Kristof Šon, direktor Addiko banke: Dobar servis će klijentima biti bitniji od kamata

Glavni izvršni direktor Addiko banke Kristof Šon (Christoph Schoen) izjavio je za Portal Analitika da su prošle godine ostvarili odličan rast u ključnim strateškim poslovnim segmentima, i u skladu sa novom strategijom uspješno realizovali sve procese transformacije. Kako je dodao, konkurencija među inostranim bankama za pridobijanje dobrih korporativnih klijenata će dovesti do daljeg snižavanje kamata. Dodaje i da će dobar servis klijentima postati sve bitniji u narednih nekoliko godina, odnosno da visina kamata sama po sebi neće biti odlučujući faktor prilikom odabira banke. Ocjenjuje i da je određeni broj banaka potreban za održavanje zdrave konkurencije, ali da previše banaka može imati suprotan učinak.
Objavljeno: 15. 03. 2017 - 00:00 Promjenite veličinu teksta: A A A

ANALITIKA: Koji su to izazovi s kojima se banka suočavala tokom 2016. godine i kakve rezultate je postigla?

ŠON: Iako je 2016. bila izazovna, mi smo više nego zadovoljni našim rezultatima. Naša banka prošla je kroz transformaciju tokom koje smo postavili čvrste temelje i učinili važne korake ka održivom i profitabilnom rastu. Nastavljamo fokus na poslovanje sa stanovništvom i finansiranje „realne ekonomije“ u smislu mikro preduzeća, malog i srednjeg preduzetništva kao i regionalnih kompanija. Inovacije i unapređena tehnologija su srž naše strategije. Glavni izazov sa kojim se interno suočavamo jeste veličina portfolija u odnosu na operativne troškove. Moramo da povećamo bilans stanja i da efikasnije upravljamo troškovima. Trebalo bi da povećamo naš kreditni portfolio i bazu depozita, kao i da optimiziramo administrativne troškove. Istovremeno, vjerujem da smo na dobrom putu i dobro pripremljeni da odgovorimo i na sve one izazove s kojima se bankarska industrija suočava ovih dana.

Značajno smo nadmašili poslovne ciljeve u svim segmentima, uspješno izvršili redukovanje troškova i predstavili novi Addiko brend. Novi brend je dobro prihvaćen od strane naših klijenata  i opšte javnosti. Naš rebranding je poslao jasan signal tržištu da smo se promijenili i da ćemo nastaviti da se mijenjamo u budućnosti. Veoma sam ponosan što mogu reći da nas je “The Financial Brand” svrstao u jedan od devet najljepših brendova u bankarskom sektoru u svijetu. Klijenti imaju sve veće povjerenje u nas, što postaje vidljivo kroz rast depozita koji smo zabilježili ove godine. Ipak, naš cilj za sljedeću godinu nije samo nastaviti ovaj trend na strani novih plasmana, već i da uspješno upravljamo problematičnim portfeljom kredita koji su u kašnjenju s otplatom. Stoga smo odlučili dodatno povećati koeficijent pokrivenosti rizika, koji s jedne strane ima negativan uticaj na bilans uspjeha u 2016. godini, ali dugoročno će nam pomoći da dodatno smanjimo obim nekvalitetne aktive i povećamo našu fleksibilnost u narednim godinama.

Potražnja za kreditima u dijelu poslovanja sa pravnim licima je bila dobra, a veći dio se odnosio na zahtjeve za refinansiranje postojecih skupljih kredita kod drugih banaka. Plasmani su na rekordnom nivou i duplo veći nego prošle godine. Kao posljedicu zaokreta u strategiji banke i stavljanja u fokus jednostavnost i efikasnost u dijelu poslovanja sa stanovništvom, banka je imala rekordnu godinu. To se prije svega odnosilo na odobravanje i realizaciju keš i konsolidujućih kredita. Zahvaljujući tome u 2016. godini smo realizovali tri puta veći iznos nego u prethodnoj godini, povećali smo bazu primarnih klijenata za preko 20 odsto i bilježimo rast u svim značajnijim kategorijama. Pokrenuli smo E-banking i M-banking aplikaciju, a nedavno smo uveli i Kontakt centar, sa ciljem da pružimo što bolji kvalitet usluge našim klijentima.

