CBCG: Uvođenje negativne kamatne stope na depozite neopravdano

Politika kamata je u nadležnosti poslovnih banaka, ali uvođenje negativne stope na depoziteu ne bi bilo opravdano, smatraju u Centralnoj banci (CBCG).
Objavljeno: 17. 05. 2017 - 11:07 Promjenite veličinu teksta: A A A

Nakon što je CBCG uvela naknadu na prekonoćna salda na transakcionim računima banaka u RTGS platnom prometu da bi se zaštitila od banaka koje su svoje troškove prevaljivale na nju, iz nekih finansijskih kompanija su nagovijestili mogućnost uvođenja negativne kamate na veće depozite, piše Pobjeda.

Depoziti su na kraju marta bili 2,8 milijardi EUR, 350 miliona su veći od kredita i najjeftiniji su domaći izvor sredstava za banke. U CBCG, ipak, ne isključuju mogućnost uvođenja negativnih kamata na veće depozite po viđenju.

„Ta sredstva banke ne mogu koristiti ili mogu vrlo ograničeno, pa mogu predstavljati trošak za njih. U slučaju uvođenja negativne kamatne stope na veće depozite po viđenju, mogu se očekivati različite reakcije klijenata od zadržavanja depozita, njihovog oročavanja, izmještanja u sefove do prenosa u druge banke“, objasnili su iz CBCG.

S obzirom na to da odliv depozita koje banka koristi za kreditnu aktivnost nije poželjan, u CBCG smatrajuda da banke neće donijeti takvu odluku, pogotovu ne na oročene depozite, jer žele da zadrže klijente.

U CBCG su kazali da pažljivo prate situaciju i da će u slučaju bilo kakvih poremećaja pravovremeno i adekvatno reagovati.

CBCG ima mogućnost da interveniše u tom segmentu samo ukoliko bi politike individualnih banaka mogle uticati na finansijsku stabilnost ukupnog sistema, objasnili su njeni predstavnici i podsjetili da su oni naknadu za držanje sredstava banaka propisali tri godine nakon što je Evropska centralna banka primijenila negativnu kamatnu stopu na depozitne olakšice.

Komentari: 0

Novi komentar