Spisak građana kojima je Glavni grad poklonio stanove

Komisija za popis i sređivanje registraturske građe, koju je formirao gradonačelnik Slavoljub Stijepović, objavila je konačni spisak imena 524 građanina kojima je glavni grad poklonio stanove.
Objavljeno: 01. 05. 2016 - 00:02 Promjenite veličinu teksta: A A A

. Raspodjela je obavljena u vrijeme kada je na čelu Podgorice bio dr Miomir Mugoša. Na sajtu glavnog grada nalazi se spisak vlasnika stanova po azbučnom redu sa kvadraturom i lokacijom, ali nema imena članova komisije koja ih je dodijelila. - Komisija za popis radila je u kontinuitetu i periodično upravi grada dostavljala podatke koji su se odnosili na stanove koje su dodjeljivali: Komisije za rješavanje stambenih potreba lokalnih službenika i namještenika organa uprave; Komisije za rješavanje stambenih potreba lokalnih službenika i namještenika Službe zaštite; Komisije za rješavanje stambenih potreba lokalnih službenika i namještenika Komunalne policije; Komisije za rješavanje stambenih potreba lica u stanju socijalne potrebe i Komisija za rješavanje stambenih potreba lica koja bira ili imenuje Skupština glavnog grada, gradonačelnik i drugih lica čiji je rad od posebnog interesa za glavni grad – objavljeno je na sajtu PG Biroa. Kako navode, ,,sređeni i popisani podaci (imena, odluke i rješenja) koji se odnose na dodjelu stanova, objavljeni su na veb stranici glavnog grada, čime je poštovan princip transparentnosti rada gradske uprave. Na spisku su - Refadija Abdić, kojoj je dodijeljen stan od 61 kvadratnog metra, Humica i Jakup Abdomerović (27,55 kvadrata) Olga Adžić (43), Snežana Ad- žić (80,69), Ajrudin Adžović (62), Svetlana Ajković (44), Julija Anđelić (43), Igor Andrić (53), Dragan Arčon (40,38), Šefika Asanović (38,4), Mila Ašanin (38,4), , Amdija Ašanin (38,4), Bajram Avdijaj (47,76), Avdulj Avdijaj (56), Jelena Bajčeta (38,4), Melanija Bajčeta (38,4), Branko Baletić (41,09) Vučina Banašević, Maja Bagarić (54,15), Muhamed Bahtijar (47,76), Nejbedin Bahtirović (38,4), Miljan Barović (61), Nevenka Barović (44), Novak Barović (26), Julka i Borislav Batrović (39,4), Vero Begović (77), Željko Belošević (45,3), Vukosava Berilažić (32,66), Nedžmija Beriša (73), Remzija Beriša (38,46), Katarina Bijelić (43), Marjana Bogojević (43), Branko Bogojević (54), Saša Bojanić (57,93), Milanka Borovinić (87,45), Saša Bojanović (41,94), Arsenije Boljević (66) Miodrag Boričić (39,3), Dragan Bošković (56), Milica Božović (38,4), Tatjana Božović (30), Veselin Božović (39,3), Danilo Brajović (68,57), Velizar Brajović (55), Željko Brnović (49,37), Miluša Brnović (47), Petar Brnović (39,3), Zoran Bulatović (43), Željko Bulatović (39,4), Gojko i Kosa Bulatović (23,8), Nada Bulatović (38,4), Edina Bulić (58,5), Nebojša Burzanović (60,46), Igor Burzanović (56,5), Lazar Burković (38.4), Dragana Bušković (36), Đusta Cacević (38,40), Ljiljana Caković (37,35), Jelka Camović (47,76), Almir Cecunjanin (32,88), Biserka Ceković (38,4), Lena Ceković (39,3), Dragana Celić (36), Miodrag Ča- đenović (48), Orle Čarapić (43), Pavle Cavnić (55), Božidarka Čejović-Kljajić i Tomislav Čejović (62), Aleksandar Čelebić (45), Bećir Čirgić (54), Malić Čolović (39,40), Stanka Ćalić (48,04), Jovan Ćirović (35,27), Dušanka Ćupić (80,24), Rajko Ćupić (71,68), Mirko Ćupić (38,4), Persa Dabanović (61), Anka Dabetić (54,68), Ivan Dajković (50,5), Branka Damjanović (39,4), Slobodan Damjanović (42,38), Slobodan Dašić (38,40), Damir Davidović (69,53), Milinko Dedić (41), Drita