji je u 18. Vijeku, podijeljen između SRC, OC i Mletačke Republike i postojale su dvije zere slobode Dubrovačka Republika i Crna Gora. U samoj Crnoj Gori je postojala velika opsanost da dođe do propasti i naroda i države zbog plemenskih animoziteta. Plemenske poglavice suočene sa propašću odlučuju da izmisle ruskog cara i uhvate nekog avanturistu Šćepana kojega proglase ruskim carem i vladarom Crne Gore i tad je stvorena nacija Crnogoraca od naroda crnogorskoga. Drugih nacija osim onih koje sam gore pomenuo nije bilo. Čuitav vijek kasnije ekonomski i politrički centri moći počinju sa konstruisanjem nacija Srba (svih pravoslavnih) i Hrvata (svih katolika), bez odzira na etničko porijeklo.
Slobodan Gluščević

28. 02. 2015 - 17:47

Nacionalne elite nijesu mogle kod nepismenog naroda formrati nacionalnu svijest sofidtićiranim mehanizmima kulture i obrazovanja, već su koristile crkvenu organizaciju koja je imala ogroman uticaj, pa je time postala i udarna snaga nacionalnih elita u osvajanju tuđih naroda i tuđih zemalja.. eto tako dobri moj Sekula, Banjani su dio Crne Gore od Grahovske bitke sredinom 19. Vijeka. Prije toga su bili turski podanici, bez nacionalne svijesti hercegovačkog etničkog oporijekla. Kasnije Srpska crkva stvara srpsku nacionalnu svijest pa Hercegovci postaju Srbi. I ko se sad lažno predstavlja?
Vesko

02. 03. 2015 - 09:29

Gluscevicu opet proizvoljno tumacite istorijske cinjenice.Srbi se nisu naseljavali nakon velike seobe krajem 17 u SRC nego su naselili Habzbursku monarhiju koja je osnovana 1526 i sve do 1804 godine je nosila taj naziv da bi onda do 1867 nosila naziv austrijsko carstvo.1876 stvorena je Austro-ugarska monarhija i pod tim imenom je ta drzava postojala sve do 1918 tj do poraza u I Svjetskom ratu.Sveto rimsko carstvo je bila potpuno druga drzava u odnosu na Habzbursku monarhiju i postojale su paralelno jedna uz drugu.
Vesko

02. 03. 2015 - 09:29

Gluscevicu opet proizvoljno tumacite istorijske cinjenice.Srbi se nisu naseljavali nakon velike seobe krajem 17 u SRC nego su naselili Habzbursku monarhiju koja je osnovana 1526 i sve do 1804 godine je nosila taj naziv da bi onda do 1867 nosila naziv austrijsko carstvo.1876 stvorena je Austro-ugarska monarhija i pod tim imenom je ta drzava postojala sve do 1918 tj do poraza u I Svjetskom ratu.Sveto rimsko carstvo je bila potpuno druga drzava u odnosu na Habzbursku monarhiju i postojale su paralelno jedna uz drugu.
Slobodan Gluščević

03. 03. 2015 - 00:45

Naravno Vesko, nego je prostor skučen a predpostavljam da se neke stvari podrazumjevaju.. U svakom slučaju zahvaljujem na dapomeni, promakne mi jer nijesam istoričar.
L Dabanović

28. 02. 2015 - 17:30

Ko pročita prošlost današnjeg srpstva ovo zanavijek upamti: Raja se parila/množila služeći turskom podaništvu a proizvod toga je današnje srpstvo kome i ova 'se ku li ca' pripada i merači sa stostinama nikovia i imena mrtvih i živih (pusto nasljeđe). A '7 dahija sa Fočom od stotinu ljeta' su ostali kao simbol očinstva današnjem srpstvu koje je raja rađala po Srbiji a za Hercegovinu je taj očinski simbol aga-Smail Čengić. Od kad je raja ostala bez zaštite turskog podanika okitila se pokojnim srpstvom kome je Njegoš-i ako nije hajao za Nemanje-iz poštovanja prema srpskom pravoslavlju i poginulim u kosovskom boju-opjevao viteštvom u mitove i sahranio to srpstvo 'na Kosovo u jednu grobnicu'.A danas evo vidimo kako se tim srpstvom okitio proizvod raje i turskog podaništva i ispisalo brda i brda lažnih knjiga-(ponavljati laži drugon pasu/generaciji postaje istina)-da su junački branili srednjovjekovno srpstvo i da su njegovi nasljednici jednako zaslužni i junaštvom i biološki.
Gospodine Sekula,u naravi..

28. 02. 2015 - 21:06

..na današnji dan Risanjski paroh-u činu jereja-samo za čitaoce:ove vaše riječi upućene meni-su "prevod" vaših muka koje ste svojevremno polučili čika Mitropolitu Amfilohiju-preko namjesnika za Boku Kotorsku-gospodina Momčila Krivokapića žaleći se na "vojnog obvaještajca"(kako ga opisaste :više službi-posjedujem to pismo!) Jola Drinjaka-koji vas je,navodno isključio iz nečose proslave "Pokrova bogorodice" na Dragalj-u koperaciji sa Ljubom Petrovijem Samardžićem ,iz Tivta! Dragi Sekula-ništa neobično kad ste vi u pitanju-nekadašnji vojni obveznik-odslužio vojni rok sedamdesetih godina pasanog vijeka u VP u Starom Travniku(vojni remontni zavod) i otamo donijeli "najljepše-najbolje karakteristike i partijsku knjižicu SKJ-sa takvim epitetima-da ih u ta vremna nisu imali mnogi Sekretari OKSK diljem naše domovine!Oko Glučevića-pročitajte "Prezimena u CG"! Ostalo sve vam je istina-kao ovo da sam kod Lazarevića radio osam/8/godina! Samo za vas: radio sam od 1.juna.1994 do 1.septembra.2006.god!
Dubrovcanin