1403sen1

ANALITIKA: Koji su vaši ključni preliminarni finansijski rezultati za prethodnu godinu?

ŠON: Addiko Bank AD Podgorica je u protekloj godini ostvarila odličan rast u ključnim strateškim poslovnim segmentima i u skladu sa novom strategijom uspješno realizovala sve procese transformacije. Novi plasmani su više nego udvostručeni, sa 42 miliona eura u 2015. na 97 miliona eura u 2016. Zabilježeno je povećanje u poslovanju sa preduzećima sa 26 miliona eura u 2015. na 52 miliona eura u 2016., dok su garancije porasle sa 9,2 miliona eura na 12,2 miliona eura.

U dijelu poslovanja sa stanovništvom u 2016. godini ostvaren je posebno dobar rezultat u plasmanu potrošačkih kredita u kojoj bilježimo značajan rast u odnosu na 2015. Takođe, uspjeli smo da ostvarimo rast fonda depozita u iznosu od 36 miliona eura u odnosu na prethodnu godinu, i predstavili novo e-bankarstvo i uveli mobilno bankarstvo.

Banka je u 2016. godini postigla odlične operativne rezultate. Ostvarili smo i značajan napredak u ključnim pokazateljima rizika, tako da smo dobro pripremljeni za regulatorne promjene u bliskoj budućnosti. Sa tim povezani troškovi su vidljivi u našim  finasijama za 2016, što nam u predstojećem periodu obezbjeđuje održivu osnovu za proaktivno upravljanje rizicima. Poslovni rezultati za 2016. godinu djelimično su i rezultat završetka internog restrukturiranja i temeljnog čišćenja našeg bilansa, što je imalo jednokratan negativan učinak, koji se ne odražava na naše trenutno poslovanje. Naprotiv, zahvaljujući preduzetim mjerama, banka je danas u odličnoj poziciji da na zadovoljstvo svojih klijenata razvija svoje poslovanje i bude profitabilna.

ANALITIKA: Prošle godine ste predstavili novi brend i novog vlasnika. Koja je vaša strategija?

ŠON: Addiko Bank AD Podgorica je dio međunarodne finansijske grupacije Addiko Bank AG, sa sjedištem u Beču, koja djeluje kroz šest banaka i njihovih ekspozitura u Hrvatskoj, Sloveniji, Bosni i Hercegovini, Srbiji i Crnoj Gori. Pružajući jasne, praktične i kvalitetne usluge za više od 1,1 milion klijenata, Addiko banka je jedina finansijska grupacija isključivo orijentisana na tržišta i klijente u jugoistočnoj Evropi. Ovaj fokus je naša komparativna prednost i glavna prednost za naše klijente, jer sa sobom donosi brže procese, brže donošenje odluka i više razumijevanja i fokusa na regionalno tržište.

Novi Addiko brend simbolizuje napore Grupe ka izgradnji nove, moderne banke, sa ciljem da pruži praktično bankarstvo koje je osnovni prinicip na kojem Grupa funkcioniše – fokus na bitno, efikasnost i jednostavna komunikacija. To je ono na čemu se naš brend zasniva i primjenjujući ova tri principa, i ispunjavajući ova tri obećanja koja smo dali sebi i klijentima, Addiko će isporučiti „straightforward“ – direktno bankarstvo.

Imamo novu strategiju koja određuje naš put za narednih nekoliko godina i krenuli smo odlučno u njeno sprovođenje. Cilj naše strategije je da se izgradi bolja i jača Addiko banka. To zahtijeva da radimo efikasnije i smanjimo rizike, dok u isto vreme dalje jačamo našu kapitalnu poziciju. Gradimo jasnu, jednostavnu i direktnu banku. Imamo novo ime – direktno, kratko, jednostavno za izgovaranje, a istovremeno potpuno jedinstveno zato što zvuči drugačije od svih drugih banaka u regiji. Odlučni smo u tome da stvorimo banku koju će naši klijenti prepoznati po našem jasnom, jednostavnom i direktnom načinu poslovanja. Nova strategija na koju je Grupa fokusirana predviđa poboljšanja u ključnim procesima i sve u vezi sa efikasnijim i bržim poslovanja. To je zahtijevalo usaglašavanje cijele organizacije kroz uspostavljanje određenih  Kompetencionih  centara i zajedničkih Grupnih funkcija koje smo preselili u podružnice, u namjeri da iskoristimo sinergiju i osiguramo veću koheziju i na kraju bolji kvalitet  i našoj organizaciji i klijentima.

