Ćosović: Sunce se okreće oko Zemlje, planeta je ravna ploča, a prva “srpska država” je Duklja

Beogradski listovi i portali - Blic, Večernje novosti, Kurir, Telegraf i drugi, objavili su 23. decembra i u narednim danima novogodišnju etnobajku iz Podgorice kako je neki osnovac rekao svom nastavniku: "Crna Gora je prva srpska država koja se prije zvala...", a nastavnik ga je pitao - "đe to piše u knjizi?", na to je učenik odgovorio - "niđe, to svi znaju!"
Objavljeno: 28. 12. 2016 - 00:00 Promjenite veličinu teksta: A A A

Piše: Miroslav ĆOSOVIĆ

Naravno da niđe nije pročitao, jer to i nema đe pročitati, prosto, to je bajka koja se širi iz krugova oko Srpske pravoslavne crkve. I zatim je đetić, gle "nepravde", dobio jedinicu - "samo" zato što je tvrdio ono što ne postoji u knjigama. Poruka beogradskih listova je - ima neka tajna "istina" koja se skriva. 

    Analitiku čitaju desetine hiljada ljudi i stvarno pomišljam da je ova etnobajka beogradskih listova smišljena zbog mog teksta o Tomi Nikoliću u kojem sam javno zatražio odgovor na desetak identitetskih pitanja. E ako nemamo odgovore, imamo etnofantaziju, a imamo i najmoćnije oružje u istoriji - propagandu, tako rezonuju beogradski tabloidi.

2-car-porfirogenit-oko-950-godineBezbroj dokaza da je srpska narodnost u Crnoj Gori izmišljena u 19. vijeku: Srpska narodnost je u Crnoj Gori izmišljena u 19. vijeku, graditelji srpske nacije - Vuk Karadžić, Sima Sarajlija i drugi, su u prvim decenijama pretprošlog vijeka krenuli da aktivno exportuju srpsko narodno ime širom zapadnog Balkana, pa je tim poslom Sima Sarajlija nepozvan pristigao u Crnu Goru, 1827. godine. 

     Mnogo puta sam pisao o tome kako je politička ideologija - srpstvo importovano iz Srbije 1827. godine, 4. XI 2015. sam objavio  tekst "Istorijski izvori kažu - prije 19. vijeka nema Srba u Boki"  u kojem sam preko 24 knjige istorijskih izvora pokazao da Srba u dokumentima koji se tiču Boke Kotorske nema prije 19. vijeka. Danas u Boki Kotorskoj ima dovoljan broj srpskih istoričara, a još više ima fanatičnih srpskih nacionalista - publicista, novinara, pisaca, umjetnika... Ako sam nešto pogriješio, ako Srba ima u bokeljskim dokumentima prije 19. vijeka, što me ne demantuju? Analitiku čitaju desetine hiljada ljudi, kako to da srpski intelektualci iz Boke dopuštaju da ja "varam" toliku publiku? 

     3-karta-sa-strane-25U tekstu "Kako su u narodne pjesme uvedeni Srbi" pokazao sam kako je u narodnim pjesmama vlaško narodno ime zamijenjeno srpskim. 

     U tekstu "Da li je Sveti Vasilije bio Srbin?" pokazao sam da u ćiriličnim dokumentima iz 17. vijeka koji se tiču Hercegovine, srpsko ime ne postoji, jedino narodno ime koje se u izvorima toga vremena u Hercegovini navodi je - Vlah. 

     U tekstu "Biofizička antropologija je potvrdila: Crnogorci su starośedioci"pokazao sam, citirajući najznačajnije biofizičke antropologe: Živka Mikića, Tatjanu Aleksejevu, Božinu Ivanovića... da smo starośedioci; da po porijeklu, običajima, kulturi, identitetu - nijesmo Sloveni (a pričamo slovenskim jezikom jer su nam ga preci od Slovena primili), samim tim nijesmo Srbi. Beogradski tabloidi su ovaj tekst "pošteno" (kako oni znaju) prenijeli, mene su citirali, a prećutali iskaze Živka Mikića, Aleksejeve, B. Ivanovića, pa je ispalo da sam ja sam smislio da smo starośedioci! 

     U tekstu "Zećani prije 563 godine porazili vojsku srpskog despota Đurđa Brankovića", pokazao sam da su naši preci krajem srednjeg vijeka oružjem izbacili srpsku vojsku iz Zete. 

    U tekstu "Crnojevićima i Zećanima knez Lazar nije značio ništa" pokazao sam da je sv. knez Lazar Hrebeljanović, ikona srpske nacionalne ideologije, našim precima krajem srednjeg vijeka bio - nevažan. 

    Itd, itd, sve ove tekstove pročitale su desetine hiljada ljudi, a srpski nacionalni pokret ima posrbljivače na svim nivoima: kafanske, laičke, popove, novinare, publiciste, intelektualce, umjetnike, naučnike-istoričare, političare, mitropolite, akademike, no, na sve ove tvrdnje koje sam iznio (i koje sam potkrijepio sa mnogo dokumenta), kompletno crnogorsko srpstvo ćuti, a svi znamo "ko ćuti nema što da kaže" i "ćutanje je odobravanje". 

     Prema tome, Srbi iz Crne Gore se slažu sa mojom tvrdnjom da je njihova narodnost koju su prihvatili na popisima 1991, 2003, i 2011. godine - izmišljena u 19. vijeku!

4-ferjancic Dva glavna izvora za rani srednji vijek Ilirika: Dva najvažnija izvora za rani srednji vijek Ilirika (zapadnog Balkana), su De administrando imperio ("O upravljanju carstvom") vizantijskog cara Konstantina VII Porfirogenita, spis napisan oko 950. godine, i "Ljetopis popa Dukljanina", napisan, vjerovatno, polovinom 12. vijeka. 

     Ljetopis popa Dukljanina imate na sajtu montenegrina.net (ostavio sam link) i možete provjeriti - riječ Srbi u ovom spisu - ne postoji. Pop Dukljanin priča kako je raspodjelu zemalja na Iliriku napravio moćni kralj Svetopelek, objašnjava po kom je principu napravljena teritorijalna podjela: 

     „Poslije ovoga prema sadržaju privilegija, koje su pročitane pred narodom, napisao je privilegije, podijelio pokrajine i oblasti svoga kraljevstva, i njihove granice i krajeve na ovaj način: prema toku voda koje teku sa planina i ulijevaju se u more na južnoj strani imenova Primorje, a prema vodama koje sa planina teku ka sjevernoj strani i ulijevaju se u veliku rijeku Dunav, nazvao je Srbija.” (montenegrina.net)

      I, u vjekovima koji su uslijedili, nikada Duklja, Zeta i Crna Gora nijesu postale Srbija, glavno jezgro teritorije đe živimo nikada se nije zvalo Srbija. 

     A u spisu cara Konstantina VII Porfirogenita, navedeno je o Duklji: "Šta više, i grad Diokliju, koji sada drže Dioklicijani (Dukljani), isti car Dioklecijan podiže, zbog čega su stanovnici te zemlje nazvani Dioklecijanima." (Vizantiski izvori za istoriju naroda Jugoslavije, tom II, SANU, Beograd, 1959, str 10)

     Car Porfirogenit ne navodi da Srbi žive u Duklji, a takođe u poglavlju o Srbima ne navodi da Srbi naseljavaju Duklju, što možete provjeriti na linku koji sam ostavio. Inače, grad Duklja nije dobio ime po rimskom caru Dioklecijanu, već po ilirskom plemenu Dokleati, koje je nastanjivalo kraj oko grada Duklje.

5-relja Prva srpska država je nastala oko grada Rasa: Poznati i kod Srba vrlo popularni istoričar Vladimir Ćorović je 1941. godine završio knjigu Istorija Srba. Knjigu je objavio i srpski naučni portal Rastko. U knjizi ima poglavlje, možete ga pročitati - "Prva srpska država", i u tom poglavlju riječ Duklja (ili Prevalis, ili Zeta), ne postoje. Ćorović između ostaloga piše: "Srbi su za ovo vreme u Raškoj, u svojim klancima, ne budući nikom nikom na udarcu, živeli dosta povučeno, u svojoj staroj plemenskoj organizaciji. Priznavana je po imenu vrhovna vlast Vizantiji, koja se u tom zaturenom i od prestonice gotovo odvojenom kraju jedva osećala. Zemljom su upravljali domaći vladari veliki župani, po pravu nasleđa."