28. 02. 2015 - 21:14

@Analiticar Individualna pljacka je postojala. To sto su manje stvari kradene ne umanjuje da je u pitanju cin kradje. Otac mi je otisao uz dozvolu od vojske da pokupi nase stvari iz stana, covjek kojega je pitao za pomoc je ukrao/uzeo vagu iz lokalne prodavnice na sta mu je moj otac rekao da je vrati na svoje mjesto jer ce se mozda vratiti u DU da zivi. Znam i da nije sve vraceno jer je telefonska centrala iz Kupara jos u funkciji u Crnoj Gori. A odsteta je posla na, ne ukradene vec posudjene krave jer je steta bilo da ih ne pomuzemo. Odakle su vojnici koji su stradali na dubrovackom ratistu? Uspjesno su vas Srbi uvukli u glib i red je da priznas, a ne da se pravdas.
danilo stojanovic

01. 03. 2015 - 15:05

Dubrovcanin, Imate pravo da budete ogorceni, ali ni da budete nepravedni. Jer vi uopste ne pominjet da su pravi Crnogorci sa Cetinja pjevali "Sa Lovcena vila klice, oprosti nam Dubrovnice" pod topovskim cijevma uperenima na Cetinje.Sigurno je da je bilo Crnpgoraca koji su ucestvovali u pljacki Konavala. I njihova odgovornost je individualna. No, nema spora, glavni krivac je bila ideologija velike Srbije koja je gurnula narode bivse SFRJ u bratoubilacke ratove. Vi "nikoga ne mrzite" ali ispada da se vi svim silama trudite da opravdate pravo zlo - veljesrpstvo. Zaista me interesuje ta vasa "objektivnost". Mozete li nam nam to malo vise pojasnite? U cemu ste to vi objektivni?
Analitičar

01. 03. 2015 - 15:35

Nije sporno da je bilo krađe, jer nije bilo lupeža iz CG (a imaju ih sve države) koji nije makar pokušao nešto izlupežat i u Konavle, ali sve to je sitnica u odnosu na sistematsku PLJAČKU koju je provodila vojska. Ne znam da li je baš sve vrnuto, znam da jesu one najvrijednije stvari, znam da je izplaćena i neka odšteta (ne znam što su Dubrovčani s njom činjeli). Nije tajna ni da su među vodećijem lupežima bili upravo Srbi koji su do rata živjeli u Hrvatsku (danas su redom uspješni "biznismeni"). Cilj mojega upisa je da ne ostavljam bez komentara tvrdnje da su pljačkali Crnogorci, a da u CG žive Srbi! ISTINA je ovo što sam napisao: pljačkali su Srbi (JNA) i crbi (rezervisti), a i od njih i od Konavljana krali su kad su mogli (policijski registrovani) lupeži iz CG. Crnogorac koji nije imao petlju odbit poziv u rezervu, ne bi se usudio posegnut za tuđijem.
Gospon L Dabanoviću

28. 02. 2015 - 21:46

...priznati crnogorski-antropolog-u naučnom radu-objavljenom na ovaj portal-pod naslovom:"Slovenstvo ni u naznakama"citira rezultate istraživanja(iz 2010 godine) grupe Američkih naučnika i naše dvije naučnice-jednoj je ime mr.Slavica Vujović-sa Katedre Prirodnomatematičkog fakulteta u Podgorici,inače član istraživačkog tima naučnika-koji su kod 404 osobe-crnogoraca muškog pola-utvrđivali- na Floridi porijeklo današnjih Crnogoraca! Gos. L Dabanoviću,možda (ne)znate-da u genima vas današnjih Crnogoraca-od nađenih 111,4% gena: ...je nađeno,između ostalog i haplo.. J2a i J2b :9,2% Osmanskih gena;12a(P37.2) :29,2% Ilirskih-do srednjeg vijeka a od onda Vlaških i Arbanaških gena; E1b1b-M215: 27% Arbanaš. i Vlških gena;R1b: 9,4% Kelt. gena;R1a :7,4% Sloven. gena i I2a :29,2% Vlaš. gena! Gos. L Dabanoviću,viđite kome će te se -prikloniti od ovih 111,4% -u posjedu vas današnjih crnogoraca? Vjerujte-otrcane su te vaše priče-oko Srba kojima su vaši prci i vi do 2006 sdušno- zarad guzica pripadal
Slobodan Gluščević

01. 03. 2015 - 13:11

Ali ne postoje nacionalni geni, postoje haplogrupe koje su se vremenom obvajale od stablja i rako se ljudski genom razgranao kako danas izgleda. Može se samo re3ći da su svi ljudi braća koja su se prije ili kasnije razdvojili od jedne familije i stvorili svoje familije. Ali nije stvar u genima, stvar je u istoriji, kulturi, tradiciji.
Analitičar

01. 03. 2015 - 15:18

@Gospon - Imaš tu DVA problema. Prvi je što NE ZNAŠ kojega su (poznatoga) porijekla ta 404 čoeka, tako da je cijela priča bezsmislena. Drugi problem je što NE POSTOJI naučni dokaz koji geni su arbanaški, koji turski, koji slavenski, koji keltski... Postoje samo više ili manje utemeljene PREDPOSTAVKE. Ono što teorija o haplo-grupama dokazuje OBŠTEPOZNATA je stvar za svijet RAZUMNIJEH ljudi - nacije NIJESU BIOLOŠKE, već SOCIJALNO- POLITIČKE kategorije i biološki korijeni NE ODREĐUJU nacionalnu pripadnost. Za to su "zaduženi" povijest, kultura, jezik, mentalitet i poimanje svega toga.
Gospon iz zapjenjene raje

