EKIP: Operatori u 2016. investirali oko 117 milona eura u elektronske komunikacije

Međunarodna unija za telekomunikacije (ITU) osnovana je 17. maja 1865. godine. Istoga dana je potpisana prva Međunarodna telegrafska konvencija od strane 20 evropskih zemalja u cilju harmonizacije telegrafskih servisa. Kao Svijetski dan telekomunikacija 17. maj se obilježava od 1969. godine. Generalna skupština ITU-a je 2006. godine usvojila rezoluciju kojom je 17. maj proglašen i za Svijetski dan informacionog društva, tako da se počev od 2007. godine 17. maj slavi kao Svijetski dan telekomunikacija i informacionog društva.
Objavljeno: 16. 05. 2017 - 09:12 Promjenite veličinu teksta: A A A

Svrha obilježavanja Svijetskog dana telekomunikacija i informacionog društva je da se pomogne podizanje svijesti o mogućnostima koje omogućavaju upotreba interneta i drugih informacionih i komunikacionih tehnologija i kako njihova upotreba može dovesti do premošćavanja digitalne podijeljenosti i povećanja digitalne pismenosti, što sve zajedno doprinosi društvenom i ekonomskom razvoju.

U fokusu proslave ovogodišnjeg Svijetskog dana telekomunikacija i informacionog društva je tema "Veliki podaci za veliki uticaj - Big Data for Big Impact". ITU kroz ovu temu želi ukazati na to da brojni, složeni i u nekim slučajevima nestrukturirani podaci predstavljaju vrijedne informacije, te da se isti nakon analize i obrade mogu staviti u kontekst razvoja društva u cijelini, kako na lokalnom i nacionalnom, tako i na regionalnom odnosno međunarodnom nivou, što će pomoći postizanju ciljeva održivog razvoja do 2030. godine, utvrđenih od strane ITU-a.

Slogan pod kojim se obilježava ovogodišnji Dan telekomunikacija i informacionog društva u potpunosti obuhvata najnovija tehnološka dostignuća koja predstavljaju osnov za razmjenu, prikupljanje i obradu podataka, te razvoj standarda i regulacije koji će dati dodatnu vrijednost istim.

U Crnoj Gori je u zadnjoj deceniji došlo do značajanog razvoja sektora elektronskih komunikacija. Prije 10 godina, sa pružanjem usluga počeo je  treći operator mobilne telefonije, a njegov ulazak na tržište je dodatno unaprijedio konkurenciju u mobilnoj telefoniji.  Ulaskom novih operatora na tržište pojačana je konkurencija i u segmentu elektronskih komunikacionih usluga koje se pružaju na fiksnoj lokaciji.

Preduslovi za visok stepen razvoja sektora elektronskih komunikacija  su stvoreni od strane Vlade Crne Gore, kao kreatora politike razvoja elektronskih komunikacija, i Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost, koja je regulisala tržište i stvorila predvidive regulatorne uslove za konkurentno i tržišno poslovanje operatora. Naravo, najznačajniju ulogu u razvoju sektora elektronskih komunikacija su imali najveći operatori elektronskih komunikacija u Crnoj Gori: Crnogorski Telekom, Telenor, Mtel, Radio-difuzni centar i Telemach.

Elektronske komunikacione mreže i elektronska komunikaciona infrastruktura u Crnoj Gori, korišćenjem najsavremenijih tehnologija, omogućavaju korišćenje savremenih, geografski i ekonomski dostupnih elektronskih komunikacionih usluga. Elektronske komunikacione usluge u Crnoj Gori pruža više od četrdeset operatora. Broj korisnika, osim u segmentu fiksne telefonije, raste u svim ostalim segmentima tržišta. Na kraju aprila 2017. godine u Crnoj Gori je bilo:

- 1.003.143 korisnika mobilne telefonije, što odgovara gustini priključaka od 161,79 % u odnosu na broj stanovnika;

- 144.808 fiksnih telefonskih pretplatničkih linija, što odgovara gustini priključaka od 23,35 % u odnosu na broj stanovnika;

- 124.611 priključaka fiksnog širokopojasnog pristupa (ADSL-a, kablovskih distributivnih sistema-KDS, optičkih FTTH/B, WiMAX-a  i dr.), što odgovara gustini priključaka od 63,97 % u odnosu na broj domaćinstava,  odnosno 20,10 % u odnosu na broj stanovnika;

- 195.073 priključka distribucije AVM sadržaja, što odgovara gustini priključaka od 101,6 % u odnosu na broj domaćinstava.

Operatori su samo u 2016. godini u sektor elektronskih komunikacija u Crnoj Gori investirali oko 117 milona  eura, dok su tri mobilna operatora za korišćenje radio-frekvencijskog spektra uplatili dodatnih 50,65 miliona eura kao jednokratnu naknadu za dodjelu odobrenja za korišćenje radio frekvencija. Obim investicija u 2016. godini je bio na nivou polovine ukupnih prihoda sektora elektronskih komunikacija u 2016. godini. Operatori  elektronskih komunikacija su i za 2017. godinu najavili značajne investicije  u svoje elektronske komunikacione mreže, tako da će se trend intenzivnog razvoja sektora nastaviti.

Komentari: 1

NjamNjam

16. 05. 2017 - 21:14

Quattro formaggi?
Novi komentar