OZON/CDT: Završen projekat "Tvoj novac, tvoj grad, tvoj izbor"

Ekološki pokret ,,Ozon” i Centar za demokratsku tranziciju realizovali su od 24 do 26. januara u Arhus centru Nikšić, tri edukativno – konusltativne radionice o participativnom budžetiranju za mlade MZ Centar 1, Centar 2 i Kličevo, koje su bile praćene kampanjom na društvenim mrežama i podijelom edukativnih materijala prolaznicima u urabom jezgru Nikšića.
Objavljeno: 26. 01. 2017 - 15:36 Promjenite veličinu teksta: A A A

Konsultacije, koje su obuhvatile preko 100 mladih ljudi, dio su projekta ,,Tvoj novac, tvoj grad, tvoj izbor”, koji je dijelom finansirala opština Nikšić na prošlogodišnjem javnom konkursu za NVO a čjom se realizacijom željelo uticati na veće interesovanje mladih za aktivno učešće u procesu donošenja odluka koje se tiču životne sredine I uopšte razvoja grada.

,,Veoma smo zadovoljni povratnim reakcijama i idejama koje smo dobili od mladih ljudi , koji su pokazali da znaju stanje stvari na terenu, odnosno probleme svojih mjesnih zajednica, ali i želju da doprinesu unapređenju kvaliteta životne sredine  kako inicijaivama tako i ličnim javnim angažmanom.  To je i najveći benefit za nas kao realizatore projekta, a vjerujem i za lokalnu upravu koja bi morala mnogo više korisiti pozitivnu energiju , ideje i krativnost mladih Nikšića, koji su budućnost ovoga grada” – rekao je Aleksandar Perović, direktor Ekološkog pokreta ,,Ozon”.

Konsultacije koje su Ozon i CDT realizovali tokom radionica i na najpopularniim društvenim mrežama facebook I twitter, rezultirale su sa značajnim brojem inicijativa i predoga šta je potrebno finansirati iz budžeta opštine Nikšić, kako bi se unaprijedio kvalitet života u lokalnoj zajednici.

,,Naši mladi sugrađani smatraju da je potrebno urediti zelene površine u ulicama Veselina Masleše i Serdara Jola Piletića i postaviti klupe na tom prostoru,  unaprijediti funkcionalnsot gradskog parka I Trga slobode i sadržajno ga prilagoditi potrebama  građanima svih starosnih doba, postaviti reciklažna dvorišta koja bi omogućila da se selektivno odlažu razliite vrste otpada, pa i elekto otpad i otpadne batetije,, uraditi spomenik Ljubu Čupiću na Trgu Slobode, budžetski planirati održavanje šetališta od Ekonomske škole do Gimnazije i po Trebjesom, koje su danas pod ledom,  izgraditi biciklistićke staze i u samom urbanom jezgru, uraditi kružni tok  i asfaltirati neasfaltirane ulice uz bulevar 13. Jula u Kličevu” – prenosi direktor ,,Ozona” neke od predloga.

Svi dobijeni predlozi će u formi posebnog dokumenta biti dostavljeni lokalnoj upravi , uz preporuke kao unaprijediti kvalitet javne rasprave za nacrt budžeta što će projektu ,,Tvoj novac, tvoj igrad, tvoj izbor” dodatno dati na značaju.

,,Nakon što smo ispratili i javnu raspravu za nacrt budžeta za 2017. godinu, naročito dio koji se tiče informisanja I animiranja građana i zaniteresovane javnosti da se aktivno uključe u  proces donošenja odluka, još smo ubjeđenji da je metod participativnog budžetiranja najoptimalniji i da se ubuduće mora mnogo više raditi na komunikaciji I stvaranju povoljnog ambijenta da svi koji vole Nikšića I žele da žive I rade  njemu imaju priliku I da kandiduju ideje i utiču na prioritete koji će biti finansirani sredstvima iz opštinskog budžeta.  Naš novac, naš grad, pa bi I izbor  šta će se raditi trebao biti na nama,” -  zaključio je Perović.

 

Komentari: 0

Novi komentar