     Akademik SANU Sima Ćirković, u najprestižnijoj knjizi o istoriji Srba, napisao je đe su se Sloveni-Srbi u I milenijumu naselili: "Na planinskoj strani, duž dinarskog masiva, oblast naseljena Srbima graničila se s kneževinama Neretljana (između Cetine i Neretve), Zahumljana (između Neretve i Dubrovnika), Travunjana (između Dubrovnika i Boke, koji su sredinom X veka svi ubrajani u Srbe, i Dukljana (u području Skadarskog jezera i na potezu obale od Boke kotorske do Bojane)." (Istorija srpskog narodaPrva knjigaOd najstarijih vremena do Maričke bitke (1371), Drugo izdanje, Beograd, 1994, str 145)

     Ovu knjigu potpisalo je 13 doktora nauka, a vidimo da je Ćirković odvojio Srbe i Dukljane. Dakle, Srbi u I milenijumu svoju prvu državu - sklaviniju (kako su Vizantinci nazivali slovenske kneževine), nijesu obrazovali na teritoriji Duklje, a srednjovjekovna Duklja je jezgro današnje Crne Gore. U ovoj knjizi, u odjeljku "Doseljenje Slovena i obrazovanje srpske države" postoji poglavlje "Obrazovanje srpske države" (strane 141-155), ali, postoji i poglavlje "Osamostaljivanje i uspon Dukljanske države" (strane 180-196), te prema tome, stav srpske istorijske nauke je da se prva srpska država nije obrazovala na teritoriji Duklje, a to svi znamo, sem beogradski nacionalšovinistički listovi i njihove etnobajke. 

     Isti Sima Ćirković, najveći srpski medievista, je u monografiji "Crna Gora" (Beograd, 1976), napisao: 

     "Do sredine X vijeka dukljanska kneževina bila je formirana i jasno razgraničena od susjednih slovenskih kneževina i vizantijskog područja." (str 127)

      6-tiborJoš iskaza vrhunskih srpskih istoričara - Ferjančić, Relja Novaković, Tibor Živković: Akademik SANU Božidar Ferjančić takođe ne vidi Srbe u Duklji, koje nije vidio ni car Porfirogenit: „Izvesno je da je trebalo bolje zaviriti u spis cara Konstantina Porfirogenita pa videti da on Duklju ne navodi među oblastima naseljenim Srbima, a ni u glavi o Dukljanima ne kaže da su oni Srbi, niti da od njih vode poreklo.” (Božidar Ferjančić,Dolazak Hrvata i Srba na Balkansko poluostrvo (osvrt na nova tumačenja), Zbornik Vizantološkog instituta, XXXV, Beograd, 1996).
     Akademik SANU Miloš Blagojević u knjizi "Srbija u doba Nemanjića” (Beograd, 1989) ne navodi su Srbi naselili Duklju.

      Srpski istoričar Relja Novaković u knjizi "Gde se nalazila Srbija od VII do XII veka“ (Beograd, 1981), kaže sljedeće (jasno je da ne smatra da su Srbi naselili Duklju): 

     "Upadljivo je da ni Porfirogenit ne kaže kojeg su porekla bili stanovnici Duklje. Naše verovanje da je on u glavi 32, govoreći o Srbima, slučajno ispustio da kaže da su i stanovnici Duklje poreklom Srbi, znatno koleba činjenica da car ni u poglavlju 35, posvećenom Dukljanima i zemlji u kojoj sada obitavaju, ne kaže izričito da su poreklom Srbi, već samo veli: ‘Avari su porobili i ovu zemlju i ona je ostala pusta, i za cara Iraklija ponovo je naseljena, kao i Hrvatska, Srbija, zemlja Zahumljana, Travunija i Konavlje.’ Dakle, ni podatak sastavljača glave 30. ni Porfirogenitov opis ne pružaju dovoljno osnove za pouzdan zaključak o poreklu najstarijih slovenskih stanovnika Duklje. . . Čini nam se da je i Zeta, kao i Bosna, još od samog početka bila osobena zemlja. Ona je to ostala kroz čitavu svoju istoriju bez obzira na to što se u određenim fazama duže ili kraće nalazila u sklopu srpske države. Zeta nikad nije postala Srbija, uostalom kao ni Bosna.“

     Pokojni, rano preminuli dr Tibor Živković, direktor Istorijskog instituta u Beogradu, najbolji poznavalac balkanskog ranog srednjeg vijeka, takođe ne priznaje da Porfirogenit zna za Srbe u Duklji. U emisiji "Ćirilica” na TV Happy (maj 2010), Živković je rekao da car Porfirogenit ne pominje Srbe u Duklji i Bosni, Živkovićev iskaz možete pogledati na linku. Živković je u emisiji vrlo afirmativno govorio o Porfirogenitovom spisu.

Dokazivati da Srbi nijesu naselili Duklju u I milenijumu i da je Srbija prva srpska država, je isto kao dokazivati da zemlja nije ravna ploča i da se sunce ne okreće oko zemlje. Đordano Bruno, to znamo, je glavom crkvi platio zbog toga što je tvrdio da se zemlja okreće oko sunca, jer su eto, "svi znali" da se sunce vrti oko zemlje. 

       Beogradski listovi - Blic, Večernje novosti i drugi, povodom iskaza đetića iz Podgorice da je Crna Gora prva srpska država, nijesu se obratili niti jednom istoričaru da dâ izjavu, iako na raspolaganju imaju desetine srpskih istoričara-nacionalista. Čak ni njih se nijesu usudili da konsultuju oko ovog pitanja. 

       Prema tome, sve je jasno - ako je Zemlja ravna ploča, ako se Sunce okreće oko Zemlje, onda je isto tako i prva srpska država napravljena na teritoriji rimske provincije Prevalis.  (Autor je publicista)

Komentari: 117

СрбИН

28. 12. 2016 - 00:19

Ајмо браћо српски историчари, осветлајте нам образ, одговорите Ћосовићу, докажите да је Дукља прва српска држава! Ако не одговорите, значи да је дечак правилно добио јединицу.
srbine

28. 12. 2016 - 13:47

Toliko je napisano da nema potreba da se dokazuje. Naravno da nisu bili samo Sloveni- Srbi, bilo je u Duklji i Grka, kao sto ih je bilo i na primorju i u Raskoj oblasti i Staroj Srbiji.Ne stidimo se srpskog porijekla i NJegosa i volimo nasu otadzbinu Crnu Goru.
Станислав

28. 12. 2016 - 14:10

Довољна је једна ријеч: Скилица (гле чуда Ћосовић га у тексту савршено игнорише јер као и Ајнхард, прије Немњњића,види Србе у Дукљи и Далмацији.)
Miśa

29. 12. 2016 - 00:54

Koji Skilica , onaj što kaže da se "bugari graniče sa hrvatima" , isti onaj što veli "hrvati koje i srbima zovu" ....onaj što veli da "Mihailo stoluje u Kotoru i vlada hrvatima " , na tog misliš ? Svako iole učen zna da većina vizantijskih pisaca uopste ne razlikuje slovenska plemena , isti prepis Skilice , pošto original ne postoji , brka bugare , skite , makedonce , srbe , hrvate , dalmate , tribale , jedna zbrka opšta koju dan danas tumače . Ali srbi od 97-me sve znaju .
Slobodasn Gluščević

01. 11. 2017 - 21:21

Stanislave i što veli Skilica?
LOVĆEN & HAJLA

28. 12. 2016 - 03:41

AKO BI SE REALNO SAGLEDALO OD 1987 god kada je ,,BOG" SRPSKOG NARODA SLOBODAN MILOŠEVIC DOŠAO NA VLAST,TADA JE ZANIJEMELO GOTOVO SVO CRNOGORSTVO , NARAVNO OSTALO JE MOZDA 10% , Da bi nam JASNIJE BILO sjetimo se samo od velikog ,,GAZIMESTANSKOG SKUPA 1989 ,Pa nije bilo u CRNOJ GORI KUCE ,AUTA, KAMIJONA, AUTOBUSA GDE NIJE VISLA SLIKA NJIHOVOG ,,BOGA" MILOSEVICA I NARAVNO KARTA ,,VELIKE SRBIJE,, KOME SE SADA ZELE ISPRAVDAVATI MOJI NOVO NASTALI CRNOGORCI OD 2006 god,
spavle

28. 12. 2016 - 16:44

ТОГ ЧУВЕНОГ ДОГАЂАЈА, НА ГАЗИМЕСТАНУ, У ПРВОМ РЕДУ ИСПРЕД ГОВОРНИКА, СЕДЕЛИ СУ И ОТВОРЕНИХ УСТИЈУ, ЗАБЕЗЕКНУТО СЛУШАЛИ, МОМИР БУЛАТОВИЋ И МИЛО ЂУКАНОВИЋ.
5

28. 12. 2016 - 06:12

Pogledajte likove na slikama. Frustrirane, nerealizovane spodobe, pune sebe, bolesne ambicije! Nego, oni su marginalni - "odraz štikle na asfaltu" - kako reče pok. tetka moje žene. Kada okreneš stranicu - zaboravićeš i da su postojali. Ali su upotrebljiva roba, tu i tamo, - kao što vidite. Mračni tim ( a to zlo nije malobrojno) koji ovom Ćosoviću priprema i potura "na potpis" sav ovaj poganluk zdušno i uporno radi iza zavjese. Potrajaće to još, ne brinite, nisu sve teme ni iz daleka obrađene, ovo je zlatan rudnik ljudske mizerije bez obzira što je od starta sve bilo tako komično.
Pričala mi ženina tetka