01. 03. 2015 - 04:10

Nijesu geni u pitanje nego u ½ milenijuma godina ne podizanje ni glasa odbrane od raje-koja je predvodila Turke protiv srpstva i šnjima zamećala i rađala ovaj današnji proizvod-koji se kiti srpstvom koje su sami dokrajčili-a kojem ti I biološki I junački pripadaš.
Šteta za vas gospon Analitičar

01. 03. 2015 - 20:14

..uletjeli ste u sopstveno ralo-nepriprmljeni za duboko oranje--jer ste vijek proćerdali "plitko orući"? Zato ću rado,da vam pripomognem-da krenete dublje orati-dok vam ne dopre u moždane! List Sadžak PRESS,su 30/07/2013 objavile-rezultate američkih naučnika i naučnice iz CG-gosp.mr Slavice Vujović iz Podgorice-koji su utvrdili praporijeklo današnjih Crnogorca kako rekoše:" ..sa preko 50% gena Ilira-Arbanasa;Vlaha 29,2%;Otmanaca 9,m2%;Slovena 7,4% itd...do 111,4% i više od 100%? Mr.S.Vujović,između ostalog navodi:"Analiza je urađena na uzorku 404 lica-RAZLIČITOG PREZIMENA(?)- u KBCG...Cilj rada nije bio soc-polit ili istorijska analiza stanovništva na današnjoj teritoriji CG,već je riječ o ispitivanju AKUKULTURACIJE i migracije kao mehanizmu ŠIRENJA POLJOPRIVREDE na BALKANU"?! Gospon Analitičaru-koliko se ja razumijen u ciljeve analize-planiranja,pored čobana(Vlaha)-planiraju se i orači-među vami,čiji preci se nisu bavili ornajem-nego odbranom:domovine, časti i poštenja! Ka vi danas?
Analitičar

01. 03. 2015 - 22:44

Nije nego jest, sažetak je tvoje tirade. Ali, pošto si stručnjak za duboka oranja, a plitke pameti, nijesam ni očekivao da opovrgneš moje pisanje. Na stranu što procenti koje navodiš nemaju veze ni sa zdravom pameti, a kamo li s činjenicama.
Dubrovcanin

02. 03. 2015 - 00:49

@Analiticar, @Danilo Objektivnost? Ne sporim da je idiotski bilo krenuti na DU. Ne sporim da je JNA cuda cinjela tamo. Ne sporim da je do toga dovela idiotska ideja Velike Srbije. Ne sporim da su to cinjeli i Srbi (ili crbi). Ne sporim da medju Srbima iz HRV ima biznismena. Ne sporim da je pjevano i ''oprosti nam Dubrovnice''. Ali isto tako, nije crnogorska ruka u tome bila cista i neukaljana. Na to sam htio podsjetiti. Nisam iskljucio Srbe iz cijele price nego sam htio ukazati na to da se ne zaboravi i da je na svima u CG tada bila odgovornost. A samo je mali, veoma mali, procenat bio protiv toga. Vojska JNA je pljackala, a pljackali su i individualci. Da li je CG bila tada dio veljesrpskih zabluda ili je bila potpuno po strani? Nije moja namjera da uvecam ili umanjim nesiju ulogu nego da se o njoj posteno kaze. I jos jednu stvar o objektivnosti kad ste vec pitali, Srbi su krivi za to, a i jos mnogo cega. Prvi cu to reci i mozda bolje znam od vas o konkretnim stvarima iako sam Srbin.
Analitičar

02. 03. 2015 - 15:18

U to vrijeme CG se nije pitala ništa više "no pjan s gaćama". Gospodar u CG bila je JNA, a njome je komandovao S.Milošević, direktno i indirektno. Da bi to osigurali, već ranije je miloševićevska vlast komandu nad Teritorijalnom odbranom oduzela republikama, a kad je rat odpočeo i milicija je podređena komandi JNA, tako da cg vlast ni o čemu nije odlučivala, a nije ni postojao plan o osamostaljenju CG. Mogli su samo glumit vlast, što su i činjeli. Razumije se, dobar dio članova u to vrijeme jedinstvenoga DPSa iskreno je podržavao veljesrbsku imperijalnu politiku, a koji danas trunu neđe u opoziciju. Što se građana tiče, izpiranje mozga i kljukanje lažnim informacijama od strane JNA bilo je toliko podmuklo da je odista bilo teško ne povjerovat. Sve dok se ljudi na lice mjesta (Konavle) nijesu uvjerili da su prevareni. Pritisak građana naćerao je cg vlast (i oni veljesrbski dio) da učini sve što može da CG i Crnogorce izvuče iz rata. Jer, nas zanima samo i jedino odbrana CG!
Gospon Analitičaru...

02. 03. 2015 - 09:21

..svak se češe đe ga zasrbi-pa tako i vi! Znate-sve ovo što sam ja napisao-to piše u Elektronske novine Sandžak PRESS i na ovom Portalu u svom napisu je iznio crnogorski antropolog Miroslav Ćosović! Ako njima ne vjerujete-nijesam ja kriv-nego vaše proćerdano vrijem plitkog ornja-ne vezano za ono što vi nemate-a mislite da imate(nemate?)! Zato pročitajte -što je gosp. mr.Slavica Vujović,sa Katedre za biohmiju,sa Prirodnomatemat. Fakulteta-i član ekspertskog tima koji je ispitao 404 osobe RAZLIČITOG PREZIMENA(?)- muških crnogoraca-i utvrdio procente! Gospon Analitičaru-malo je čudno da konstataciju gos. Vujović preskačete :"..404 osobe Različitog prezimena"? Vi preskočiste i njeno objašnjenje:"...već je riječ o ispitivanju AKUKULTURACIJE..kao mehanizmu ŠIRENJA POLJOPRIVREDE na BALKANU(?)..!" Čuvajte se gos. Analitičaru-da ne uđete u uži izbor kandidata koji će na vratovima nosti jarmove-orati i plitko i duboko ka vam preci koji nisu bili za pušku!
Analitičar