Deli (47,5), Hasan Dervišević (33), Nikola Dilja (47), Hazbija Dizdarević (27,15), Čedo Dobrović (98,44), Dejan Dobrković (47,76), Sandra Domanović rođena Božović (44), Nebojša Došljak (44), Veselinka Dragović (70,69), Jovanka Dragojević (47,76), Tanja Dragutinović (stan 43,51, podrum 3,32, garaža 14,89), Slobodan Dragutinović (52), Dubravka Drakić (88), Tanja Drakulović (45), Jovan i Kristina Drecun, za maloljetnog Milana (38,85), Mustafa Drešević (57,34), Olivera Drobac (39,3), Zvonko Drobnjak (60), Branka Drobnjak (43), Đurđa Dujović (43), Krsto Durković (47), Đorđije Durković (69), Rajko Durutović (49), Vaselj Dušaj (46,62), Zlatko Duvnjak (36), Mustafa Džaferadžović (30), Milenka Đačić (39,3), Irfeta Đečević (30), Željka Đerković (47,76), Đoka Đoljaj (39,4), Antonije Đoljaj (27), Vesna Đuranović (45,78), Zdravko Đuranović (54,70), Markiša Đurović (45,78), Duško Đuričković (45,78), Nataša Đukić (47,54), Tatjana Đukić (39,4), Darinka Đukić (25), Biljana Đukanović (38,4), Vajto Eminović (39,4), Zoran Erceg (77), Rifat Fejzić (79), Zorica Filipović (39,27), Mileva Filipović (60), Senad Gačević (52,96), Marko Gajović (41), Miomir Garić (21), Branko Gazivoda (49,3), Dijana Gegović (47,72), Nataša Gligorović (103,27), Snežana Gogić-Vlahović (50,5), Ljulja Gojčaj (27), Anđela i Zlatko Grabež (43,29), Irena Građević (44), Valter Građević (38,4), Zorica Harović (39,3), Demo Hot (24,41), Elfija Huremović (38,4), Rina Ivančević (57,72), Tatjana Ivanović (54), Svetlana Ivanović Mili- ćević (46,1), Dragutin i Ratka Ivanović (38,21), Branka Ivanović (50), Vera i Nina Ivanović (47), Branko Ivanović (43), Zoran Ivović (70,11), Vesna Janić (44), Goran Janković (66), Mihailo Jokanović (stan 43,51, podrum 4,05, garaža 14,89), Tanja Jokić (49,37), Ljiljana Jovanović (44), Đorđina Jovanović (29), Slobodan Jovanović (86), Vidoje Jovanović (73), Biljana Jovićević (50,5), Golub Jovićević (57,53), Milorad Jovović (27), Vladan Juretić (43), Lazarela Kalezić (45), Ljubinko Kaluđerović (71), Ljiljana Kaluđerović (38,4), Zlatko Kandić (27), Darko Kadić (75,84), Slavka Karadžić (97,21), Nada Kavaja- Marković (49), Živko Kecojević (88,9), Danka Keković (35,27), Faruk Kerović (71,47), Irena Kićović (30), Dragoljub Kilibarda (38,46), Slavko Kilibarda (72,06), Mirjana Kilibarda (36), Milena Kljajić (38,4), Violeta Klikovac (66), Milisav Klikovac (47), Novak Klisić (75,16), Slaven Knezović (45), Dragica Knežević- Ćetković (64), Ljilja Knežević (39,4), Sofija Knežević (47), Hamdo Kočan (82,65), Sandra i Igor Kolaković (57,34), Zoran Kostić (74,87), Jasmina Koljenović (38,4), Hamdija Koljenović (47), Stana Kovačević (45), Belka Kova- čević (36), Sanja Kovačević (59), Munirka Kožar (47,54), Valentina Krivokapić (36), Fatima Krnić (46,03), Zorica Krsmanović (59), Dragoje Krstajić (97,21), Uka Krutaj (47,76), Đerona Ku- ćišta (48,04), Dejan Labović (43), Nada Lakić (51), Risto Lakić (44), Jelena Lakić-Milić (27), Branislav Laković (38,4), Nevenka Lalević (39.4), Dušanka Lalević (24), Branka Lazarević (57,53), Svetozar Lazović (61), Miodrag Lazović (101), Mirjana Lekić (47), Ćazim Lekić (32), Raduša Leković (47), Milena Lon- čar (57,53), Vjera Lopičić (45,99), Žarko Lučić (71,56), Hasib Lukač, glavnom gradu ustupio stan od 60 kvadratnih metara, dobio je veći, od 97,42 kvadrata, Mirsad Lukić (57,53), Vasiljka Lukovac (38,4), Miluša Ljiljanić (38,4), Frano Ljuljđuraj (85), Vido Majić (46), Borislav Majić (39,3), Filip Makrid (72, 75), Šefket Malezić (47,76), Mišela