28. 12. 2016 - 08:05

Umjesto tih, kako konstatuješ, frustriranih, nerealizovanih spodoba, treba objavljivati, i to stalno, realizovane spodobe kao što su: Amfilohije, Džomić, Kačavenda, Pahomije, Radoš Ljušić... Da bar reče - pričala mi je baba, pa da ti povjerujemo. Na usmenom predanju babà se zasniva naša istorija.
Zaista je šteta

28. 12. 2016 - 19:51

što pored ovakve gospode nije objavljena i Amfilohijeva slika. Kakav bi to bio kontrast.
Ćalasan

28. 12. 2016 - 10:12

ENO TI (@ 5), Č.ANTIĆA, ON TI JE OTISAK OPANKA ,SA KLJUNOM, IZ NJIVE, PA OD NJEGA NAUČI DA SU I FARAONI BILI SRBI, AKO TI OVI NE VALJAJU!
ko ti sastavlja domaći

28. 12. 2016 - 15:36

"Intelektualac" neistomišljenika nazove spodobom (makar to bili prvi preśednik Srpske Akademije nauka i umetnosti iz Beograda i još dva najveća srpska istoričara) i misli da je iznio vrhunski argument. To kako se ti ośećaš naziva se kompleks niže vrijednosti! Gromada koja je pročitala jednu i po knjigu, koja ne zna ni kako mu se čukunđed zvao, koja u cijelom porodičnom stablu nema napisana ni tri reda( osim možda govora za sahranu), koja nema ni mogućnost( datu od boga u obliku mozga ) da logički zaključuje poziva se na ženinu tetku kao vrhunac nauke. Ili plaćenik. E da mi je tvoj mozak da počinem!
DOKLEATA

28. 12. 2016 - 18:02

Ovo je bio majstorski odgovor koji ste dali! Na zalost necijemozdane vijuge i neuroni (i) ovo izdrzavaju - jer ne znaju. Samo se zaboravilo reci da na Kosovskom boju nisu ucestvovali (jedino!)...mi Crnogorci!
Pitanje je

28. 12. 2016 - 18:05

koliko zna a koliko ne zna. Nemam namjeru da se bavim ovakvima, međutim, s obzirom koliko ih ima, čak bi bila bolja varijanta da si u pravu. Ali, to su takvi likovi da će reći da je Sunce zelene boje jer mu tako odgovara. Ljudi, neće nijedan od njih prihvatiti istinu.
Haha

28. 12. 2016 - 07:36

I ne samo tabloidi, već je i u kvizu Slagalica na RTS-u bilo pitanje Koja je prva srpska država, i odgovor Duklja, samo što to nije znao nijedan takmičar :) Čak i srpske istoričare muka hvata od pokušaja posrbljivanja Duklje od strane mlađih kolega, nacional-istoričara, ali oni to moraju pokušati, iako im u "srpskoj Duklji" ne žive Srbi :)) U suprotnom, ostaje samo mršava i već ismijana teza da su Srbi poslije Kosovskog boja masovno naselili Crnu Goru, za koju Srpska crkva "pravi" istorijske dokaze godinama, ali i dalje bez većeg uspjeha. Srpska istorija je, KAO ŠTO SVI ZNAJU, laž i dok god se u njoj živi, nema sreće ni za Srbiju ni za region.
Veki

28. 12. 2016 - 13:44

Srbi na prostoru danasnje CG zive od naseljavanja na Balkan.Autohtonost Srba u CG nema nikakve veze sa tim da li je Duklja srpska drzava ili nije.
Veki

02. 01. 2017 - 11:03

Daj šta prosipaš lažni i mitove SPC, ako je koji došao, došao je kao Sloven ne kao Srbin. Zakoči jer znanje ti je šturo u stvari jedna velika 0.
Slobodasn Gluščević

08. 01. 2017 - 12:58

Veki Sloveni se pojavljuju na Balkanu od 4. vijeka, mjestimično, ali kad se javljaju Srbi u 7. vijeku, Balkan je već slovenska zemlja, već postoje slovenske kneževine skllavinije, a Duklja je najmoćnija država.
DOKLEATA

28. 12. 2016 - 17:53

Samo da dodam, istorije radi, jedino na Kosovskom boju nisu ucestvovali...Crnogorci!
ja lično

28. 12. 2016 - 07:43

a ko su stanovnici Duklje bili? jeste se dogovorili jesu lu toi Iliri ili Ljutici i Bodrici?jesu li sloveni ili nijesu? samo je bitno da nijesu srbi pa sve drugo neka propadne hahah.a kolika je ta Duklja bila drzava i kako je ona to ostala razlicita od svega ostalog Balkanskog etnikuma? kojim zidinama je opasana pa da je ona nesto drugo nego ono sto je okruzuje? kojim je to svemirskim brodom to stanovnistvo stiglo irektamente u neku duklju i opstalo tako različito ?
Makarije

28. 12. 2016 - 08:29

Imaš pravo da se ljutiš na primarne istorijskr izvore koji ne znaju za Srbe u Duklji, imaš pravo i da tvrdiš da si Napoleon, sve je to ok, ali to nije naš nego tvoj problem.
ja lično

28. 12. 2016 - 09:23

ja ne tvrdim da su dukljani srbi, tvoj uski pogled na svijet u svemu vidi zle srbe i mitske dukljane. ja samo mislim da su to bili sloveni i interesujeme da li se odustalo od ilirskog porijekla dukljana.interesujeme koja je to haplogrupa specifična za stare dukljane po kojoj s eoni razlikuju od ostalog stanovnistva recimo današnje CG?
Slobodasn Gluščević

01. 11. 2017 - 21:29

Ne ti izričito vidiš Srbe u Duklji, naravno da je stanovništvo Duklje, kaso i svukuda u svijetu jedna mješavina svega i svačega, ali na tvoju žalost Srba ima najmanje.
Abu khabir muavija

28. 12. 2016 - 09:13

Naravno sav ostali etnikum je srpski.A Srbi su narod najstariji,još od Vinčanske kulture,a planina Rudnik tajanstveni centar univerzuma a Kremna svjetski centar novovizionarstva.E moji Tarabići kukala vam majka.
anonimni

28. 12. 2016 - 21:53

Sto nije bilo Srba na Kosovskom boju
Wilkins

28. 12. 2016 - 11:26

Različitim svemirskim brodom od onoga kojim si ti stigao ovamo.
Slobodasn Gluščević

08. 01. 2017 - 13:08

Naravno bili su romanizovani Iliri, bilo je i Gota i Kelta i svih drugih naroda Rimskog Carstva, kasnije su došla slovenska plemena Lutice i Bodrice, posljednji su se na Balkanu pojavili Srbi i Hrvati koje su pokrenuli mongoloidi Obri iz Azije i svakako nijesu se mogli naseliti na već zauzete prostore ograničenih resusa, naročito jer domorodci nijesu dozvoljavali naseljavanje. Ostasli su u okolini rijeke Ras po kojoj su se i prozvali Rasi, kako ih i dana snazivaju Mađari i Njemci (tamo Raci, od čega je i prezime Rackov, u 19 vijeku prevedeno kao Srbinović, Srbljenović, ...). Te iste Švabe od Raca prave Srbe kako se danas nazivaju (ali to je već 19. vijek, u međuvremenu je prošao cijeli milenijum).
Danas

28. 12. 2016 - 08:25

.Danas SAMO politički serbi egzistiraju u Crnoj Gori, odreće se oni i svojih istoričara jer istina boli. . Posrbljavanje se nastavlja, dok istorija zapiše , POSTOJA NAROD CRNOGORCI KOJI ODLUČI DA SEBE PONIŠTI U KORIST DRUGOG koji nestade prije njih.
Vasojevic

28. 12. 2016 - 08:34

Čemu ovolika Srbofobija.Uzmimo najprostije logičko razmišljanje.Srba ima u Srbiji, Makedoniji, Bosni, Hrvatskoj, Albaniji.E sad, kako to da istorjiski ih nema u Crnoj Gori nego su je preskočili.Ima Srba odvajkada u Crnoj Gori kao sto ima i Crnogoraca. Prvi pomen Crne Gore, kako tvrde mnogi Crnogrski istoricari npr Andrijasevic je iz 15 vijeka, ali to ne znaci da treba negirati Crnogorce.I Srbi i Crnogrci su utemeljeni u drzavi Crnoj Gori i nema potrebe za ovim nadgornjavanjima i negiranjima.
=

28. 12. 2016 - 12:18

Srpstvo je pokojno i Njegoš ga iz sevapa i opoja kao pokojnika i dao mu mit viteštva.Pa niko ne mrzi pokojnika.Fobija je na ove današnje srpstvo (koje tursko podaništvo plodi a raja rodi) kako danas imitira i prisvaja srpstvo-za koje nijesu 500g hajali a s Turcima mu srušili državu.I bio im je časniji ponos 'šetat opanke' nego branit pokojnika-kojim se danas vabe i kite.
123

