IA: Agencija za sprječavanje korupcije da dostavi podatke o javnim funkcionerima

Agencija za sprječavanje korupcije već više od tri mjeseca odbija da nam dostavi spisak svih javnih funkcionera u Crnoj Gori, funkcionera koji su dali saglasnost za provjeru njihovih bankovnih računa kao i kopije tih saglasnosti, kao ni spisak policijskih službenika koji su dužni da podnose Izvještaj o prihodima i imovini, kazali su iz Instituta alternativa.
Objavljeno: 12. 01. 2017 - 11:49 Promjenite veličinu teksta: A A A
IA: Agencija za sprjecavanje korupcije da dostavi podatke o javnim funkcionerima

Oni podsjećaju kako su se obratili ovoj agenciji u septembru i oktobru prošle godine zahtjevima za slobodan pristup informacijama, „kako bi informisali o tome ko su sve u Crnoj Gori javni funkcioneri, koliko ih ima i koji su od njih dali saglasnost Agenciji da provjeri njihove bankovne račune“.

- Agenciji smo tražili i kopije dostavljenih saglasnosti, uz zaštitu ličnih podataka – brisanje jedinstvenog matičnog broja i broja žiro računa javnih funkcionera. Takođe, htjeli smo da se informišemo i o tome koji su policijski službenici u obavezi da svoje prihode i imovinu prijavljuju Agenciji i koji su od njih tu obavezu ispunili do dana podnošenja zahtjeva. Nakon što više od mjesec dana Agencija nije odgovarala na naše zahtjeve, podnijeli smo žalbe zbog povrede pravila postupka – ćutanje administracije Agenciji za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama – dodaju iz te nevladine organizacije.

Oni dalje navode kako je AZLP rješenjima od 10. i 28. decembra utvrdila da su njihove žalbe osnovane, te naložila AZK da u roku od 15 dana učini što je od nje traženo.

- U oba slučaja rok od 15 dana za donošenje rješenja po zahtjevima je istekao, pa se čini da ASK ostaje uporna u svojoj praksi netransparentnog rada i neredovnog i nepotpunog informisanja javnosti. Pozivamo je da postupi po rješenju AZLP, donese rješenja po našim zahtjevima i dostavi nam tražene informacije. Podsjećamo da je Institut alternativa i ranije ukazivao na potrebu izmjena Zakona o slobodnom pristupu informacijama u ovom dijelu. Naime, Zakon ne predviđa obavezu organa vlasti da postupa po rješenjima AZLP niti bilo kakvu vrstu sankcije za takvo nepostupanje. Zato je potrebno hitno ukloniti iz Zakona ovu pravnu prazninu koja omogućava organima vlasti da ne postupe po rješenjima Savjeta AZLP i slobodan pristup informacijama, a po žalbama podnosilaca zahtjeva – zaključuju iz AI.

Komentari: 0

Novi komentar