Simović otvorio FREI: U 2016. ukupan priliv stranih investicija oko 687 miliona eura

Potpredsjednik Vlade za ekonomsku politiku i finansijski sistem mr Milutin Simović otvorio je večeras u Budvi osmi Festival investicija i nekretnina (FREI) nabrojivši konkretne rezultate koje je naša zemlja ostvarila u daljem unapređenju konkurentnosti i navodeći da u daljim reformama Vlada vidi investitore kao partnere.
Objavljeno: 15. 05. 2017 - 21:02 Promjenite veličinu teksta: A A A

„U Crnoj Gori danas posluju investitori iz 113 zemalja, a tokom 2016. godine ostvaren je ukupan priliv stranih direktnih investicija od oko 687 miliona eura. Veoma ohrabruje rast stranih direktnih investicija u prvom kvartalu ove godine kroz indikator značajnog povećanja neto priliva investicija. Ovi podaci najbolje ilustruju napore koje Crna Gora čini u pravcu stalnog unapređenja poslovnog ambijenta“ – rekao je potpredsjednik Vlade Milutin Simović.

frei1

Turizam

„U turizmu, jednoj od strateških privrednih grana, koja u BDP-u Crne Gore direktno i indirektno učestvuje sa oko 22%, u prethodnoj godini zabilježili smo rekordne fizičke i finansijske pokazatelje – najviše gostiju, najviše noćenja i najveće prihode. Dosadašnji pokazatelji i prognoze ukazuju da će se trend rasta nastaviti i u ovoj godini. Potencijal za razvoj turizma u Crnoj Gori potvrđuje i postojeći obim investicija koji je preko tri milijarde eura, a sve više se prepoznaje potencijal za razvoj ovog sektora i na sjeveru Crne Gore“ – rekao je potpredsjednik Vlade Milutin Simović otvarajući osmi Festival investicija i nekretnina.

frei2

Istakao je da je u stvaranju povoljnog okruženja za biznis i investicije evidentan kontinuirani napredak koji je Crna Gora ostvarila u procedurama izdavanja građevinskih dozvola.

„Potencijal za razvoj turizma u Crnoj Gori potvrđuje i postojeći obim investicija koji je preko tri milijarde EUR, a sve više se prepoznaje potencijal za razvoj ovog sektora i na sjeveru Crne Gore. Veliki potencijal za razvoj predstavljaju i sektori komplementarni turizmu, u prvom redu poljoprivreda, zbog svoje strateške prednosti – mogućnosti plasmana kroz turističku ponudu“ – kazao je potpredsjednik Vlade Milutin Simović.

frei3

Infrastruktura

Vicepremijer Simović je rekao da važnu ulogu u projekcijama razvoja predstavljaju i značajni saobraćajni infrastrukturni projekti koji se realizuju u Crnoj Gori. U prvom redu to je intenzivirana izgradnja auto puta, i da ohrabruju iskoraci u realizaciji kapitalnih projekata u energetskom sektoru.
„Privodi se kraju projekat energetskog podmorskog kabla do Italije, čime Crna Gora postaje energetsko čvorište cijelog regiona. Ponosni smo na prvoizgrađeni vjetropark u Crnoj Gori koji se ovih dana pušta u probni rad, a ostajemo privrženi izgradnji novih i termo i hidroenergetskih objekata“ – rekao je potpredsjednik Vlade.

frei4

Porezi

„Poreska politika je značajna komparativna prednost poslovnog ambijenta u Crnoj Gori“ – rekao je potpredsjednik Vlade i dodao:
„Vlada je pokazala odlučnost da se i u vremenu realizacije zahtjevnog finansijskog plana konsolidacije, očuva konkurentnost i predvidivost poreskog sistema. Stopa poreza na dobit pravnih i fizičkih lica je na najnižem nivou u regionu, dok su poreska oslobođenja u područjima indeksa razvijenosti ispod 75%, doprinijela da Crna Gora bude okarakterisana kao najatraktivnija investiciona destinacija Jugoistočne Evrope, pa i šire“.

frei5

Dalje unapređenje poslovnog ambijenta

Potpredsjednik Vlade Milutin Simović je rekao otvarajući osmi Festival investicija i nekretnina da će Vlada u otvorenoj komunikaciji sa poslovnom zajednicom, odlučno raditi na uklanjanju svih biznis barijera u cilju daljeg unapređenja poslovnog ambijenta kao uslova ubrzanog ekonomskog rasta.

„Od posebne važnosti je izgradnja saobraćajne, vodovodne, kanalizacione, energetske i telekomunikacione infrastrukture, sa akcentom na biznis zonama, u skladu sa prostorno-planskim dokumentima, razvojnim planom i strategijom“ – rekao je potpredsjednik Vlade Crne Gore Milutin Simović.
„Vlada Crne Gore nastavlja aktivnosti u cilju dostizanja još dinamičnijeg ekonomskog razvoja, unapređenja poslovnog ambijenta i rasta konkurentnosti, kroz kontinuirane reforme koje sprovodi od 2006. godine“– rekao je potpredsjednik Vlade Milutin Simović.

Partnerski u novom političkom okruženju

Vicepremijer Simović je posebno istakao da su svi projekti realizovani zahvaljujući snažnom temelju u institucijama koje su, takođe, odgovorno i posvećeno građene i razvijane od obnavljanja nezavisnosti do danas.

frei6

„Proces izgradnje institucija u svim demokratskim sistemima je veoma zahtjevan i složen, a uspješno suočavanje naših državnih institucija i sa otvorenim, međunarodnim izazovima i prijetnjama predstavlja potvrdu njihove snage, odlučnosti i izgrađenih kapaciteta. Evropska i evroatlantska arhitektura institucija koje smo izgradili prepoznata je i od strane naših međunarodnih partnera. 5. juna očekujemo uručenje našeg ratifikacionog dokumenta Stejt Departmentu i od toga trenutka Crna Gora će i formalno postati punopravna članica NATO-a, najboljeg globalnog bezbjednosnog okvira, a upravo bezbjednost i sigurnost su neophodni uslovi za stabilan ekonomski rast i razvoj i novo značajno ohrabrenje za sve investitore. Pridruživanje Crne Gore porodici 28 najrazvijenijih država predstavlja najveće priznanje ukupnoj politici koju je Crna Gora vodila u proteklih 11 godina od obnove nezavisnosti, politici stabilnosti, dobrosusjedstva, ekonomske saradnje, jednom riječju politici napretka“ – rekao je potpredsjednik Vlade Milutin Simović otvarajući Festival investicija i nekretnina.

Zaključio je da naša zemlja posebno važnim drži stalno unapređenje vladavine prava, kao najboljeg garanta i za kvalitet i za sigurnost investicionih projekata.

„Vjerujemo da će ovi iskoraci koje je Crna Gora napravila biti istovremeno podsticaj za cijeli region, ali i podsticaj energiji politike proširenja Evropske unije“ – rekao je potpredsjednik Vlade zaključujući da je Vlada Crne Gore odlučna da sprovede sve neophodne reforme u cilju daljeg jačanja konkurentnosti poslovnog ambijenta, kao uslova za ostvarenje ekonomskog rasta, otvaranja kvalitetnih novih radnih mjesta i rasta životnog standarda građana.

„U ostvarenju tih ciljeva Vlada poslovnu i investicionu zajednicu vidi kao partnera“ – rekao je potpredsjednik Vlade Milutin Simović otvarajući Festival investicija i nekretnina.

Komentari: 0

Novi komentar