28. 12. 2016 - 13:04

Sve si ukratko objasnio.
ko ti sastavlja domaći

28. 12. 2016 - 15:58

Zapis Crna Gora na crkvi u Kotoru ( u Crnoj Gori 1196g) postoji, a postojali si još mnogi dok ih Vuki ostala braća ne uništiše, raznesoše ili prodaše po Evropi? Svim nesrbima koji se brane od agresivnog velikosrpstva zalijepi se etiketa srbofobije kako bi se lakše uspjelo u naumu. 1042 g. Vizantijska vojska sa 30 000 Srba poražena je u Tuđemilima kod Bara!!! Da li bi "jedno biće, jedan narod" 1000godina živio u odvojenim državama jedan pored drugoga? Ne bi, nego se srblji raja Vizantijska, Turska i ko zna čija, ka ona muva što je, viđevši konja, digla nogu da i nju potkuju, puštila iz veza pa bi i ona da stvara carstva. Mučite Srblji i držite ono što imate, vidite li nesrećnici da sem bijede crnogorske ništa ne posrbiste!!!
Beranac

28. 12. 2016 - 08:37

Prema tome, Srbi iz Crne Gore se slažu sa mojom tvrdnjom da je njihova narodnost koju su prihvatili na popisima 1991, 2003, i 2011. godine - izmišljena u 19. vijeku! Ko se slaze? kakva drskost...
19302

28. 12. 2016 - 10:52

Neka ti priča Drekaloviću... Vi barem znate da ste Iliri...
ko ti sastavlja domaći

28. 12. 2016 - 16:13

Dobro si napisao o sebi i njima da su prihvatili narodnost!!! Onaj ko ima dostojanstvo zamislio bi se nad popisom 1991 i 2003g Prema popisu stanovništva 1991. bilo je 615,035 stanovnika: Crnogorci: 380,467 (61,86%) Muslimani: 89,614 (14,57%) Srbi: 57,453 (9,34%) Albanci: 40,415 (6,57%) Jugoslaveni: 26,159 (4,25%) Hrvati: 6,244 (1,02%) Prema popisu stanovništva 2003. bilo je 620,145 stanovnika: Crnogorci: 267.669 (43,16%) Srbi: 198.414 (31,99%) Bošnjaci: 48.184 (7,77%) Albanci: 31.163 (5,03%) Muslimani: 24.625 (3,97%) Hrvati: 6.811 (1,1%) Ti si Srbin iz Berana (Bir han - turski, han od piva) ili Hana dželata( Andželata), a Aleksandar Karađorđević( sin Karađorđev) moli Njegoša da Crnogorci Vasojevići ne ubijaju njegove Srbe u dolini Lima zato što neće da ratuju protiv Turaka. Anadolija je tvoja postojbina, a muslimani su pravi Srbi jer su primanjem islama sačuvali gene, a ti pročitaj točku 10 pa će ti biti jasno što je na popisu 2003g 150 000 Srba više!!!
Brđanin

28. 12. 2016 - 08:40

A kud se izgubiše Brdjani?? Šta ćemo sa njima? Pominje ih i Sveti Petar Cetinjkski u Zakoniku i Stegi?Ko asimilova Brdjane?Mi Brđani oćemo isto naciju ka Crnogorci.Bilo bi pravedno.Za Republiku Brdsku odmah referendum.
Станислав

28. 12. 2016 - 14:11

Не само Брђане но и Приморце,народ приморски не помиње само св Петар но и Приморац Митрофан Бан и други...дакле цг је само територијална одредница за оне србе који су живјели у границама старе цг.
Станислав = Копривица

28. 12. 2016 - 18:18

Već sam te jedan put savjetovao da uzmeš da pročitaš nešto od čistokrvne Srpkinje dr. Đurđice Petrović. Ali, nećeš da slušaš pametnijeg od sebe, nećeš pa nećeš, čak si je nazivao pogrdnim imenima. Stari Srbi bi rekli "zlo govedo doveka june". Zašto si taki, bree.
Obrazovanje

28. 12. 2016 - 08:42

Kvalitetan obrazovni sistem i nastavni kadar omogućavaju da đeca usvajaju znanja na osnovu naučnih činjenica, a ne propagande, raznih mitova i uticaja vjerskih zajednica koje su inače, poznato je vjekovima bile, protiv svega što je naučno, a i danas je takva situacija. Naravno, za tako nešto treba obrazovnom sistemu i nastavnicima vratiti status kakav su nekad imali u društvu. Koliko se danas o ovome vodi računa, čudo je da i nastavnici ne pričaju kao ovaj učenik (ili možda neki i pričaju).
PV

28. 12. 2016 - 08:50

Crna Gora je drzava svih gradjana, pa i onih građana koji se izjašnjavaju kao Srbi.Čemu negiranja?Pa i Bošnjaci su od skora se pojavili kao nacija.I njih niko ne negira.Samo udri po Srbima.Providno je to vise.Dokle?
Wilkins

28. 12. 2016 - 11:35

Evo zašto njih niko ne negira. Zato što oni ne negiraju crnogorsku naciju. Zato što oni ne kažu da je Duklja prva bošnjačka država. Zato što oni ne kažu - đe su bošnjački grobovi tu su bošnjačke zemlje. Zato što oni ne kažu - Bošnjaci od Madrida do Tokij. A što se tiče onog DOKLE, sve dok se ne opametite.
neznanije

28. 12. 2016 - 13:54

citaj sandzakpress pa ces da vidis sto ti misle. Bas te vole moj montenegrine!? Likuju kad si u svadji sa bratom Srbinom.
veki

29. 12. 2016 - 12:37

Wilkinse svaka cast Bosnjacima sto vam ne daju da praznujete dan Njegosevog rodjenja.
Dragoljub

28. 12. 2016 - 08:52

Jedino sto je gluplje od ovih tabloidnih istina o srpstvu jeste odgovarati na iste.
"etnobjaka biograckih listova.

28. 12. 2016 - 08:59

...i lažibajke Petrovića Njegoša koji stvoriše današnju CRNU GORU...! A što se tiče Duklje-na žalost,nju su razorili Srbi Nemanjići-liši Kotora grada-te istom razrušenom vladali od 1089 do 1260 godine...! A potom je predali svom vazalčiću Balšićima (naseljenim porijeklom Francuzima-prema Simu Ćirkovu,povijesničaru po mjeri današnjih povijesničara-koje ne čitaju ni oni najbliži-u svom domu...?!!!Takođe,vrijedno je istaći da u milenijumskom bitisanju grada Kotora-samo 171.g.(doba Nemanjića!)Kotorani su imali potpunu AUTONOMIJU-kakvu nikad do tada i do danas nisu imali! Nego mene ne brine istorija-nju pišu "oni što su umislili da su pobijdnici-pobijedili..."? Mene brine stanje duha i uma današnjih crnogoraca-koji se danas diće stanjem-odnosima građana Crne Gore prema SPC(preko 50% poštuje i vjeruje Amfilohiju i njegovoj crkvi)-a istovremeno ne osjećaju potrebu-zastiđe-za ono što doživljava CPC u svojoj domovini-od istih građana tzv.crnogoraca...?!!! Ko vam vjerovao gori od vas bio AMIN!
5

28. 12. 2016 - 09:42

Kako samo rezonuješ (kao stari nepopravljivi boljševik sa betoniranom sviješću).Nije narod stado brava da bezglavo slijedi ovna čaktara kao što kažeš da "....vjeruje Amfilohiju". Ko je taj Amfilohije za pravoslavni narod? On je za crkvenu hijerarhiju autorijet, bez sumnje, a za spoljne vjernike samo čovjek koji stoji (trenutno) na vrhu Mitropolije. Drugo, taj procenat koji pominješ (a on je nešto i veći)rezultat je nekih anketa (ne samo jedne) koje su istraživale procenat popularnosti nekih ličnosti i institucija u CG. Rezultati su takvi kakvi su. Ali procenat popularnosti je na uzorku s v i h građana CG, bez obzira na vjeru i naciju. Ako bi se mogao odvojiti procenat pravoslavnih od ispitane mase (a to je nemoguće) pokazalo bi se da je privrženost vjernika prema SPC p o t p u n a, a prema CPC - n u l a !!! Na žalost, ili na radost - kako kome.
DA SU BOLJŠEVICI OVAKO...