02. 03. 2015 - 15:38

Ti i dalje k'o maxim po diviziji... Očito se ne razumiješ u statistička iztraživanja, đe se na osnovu maloga uzorka pokušava sagledat mnogo šira slika. Da bi ovo što tebe muči bilo relevantno mora zadovoljit neke kriterijume. Najprije, svi "davaoci" uzorka MORAJU imat korijene u granice CG, a također moraju bit iz SVIJEH krajeva CG, srazmjerno broju stanovnika. Također, nije dovoljno da su različitijeh prezimena, već (za tako mali uzorak) ne smiju imat (poznato) zajedničko porijeklo (makar do tri stoljeća unatrag). Uz sve to, cilj iztraživanja je (navodno) utvrđivanje PROCENTUALNE zastupljenosti pojedinijeh haplo-grupa u CG, što ONDA implicira da se moralo vodit računa i o brojnosti bratstava. Sve to usložnjava kriterijume izbora uzroka. Pošto nikakvijeh podataka o tome nema, znači i da o svemu tome niko nije vodio račun, te su ta iztraživanja naučno gledano BEZVRIJEDNA. I nemoj me strašit "autoritetima", ja vjerujem samo činjenicama, plitkoumni majstore dubokoga oranja.
Dobro bi bilo..

02. 03. 2015 - 09:48

...da,barem, kad je u pitanju Dubrovnik-da smanjite doživljaje!Jer na Dubrovnik nijesu bile jednice JNA! Bile su samo aktvne starešine-u ograničenom broju! Po nekoliko njih(dva tri) u svakoj jednici! Na Dubrovnik su bili rezervisti na rasporedu u RJ JNA i pripadnici-jednica T0 CG-na čelu sa vrhovnikom mere.Momirom Savovijem Bulatovićem! Dakle jedinice-koje nisu bile tamo(JNA) nisu mogle i pljačkati! Recimo i to-u Četvrti bataljon JNA sem k-danta p.puk Milovića,bezbednjaka i veziste, sva druga lica uključujući i starešine bili rezervisti! Zamjenik k-danta Milovića bio rez. kap.I.kl ! Takođe,u Sutorini-motel Vinogradi-bila je "Komisija za ratni plijen"-na čijem je čelu bio aktivni pukovnik izvjesni Ćipović i drugi aktvni i penzionisani oficiri-uglavno iz bezebedonosnih struktura! Mimo ove komisije nije se mogao ni gram-komad ukradnog unije u Boku! Oko toga ko je kriv-dal Srbi ili drugi-KRIVI su svi oni koji su bili u Dejton i skupa-ka "baća govno"-podijelili -potpisali sporazum!
Dubrovcanin

02. 03. 2015 - 12:00

Na Dubrovnik nije isla JNA nego rezervisti u JNA!? Prije nego bilo sto napisem htio bi da se izjasnite da li su rezervisti u uniformama JNA bili JNA ili neka druga vojska? A to da li se moglo iznijeti ili nije, to je isto kao da kazete da nema sverca droge ili da nije bilo sverca cigara jer nije zavedeno. Ali se barem jedno slazemo, a to je da su Dejtonci krivi, a pogotovo jedan od njih sto mu je njegov narod trevao presuditi umjesto da ga isporucuju.
Analitičar

02. 03. 2015 - 15:51

Plitkoumni, TO je PRIJE napada na Konavle ODUZETA republikama i prebačena pod komandu JNA, a kad su zaratili i jedinice policije su podređene komandi JNA, tako da NIKO od zvaničnika CG NIJE komandovao. Jasno, neki su bili članovi "Vrhovnoga savjeta odbrane", ali su bili manjina koju niko ništa nije pitao. Taj M.Bulatović je MOLIO JNA da ne šalje crnogorske rezerviste izvan CG, toliko je bio nadležan. A, koliko su ti tačni podatci vidi se po tome što si toga pukovnika, zaduženoga za pljačku, prekrstio u Ćipovića, a on se preziva Pipović, koji se zajedno s plijenom preselio u Beograd, đe je obilato nagrađen za zasluge.
Slobodan Gluščević

03. 03. 2015 - 00:57

Neže biti, na Dubrovnik je bila JNA, bez obzira da li se radi o rezervnom ili aktivnom sastavu. Sjećaš li se onih poziva "Otadžbina zove!"? Ksnije je postala VJ.
danilo stojanovic

02. 03. 2015 - 10:37

Analaiticar, Potpuno se slazem sa svim sto ste napisali. Mozda ste pogresno shvatili moje navodjenje Cetinja i Liberala? Oni jesu bili jedina svijetla tacka u toj najcrnjoj tami CG. Nikada u istoriji CG nije imala sramniji trenutak od napada na Dubrovnik. Kako objasniti to kolektivno ludilo koje je zavladalo sa Milosevicem? Cija je najveca zrtva upravo Srpski narod. Reagovao sam na Dubrovcanina zato sto je koristio termin "Crnogorci" umjesto "neki Crnogorci" cime je implicirao necesovu "kolektivnu krivicu Crnogoraca". Naravno, da nema ni kolektivne krivice Srpskog naroda. Ili bilo kojeg drugog naroda. Nikada nijesam, niti cu stati iza jednog nitkova ma koliko taj bio "veliki Crnogorac".
Dubrovcanin

02. 03. 2015 - 12:03

Izvinjavam se zbog termina "Crnogorci" u komentaru. Implicira mozda da mislim na sve Crnogorce, a nisam tako mislio. Uopstavanja i ubacivanje svih u isti kos nije nesto sto bi bilo ko od nas trebao raditi pa tako ni ja.
Dubrovčaninu...

