Savjet za privatizaciju: U Kumbor uloženo 174 miliona, na Luštici 85 miliona

Savjet za privatizaciju i kapitalne projekte održao je danas prvu sjednicu u novom sazivu, kojom je predsjedavao predsjednik Vlade i Savjeta Duško Marković. Na sjednici su usvojeni izvještaji o realizovanim investicijama po osnovu Ugovora o dugoročnom zakupu lokacije „Orjenski bataljon“ u Kumboru, Ugovora o zakupu i izgradnji koji se odnosi na „Luštica Development“, projekat Luštica bay – Tivat, kao i Odluke o davanju u dugoročni zakup zemljišta na Luštici – Herceg Novi. Izvještaji će biti upućeni Skupštini na razmatranje i usvajanje.
Objavljeno: 26. 12. 2016 - 20:41 Promjenite veličinu teksta: A A A

U Izvještaju o realizaciji Ugovora o dugoročnom zakupu lokacije kasarne „Orjenski bataljon“, Kumbor za perod januar 2015. – avgust 2016. godine konstatuje se da je Kompanija Azmont Investments u 2015. i za 8 mjeseci 2016. godine realizovala investicione i druge aktivnosti u visini od oko 37 miliona eura, a od početka projekta je uloženo oko 174 miliona eura.

- Ugovorom je predviđeno da će se u prve 4 godine od njegovog stupanja na snagu (13. februar 2013. godine) investirati 52 miliona eura u pripremne radove i izgradnju hotelskih sadržaja, dok će se cjelokupna investicija, u iznosu od 258 miliona eura realizovati u periodu od 8 godina. Imajući u vidu ove činjenice, Savjet je konstatovao da ostvareni stepen i dinamika ispunjavanja ugovornih obaveza potvrđuju da se radi o ozbiljnom investitoru i kvalitetnom projektu od višestrukog značaja za Crnu Goru.

U tom kontekstu, posebno je naglašeno da početak izgradnje hotela One & Only predstavlja značajan događaj za razvoj hotelske industrije u Crnoj Gori, kao i njeno pozicioniranje na rneđunarodnom turističkom tržištu. U septembru ove godine na gradilištu je, u svim sve fazama izgradnje, bilo angažovano oko 850 lica, od kojih je 52 odsto iz Crne Gore, dok plaćeni porezi i doprinosi za 60 zaposlenih u Azmont Investments-u za prošlu godinu ukupno iznose preko 1,5 miliona eura - saopšteno je Portalu Analitika sa sjednice Savjeta.

U Izvještaju o realizovanim investicionim i drugim aktivnostima po osnovu Ugovora za projekat Luštica bay, za period 2015 - avgust 2016. godine, konstatuje se da je Kompanija Luštica Development u 2015. i za 8 mjeseci 2016. godine realizovala investicione obaveze u visini od oko 36 miliona eura, a od početka projekta je uloženo ukupno 85 miliona eura u izgradnju vila i apartmana u budućem hotelskom kompleksu, u pripremne radove za izgradnju hotela i golf terena, u izgradnju marine itd.

- Savjet je usvojio Izvještaj o činjeničnim nalazima u vezi sa Ugovorom o kupoprodaji akcija privrednog društva „Kontejnerski terminal i generalni tereti“ AD – Bar, koji je pripremila revizorska kuća „Ernst & Young” d.o.o iz Podgorice. Tim povodom, Savjet je zaključio da Investitor „Global Ports” iz Turske kasni u realizaciji investicije, zbog čega će se od njega tražiti da dostavi jasan plan za zaključenje ugovorene investicije. Usvajajući Izvještaj o realizaciji investicionog programa - izgradnja hotela „Park“ u Bijeloj, Savjet je konstatovao da je investitor „Carine” d.o.o – Podgorica prije roka realizovao sve ugovorene obaveze. Ispunjenjem investicionih obaveza stekli su se uslovi za brisanje hipoteke koja je stavljena u korist Vlade Crne Gore kao garancija", precizirano je u saopštenju.

Usvojeni su i izvještaji revizorske kuće „Eurorev“ d.o.o iz Podgorice o kontroli poštovanja obaveza iz Ugovora o prodaji 100 % udjela u d.o.o „Montenegro defence industry“ Podgorica i Ugovora o prodaji kapitala Hemijske industrije „Poliex“ AD – Berane. U izvještajima je konstatovano da su investitori ispunili ugovorne obaveze.

"Na sjednici je, između ostalog, donijeta Odluka o pokretanju postupka prodaje manjinskog paketa akcija društva „Tara aerospace and defence product“ AD – Mojkovac. Savjet je razmotrio i usvojio Informaciju Komisije za aukciju o realizaciji Zaključka Savjeta koji se odnosi na postupak prodaje hotela „Piva“ u Plužinama.

Tim povodom, zadužena je Komisija za aukciju da sprovede postupak prodaje tog hotela koji je dio imovine Hotelske grupe“ Budvanska rivijera“ AD – Budva. U okviru kadrovskih pitanja, Savjet je formirao Komisiju za imovinska pitanja i imenovao Komisiju za aukciju i tri tenderske komisije. Takođe Savjet je imenovao Odbor za upravljanje II fazom projekta Socijalni karton - Integrisani informacioni sistem socijalnog staranja (IISSS)", navedeno je u saopštenju.

Komentari: 0

Novi komentar