28. 12. 2016 - 12:14

...REZONVALI-NI TI ,NI MNOGI DRUGI SE NEBISTE JAVLJALI-PISKARALI...NA DANAŠNJI DAN! NO IMA JEDNA TAJNA-JA VJERUJEM SAMO SVOJIM OČIMA-A TI UŠIMA...KOJE TI PRIMAJU SVE-ŠTO NEBI STALO-NI DURALO...NI KOD ONIH-U ONAJ ZAVOD NA KALIMEGDANU-U BIOGRADU...JA TI JEMAC!!!! A ŠTO SE TIČE PROCENATA-JA NJIMA NE VJERUJEM-NEGO ONIMA-ŠTO SU TO IZNAŠLI KOD NARODA I POKLAPA SE SA NJIHOVIM PROCJENAMA-KO ĆE POBIJEDITI NA IZBORIMA I SA KOLIKO PROCENATA...! ŠTO SE DO U DLAKU POKLOPILO 16.OKTOBRA.2016...! E BORA MI-TI IZABRA TEŽU VARIJANTU-PA NESVJESNO POTVRDI-DA TAKO STIMAJU GRAĐANI-A NE SAMO VJERNICI! E TO JE ONO ŠTO ŽULJA-PA NIKO OD GRAĐANA (na žalost MINORAN BROJ-PROCENAT)-NE VJERUJE U SKUPŠTINU IZ "ULICE BEKICA I ČERGAŠA"-I U CRNOGORSKU PRAVOSLAVNU CRKVU...?! ZAŠTO..."5"..?
Bekice

28. 12. 2016 - 14:45

ode ti čobanin na drugi katun, trč' za njim dok si na vrijeme da i ti oližeš malo soli.
BIH TRČA NA DRUGI KATUN...

29. 12. 2016 - 11:51

...NO NEZNAM-KOME, DA TEBE OSTAVIM-BREZ SOLI....?
nn

28. 12. 2016 - 09:04

Uzalud...Garašanina, SPC, Nikoliće, posrbice, raznorazne velikosrbe ne zanimaju istorijske činjenice, faktografija, jer cijeli concept njihovg djelovanja je osmišljen na lažibajkama, s jasnom intencijom, širenja Srbije na račun ostalih
bolje bi vam bilo..."nn.."

28. 12. 2016 - 10:02

...batalite se Srbije i Srba-pa se sebi obrnite-ufatite rabote-jer nema više ljeba-pomoć Amera sa trumanovim jajima-mlijekom uprah..a vi "sve četiri naviše.."?!... No arbajt monenegrini-pošekli su vam drače krajputaše-đe su vam visili kolači koromani...šupljo-glavi kolači...!
cogito ergo sum

28. 12. 2016 - 09:11

Pravdaju se i objasnjavaju uvijek oni koji nisu sigurni ili slabo znaju! Ko zna svoje porijeklo ne mora ga drugima objašnjavati i njih učiti. Do kada će Crnogorci objašnjavati sebi i Srbima ko je od koga nastao? U udžbeniku iz istorije za VII razred stoji da su na teritoriji Duklje živjela ilirska plemena. To uče naša djeca...hoćemo li mi onda da ih učimo da su Crnogorci Iliri?
Pročitaj se ......

28. 12. 2016 - 09:29

..... još koji put. Glupog li komentara, premda René Descartes bijaše pametan.
Logicno

28. 12. 2016 - 10:36

Odlicno zapazanje.I li izbaciti iz upotrebe taj udzbenik za 7 razzed ili prihvatiti cinjenicu da su Crnogorci ustvari Iliri. Ne biva oboje.
Tu istoriju je negirao...

28. 12. 2016 - 10:37

...( da su crnogorci Iliri)-nazočni napisopisac gos.Miroslav Ćosović-svojim činkovitim napisom na ovaj Portal (2011-2013)) kroz tezu "Slovenstvo ni u naznakama..."! "Ponavljanje je majka znanja..."...Današnji crnogorci imaju više od 107% pragena-gena Turskije(9,2%) + Ilirskih(29,2%) + Vlaškoarbanaških(27%) + Keltskih((9,4%) + Vlaškoškutorskih-zapadno ercegovačkih(29,2%)...odnosno ni promila gena Crnogorskih Petrovića Njegoša...! Sve ovo je obljavio prestižni amerikanski časopis za biogenetiku i medicinu "American Journal of Phisical Antropology"-vodeći se opitimal-nalazima Američkih biogenetičara-koji su ove podatke-sakupili kod 404 ispitana crnogorca-u KBC CG u Pod Gorici januara 2010.godine! Iste podatke,je objavio 30.lipnja.2013 Portal "Sandžak PRESS! Meni ostaje,da kažem "kuta sreća da nam je politika napredovala-koliko,ajmo reći,biogenetika-bar se nebi smo ovoliko lagali među neistomišljenicima...koji do kraja-neznaju ko su i od koga su šemena...načinjeni-začinjeni..?
Tu istoriju je negirao...

28. 12. 2016 - 10:37

...( da su crnogorci Iliri)-nazočni napisopisac gos.Miroslav Ćosović-svojim činkovitim napisom na ovaj Portal (2011-2013)) kroz tezu "Slovenstvo ni u naznakama..."! "Ponavljanje je majka znanja..."...Današnji crnogorci imaju više od 107% pragena-gena Turskije(9,2%) + Ilirskih(29,2%) + Vlaškoarbanaških(27%) + Keltskih((9,4%) + Vlaškoškutorskih-zapadno ercegovačkih(29,2%)...odnosno ni promila gena Crnogorskih Petrovića Njegoša...! Sve ovo je obljavio prestižni amerikanski časopis za biogenetiku i medicinu "American Journal of Phisical Antropology"-vodeći se opitimal-nalazima Američkih biogenetičara-koji su ove podatke-sakupili kod 404 ispitana crnogorca-u KBC CG u Pod Gorici januara 2010.godine! Iste podatke,je objavio 30.lipnja.2013 Portal "Sandžak PRESS! Meni ostaje,da kažem "kuta sreća da nam je politika napredovala-koliko,ajmo reći,biogenetika-bar se nebi smo ovoliko lagali među neistomišljenicima...koji do kraja-neznaju ko su i od koga su šemena...načinjeni-začinjeni..?
danilo s.

28. 12. 2016 - 09:45

g. Cosovicu, Cestitke za ovaj veoma jasan i precizan tekst o ovom vaznom - i kontroverznom - pitanju. Posebno cestitke na vasem ogromnom trudu na istrazivanju istorijskih cinjenica - koje su bile, ili odbacene, ili fragmentirane, upakovane i obradjene do neprepoznavanja, u veljesrpskim istorijama. Ovim zelim da vam se zahvalim na vasem trudu i odista herojskom podvigu - pokusaju da ocistite "augijeve stale" crnogorske istorije od lazi pisanih od strane neprijatelja CG. Zelim vam puno uspjeha i srece u Novoj 2017 godini.
nick

28. 12. 2016 - 13:57

Covjek je OPSJEDNUT a vi mu cestitate?!
Istinom?

28. 12. 2016 - 15:01

Čime je opsjednut?
Mihailo,Bgd

28. 12. 2016 - 09:56

NIŠTA NOVO,moj Ćosoviću.Neprekidno,organizovano i uporno svi sub-sistemi države Srbije osporavaju,otimaju,falsifikuju,prisavajaju sve vrijedne crnogorske duhovne,kulturne i intelektualne vrijednosti. CRNOGORSKA DRŽAVA DRIJEMA!?Pojedinačno istupanje čestitih patriota je "malo rukah"protiv orkestrirane velikosrpske propagande koja je preplavila CG.Građani CG treba da budu patriote ali i DRŽAVA CG-e mora biti patriotska prema svojim građanim, i svojim autoritetom i dignitetom zvanično protestovati protiv ovih masovnih laži.Gdje su Akademije nauka,Univerziteti i intelektualna naučna javnost u CG? Njihova lenjost duha i interesna bolećivost prema Beogradu doćiće glave Crnu Goru.
Daleko nam bilo...

28. 12. 2016 - 10:45

...da nam nije vas-naučnika terazijskih činbenika-nebi smo znali od kud sviće zora-sunce zalazi....? Vrnite se doma-spasite nas od terazijskog pogoroma-od kojeg vi jedan đaolji neuteče-no se baškarite-ka mačak-u mart mjesec...decenijama...?!
sjedi i ... ......

28. 12. 2016 - 12:34

1814/1815 kongres u Becu, Ruski car nije htio ni saslusati Srbe za stvaranje drzave Srbije nego je smatro, da je turski sultan legitimni vladar Srbije. I gle cuda. Na tom istom kongresu bilo je CRNE GORE.
JEST BOGU MI...

28. 12. 2016 - 13:13

...SVE TI JE TAČNO-ŠTO NAPISA-KA I OVO DA JE NA BEČKOM KONGRESU UČESTOVALA CRNA GORA-TADA NEPOSTOJEĆA-NEPRIZNATA-OD ONIH KOJI SU BILI U BEČ OD 1814/1815.GODINE....OVIM TVOJIM ISTINAMA -FALI I ISTINA-KO JE ,PORED VLADIKE PETRA I ,PRISUSTVOVAO KONGRESU U BEČU...?
Bugu mi

28. 12. 2016 - 21:41

Istina bili. Od Decembra 1814 do Juna 1815 srbi uzalud cekase da im Ruski car sa Francuzima, Nemcima, Englezima i Austrijom udjele drzavu UZALUDNO CEKANJE. Docim Rusi se odricu protektorata nad drzavom Crnom Gorom a Boka nastavlja da zivi pod Austrijom. Tacno je prijatelju da je Ruski car smatrao da je turski sultan legitimni vladar Srbije.
MANJKAJU ti godine bogu mi..