02. 03. 2015 - 13:02

...prevrni-obrni-na Dubrovnik su bile najbrojnije jednice Teritorijalne odbrane Crne Gore-pod komandom Momira Kučkoga Bulatovića! A JNA-nije tamo isturala mirnodobske jednice-dakle JNA! Nego rezervne sastave-tzv. "B" jedince-koje su miru bile "stacionirane" u"kasarnama"-rezervista-njihovim domovima(kućama i stanovima?! Sve jedno-Dubrovačka bruka-zastiđe i tragedije naroda tog područja se ne može ničim pravdati-oprvdati!!!!! Što danas-"crnogorci"-rođeni 22.maja.2006 u ranu zoru-u predhodnci mnogi i mnogi bijahu na Dubrovnik-njihov poblem!!!
Dubrovčaninu...

02. 03. 2015 - 13:02

...prevrni-obrni-na Dubrovnik su bile najbrojnije jednice Teritorijalne odbrane Crne Gore-pod komandom Momira Kučkoga Bulatovića! A JNA-nije tamo isturala mirnodobske jednice-dakle JNA! Nego rezervne sastave-tzv. "B" jedince-koje su miru bile "stacionirane" u"kasarnama"-rezervista-njihovim domovima(kućama i stanovima?! Sve jedno-Dubrovačka bruka-zastiđe i tragedije naroda tog područja se ne može ničim pravdati-oprvdati!!!!! Što danas-"crnogorci"-rođeni 22.maja.2006 u ranu zoru-u predhodnci mnogi i mnogi bijahu na Dubrovnik-njihov poblem!!!
Dubrovcanin 1

03. 03. 2015 - 16:56

Jole, prvo da ti kazem da si debelo pogrijesio. Ja i analiticar nismo ista osoba i toliko se razlikujemo u stavovima sto ces sad i procitati. Nego ti ne umijes da skontas neke stvari, a sad ce ti valjda biti jasnije. Trebace mi nekoliko komentara, nazalost. Da li je napad na DU bio idiotizam? Jeste. I ja od toga ne odstupam. Isto tako, ne odstupam ni od toga da su ''neki'' Crnogorci bili umjesani i do prilicno. To sto analiticar sad hoce da spere ljagu kod mene ne prolazi. Kako je krenuo da pise ispasce da niti jedan Crnogorac nije nikad presao Debeli Brijeg. Vidis, ja sam i poslije izbjeglistva nastavio da povremeno idem tamo kod prijatelja i da pricam sa njima pa sam cuo i drugu stranu o tome kako je bilo u te Konavle i u DU i sto su nasi (crnogorski) vojnici tamo radili. To sto pise analiticar o tome mene ne interesuje. Drzim se i toga da mi Srbi nismo cvjecke i da smo sami krivi za sve sto nas je snaslo i snalazi i dalje. Nazalost, nije bilo pameti.
Analitičar

04. 03. 2015 - 19:52

Kad ne bi bilo Crnogoraca koji tvrde da su Srbi i kad ne bi bilo Srba koji to radostno podržavaju ne bih ni jednu proslovio. Ali, pošto ih ima poprilično, mnogo više no ih je u Konavle odilo, neću dozvolit da pored rečenoga bilo ko tu sramotu svaljuje na Crnogorce! Fakat je da su na prvi poziv SVI Crnogorci kao jedan skočili braanit svoju Crnu Goru, ali fakat je i da poslije odkrivanja prevare NI JEDAN nije šćeo ić na ratište. Crbi su išli s veseljem i pucanjem, a Crnogorci samo kad ih privede vojna policija. Sad ti razmisli ko je pljačkao, oni što je išao drage volje ili oni što nije uspio izmać policiji. Da pojednostavim: Ako u CG žive Crnogorci, a ne Srbi onda imaš pravo, a ako misliš da u CG ima Srba, onda budi siguran da si grdno pogriješio.
Dubrovcanin 2

03. 03. 2015 - 17:02

Jole, sjeti se Jovana Raaskovica i kako je on prosao. Sjeti se sprdnje sa izborima u RSK sa Marticem i Babicem, sjeti se plana Z4 itd. Da bi ti moj dobri Jole skontao da se razlikujemo ja i analiticar prisjeticu se i jedne pjesme crnogorskih vojnika sa ratista ali ne dubrovackog. Ostalo mi u sjecanju sa nase (RTCG) televizije - ''Ko se vrati sa Banije, Crnogorac vise nije''. Isto kao sto gledamo mozda ja i ti razlicito na ulogu nas Srba, tako razlicito posmatram stvari i od analiticara. Njega i Danila ce ova pjesma mozda posebno i da zaboli. Necu ti reci ni ko sam ni sto sam ali samo da znas da sam se sa Danilom cesto prepucavao ovdje. Ne slazem se sa vecinom onoga sto covjek napise. Tako ne ocekuj ni ti da se sa tobom slazem. A nesto bi ti napisao i oko Srpstva.
Dubrovcanin 3

