Reforma zatvorskog sistema: narukvice, novi zatvor, alternativne kazne, jačanje Direkcije...

U Crnoj Gori počeće velika reforma zatvorskog sistema koja podrazumijeva uvođenje programa kućnog zatvora, veću primjenu dugo najavljivanih alternativnih kazni, poboljšanje uslova i ljudskih prava u zatvorima, resocijalizaciju, rehabilitaciju i obrazovanje zatvorenika, kao i jačanje Direkcije za uslovni otpust. Naravno, ovako krupne promjene treba da prati odgovarajuća zakonska rješenja kao i obuka onih koji izriču i predlažu kazne - prije svih - sudija i tužilaca. To sve piše u Strategiji za izvršenje krivičnih sankcija do 2021. godine.
Objavljeno: 06. 01. 2017 - 00:00 Promjenite veličinu teksta: A A A

Ministarstvo pravde najavljuje i kategorizaciju osuđenika i izgradnju novog zatvora u Bijelom Polju, gdje će se vršiti procjena svakog zatvorenika. Osnovni cilj kategorizacije je odvajanje osuđenika sa manjim rizikom i bezopasnim djelima, od onih sa visokim rizikom.

Drugim riječima, treba spriječiti dosadašnju praksu miješanja osuđenika sa blagim kaznama sa počiniocima najtežih krvičnih djela.

Nadležni su odlučni da iskorijene uspostavljenu praksu favorizovanja zatvorenika i korupciju u zatvorskom sistemu. Za sve to postaraće se supervizori koji će uspostaviti kodekse ponašanja, direkcije za obuku kao i nove metode istrage.

“Korupcija među zatvorskim službenicima može biti problem u kome učestviju i zatvorenici i administracija”, upozorava se u Strategiji.

Posebna pažnja biće posvećena jačanju, do sada slabašne, Direkcije za uslovni otpust koja će sa više zaposlenih, slično kao u SAD, prestupnicima omogućiti pomoć, zaštitu s ciljem da se ostvari njihova uspješna reintegracija i resocijalizacija. Takođe, ova državna institucija će vršiti obavezne rehabilitacione tretmane za prestupnike zavisne od alkohola i što je najvažnije- vršiće strogu kontrolu nad uslovno osuđenim i uslovno otpuštenim osuđenicima. Ne manje važna biće misija tretmana maloljetnih osuđenika sa ciljem da se ti mladi ljudi što bolje reintegrišu u zajednicu. Zbog povećanog obima posla, biće poboljšani uslovi rada za zaposlene u zatvorskom sistemu.

To neće biti nimalo lak posao, budući da u Crnoj Gori posladavci ne žele da zaposle osuđeno lice, a poznato je da se za zaposlenje u državnoj upravi, kao obavezan uslov, traži da osoba nije krivično kažnjavana.

narukvica

Narukvice sa elektronskim nadzorom: Najveću novost predstavljaće primjena sistema kućnog zatvora sa elektronskim nadzorom - RF narukvicom. Ovakva praksa postoji u svim zemljama regiona, a rezervisana je, uglavnom, za VIP zatvorenike.

Osuđeni na ovaj vid kazne mora stalno nositi elektronski odašiljač, a može najviše dva sata biti van stana, a sve to će kontrolisati nadležne službe. Svih 87 narukvica obezbijedio je Crnogorski Telekom kao i prateću elektronsku opremu.

Pored narukvica, Telekom je obezbijedio 87 stacioniranih jedinica za komunikaciju sa RF narukvicom i isto toliko SIM kartica sa uključenih 30 MB saobraćaja mjesečno. Obezbijedio je i jednu jedinica za monitoring, dva instalaciona seta, komunikacione linkove minimalnog kapaciteta 20 Mbps, GSM linkove i usluge fiksne telefonije.

Drugim riječima, Telekom je obezbijedio najsavremeniju opremu elektronskog nadzora tako da osuđeniku neće padati na pamet da ne poštuje propise.

Za implementaciju ovog projekta država ima pomoć od Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Podgorici koja je raspisala međunarodni javni tender za nabavku hardvera, kao i softversko rješenje za implementaciju elektronskog nadzora u vrijednosti od 192.000 dolara.

Na ovaj način po prvi put u sistem izvršenja krivičnih sankcija Crne Gore uveden je ovaj modalitet izvršenja kazne zatvora predviđen Krivičnim zakonikom.

ziks

Alternativne kazne: Po uzoru na evropski krivično-pravni sistem, Crna Gora će uvesti i osnažiti oblike alternatvnih kazni. Te vrste kazni su najčešće pominjane, ali rjeđe sprovodene u Crnoj Gori.

"Alternativne mjere i kazne bi trebalo da postanu sastavni dio kaznenog sistema, u skladu sa evropskim standardima, uključujući i medijaciju u krivičnim stvarima, alternative istražnom zatvoru, uslovni otpust, kaznu rada u javnom interesu i uslovne kazne sa obavezama pod nadzor Direkcije za uslovni otpust", piše u Strategiji.

Direkcija za uslovni otpust bi imala četiri do šest kancelarija širom Crne Gore i u toj instituciji bi moralo biti zaposleno još makar 25 službenika.

U Strategiji se podvlači da sudije i tužiocu moraju “njegovati kredibilan odnosu prema alternativama zatvoru”. Ovome u prilog ide činjenica da su najveći pravosudni organi kritikovali želju većinske javnosti da “strpavaju ljude u zatvor”.

Ministarstvo pravde u zaključku ukazuje da moraju biti poboljšani odnosi sudova, uprave zatvora i Direkcije za uslovni otpust, kako bi sve ovo imalo smisla zbog boljeg protoka i razmjene informacija.

Prema zvaničnim podacima, Zavod za izvršenje krivičnih sankcija (ZIKS) raspolaže sa ukupno 5.975 m2 prostora za smještaj lica lišenih slobode, ukupno raspolaže sa 1350 kreveta (Kazneno-popravni dom 650, istražni zatvor 365, Zatvora za kratke kazne 175 i Zatvor Bijelo Polje 160). 

Na kraju, što je poenta cijele Strategije je da javnost mora biti uvjerena u korisnost alternativnog kažnjavanja, kako bi tužioci i sudije bili spremni da primijene alternativne mjere.

“Ako političari vide politiku države kao represivnu i surovu u odnosu na sve vrste kriminala, onda koncept alternativne kazne neće imati mnogo izgleda na uspjeh, zaključuje se u dokumentu.

P. Zečević

Komentari: 2

[email protected]

06. 01. 2017 - 22:00

pa da odlaganje marovicu taman toliko da mu se da narukvica i da je slobodan covjek e bruka a mene bi takvi cistili ulice ovo sad ciscenje snijega kopanje kanala rad na farmama rad na plantazama a ne kuci uz zenu i dobre uslove i po dva sata dnevno slobodni da ih narod vidi i da nam se sprdaju
Nolt

07. 01. 2017 - 12:14

To mu je obecano davno,ali stvarno jadno i bijedno se sprdaju sa narodom.
Novi komentar