30. 12. 2016 - 13:19

...kad su RUSI odvraćali-tije godina crnogorce i vladiku da ne ratuju na dubrovnik-pelješac-hvar-korčulu-ka I VI POTOMCI- na konavle na one krave-dubrovnik...mostar-baniju-vukovar-bosnu i hercegovinu-neigrajući šah ...ratom za mir...od jeseni 1991 do proljeća 1992-koju ste epohalno-ljucki-junački-herojski obršili-sa onim LOVOM NA MUSLIMANE OD NOVOGA DO ULCINJA-I ULOVLJENE POSLALI U SRBINJE-NA KLANJE-NJIH VIŠE OD 80 LJUDI-ZA KOJE SUCKIM-NELJUCKIM PORAVNANJEM... PLATISTE SRAMOTNU OŠTETU OD 6 MILONA EURA....! SRAM VAS I STID BILO-NESOJI OD NESOJA!!!!?!
vladan

28. 12. 2016 - 10:17

Franački hroničar Ajnhard u svojim Analima (Franačka Hronika, Ajnhardov letopis, lat. Annales regni Francorum) iz prve polovine 9. vijeka, opisujući ustanak panonskog kneza Ljudevita (818—823), pominje njegov bijeg Srbima Vikicitati „...za koji se narod kaže, da posjeduje veliki dio Dalmacije... (lat. ...Sorabos, quae natio magnam Dalmatiae partem optinere dicitur...)” — Ajhnard - „Franačka Hronika“, IX vijek.Ovaj izvor važan je za etnogenezu Duklje, pošto je ona za sada najstarija i prva hronika koja pominje nazive slovenskih plemena na tlu rimske provincije Dalmacije, u čijem sastavu je bio i predio na kojem je nastala sklavinija Duklja. Iz nje je jasno vidljivo da su Srbi jedino slovensko pleme koje se pominje da naseljava Dalmaciju između ekspanzivne Bugarske na istoku, i pred njenom vojskom prebjeglog slovenskog plemena Guduščana na zapadu (u oblastima od današnje Like do Sjeverne Dalmacije).
19302

28. 12. 2016 - 10:48

Čuvaj ti druže Vojvodinu...
Veki

28. 12. 2016 - 11:02

Cosovicu pogedaj ovu kartu malo bolje na vecem djelu teritorije danasnje CG se nalazi Srbija I druge srpske zemlje a tamo due je Duklja bila Dana's je Albanija dobrice djelom.Drxite se Cetinja SA ovom mpricom vasom
Crnogorac

28. 12. 2016 - 17:50

Veki drzi se Starleta nije Istorija za tebe no se ti drzi najstarijeg zanata.
veki

29. 12. 2016 - 12:39

Sto je Crnogorac stidis se od majke sto te othranila prostitucijom.
vekica

01. 01. 2017 - 20:26

U te 550:60=othranjenih prostitucijom
Ćosoviću okolo naokolo ....

28. 12. 2016 - 11:04

...IZMIŠLJANJA-a nu bogati-a ko IZMISLI ONAJ "UGOVOR-SAMOUPRAVNI SPORAZUM IZMEĐU crnogoraca i bečkoga dvora-iz 1778..."tačnije u XVIII stoljeću-ODNOSNO JOŠ TAČNIJE: 49 godina prije no nam je "stigao Sima Sarajlija u Petrovića Njegoša Crnu Goru.(XIX.s)..?! Odgovori-ne mene radi-no istine radi-u brkanju stoljeća-izvrtanja istorije-koju pišu oni e misle da su pobjednici-pobijedili...sami sebe-nesvjesni koliko su intelektualno....jaki?!
1888. godine

28. 12. 2016 - 12:40

Izmišljen je na Prčanj.
JEST BORA MI DESIO SE NA......

28. 12. 2016 - 21:38

...PRČANJ-NA 13.LIPNJA.1848 GODINE(NA DAN SVETOG ANTONA PADOVANSKOG)... S A B O R-VELIKA NARODNA SKUPŠTINA BOKEZA OD DEBELOG BRDA DO KUFINA-U SKLOPU SLAVLJENJA EVROPSKE REVOLUCIJE-BUĐENJE POROBLJENIH NARODA JEVROPE-PRETEČE DANAŠNJE JEVROPSKE UNIJE..!!! KAD BOKEZI-ODPOZDRAVIŠE I VLADICI CRNOGORSKOM I SLAVNOMU HRVACKOME SABORU U ZAGREBU..RIJEČIMA BOKEŠKE ISKRENE LJUBAVI ..."Najperva i najsvetia naša dužnost ta e javiti ped svijetom da mi DALMATINCI niesmo-...NO BOKEZI...!....BEZ SUMNJE TOLIKO kraljevina DALMATINSKA, koliko ovoi za sada skopčano okružie bokokotorsko pripada po položaju,po istorii, po eziku, i po plemenu većem broju SLAVENSKOI-SRPSKOJ NARODNOSTI..."!!!! TEBI "PISČE OVE GODINE-1888.."OSTAVLJAM -DA IZRAČUNAŠ-KOLIKO JE GODINA PRIJE ISTORIJSKE PRČANJSKE 1848 GODINE-NAČINJEN ONAJ "UGOVOR" vas crnogoraca i bečkoga dvora-ako je /ne/potpisan-1778 u Kobilin Do u malim cucama..."selo moje zavičaju mio-ja iz tebe utekoh-ti iz mene nećeš dovijeka..Pod Gorica zdaj"?!!!!!
veliki getsbi-za "jest bora mi

29. 12. 2016 - 15:44

Dzarnuo si mečku u onu stvar, a vidim da nisi baš najbolje informisan - pa da dopunim (i ispravim). Ovako Nije "UGOVOR" nego "POGODBA"!! U XI tački znamenite "Pogodbe" upućene austrougarskom caru krajem XIII vijeka crnogorski glavari (ili onovremena crnogorska birokratija) saopštili su: "Želimo da mitropolit crnogorski zavisi od pećkog patrijarha u Srbiji Kada sadašnji mitropolit umre, pristajemo za sada da njegov nasljednik bude rukopoložen u Sremskim Karlovcima, ali da u v i j e k bude izabran po starom običaju, tj da ga biraju guvernadur i potčinjeni glavari i cio narod crnogorski, ali s a m o - d o t l e dokle Turci vladaju Srbijom, te ne možemo da ga slobodno pošaljemo u Peć".Toliko. Da ne duljim priču - a ako hoćeš mogli bi još.
Maslinar

28. 12. 2016 - 11:47

Nijeste mi objavili komentar od sinoć. U njemu nije bilo ničeg uvrijedljivog po bilo koga... Koji je razlog, Analitiko?
Eto su ti ga

28. 12. 2016 - 14:49

objavili, stara fora Analitike.
Slucajni turista

28. 12. 2016 - 12:23

Ma vise je dosta ubedjivanja."Gluvom saptati coravom namigivati".Ove posrbice nece to priznati da im sad izvade dokaze iz Vatikana i Kremlja,ili ne znam odakle,oni ce pricati jedno te isto.Oni moraju da pricaju jedno te isto,jer su oni deo "udruzenog zlocinackog poduhvata" a to je nestanak Crne Gore.Svaka razlicitost misljenja u tom drustvu bila bi pogubna po plan Velike Srbije.To je jedna moderna mitologija,nastala pogotovo nakon stvaranja te nesrecne SHS,upravo da bi posluzila kao osnov za medjunarodno nelegalnu okupaciju Crne Gore od strane Srbije 1918.Na zalost njoj su pomagali mnogi bjelasi,a i njihovi tragovi se javljaju sve do danas,jos od Karadjordjevica,preko Djilasa I ostalih komunista koji su zastupali te teze pa sve do danasnje vlasti.Dakle to je ideologija,primitivnog srbijanskog da kazem klero fasizma,koja ima za cilj da se da pokrice za Veliku Srbiju i za zlocine koji su pocinjeni u to ime u 20. veku.Nista drugo.
Veki

28. 12. 2016 - 13:22

Turista, da nije bilo Djilasa ne bi bilo crnogorske nacije.On je bio glavni ideolog rasrbljavanja Crnogorac dje nadje njega I komunizam koji od osnivanja Kpj rade na rasrbljavanja Crnogoraca da proglasavas za podrzavaoce srpstva
RAŠO