03. 03. 2015 - 17:11

Jole, znas i sam kako nam je Danilo preporucivao odredjene knjige da citamo da bi ucili istoriju. Ja bi tako i njemu i tebi i svima preporucio knjigu Jovana Ducica - VJERUJEM U BOGA I U SRPSTVO. Posto si mi natrljao na nos nedostatak Srpstva ne znam stvarno sto da ti otpisem. Cuvam svoju popisnicu kuci. Nikad se ne zna moze li mi zatrebati za dobijanje srpskog drzavljanstva. U njoj pise da srpski zborim i da sam Srbin. Sto drugo mogu da ti kazem. Postoje li neki mjeraci za Srpstvo. Ajde da se izmjerimo ja i ti ako moze i da vidimo ko je od nas dvoje vise zrtvovao. Porodica mi je ostala bez icega. Sve je nestalo u 2 dana. 1 dan je bio 1991,a drugi dan je bio 1995. Ti si makar ostao da zivis u svojoj kuci, u svom gradu. A moji su ostali bez svega. Razlog? Zato sto su Srbi. I nemam namjeru to mijenjati i crnogorciti se jer mi je to i otac mogao ucinjeti 1991, ne pocrnogorciti se nego postati Hrvat. Razlike nema. Kad vidim kako Boban, Danilo, Labud, analiticar pisu, radije bi bio Hrvat.
Analitičar

05. 03. 2015 - 19:05

Viđeh samo ovu potomnju rečenicu... Pošto znam što i "kako" ja pišem, ovu tvoju konstataciju tumačim kao vid osvješćenja.
Dubrovcanin 4

03. 03. 2015 - 17:24

Jole, razocarao si me iskren da budem. Mislio sam da su ove paranoje oko gledanja ko je u koje vrijeme poslao komentar svojstvene vise teoreticarima zavjera. Posto si i Nemanjice pomenuo, mogu ti samo reci da mi su mi djed i baba sahranjeni tik uz crkvu koja je iz 19 vijeka, a koja je posvecena jednom od vladara iz te dinastije. A i slava koju slavim je nemanjicka tako da mi ne mlataras o njima kad te molim, znam dovoljno. I nema sto da mi saljes pozdrave iz najljepseg zaliva s pjene od mora kad svakodnevno u toj vodi mocim noge. To je isto kao kad bi ja tebi napisao da ti saljem pozdrave iz Prcnja. I ne brini za analiticara, on ce se javiti sa pisanjem. Meni je samo bilo vazno da napisem da dubrovacko ratiste nisu bila samo veljesrpska posla nego i veljecrnogorska. Vidis koliko se ubi da iskljuci bilo kakav dodir Crnogoraca sa DU. I nikad mi nece biti jasna objasnjenja tipa - nije bila JNA nego rezervisti JNA. Ali sto ces, meni je savjest mirna ali nekima izgleda i nije bas. Pozdrav
danilo stojanovic

05. 03. 2015 - 17:57

@Dubrovcanin - "Kad vidim kako Boban, Danilo, Labud, analiticar pisu, radije bi bio Hrvat." Dragi Dubrovcanine nacin na koji pisete ukazuje da pisete sa svrhom? Kao da zelite da vam pravi Dubrovcani oproste? Volio bih da specificirate sto vam se ne dopada konkretno u mojem pisanju? Da li pisem neistine? Da li sam vas uvrijedio zato sto zelite da budete Srbin? Hiljadu puta sam napisao da je etnicitet licna odluka/opredijeljenje. Meni ne smetaju Srbi. Smetaju mi srpske lazi.
Dubrovcanin

04. 03. 2015 - 18:36

Jole, a koja je ovdje tema? Da li je tema ona koju si sam izabrao, a to je moj identitet? Odmah da ti kazem da mi ne pada na pamet da ti to napisem. Ako je to tema onda sam je promasio. Mislio sam da ces bar neke osnovne stvari shvatiti ali ne ide. Ti si bio zaduzen za izbjeglice u Kotoru ali mi nije jasno zasto mislis da sam se prijavio u Kotoru? Boka nije samo Kotor! Ti kao da ni to nisi skapirao kad sam napisao o kvasenju nogica. Ne moras nastavljati sa pitanjima o tome kad sam se prijavio gdje, a mozda bi najradije da ti posaljem jmbg. Neces to dobiti od mene, ispisao bi ime i prezime da mi je do toga. Ko si ti da tebi dajem licne podatke? Pun je meni loo (oo su dva jaja pa ti vidi sto je l)- od onih sto se busaju u prsa sa koje god strane da su.
Dundo iz Raguze

04. 03. 2015 - 18:57

Jole, bolje se ne zamaraj tim svojim spiskom jer me u njemu neces pronaci. Preporucujem da cuvas snagu za analiticara i Danila i da ih malo poducis istoriji Boke. Da se nebi zamajavao mozda je bolje da ti kazem da ponekad samo ovdje pisem i koristim vise ni(t)kova, a ovo je prvi put da polemisem sa tobom. Uglavnom sam u raspravama sa Danilom, analiticarom i (meni omiljenim) Labudom. Pojedine njihove stavove smatram sovinistickim. A Bobi mi je najinteresantniji lik. Zivi u BG, a pljuje po Srbiji koliko god moze. I satire se da nas ubijedi da ne smijemo rijec reci protiv CG i onoga sto nam se ne svidja u njoj. To se zove dvolicnost. I zato ti preporucujem da ne ulazis u slijepu ulicu sa nagadjima ko, kad, sto, kako itd. Znam, znam, nece ti biti dovoljno ali ti ne mogu pomoci.
ra-GU-ZA-nin

04. 03. 2015 - 19:13

Moj dragi Prcanjotu, mozes li da razumijes da kad hoces od nekoga da izvuces ono sto taj i sam zna, ali mu je tesko da isto prevali preko jezika, da ponekad mozes da se malo i pretvaras da si na njegovoj strani kao "dobar policajac"? Htjedoh jednu stvar izvuci od analiticara ali si me ti zaj. svojim uklizavanjem. Ispade po tebi da je on sam sam sa sobom polemisao tako da sam morao odustati od svoje namjere. Cisto sumnjam da ces odustati od svoje fix ideje pa cu te poslusati i fermati. Nema veze, zapamti "Raguzu" pa se javljam u nekim sljedecim analizama da ti dokazem suprotno. Samo se strpi i zapamti da si se prepucavao sa gosparom, dundom iz Raguze. Poz
Ti jesi iz Ra-guze...