Manojlović (65,11), Dalibor Maraš (41,94), Zoran Maraš (56,09), Evica Maraš (36,22), Borivoje Marić (47,52), Arvanit Marković (54), Oliver Marković (55), Arsenije Marković (39,3), Branislav Marković (40), Branko i Branka Marković (95,90), Boško Marković (43), Milivoje Markuš (43), Sanja Marović (43,85), Miljana i Nikica Marović (27,15 - vraćen stan), Zvonko Marović (38,4), Stanislava Martinović (97), Niko Martinović (66), Dragica Martinović (39,3), Vesna Martinović (43), Veselin Matović (41), Radmilo Mašković (147,68), Tatjana Merulić (38,4), Srđan Mićković (85,67), Ivan Mijović (30), Snežana Mijušković (42), Milica Mijušković (52,18), Stevanija Mijušković (27), Vjera Milatović (56), Ranko Miranović (80), Lela Miranović (38,4), Ljubiša Mišković (51, 72), Andrijana Milačić (47, 76), Dijana Milačić (36, 38), Vera Milačić (38,4), Jovanka Milačić (36), Vojislava Milanović (29), Miroljub Milenković (44), Branko Milić (82,65), Žarko Milić (47,5), Zarija Milić (70, 69), Milivoje Milić (197), Miodrag Milić (37, 15), Ana Milić (32), Nikola Milošević (67), Aleksandar Milošević (47), Zorica Milošević (30), Maksim Milošević (47, 76), Danijela Mirotić (54), Goran Miranović (51,72), Rosa Mišković (39,3), Filip Moštrokol (97, 89), Tomislav Mrdak (51, 35), Blažo Mrkić (39,3), Miomir M. Mugoša (76, 57), Radmila Mugoša (36), Elvira Muhović (41,23), Snežana Muhović (47,72), Zeko Mulić (39,4), Heda Mulić (19, 7), Sadeta Murić (42,77), Mladen i Slavka Nelević (55,74), Katarina Nikač (24, 25), Ranko Nikić (61), Vesna Nikolić (38,4), Mirko Nilević (47), Milivoje Nišević (49,37), Sonja Novaković (68,98), Srđan Ojdanić (44), Fahrudin Orahovac (47,72), Dragan Otović (42), Opštinska vatrogasna jedinica (75,16), Miodrag Pajović (43), Danka Pajović (47, 54), Miodrag Pajović (69), Ilija Papić (43), Periša Perić (59,84), Stanka Perić (39,3), Snežana Pavićević (42,38), Sanja Pavićević (32), Ranko Pavićević (39,3), Radisav Pavićević (39, 3), Miodrag Pavićević (57), Marinko Pavićević (36), Mihail Milo Pavlović (54,94), Veljko Petričević (58), Veselin Pavlović (86), Mileva Pejović (47,76), Danko Pejović (38,4), Radmila Pejković (48, 4), Goran Pejaković (57, 53), Savo Pelević (39, 3), Dijana Peličić (47, 54), Rosa Pekić (47), Đerđ Prenko- čaj (47), Vesna Perišić (47, 72), Goran Perišić (57), Tijana Perović (69), Mara Petrović (49,37), Radoje Pešić (48, 4), Stanka Pižurica (33), Radomir Pješčić (87), Miodrag Pejović (42,37), Havaja Pepeljak (70), Zdenka Perović (59), Predrag Peruničić (39, 3), Petar Porobić (73), Božidarka Popović (30), Milojka Popović (30), Branka Popović (66), Milijana Popović (47), Mensura Popović (98,44), Milivoje Popović (38, 4), Olivera Popović (35, 27), Roko Prenkočević (54), Danica i Goran Popović (47), Anka i Miodrag Popović (85,54), Persa Popović (35,27), Veselin Portić (36), Rajko Racković (43,85), Vladimir Racković (79, 58), Anka Radenović (38,4), Slobodan Radetić (76), Risto Radmilović (62,18), Branislav Radonjić (38,4), Dragan N. Radonjić (65,22), Dušan Radonjić (87,03), Goran Radonjić (44,08), Ismeta Radončić (38,4), Božidar Radonjić za Snežanu Radonjić Tepić (23, 89), Aleksandar Radinović (94), Dejana Radović (50,08), Milanka Radović (27), Jelena Radulović (37,52), Milodarka Radulović (48,04), Momčilo Radulović (56), Dimitrije Bato Radulović (47,26), Predrag Radošević (42,11), Du- šan Raičević (38,4), Milivoje Raičević (44), Miodrag Raičević (47), Mirko Raičević (29,70), Anka Raičković (38,07), Stevo Rubežić (56,50), Suada Ramaj (47), Remza