28. 12. 2016 - 12:39

Ako su Crnogorci i Srbi jedan narod kao što kažu ove posrbice, zašto im nošnja nije ista, zašto im kapa nije ista, no da bi se dokazali da su Crnogorci poreklom srbi osamnaeste godine im urezaše 4s na crnogorsku kapu. Više su štete nanijeli Srbi Crnogorcima po pitanju vjere i Države no sva Turska imperija za vrijeme svog bitisanja na ovim prostorima.
Vasojevic za Rasa

28. 12. 2016 - 12:57

Raso, ta teorija o jednom narodu Crnogoraca i Srba je odbacena čak i od velikosrba.Dakle, u duhovnom smislu uopšte nas ne zanimaju Crnogorci, slobodni su raditi sta god hoce.Srbi su uvidjeli da im je to greska da negiraju bilo koga, a ponajmanje Crnogorce, jer je to kontraproduktivno.
RAŠO

28. 12. 2016 - 17:16

Dobri Vasojeviću veliki Miljan Vukov nije odio u Srbiju po barjak već na Cetinje i smatrao je sebe Crnogorcem. Ne vidim da su Srbi bolji u bilo čemu od Crnogoraca, da bi sebe smatrao Srbinom. Naprotiv svi državnici Crnogorski su u prošlosti bili pismeni i govorili strane jezike, što se za Srpske ne bi moglo reći. A ako mi dokažeš da su Vasojevići porijeklom Srbi objesiću se na oltar crkve na Nožicu odakle potiču svi Vasojevići.
RAŠO

28. 12. 2016 - 17:51

Nit jedan Petrović ikad kročio nogom u BG ili ti ga u Srbiju.
CRNOGORSKI 007

28. 12. 2016 - 19:58

NISI U PRAVU,BILI SU VELIKI TRGOVCI,PRODAVALI SU SVINJE .
veki

29. 12. 2016 - 12:43

Raso kad nije postojalo ni C od Crne Gore u Vasojevicima su zivjeli Srbi-Srbljaci koji su svojom kulturom i jezikom nadvaladali starinsku komponentu u Vasojevicima te su Vasojevici prihvatajuci srpki jezik i njihove obicaje postali Srbi.Imas Albanaca koji su etnickim porijeklom Srbi ili Crnogorci ali su prihvatanjem albanskog jezika i njihovih obicaja oni postali Albanci i obrnuto.
Slobodasn Gluščević

08. 01. 2017 - 13:30

Vidiš Veśe počinješ da razumjevaš svoj problem. Narod je istorija tradicija i kultura, nacija je politički projekt, jedno i drugo se ne mogu upoređivati jer su dimenziono različite velčičine. Srbi i Crnogorci imaju različitu istoiriju, tradiciju i kulturu, ali postoje crnogorcvi koji prihvataju srpski politički projektz.
5 - za RAŠA

28. 12. 2016 - 20:36

O kakvoj ti to nošnji pričaš? Pogledaj samo sliku crnogorskog stroja pred kraljem Nikolom. ŽIVA SRPSKA ZASTAVA! (crveni dzamadani, plave "hlače", bijele dokoljenice)! - "Crveno - plavo - belo, / Tebe voli Srpstvo celo" !!!
NIJE....NEGO...

03. 01. 2017 - 18:40

KAPA ....GAĆE....DOKOLJENICE-KOJE NOSE SAMO ONI TE IM JE IME CRNOGORAC A PREZIME HERCEGOVAC....!!! A MOŽE I OBRATNO...OD LIJEVE OBALE NERETVE DO LIJEVE OBALE ZETE....!!!!!
Slobodasn Gluščević

08. 01. 2017 - 13:33

Crveno-plavo-bijelu zastavu Srbiji propisuje sulatan, da bi zamijenio crveno-bijelo-plavbu zastavu koju su Srbiji namijenili Austrijanci. Sami Srbi nikad nijesu imali svoje zastave. Crnogorska svitna nošnja je zabilježena u doba Crnojevića 14.-15. vijek
72877

28. 12. 2016 - 18:54

Cestitam Miroslave
rodoljub

28. 12. 2016 - 18:56

Kako su se nasi preci nacionalno izjasnjavali prije pojave termina Crna Gora?
za rodoljuba

28. 12. 2016 - 19:47

Drugačije od Srba.
Slobodasn Gluščević

08. 01. 2017 - 13:34

Zećani a prije Dukljani
CRNOGORSKI 007

28. 12. 2016 - 19:10

Sramnije i besmislenije su srpske laži urežiji Slobodana Miloševića, a koje raznose i umnožavaju generali, političari inovinari: okupacija Kosova tumači se odbranom državne celine i suvereniteta. Uporušenoj, obogaljenoj i poraženoj Srbiji sa hiljadama ubijenih i ranjenih, proglašavase nacionalna pobeda. Farsa za farsom! Nadrealizam istorije". Dnevnik DobriceĆosića, u noći kada je NATO obustavio bombardovanje Jugoslavije„Mi lažemo da bi smo obmanuli sebe, da utešimo drugoga; lažemo iz samilosti,lažemo iz stida, da ohrabrimo, da sakrijemo svoju bedu, lažemo zbog poštenja.Lažemo zbog slobode. Laž je vid srpskog patriotizma i potvrda naše urođeneinteligencije. Lažemo stvaralački, maštovito, inventivno.“ Dobrica Ćosić, Deobe„Laž je srpski državni interes.“ Dobrica Ćosić „Laž je u samom biću Srbina“. Dobrica Ćosić „U ovoj zemlji svaka laž na kraju postaje istina." Dobrica Ćosić"Srbe je toliko puta u istoriji spašavala laž..." Dobrica Ćosić
JEST BORA MI LAŽI...

28. 12. 2016 - 21:09

...A MONTENGRINIMA (liši CRNOGORACA PETROVIĆA NJEGOŠA !) SLUGOVANJE SVAKOME OKUPATORU-ZAKLJUČNO SA KASAPINOM(živome i mrtvome!) SA DEDINJA-KOJE VAM TRAJAŠE DEBOTO-BREZ OSTATKA 17 GODINA 4 MESECA I 10 DANA (11-13.januara.1989 do 21 maja.2006 godine)...!!!! DRAGI ČOJAK "...OO"-SA CRNOGORSKOG PRIMORJA...ODMORI JADAN NEBIO-ZA TEBE JE FESTA LA FINITA-ZA NAVIJEK!!!!
LJEŠNJANIN

28. 12. 2016 - 19:33

Prije Srba su se zvali R A Š A ni
rovcanin

28. 12. 2016 - 20:42

Neka neko navede podatak o tome kada se prvi put spominje termin Srbin.Ne Rasanin ili slicno nego bas Srbin ,i sve cemo rastumaciti i dokazati.Izgleda da je Servia bila rimska provincija na teritoriji danasnjr Srbije ,koja je znacila servus sluga boziji,a tek dolaskom i okupacijom danasnje Srbije,od strane austrougara,pocinje masovna upotreba termina Servija,Serb......
Slobodasn Gluščević

08. 01. 2017 - 13:37

U istoriji se prvi politički entitet pod nazivom Kraljevstvo Srpsko, pominje kao austrijska "krunska" zemlja poslije blistave pobjede Eugena Savojskog početkom 18. vijeka.
Miśa

28. 12. 2016 - 20:51

Pa ovi naši srbi su to postali od 1997 do 2003 , uglavnom iz inata Milu , pa je glupo razumati se takvom mozgu . Evo ovaj nesretni roditelj je tako grdno rođeno dijete zadojio , da se svako normalan krsti i lijevom i desnom rukom pitajući se jeli to moguće . A ova ideologija srpstva je sva na lažima , bajkama , guslama i mitovima stvarana , i nema tih činjenica što će to ispraviti , to je takva fela i tačka . Najgore što truju sopstvenu đecu .
tex

28. 12. 2016 - 22:19

Srba sigurno nije bilo u Boki prije 19.vijeka!?? ali 1219.god. Sava Nemanic je ustanovio sjediste Zetske episkopije na Miholjskoj prevlaci,mislim da je to u Boki a vjerovatno i prije 19.vijeka(tako reci jos od uspostavljanja srpske srednjovjekovne drzave)
Dostojevski

30. 12. 2016 - 13:02

tex a što je bilo prije dolaska Nemanjića na Prevlaci da li znaš ? i na koji način je sagrađeno sjedište Zetske episkopije i od kojeg materijala ?
tex

31. 12. 2016 - 10:31

Dostojevski,a jel srba bilo u Boki prije 19.vijeka? Pa cemo i o materijalu ;)
Dostojevski

31. 12. 2016 - 18:11

tex piši iz poštovanja prema nacijama velikim prvim slovom,vjerojatno si bježao često iz osnovne škole,Srba je bilo u Boki prije 19.vijeka ali ne u procentima i broju kako neki pišu,i treba da razdvojiš Srbe od Pravoslavaca,nijesu svi Pravoslavci Srbi,(doktrina Garašanina i SPC),nego ne odgovori mi o materijalu, je su li kupovali u Kipsa ili...........za izgradnju Episkopije 1219.godine na Prevlaci u Boku ?
tex

