Ministarstvo da upostavi sistem statistike za praćenje položaja mladih

Nevladina organizacija (NVO) Prima pozvala je Direkciju za mlade, koja djeluje u okviru Ministarstva sporta, da intenzivira aktivnosti na uspostavljanju sveobuhvatnog sistema zvanične statistike za praćenje položaja mladih u svim oblastima u cilju unapređenja omladinske politike.
Objavljeno: 29. 12. 2016 - 15:17 Promjenite veličinu teksta: A A A
Ministarstvo da upostavi sistem statistike za pracenje polozaja mladih

Ta organizacija uputila je danas Ministarstvu sporta Preporuku za unapređenje statistike na nacionalnom nivou i znanja o mladima, u kojoj se navodi da je potrebno da svi akteri iz oblasti omladinske politike usklade svoje sisteme i sortiraju i objavljuju podatke koje prikupljaju u skladu sa Zakonom o mladima.

„Stvaranje pravnog i političkog okvira koji stimuliše i podržava razvoj mladih moguće je jedino uz kreiranje različitih, efikasnih mehanizama koji će omogućiti njihovo aktivno učešće u javnim politikama, a  skladu sa Zakonom o mladima, Nacionalnom strategijom za mlade i drugim instrumentima omladinske politike. Nacionalna strategija za mlade je predvidjela da se u narednom periodu znanje o mladima treba zasnivati na relevantnim podacima koji će se koristiti za planiranje u svim oblastima i na svim nivoima vlasti“, kaže se u preporuci koju potpisuje izvršna direktorica NVO Prima Aida Perović-Ivanović.

Da bi se to postiglo, kako je pojašnjeno, Nacionalna strategija za mlade u oblasti mjera za uspostavljanje normativno-pravnog okvira za sprovođenje omladinske politike predviđa: “Unapređenje statistike na nacionalnom nivou i znanja o mladima.”

„Nakon sprovođenja istraživanja na temu omladinske politike i učešća mladih, zaključci za Crnu Goru se dijelom odnose na neophodnost uspostavljanja kvalitetnije i kompletnije strukture za prikupljanje podataka o mladima i samo sprovođenje omladinske politike na nacionalnom i lokalnim nivoima“, kaže se u preporuci.

Kako se ocjenjuje, imajući u vidu da je Zakon o mladima usvojen u julu, a Stategija za mlade u septembru 2016. godine, neophodno je što hitnije uspostaviti njima planirane strukture i okvire koji će omogućiti njihovo aktivno sprovođenje i realizaciju.

„Kako se i u samoj Strategiji navodi, da bi se stanje i položaj mladih u svim oblastima života sistematično pratilo i shodno tome kreirale neophodne mjere i politike za njegovo dalje unapređenje, neophodni su relevantni i lako dostupni podaci za poznavanje stanja u vezi s položajem mladih. Pored toga, podaci su neohodni i za nadgledanje sprovođenja i analiza uticaja sprovođenja omladinske politike“, pojašnjava se u preporuci. 

Strategijom je predviđeno da, kako se podsjeća, na osnovu napravljenog plana, treba uspostaviti sveobuhvatan sistem zvanične statistike za praćenje položaja mladih u svim oblastima, a posebno 52 indikatora definisanih u Strategiji za mlade, te EU i UN indikatora.

„Potrebno je da MONSTAT godišnje izvještava u skladu s indikatorima omladinske politike koje prati Eurostat“, ukazali su iz Prime.

Strategijom je predviđeno da, kako su naveli, Direkcija za mlade, akademska zajednica i drugi akteri iniciraju istraživanja iz oblasti mladih i da obezbjeđuju relevantne podatke donosiocima odluka za kontinuiran razvoj omladinske politike.

„Imajući gore pomenuto u vidu, pozivamo Vas da intenzivirate aktivnosti na uspostavljanju sveobuhvatnog sistem zvanične statistike za praćenje položaja mladih u svim oblastima.  Za početak, potrebno je da svi akteri iz oblasti omladinske politike usklade svoje sisteme i sortiraju i objavljuju podatke koje prikupljaju u skladu sa Zakonom o mladima“, kaže se u preporuci.

To znači, kako je pojašnjeno, da akteri iz oblasti omladinske politike treba da prukupljaju i objavljuju podatke izričito i/ili dodatno za kategoriju mladih, koja po Zakonu o mladima predstavalja osobe od 15 do 30 godina starosti.

„Ovo se odnosi na sve podatke koji se odnose na broj mladih ljudi u Crnoj Gori, broj zaposlenih, nezaposlenih, broj mladih koji su preduzetnici ili vlasnici poslovnih subjekata, kao i sve druge oblasti obuhvaćene Strategijom za mlade“, precizira se u preporuci.

NVO Prima je, kako su posjetili, partner na regionalnom projektu „Mreža omladinskih fondova Zapadnog Balkana i Turske” koji se sprovodi u Crnoj Gori, Srbiji, Albaniji, Makedoniji i u Turskoj, a finansira ga Evropska unija i na raspolaganju je za, kako su kazali, svaku saradnju na ovom polju sa Direkcijom za mlade.

Komentari: 0

Novi komentar