Rastoder (38,4), Zagorka Vujović Rajković i Slavka Rajković (53,69), Nataša Rakočević (66), Vuk Rakočević (21), Stana Rajković (36), Radenko Radenović (66), Emir Ramović (57), Stanka Raković (66), Vesna Rakočević (39,3), Dragoljub Raspopović (91,82), Mirko Raspopović (38,4), Dara Raković (39,4), Anka Rašović (38,4), Mladen Rašović (54), Dragomir Rašović (38), Darinka i Vidosava Rašović (38,4), Milan Ražnatović (53,48), Milan Radović (45,22), Milena Radovanović (39,4), Branislav Radusinović (85), Velimir Radunović (38,4), Branka Radusinović (50), Ksenija Radović (38,4), Đorđina Rešetar (39,4), Kosara Rešetar (39), Zoran Raičević (67,11), Irena Rogošić (35), Hakija Šatmanović (39,4), Akija Saitaj (39,3), Veselin Saveljić (36), Milica Savović (43), Ratko Sekulić (44), Radenko Sekulić (47), Ilija Sekulović (36), Milan Sekulović (61,10), Milica Sekulović (54,28), Esma Sijarić (47,54), Vukosava i Ilija Simović (39), Darko Simonović (48,31), Perije Skoko (19,7), Vasko Srdanović (49,57), Nada Stanišić (88,50), Sanja Stanković (53,48), Siniša Stanković (89,74), Momir Stanojević (30), Zorka Stanojević (39,3), Violeta Stanojević (39,3), Slobodanka Stevanović (48,53), Slobodan Stijepović (107, 11), Petar Stojović (61), Ivan Strugar (58), Jovan Strugar (43), Đorđije Strugar (39,4), Snežana Spaić (75,16), Mirsad Serhatlić (54,39), Sonja Stanković (87), Marina Stamatović (27), Mirsada Sojtarić (47,54), Esad Šabotić (50,50), Darinka Šaković (47), Ana Šćekić (46), Dragana Šćekić (47,72), Ljiljana Šćepanović (41, 71), Tanja Šćepanović (45,16), Branislav Šikmanović (30), Branka Škerović (33), Momir Škopelja (38,85), Vladimir Šoć (39,4), Branko Šofranac (50,50), Miodrag Šofranac (38,4), Momirka Šoškić (29), Bosiljka Šuković (27), Vlatko Šuković (27), Dejan Šuškavčević (59), Nehudin Taljanović (42, 38), Jovica Tatar (61, 84), Olga Tomanović (53,75), Dragiša Tomašević (47,04), Veselin Toma- šević (40, 04), Vladimir Tomović (65,63), Dragan Tomović (31), Zdenka Tošković (47,76), Uroš Tošković (66), Rumica i Borislav Turović (38,42), Dževdet Tuzović (44), Olga Tuzović (57,53), Jelisavka Utvić (38,44), Rada Vasović (47,45), Zorica Velimirović (50,54), Tomislav Vešović (41, 70), Zora Vešović (39,4), Dragica Vidić (37), Anika Vilotijević (47, 45), Mijajlo Vlahović (36,50), Zalih Vocaj (47,15), Radovan Vojinović (43), Zorka Vojinović (38,4), Radosav Vojvodić (47), Laura Vučeljić (47,76), Vlatko Vučinić (80), Finta Vučeković (66), Ratko Vučeković (43), Božo Vučeković (81), Igor Vujačić (30), Dragutin Vujadinović (47), Darko Vujošević (51), Nataša Vujošević (47,76), Miodrag Vujović (66), Vidra Vujošević (38,85), Miloš Vujošević (65), Slobodanka Vujošević (48), Rada i Vidak Vujošević (38,4), Živko Vujošević (51), Momčilo Vuletić (43,51), Ranko Vuletić (39,4), Radoslav Vukilić (69,65), Zoran Vukadinović (54), Vinka Vukadinović (69,85), Borka Vukčević (38,4), Dragoljub Vukčević (39,4), Đor- đije Vukčević (73), Žarko Vukčević (51), Gina Vukčević (47,54), Ana Vuk- čević (48,04), Zorica Vukčević (43), Olga Vukčević (103,27), Veselinka Vuk- čević (35,27), Nikola Vukčević (27,92), Mihailo Vukmirović (70), Tinka Vukotić (68), Radmila Vuković (47,72), Danka Vuković (47,76), Željko Vuković (87), Nada Vuković (38,4), Zagorka Vuković (54,68), Ljiljana Vuković (50,06), Tamara Vuković (55), Anka Vulanović (38,4), Snežana i Predrag Zekić (45,40), Rosanda Zeković (39,4), Dobrilo Zindović (38, 42), Olga Žarković (91,82), Dalibor Živković (47,49) i Zorica Živković (47). (Pobjeda)