1403sen3

ANALITIKA: Šta planirate ove godine, što će vam biti ključno u poslovanju?

ŠON: Uspostavili smo jasnu viziju da za svoje klijente osiguramo jasno, jednostavno i direktno, tzv. straightforward bankarstvo. I ova godina će biti dinamična te ćemo dati sve od sebe da budemo banka koja posluje brzo i efikasno. Racionalizovaćemo našu ponudu proizvoda i koncentrisati se na naše ključne klijente. To znači da svu našu energiju usmjeravamo na uklanjanje složenosti i na isporuku onoga što je klijentu važno i što će mu donijeti konkretne prednosti: kvalitet umjesto kvantiteta, lakše donošenje finansijskih odluka, pouzdanu uslugu i predanu banku na svojoj strani. Digitalizacija našeg retail i corporate iskustva klijenata je jedan od naših glavnih ciljeva i sfera u koju fokusiramo naša ulaganja. Zbog toga ćemo nastaviti da unaprjeđujemo našu digitalnu i mobile ponudu. Siguran sam da će 2017. biti godina isporučivanja rezultata i daljeg rasta, te ćemo nastaviti da odlučno reorganizujemo i ulažemo u banku.

ANALITIKA: Često čujemo da su kamate za privredu visoke i da zato nema privredne aktivnosti. Da li će, po Vašoj procjeni, kamatne stope padati?

ŠON: Ne postoji opšti odgovor na to pitanje, jer – bez obzira na to što banke posluju na istom tržištu – one ipak rade pod vrlo specifičnim i individualnim preduslovima. Konkurencija među inostranim bankama za pridobijanje dobrih korporativnih klijenata će dovesti do daljeg pritiska na snižavanje kamata u ovom segmentu. S druge strane, imajući u vidu nepredvidivost tržišta na kojem poslujemo, moramo reći da su kamate već niže, ako uzmemo u obzir rizik koji banke imaju u tom slučaju. Kreditiranje privrede je moguće povećati kroz kontinuiranu borbu protiv sive ekonomije, poboljšanje finansijskih izvještaja i transparentnost po pitanju finansijske zaduženosti. Što se konkretno tiče naše banke, novi vlasnik je izuzetno tržisno orjentisan, te Addiko Bank već radi na principima liberalnije kreditne politike u svim aspektima, čiji su efekti već očigledni i vidljivi u značajno većoj kreditnoj aktivnosti banke u 2016. Mi vjerujemo da će dobar servis klijentima postati sve više od važnosti u sljedećih nekoliko godina, a time visina kamata sama po sebi neće biti odlučujući d ar za kupce prilikom odabira svog bankarskog partnera. Brzina i dostupnost bankarskih usluga je to što će napraviti bitnu razliku, pa će one banke koje imaju sposobnost da unaprijede svoje procese, isporuče brzinu i efikasnost, pronađu odgovarajući balans između fizičke prisutnosti i digitalne ponude biti najuspješnije u budućnosti.

ANALITIKA: Da li ima mjesta za ovoliki broj banaka u našem bankarskom sistemu? Da li to ugrožava vaše poslovanje?

ŠON: Moramo priznati da se barem dio problema visine kamatnih stopa ogleda u činjenici da na ovako malom tržištu postoji veliki broj banaka. S obzirom na to, neki vid konsolidacije bi bio poželjan, a prve naznake za ovakav razvoj su već prisutne. Određeni broj banaka svakako je potreban za održavanje zdrave konkurencije, ali previše banaka može imati suprotan učinak. To znači da postoji isto toliko IT sistema, preklapanje poslovne mreže, veliki broj zaposlenih u poslovima podrške i sl., a sve to predstavlja ogrome troškove, koji na kraju moraju biti pokriveni kroz cijene usluga i proizvoda koje klijenti plaćaju banci.

V.R.N.

Komentari: 0

Novi komentar