STO TO HUCI SUTJESKA!  18. ZELENASKA FARSA NIKA MILJANICA (Lazi lazo da ti se kunemo!)

Autor: Boro KRIVOKAPIĆ

ŠTO TO HUČI SUTJESKA! 18. ZELENAŠKA FARSA NIKA MILJANIĆA (Laži lažo da ti se kunemo!)

Završni otpisni ispis bivšem predsjedniku crnogorske Skupštine, Ranku Krivokapiću (i trabantima)
Objavljeno: 16. 08. 2016 - 11:15 Promjenite veličinu teksta: A A A

Zbogom... Predsjedniče!

Niko, niko kao Tvoj/SDP konfiskator naučnih zvanja:

„...Činjenica je da brojni zelenaši i njihovo vođstvo u

Crnoj Gori snose subjektivnu i objektivnu odgovornost

za brojna interniranja, pojedine logore u Crnoj Gori na

teritoriji koju su oni kontrolisali, brojna zatvaranja,

predaje Italijanima pripadnika i simpatizera NOB-a,

koje su Italijani držali u logorima u nehumanim uslovima,

koje su strijeljali ili poslali u ropstvo. Zelenaši su

objektivno i subjektivno odgovorni i za jedan broj ubistava

pripadnika NOB-a.“ (Isto)

...I ubistva!

Braća.

Ali socijaldemokratski.

Ili doista istoričarski („Idoli crnogorskog nacionalizma“),

Dragutin Papović:

Krsto Popović „...pogrešno je protumačio suštinu

Drugog svjetskog rata i postao je kvisling. (...) Bez pomoći

Italijana ne bi sastavio Lovćensku brigadu... Identično

je igrao i sa Njemcima. O lošoj strategiji govori

činjenica da je sarađivao sa četnicima i da se borio protiv

partizana, iako su partizani prema državnosti i nacionalnoj

posebnosti Crne Gore bili bliski zelenaškom

programu. Popović nije umio da prepozna saveznike s

kojima je mogao ostvariti svoj cilj, što govori o intelektualnoj

skromnosti. (...) On je 1918. godine ustao protiv

srpskih lanaca, a 1941-1945. godine bio je među onima

koji su Crnogorce poslali u italijanske i njemačke lance

i njegove trupe su činile zločine. (...) Nije mu bilo gadljivo

da sarađuje sa četnicima.“ („Monitor“, Podgorica,

Avgust 2011; vidi od istog autora: „Rani ratovi“, str. 7-316

– Otvoreni kulturni forum, Cetinje 2010)

Braća.

Ali socijaldemokratski.

Zbogom... Predsjedniče!

(5) Tvoj/SDP uhapsilac, potom i nemoralni prisvajač

najvišeg naučnog zvanja ne patiše („Pobjeda“, Podgorica,

Jun 2014) da zamuckuje o prvom predsjedniku

(1943/45) crnogorskih antifašista Niku Miljaniću kao

„političkom savjetniku Krsta Z.[rnova] Popovića...“

(„Pobjeda“, Podgorica, Maj 2015). Iako tolika bezočnost

potresno prerasta u - dijagnozu; niti je za osudu

koliko za žaljenje i odgovarajući pristup.

Tvoj/SDP žalopojnik i javni delinkvent naučnih zvanja

– valjda upozoren koliko je laž o Niku Miljaniću

mastodontska – kao i svaki tat nečujno se pomalo prestrojio,

pa „politički savjetnik generala Krsta Popovića“

Niko Miljanić sada, više nije „od 1942. do 1944.“ nego –

„tokom 1942. i 1943“.

Nezgodno, istorijski je nepobitno da je Niko Miljanić

18.

ZELENAŠKA FARSA

NIKA MILJANIĆA

EKSKLUZIVNO

Boro Krivokapić

Završni

otpisni ispis

bivšem

predsjedniku

crnogorske

Skupštine,

Ranku

Krivokapiću

(i trabantima)

CRNA GORA

- ZLOČIN ČLANSTVA

U NATO PAKTU

ŠTO TO HUČI

S U T J E S K A!

od jeseni 1943. do ljeta 1944. u Kolašinu, kao prvi predsjednik

i prvih antifašističkih, time i prvih crnogorski obnovljenih

državnih ustanova. Dok „general Krsto Popović“ dežurno

sjedi na Cetinju „pod egidom Italijana“, a zatim i Njemaca

i njihovih okupatorskih preduzeća.

