IRF reagovao na saopštenje Demokrata

Investiciono razvojni fond reagovao je na navode Demokrata. Saopštenje IRF-a prenosimo integralno:
Objavljeno: 20. 03. 2017 - 13:23 Promjenite veličinu teksta: A A A

"Podsjetićemo javnost da je faktoring kratkoročni kredit namijenjen prije svega privrednim subjektima koji žele da ojačaju svoju likvidnost na račun bonitetnih kupaca i kvalitetnih proizvoda ili usluga i ovim programom se žele obezbijediti uslovi za poboljšanje likvidnosti crnogorskih preduzeća i preduzetnika, posebno proizvođača.

IRF u skladu sa Zakonom o Investiciono-razvojnom fondu, član 11, sredstva za poslovanje stiče iz prihoda ostvarenih svojim poslovanjem, pa je kroz pomenuti plasman između IRF-a i preduzeća HD “Laković” ostvaren prihod u iznosu od preko 28.000 EUR. Sredstva koja su prenijeta dobavljaču “Solo”, po Ugovoru o Faktoringu sa preduzećem HD “Laković” (br. Ugovora 05-15001-1469/1) od 10.03.2016. godine, zaključno sa 17.03.2017. godine su izmirena i na taj način je kredit u potpunosti vraćen bez dana kašnjenja uz glavnicu, sa pripadajućom kamatom od preko 17.000 EUR i naknadom u iznosu od preko 11.000 EUR. Dakle, nije moguće govoriti o bilo kakvim radnjama na štetu IRF-a jer je kredit vraćen u rokovima.

Napominjemo da IRF plasira sredstva putem faktoringa od 2011. godine i da Skupština akcionara na godišnjem nivou usvaja Godišnji i Finansijski plan u kojima je predviđen instrument faktoring tj. otkup potraživanja koji predstavlja podršku likvidnosti, posebno proizvodnih preduzeća.

Zahtjevom br. 0501-15007-1097/1 OD 23.02.2016. godine preduzeće HD “Laković” je apliciralo za faktoring aranžman kod IRF-a pri čemu je dostavljena uredna dokumentacija u kojoj su bile priložene fakture u skladu sa procedurama.

Na osnovu dostavljene dokumentacije, pripremljena je kreditna aplikacija koja je proslijeđena Kreditno-garantnom odboru koji je na sjednici od 08.03.2016. godine podržao taj kredit, a 10.03.2016. godine odobren na sjednici Odbora direktora. Ugovor o faktoringu sa preduzećem HD “Laković”, br. Ugovora 05-15001-1469/1 je potpisan 10.03.2016. godine, te je na osnovu potpisanog Ugovora i dokumentacije potpisane cesije na osnovu koje su prenijeta sredstva.

Stoga IRF nije mogao imati uvida, niti je dužan kao finansijska institucija da bilo kojom procedurom predviđa način saradnje između HD “Lakovića” i preduzeća “Solo”, niti je to posao IRF-a. Ugovorom je predviđeno da komitent garantuje za istinitost i prenosivost ustupljenih obaveza.

Ročnost svih navedenih faktura je 120 dana, te su po prvoj fakturi sredstva vraćena u periodu od 31.05.2016. do 09.06.2016. godine, po drugoj fakturi od 06.09.2016. godine do 20.09.2016. godine, po trećoj fakturi od 22.09.2016. godine do 25.10.2016. godine i po četvrtoj fakturi sredstva su vraćena od 21.11.2016. do 17.03.2017. godine. Dakle, do poslednjeg eura je kredit vraćen.

Pokušaj ataka na državu od strane Demokratske Crne Gore je evidentan i predstavnici te partije žele da spriječe obezbjeđivanje novih 100 mil eura za Crnu Goru potpisivanjem Ugovora između IRF-a i EIB-a, a time ujedno i da spriječe otvaranje novih radnih mjesta.

Takođe, ponavljamo, da IRF posluje po tržišnim principima, a to znači da na međunarodnom tržištu kapitala obezbjeđuje kreditna sredstva, ta sredstva plasira u crnogorsku privredu i odgovoran je za vraćanje tih sredstava. U slučaju kada se obezbjeđuje kreditna podrška kod međunarodnih finansijskih institucija, svaki projekat prolazi procedure odobrenja od strane organa te međunarodne finansijske institucije. Dakle, IRF nije budžetska institucija što podrazumijeva da ne obezbjeđuje sredstva iz Budžeta Crne Gore i da time sredstva za kredite ne obezbjeđuju poreski obveznici Crne Gore, već se sredstva obezbjeđuju na tržištu. Na taj način, IRF po tržišnim uslovima obezbjeđuje pokriće svih troškova koji su potrebni za realizaciju svoje poslovne politike.

Sa tim u vezi, IRF sa indignacijom odbacuje sve optužbe i navode Demokratske partije Crne Gore i da će imati priliku da pred nadležnim organima objasne motive za konstrukciju neistina koje iznose u javnost.

Kada bi mladi stručnjaci iz Demokratske Crne Gore znali šta je faktoring, onda bi bili svjesni činjenice da se upravo podržava mali proizvođač koji proizvodi papirnu galanteriju, a isto tako i trgovački lanac i da se umjesto inostranih proizvoda favorizuje domaća proizvodnja."

 

Komentari: 0

Novi komentar