01. 01. 2017 - 15:42

A,vec kad se hvatas skole, ispred veznika i NIKAD nestavljaj zarez , jesu li,a ne je su li.Nisi je ni ti nesto je posebno gledao,Dostojevski:)))) Tema nisu bili blokovi,sljunak,keramika,nego jel Srba:) bilo prije 19.vijeka ili ne u Boki.
Dostojevski

01. 01. 2017 - 21:57

tex znaš što ,ja mislim da je Kips bio zatvoren ili su imali popis pa su "graditelji" Manastrira na prevlaci u Boki "posudili" građevinski materijal, klesano kamenje-klesanik, ostatke od Benediktinskog Manastira ,još vrućeg ne od žarkog ljeta nego od paljevine, jer Nemanjići Benediktinski Manastir porušiše i popališe,a Sveštenstvo nešto na licu mjesta ubili a ostatak protjerali eto tako i na taj način se Srpstvo začelo u Boki.
tex

02. 01. 2017 - 01:05

Ok,pricas o vjeri na kojoj pociva oko 70% populacije danasnje Crne Gore bilo da se izjasnjavaju Crnogorci ili Srbi,takodje ni islam na ove prostore nije dosao bez sablji i vatre,niti bilo koja druga vjera.Nisi nimalo jasan,sto sad mi tebamo ciniti da se poslije 800 god.vracamo Rimu da bi bili pravi Crnogorci tj Dukljani kojim Nemanici nisu usadili pravoslavlje.
Slobodasn Gluščević

08. 01. 2017 - 13:41

Kraljevstvo Nemanjića se satojalo od mnogih zemalja, nije se nazivalo Srbija, a da li je tada postojala, kao ikakav politički pojam?
ja lično

29. 12. 2016 - 07:33

moze li mi neko objasniti pitam jos jednom koja je to haplogrupa CG naroda koji ga razlikuje od bilo kojeg naroda u okolini ? slovenski dio je identican onom u hercegovini , srbiji, pa dobrim dijelom i HR.genetika je nauka i tu nema mitova i legendi.Crnogorci mogu da bastine samo svoje slovenske korijene i da ih do savremenog doba prate zajedno sa ostalim slovenima iz okoline. nacije nastaju u XIX v i mi tada nijesmo izražavali pretjeranu zelju za CG. danas je CG nezavisna drzava sa velikim brojem ljudi koji se izjasnjavaju kao Crnogorci i to niko ne smije osporavati , ali istorijski kontekst daje za pravo bosnjacima , hrvatima pa i srbima da se smatraju time. CG je previse kasno nastala u ovim granicama da bi se mogla preko koljena formirati jedna nacija. Kako su se zvali preci danasnjih Njemaca, Italijana? ima li im dje pomena pod ovim nazivom prije 3 vijeka?
veliki getsbi - tebi lično

30. 12. 2016 - 09:59

Evo da ti kao ilustraciju po toj temi prenesem kako gledaju moje cijenjene komšije, Hvrati na tu problematiku.Tu su preko crte - kamenom bi mogao dobaciti, ali u civilizacijskom iskoraku nikada dostići. Ovako: ".....nacionalnost se u Hrvatskoj može mijenjati bezbroj puta. Ne mora imati veze sa državljanstvom ili mjestom rođenja. Nacionalnost je pitanje osjećanja pripadnosti, a ovaj Dominikanac (Hrvat koji je promijenio nacionalnost i postao to) očito nema osjećaj pripadnosti većinskom hrvatskom narodu...." "....U posljednje četiri godine preko 1100 stanovnika Dubrovačko- neretvanske županije promijenilo je nacionalnost, a među njima i 30-ero Hrvata...." "...Osoba ima pravo na identifikaciju s određenom društvenom skupinom i kulturom...." "....Razdvajanje državljanstva i nacionalnosti je u europskoj tradiciji, dok su u Sjedinjenim Američkim Državama, zbog njihove povijesti nastanka, svi Amerikanci..." ---nastaviću---
vg

01. 01. 2017 - 20:52

---nastaviću--- ne tako ti R. i tvoje istine pope ili bolje pravnik Valjevac, p...f..
veliki getsbi - tebi lično

30. 12. 2016 - 10:20

--nastavljam----"....Prema podacima Ministarstva uprave, od prosinca 2012, više od 43 tisuće ljudi u državi, cijeli jedan Dubrovnik, promijenio je nacionalnost.. Tu ima i onih koji po nekoliko puta mijenjaju nacionalnost...."...."...Unatoč ovoj većini, znakoviti su i rijeđi primjeri, ali i njih je barem nekoliko stotina u Hrvatskoj, koji mijenjaju nacionalnost zbog stanja duha većine, poneko iz zafrkancije, a neki i po potrebi. Promjene nacionalnosti posebno su aktuelne u predizborno vrijeme..." itd /DUBROVAČKI VJESNIK, 09.09.2016./ Dozvolite da dodam lično gledanje moje malenkosti na aktuelnu situaciju po ovom pitanju ovdje i kod nas.Kod nas buja ne neo-fašizam nego nešto još mnogo gore i opasnije /srećom poraženo u WW2 - sjeticete se na što mislim. Ovdje sada, kao i tada tamo su se prebrojavala krvna zrnca/. Onaj istorijski fašizam je bio na romanskoj podlozi: Italija, Španija, Portugalija, skoro čitava Latino-Amerika, ali njihov pelcer u slovenskom svijetu se teško prima. Lijep pozd
Dostojevski

30. 12. 2016 - 13:15

Xa xa xa,istorijski fašizam je počeo od Nemanjića koji su na fašistički način širili svoju vjeru ,bogumile su palili na lomaču,kuvali u kazane,čupali jezike itd.da bi tu teoriju i takav način širenja novog poretka, Nacionalsocijalisti u Njemačkoj prihvatili i primjenjivali tokom WW2 diljem Svijeta.Tako da ti ta tvoja antiromanska teorija ne pije vodu,i ne samo antiromanska već antizapadna i antievropska ,mrzitelji svega zapadnoga ali ne i njihovog novca ,tako da ste se sa svojom ideologijom sastavili sa ideologijom arapskih fundamentalista ,poklopile su vam se ideologije.
veliki getsbi

31. 12. 2016 - 07:31

Zašto apostrofiraš bogumile? O njima znamo uglavnom sve. Ta jeres krenula je negdje iz Bugarske pa je stigla i do Marselja. Tačno je da ih je Nemanja potamanio po Raškoj (iskreno, nisam znao da ih je kuvao u kazanima), ali je tada bio uviđavan pa nije zašao u Bosnu. A oni su nešto kasnije stvorili onaj čuveni fenomen masovnog prihvatanja Islama, kada su banuli Turci. Takvo nešto se nije desilo ni na jednom dijelu dijelu okupiranih teritorija od strane Osmanlija.Pomenuh Marselj. Mistična destinacija. Ne zbog Aleksandrove pogibije - nego zbog nečeg što se desilo davno, davno. A šta se to dogodilo? Poslije presude i egzekucije Hristove nastao je pakao od progona hrišćana po Palestini i Judeji i njihove panične bježanije. Tim putem spasavanja golih života u Marselj je stigla i Marija Magdalena (Marija iz Magdale), zakonita žena Hristova. Tu se rodila i njihova kćer Sara.Ova priča ima i nastavak, ali ne bih o tome.
Dostojevski

01. 01. 2017 - 22:14

Trebao bi da znaš kao neko ko je svršio Bogosloviju da ti je zadnji dio texta teška JERES napisati da je Marija Magdalena žena Hristova i da su imali kćer Saru,je pisanje samog Sotone, odnosno onih koji oca svih laži, Sotonu poštuju i Sotoni služe.Nije bez razloga mržnja i prezir prema Rimu jer se tamo nalaze i postoje neke stvari koje Sotoni nisu ugodne,kao ni njenim slugama.
Dostojevski

30. 12. 2016 - 13:05

Zašto mi niste objavili sinoćni komentar,puštate druge da vrijeđaju a moj komentar koji nije uvrijeda ne puštate,nije pošteno !!!
Sekula Drljevic

06. 01. 2017 - 23:34

Crna Gora stoji vijekovima,srbi ko su oni? Sve za Crnu Goru,Crnu Goru nizasta
Rasijanje

23. 04. 2018 - 11:58

Slazem se da je Zeta razlicita od Raske. Ali napisite dokle je bila Raska, koje su joj granice bile? To vam je vise od pola danasnje CG. Da, da... Srbi su u stvari Vlasi, to potenciraju i braca Rvati a i ova nova nacija zapadno od Drine, A sto ih neko ne pita sta su oni i kada su progledali. Ma neka sam i Vlah-Srbin, pa sto da ne, Bar smo od starog naroda, onda,
Novi komentar