Braća.

Ali socijaldemokratski.

Zbogom... Predsjedniče!

Zašto bi Niko Miljanić – prvo iz bolnice u Risnu, a ubrzo i

iz Perasta – u ljeto 1942. bježao pred okupatorskim Italijanima,

a kao „politički savjetnik generala Krsta Popovića“, nesumnjivog

povjerenika tih istih okupatorskih Italijana!? I

zašto bi Niko Miljanić bježao u vrh Banjana, u besputne Dubočke,

a ne kod svog rečenog političkog šefa, „generala Krsta

Popovića“ na Cetnje!?

Ali socijaldemokratski.

Zašto bi kod „generala Krsta Popovića“ bilo za pohvalu –

„Neću tražiti zaštitu Ante Pavelića pa da bih deset glava a ne

ovu jednu izgubio“ („Pobjeda“, Podgorica, Maj 2015) – ono

isto što od istog stvaraoca, a Tvog/SDP kradljivca naučnih

zvanja, nije za osudu kod – Sekule Drljevića!?

Ali socijaldemokratski.

U epilogu, kakav Tvoj/SDP džeparoš nauke takav i epilog:

„Na Cetinju se dr Niko Miljanić nekoliko puta (podv. B. K.)

tokom rata (1942-1943) srijetao i razgovarao sa istaknutim

zelenaškim vođama iz štaba i u štabu Lovćenske brigade

i davao im je političke savjete.“ (Isto)

Čak „nekoliko puta“! – ma SDP/nemojte, baš toliko!

Ali socijaldemokratski.

Zbogom... Predsjedniče!

Da ne pretjeram, moj djed (po ocu) Savo „tokom rata“

je bar 50-tak puta „razgovarao“ s Krstom Popovićem.

Kao političar, sigurno i o politici. Ali nije bio „politički

savjetnik generala Krsta Popovića“ (iako politički predstavnik

kod Vojne komande Krsta Popovića u Božićnoj

pobuni, IXIVIII).

Gdje se zagubila Tvoja visoka SDP/enciklika:

„Mene brine što uvijek moramo da pričamo o nečem

što je rekla-kazala, a imamo fakte. A ođe imamo fakte.“

(TV / U centar, Podgorica, Septembar 2012).

Pa kad „ođe imamo fakte“, za početak, socijaldemokratski:

Neka Tvoj/SDP član Predsjedništva izloži crnogorskoj

javnosti – što jedino i uporno izbjegava – kako i zašto

se samo u jednoj knjizi 36 (trideset šest) puta lažno

predstavio kao „dr“ istorijskih nauka?

Da, fakti.

Zbogom... Predsjedniče!

Inače, ne sporim:

Nasrtljivim krivotvorenjem osnovnih činjenica – kako

nacionalističkim komesarstvom čini Tvoj/SDP, vjerovatno

zvanični partijski prekradilac naučnih zvanja

– postiže se efekat suprotan: pobijanjem nosećih krivotvorina,

nužno strada i ono što se obično kazuje kao –

cijela istina.

...I najmanje je upitno da se o ličnosti Krsta Popovića

može izreći, i s pravom, i dosta „lijepih riječi“. Meni utoliko

bliže što – ne samo plemenski (Cuce) i bratstvenički

(majka Ćetna od Krivokapića) – Krsto Popović je bio i

lični prijatelj, oficirski i ratni, pa i „zelenaški“ drug mojih

djedova, a njegovi sinovi Radovan i Nikola drugovi i

partizanski saborci mojih stričeva i mog oca.

Ali to nije naša tema.

Sjutra:

DVA LICA

KRSTA POPOVIĆA

(Titova ponuda)

Komentari: 3

sto je ovo

08. 10. 2016 - 12:49

E ako sam sto razumio ubij me
Svetom

14. 11. 2016 - 00:23

Za ovo se dobija ozbiljan honorar, koliko ti god bilo nejasno.
Zoran V. Raičević

18. 11. 2016 - 17:45

Poštovani, Reče jednom Borov saplemenik, a i Rankov, svi su od iste loze "đe se kapa malo nakrivila", Milan - Dugo Krivokapić: "Nekad je narod dizao ustanke, a sada digne ko šta stigne”!
Novi komentar