Komentari: 17

zelenas

01. 05. 2016 - 01:23

i na ovaj nacin ovih 750 ljudi donosi nekoliko hiljada glasova.
POKLON

01. 05. 2016 - 09:47

COVECE EJ TITO nije poklanja stanove ostajali su VLASNISTVO DRZAVE? Mi LIBERTARIJANCI se bunimo dizemo glas do nEBA zbog nasih OPLJACKANIG PARA -jer to je NOVAC SVIH NAS. NE OBJAVLJUJU MI SE KOMENTARI ma BLOKADU SAM kao clan DF, od svih MEDIJA .Mejbi neko iz ANALITIKE BIO SRECNIK pa DOBIO STAN PENZIJU NA TRECE DETE itd.......
87314

01. 05. 2016 - 10:00

Da li su i druge opstine u finansijskoj mogucnosti da dijele stanove?
PUTA jos

01. 05. 2016 - 10:58

MA KOJE BREEEE dozvolio takav ZAKON DAVANJA STANOVSA davanja NACIONALE PENZIJA jel DAMJANOVIC ??????
cetinje10

01. 05. 2016 - 12:16

Postovani Administartore,dali je vaznije vama da cutanjem,i brisanjem komentara,cenzurom,stitite kriminal,i nedopustive radnje,ili da se u demokratskoj zemlji cuje rijec i glas naroda,,svako moj komentar je u duhu i rijeci kako ih je naziva,i zvao VLADIKA PETAR,, Lopov,kriminal,i sve druge posati imaju samo jedno ime,,i tako ih treba zvati,..Vasa odluka da cenzurisete komentare je samo pomoc ljudima koji su to radili,,jer niko nije imao moju dozvolu da poklanja od mojih poreskih para stanove!!!!!!????? SRECNA VAM CENZURA
[email protected]

01. 05. 2016 - 12:52

Koliko zlobnih ljudi i komentara !!!!! U srecno vrijeme svi bi dobijali stanove !!!! Ne vidim ni jedan predlog opozicije da zastiti ovaj nardod nekim zakonom Ko bude javno kazao da ce svi zaposleni i u PRIVATNE FIRME I DRZAVNE DOBIJATI stanove evo glasam za njih!!!! SINDIKAT ....MANS I SVI OSTALI napunili su se para i plate imaju po 2000e ... Nista jos ne vidjesmo da oni rade za ovaj narod !!!!
Razmisli malo

02. 05. 2016 - 06:54

Dje to u svijetu preduzeca i drzavne ustanove dijele stanove? Imas platu pa od nje cini sto oces. Kupuj ili rentiraj stan, kupi auto, priganice, sto bilo. Tvoja stvar. Opstinski budzet su nase pare od poreza i zajednicke imovine. I ni u kom slucaju ne sluze da se rjesavaju stambena pitanja vec zajednicki komunalni problemi. Ovi sto rade u opstinu su tu da za platu rjesavaju nase probleme a ne mi njihove.
LIBERTARIJANAC

02. 05. 2016 - 10:10

TO MORAMO OBJASNITI NEZNAVENOM NARODU! I reci da je to pravo lopovsko lice humanog SOCIJALIZMA. Radujeme sto veci broj komentara konacno to tako i vidi,Ovi ljudi sto su dobili poklon koji nije im dao narod vec MUGOSA pa neka im Mugosa kupi te stanove a ne da im poklanja od nasih para - jebem ti ja takav humani pljackaski socijalizam.
DUŠANKA

01. 05. 2016 - 12:59

Ko je dobio stan - dobio, neka muje sa srecom. Koliko ga je zaradio - to on najbolje zna. Ali, ovako potkradati ljude koji redovno placaju porez je van pameti. Ipak, neko treba da nadoknadi stetu a neko da ide u zatvor. Inace, odosmo u anarhiju, kako li se to zove.
komentator

