Potpisan Memorandum o saradnji koalicije romskih i neromskih organizacija

Članice koalicije "Zajedno za uključivanje Roma i Egipćana kroz transparentne i održive javne politike", koju čine Centar za romske inicijative, Građanska Alijansa, romska organizacija mladih ,,Phiren Amenca”, Centar za demokratsku tranziciju i Mladi Romi, potpisale su 17. februara u Podgorici Memorandum o saradnji na sprovođenju istoimenog projekta, finansiranog od strane Fondacije za otvoreno društvo iz Budimpešte.
Objavljeno: 21. 02. 2017 - 14:29 Promjenite veličinu teksta: A A A
Potpisan Memorandum o saradnji koalicije romskih i neromskih organizacija

Projektom je planirano praćenje procesa uključivanja Roma i Egipćana u crnogorsko društvo, posebno u dijelu učinkovitosti dosadašnjih sprovedenih mjera, njihove transparentnosti, zatim transparentnosti budžetskih izdvajanja na lokalnom i nacionalnom nivou.

Članice koalicije će javno zagovarati povećanje  izdvajanja budžetskih sredstava za programe namijenjene romskoj i egipćanskoj populaciji, povećanju transparentnosti, efikasniji rad institucija i organizacija, smanjenje potencijalne zloupotrebe fondova, kao i uključivanje mjera vezanih za Rome i Egipćane u sve nacionalne politike.

Kroz praćenje budžeta i sektora socijalne zaštite, obrazovanja, zapošljavanja, stanovanja, doprinjeće se i mapiranju ključnih prepreka koje stoje na putu uspješnom uključivnju Roma i Egipćana u crnogorsko društvo.

O svemu navedenom, izvještavaće se kontinuirano u toku sprovođenja projekta, dok će krajnji produkt projekta biti sveobuhvatan monitoring izvještaj sa preporukama za izmjenu politika i institucionalnih praksi u Crnoj Gori.

Komentari: 0

Novi komentar