04. 03. 2015 - 21:23

...zbora nema-ali iz Dubrovnika-taman ka ja iz Navi jorka! Tvoj vokabular,sadržaj komentaračića,ciljevi i ostalo navodi na zaključak-gospar Ilija Analitičar sa brezbroj ni(t)kova-cipan cio provokator-koji "I Z G O R E" za Crnom Gorom i Crnogorcima-po crnogorskim portalima-u produženom trajanju za Pravoslavljem plus Nemanjićima slaveći njiovu "s l a v u"?! Na velju žalost- u izgoru ti se "omače-zaborvi" prijaviti u Kotorskom komesarijatu za izbjegla lica-u zbjegu pod babinu rašu(kotulu) pod "nečijom hipotekom"sa west montagne-Ercegovine,prije dva vijeka via Novska Ubla d r i t o- u nahodište u Škaljare-u slivu potoka Zvijeronjak!! Tu tu papa caro mio segnor od Ra-guze! Ćao,uz zvuke ra-guzinih "m(i)a(t)rse(o)ljeza":"...Ispade po tebi da je on sam sam sa sobom polemisao tako da sam morao odustati od svoje namjere"? Fala ti bože-što je "pisac-eseja" iz Ra-guze stio kazati...?
Dubrovcanin

04. 03. 2015 - 23:04

Jole, moram ti reci za izbjeglistvo. Ako zivis u kotorskoj opstini, gdje vadis licnu kartu? U Kotoru. Ako kao izbjeglica dodjes u kotorsku opstinu, dje se prijavljujes? U Kotoru. A dje se prijavljujes ako iz Raguze dodjes u neku drugu opstinu koja nije kotorska? U toj opstini se prijavis u koju si dosao. Ja stvarno ne znam gdje sam ja to pomenuo da sam dosao u kotorsku opstinu. Cijelo vrijeme ti pisem da me neces naci na svom spisku jer u Kotoru nisam prijavljen jer u tu opstinu nisam izbjegao. Ne mogu da vjerujem da toliko ne mozes shvatiti. Mozemo li se barem sporazumjeti oko toga da je Boka razvucena na 4 opstine: H.Novi, Tivat, Kotor, Budva???
Dubrovcanin

04. 03. 2015 - 23:34

Jole, razlika izmedju mene i analiticara je sto sam ja Srbin, a on Crnogorac i u jeziku, ja govorim Srpski, a on novokomponovani,... Ja cu uvijek imati misljenje da su u Boki ranije zivjeli Srbi, a ne Crnogorci i da se ovdje uvijek pricao Srpski jezik. Nazalost, puno ih se sleglo s ovih brda put mora pa se to mijenja. Posto mislis da sam ista osoba kao analiticar, izvoli pa nadji makar jedan antisrpski stav u mojem pisanju u posljednjih 5-6 mojih komentara. Kako se to uklapa u tvoje zakljucke? Rekoh ti, strpi se i sacekaj neku novu analizu. Do tad, preporucujem "Jedro nade" N.Malovica. U njemu ces naci "bokeski srpski pun romanizama" i da je glavna odlika Montemaura otimanje sto su i potvrdili u DU. Poz
Dubrovcanin

05. 03. 2015 - 01:49

Analiticaru, a vidis, imas u CG dosta onih koji su bili Srbi pa se presaltali. Te saltace sad ne racunas u Crnogorce nego ono sto su tad cinjeli je krivica Srba po tebi. Kao da se ne radi o istim ljudima nego ispade da su ponovo rodjeni. Joleta sam pitao, a to je zapravo pitanje bilo za tebe. Zar nije tema ove analize o CG kao o drzavi njenih gradjana? I sad kad malo diskutujemo sto su ti gradjani radili onda odjednom nisu gradjani ove drzave nego su to Srbi. Da se vratim na pitanje: Koliko je tadasnjih gradjana Srbije stradalo na dubrovackom ratistu? Valjda ce odgovor da podrzi tvoju teoriju da je samo 5% Crnogoraca bilo u uniformi i to onih koji su je na silu obukli.
Dubrovcanin

05. 03. 2015 - 01:59

Pogledao sam ponovo tvoj odgovor na komentar ''Dubrovcanin 1'' i zapeo sam nesto oko necega sto si napisao pa bi da mi razjasnis. Radi se o prvoj recenici, citiram: ''Kad ne bi bilo Crnogoraca koji tvrde da su Srbi i kad ne bi bilo Srba koji to radostno podržavaju ne bih ni jednu proslovio.'' Htio bi da mi objasnis sto su Crnogorci koji tvrde da su Srbi, da li su oni Crnogorci ili Srbi??? Ocekujem odgovor samo da li su Crnogorci ili Srbi po tebi, a ne neka uvijanja tipa da su u zabludi ili da su izdajnici ili da su niko i nista. Hocu da konkretno odgovoris da li su Srbi ili Crnogorci, a objasnjavanja me postedi. Dakle, Crnogorac koji tvrdi da je Srbin je: 1. Crnogorac, 2. Srbin???
lako ti je io viđet..