01. 05. 2016 - 15:02

Mene samo zanima ko je Milivoje Milić (197)??? I čime je zaslužio stan od 197m2 i što će mu toliki stan??? Zbrinuo je još 7 beskučnika ili šta?
56676

06. 09. 2017 - 20:40

neki od Milica
*

01. 05. 2016 - 16:21

Treba dodati podatke ko je od ovih ljudi zaposlen u Opštini a ko na drugim mjestima: sud, ministarstva razna ....
Ilija

01. 05. 2016 - 22:02

Neke ljude prepoznajem i znam da su nekoliko mjeseci prije dobijanja stana od opštine svoj prodali. Takve stvari treba zakonski tretirati kao prevaru a one koji su im to (namjerno ili nenamjerno ne provjeravajući) dozvolili procesuirati kao saučesnike. Ovo kažem jer u ovim stanovima ima i mog novca i novca moje porodice koji redovno plaćamo državne dažbine.
LIBERTARIJANAC

02. 05. 2016 - 10:18

OVDJE SE RADI O POKLONIMA -zamislite POKLONITI STAN? PA TO JE KRIMINAL NAJVECE KATEGORIJE TO JE PLJACKA RAVNA SVETOZARA MAROVICA stim sto je SVETA PLJACKAO ZA SEBE NASE PARE a ovi ZA sebe i INTERESNE PRIJATELJE dakle neke usluge su MUGOSI OPRAVILI mejbi se tu nadje i neki jadov da su mu dali neku sobicu kako bi neznavenom narodu bacali jos vise socijalisticku prasinu u oci. DONECEMO ZAKON da se ti POKLONI MORAJU OTKUPITI jer narod nije saglasan sa tim DAVANJIMA I TAKVOM PRERASPODELOM NJEGOVIH PARA jer njiove pare ne idu nijesu usmjerene taj "novac svih nas", u OPSTE DOBRO vec LICNO DOBRO interesne grupe pojedinaa, ZAR NE.
Pošteno,zbora nema"NIKO KA VI?

04. 05. 2016 - 11:13

U Kotor se zbori:"Ko rabota jedna sardela-ko ne rabota dvije sardele..."? E bo-jer "nije čoek kriv ako se glup rodio-nego ako glup umre(Onore De Balzak!)? Zato nam je ovaj "vječni zapisnik-bez stida i srama-pokajanja"-otvorio oči-isključio uši-i da sagledamo istinu o vama-kriminogenim komisijama-od planina pa do mora od Ulcinja do Novoga-svuđ đe ste dopirali-opljačkana je naša domovina MILA-sem onoga ŠTO JE ZA NEBO SVEZANO?! Jer kako razumjeti i prihvatiti-ovu neznam čiju-znam nije narodnu- bruku-da oni koji su najviše dali našoj novoj domovini i istu proslavili diljem S V I J E T A(VATERPOLISTI I IGRAČICE RUKOMETA-BUDUĆNOSTI i REPREZENATCIJE i PRIMORCA i REPREZENTACIJE!)-nijesu dobli-bar ih ja nijesam našo na ovaj "besmrtni sramotni spisak"-po kojem ste "davali stanove"-ka Sula Radov žito "s i r o t i nj i" u Pod Goricu-u jedan vakat?! E bo...."NIKO KA VI..."? I PITANJE ZA KRAJ: JEL POREZ NA OVE STANOVE-KA na VIKENDICE-za ONE KOJI NIJESU iz POD GORICE? Pozdrav iz ubavog Prčanja!
Podgoricanin

01. 02. 2017 - 17:17

Mirko Nilevic inace omrazeni kolega, cime je on zasluzio stan kad svi znaju da je stambeno zbrinu. Ima tri stan na njegovo ime i suvlasnik je zgrade kod gimnazije?
kosmopolit

09. 10. 2017 - 12:19

Kakvih BUDALA ima sve sto pisu komentare.Ajde neka sto pisu,nego neargumentovano postavljuju komentare.Vecina ljudi sa ovog spiska,dobila je stanove u postupku eksproprijacije.Zarad opsteg dobro ili javne stvari(bono publicos) dezava im je srusila kuce kako bi prolsa mini-zaobilaznica na Ibricevini. Ponavljam,vecina je sa tog spiska a za ostale ne znam po kom osnovu su dobuli. Psi nemojte puno lajati na portalima
Novi komentar