Efikasna implementacija obaveza iz Poglavlja 27 u saradnji sa privredom

Okrugli sto „Uticaj obaveza iz Poglavlja 27 na crnogorsku privredu“ održan je u Privrednoj komori Crne Gore u saradnji sa Ministarstvom održivog razvoja i turizma, u cilju informisanja predstavnika privrede o obavezama koje će u narednom periodu morati da ispune oni na čije će poslovanje uticati postojeće i nove obaveze, u okviru pregovora o pristupanju Evropskoj uniji.
Objavljeno: 17. 02. 2017 - 19:25 Promjenite veličinu teksta: A A A

Kako se navodi u saopštenju, privrednici su takođe informisani o onome što je do sada urađeno u vezi sa obavezama iz Poglavlja 27 i usklađivanja sa pravnom tekovinom EU u oblasti zaštite životne sredine. Razmjena informacija sa privredom je bila posebno korisna u svijetlu očekivanog početka pregovora između Crne Gore i Evropske komisije tokom 2017. godine.

- Na okruglom stolu su, između ostalog, posebno istaknute obaveze koje će u narednom periodu imati postrojenja, posebno u oblasti energetike i prerađivačke privrede, naročito kada je riječ o dobijanju integrisane dozvole (IPPC dozvola), shodno Zakonu o integrisanom sprječavanju i kontroli zagađivanja životne sredine. Takođe, naglašeno je da je, u skladu sa Zakonom o životnoj sredini, operator Seveso postrojenja dužan je da Agenciji dostavi obavještenje i izradi Plan prevencije udesa, a u zavisnosti od količina opasnih materija, odnosno u slučaju da je riječ o postrojenju većeg stepena rizika od udesa, izradi Izvještaj o bezbjednosti i Plan zaštite od udesa. Iako je proizvodnja hemikalija u Crnoj Gori mnogo manje zastupljena u poređenju sa zemljama EU, predstavnici privrede su upoznati sa obavezama koje proizilaze iz usklađivanja sa EU direktivama iz ove oblasti. Ukazano je na sve obaveze koje su iz EU transponovane putem Zakona o hemikalijama i Zakona o biocidnim proizvodima, kao i na najnovije zabrane koje su stupile na snagu u avgustu 2016. godine donošenjem Zakona o životnoj sredini, a tiču se azbesta, žive i dugotrajnih organskih zagađujućih supstanci. Predstavnici Ministarstva održivog razvoja i turizma i predstavnici privrede naglasili su da su spremni da nastave komunikaciju i dalju saradnju u cilju efikasnije implementacije obaveza iz Poglavlja 27 - stoji u saopštenju resornog ministarstva.

Komentari: 0

Novi komentar