05. 03. 2015 - 12:17

pogledaj pravoslavlje od XV-XIX vijeka-današnji Srbi postoje kao turski podanici-raja.A srednovjekovno srpstvo u jednu gribnicu ili se pretočilo u druge današnje nacionalne pripadnosti.
Danu bio veseo,nara-guzeni

05. 03. 2015 - 07:38

..piši na "srpski način"da te mogu čitati i razumjeti ovizi 78 % Bokeza-u skladu sa knjigom gospon Malovića:"bokeški srpski krcati romanizama-a,b,c,č,ć,đ...Za slučaj da si se saselio u Budvu-ne spuštaj i ne moči nogice i glavu u la merdu..jer ćeš izgubiti vezu sa najljepšim zalivom i morem na svijetu-a povezat ćeš se sa Otrantom-u skladu sa zahtjevima sistema "Trašte"? Ćao montewest Ercegovina via Dubrovnik,Ubla Novska..drito u Boca de Cattaro...prijen dvista godina!
Danu jadan nebio nara-guzeni..

05. 03. 2015 - 10:12

..nešto ti se neote taj "interni monolog"-glava ote -a guz...ne odgovara-a prozivaš je Analitički? Nego,ja jemam jedan prijedlog-provaj se dopisivati sam sa sebom zadana-a ne ka ovo poponoći( u 01:49 ura-po običaju-tvome!)-uranu zoru kad i kokotići spavaju-a ćukosi nara-guzeni pjevuše...ćukajuuu?
07:38

05. 03. 2015 - 12:38

Jole, evo kad vec pominjes vrijeme pisanja da uporedim nesto. Iza ponoci vise odgovara Danilu jer je u AUS i dosta ih objavi u sitne sate. A i ne otvaram Analitiku ujutro cim oci otvorim i ponekad ne mogu preko dana. Sto ces, nismo svi penzioneri. Drugo, nisam se spustio sa ovih brda da mocim noge jer cio zivot zivim na moru. Sa brdima su moji zavrsili prije 300-400 god. Sve si ispisao, a nista rekao nisi. Izgleda da tvoje ruke pisu tvojoj glavi. U suprotnom bi makar ponesto shvatio (procitao) od onoga sto sam napisao. Ne mogu ti normalno otpisati kad sam postavljas pitanja i sam donosis zakljucke. E pas me..., dosta mi je zadrtih s njihove strane pa sad jos i sa tobom moram da se natezem.
Ilija, Škaljari

05. 03. 2015 - 10:33

Netačan podatak je naveden u jednom od komentara gore. Jole Drinjak nije radio 12 godina u Fjordu kao šef obezbjeđenja Vojina Lazarevića već 14 i po godina. Velike smo muke mi Kotorani imali sa tim velikosrbinom i mrziteljem Crne Gore Drinjakom koji je ovdje dojavio iz Bileće. U prošlosti su stari Kotorani zbog takvih kao što je on puškarnice okretali ka brdima a ne ka moru - civilizaciji.
Dundo iz DU

06. 03. 2015 - 13:36

Ja postavio 2 pitanja i od analiticara nisam jos dobio odgovor. Prvo pitanje je bilo sto su Crnogorci koji tvrde da su Srbi - Crnogorci ili Srbi? A odgovor mu je nesto trece - on ih naziva crbima. Dakle, konkretan odgovor nije dao. Drugo pitanje je bilo koliko je gradjana Srbije stradalo na dubrovackom ratistu? Odgovor nismo dobili. Uocava se jasno da izbjegava da odgovori na pitanja u vezi onoga sto napise. Necu te ponovo pitati ako ne odgovoris, samo konstatovati da nemas pojma o onome o cemu pises.
Dubrovčaninu...

07. 03. 2015 - 19:44

...f e r m a tako ti Svetoga Vlaha..! Pa vidiš li-bio veseo..da svako tvoje dalje piskaranje-"prepiska" sa samim sobom otkriva tvoj već poodavo poznati-(otkriveni )identitet?! Jer,da nije tako nego da si ti "taj i taj"-"naseljena izbjeglica podalje" od Kotora-nebi znava-koliko ko ima godina-i kad kome "stari mozak"?! Kao što vidiš-ovaj "ostareli mozak"-o jadu te zabalja-pa se stalno natijeceš sam sebi na onu rabotu! Skidaj se kumim te bogom-e ćeš prokodakati ka koka kad snosi nojevo jaje? I na ultimu-ko je tebi rekao da si Ilija? ...A to što si sebe u temu imenu iznašao-krivo je "nojevo jaje"? Jer, očigledno nisi pročitao-shvatio moju "preporuku"koja je "šćeto neto": "...provaj se javiti sebi po imenu Ilija Tomin Bijelić selo malo...kraj Konavala...Peluzica-Škaljari se vazde zvalo i bilo u općinu Kotor"?
Dubrovcanin

08. 03. 2015 - 01:42

Da si me o jadu zabavio, priznajem. I priznajem da me bas tvoj stari mozak koji se smanjuje (naucno dokazana cinjenica) o najvecem jadu zabavlja. Ja pisem da nisam ovaj Ilija, a ti u svakom komentaru da ja jesam bas taj Ilija. Uopste ne znam ko je taj covjek i kako je zavrsio u ovoj prici. I sigurno da ces me i dalje o jadu zabavljati posto ne kanis da fermas i da me prestanes izjednacavati sa covjekom za kojeg prvi put cujem od tebe. Ma znas sto, sve si u pravu. Evo sve ti priznajem da je tacno sto si napisao, a sad kad ovo procitas molim te da predjes na ovu noviju analizu od S.Jovanovica i procitas komentar u kojem analiticar pise da su Srbi donijeli vjeru u Crnu Goru, da je narod u CG za sebe uvijek smatrao da je srpske vjere, da je i onda i sad biti pravoslavne vjere znacilo biti Srbin. Dodaje i da je knjiga koju je narucio brat srpskog zupana Nemanje crnogorsko naslijedje i da su i crnogorske vladike i vladari srbovali . Slicnu sam namjeru imao i za dubrovacko ratiste ali ajde.
Novi komentar