Marković: Za tri godine ćemo eliminisati budžetski deficit

Naš plan je da nove mjere finansijske konsolidacije o kojima diskutujemo u ovom trenutku sa Svjetskom bankom, kao sa našim partnerom, treba da nas dovedu u situaciju da za tri godine eliminišemo budžetski deficit i pređemo u fazu budžetskog suficita i takođe da u tom periodu javni dug zadobije opadajući trend - kazao je premijer Crne Gore Duško Marković nakon današnjeg sastanka sa potpredsjednikom Svjetske Banke, Siril Milerom.
Objavljeno: 18. 05. 2017 - 11:00 Promjenite veličinu teksta: A A A
Markovic: Za tri godine cemo eliminisati budzetski deficit

''Svjetska banka je do sada plasirala u Crnu Goru preko 453 miliona eura kreditne podrške u oblasti zdravstva, zaštite životne sredine, poljoprivrede, energetske efikasnosti i obraovanja. Donijeli su veoma snažne benefitne razvoju crnogorske ekonomije. Vrijednost podrške projektima u sklopu svjetske banke u ovom trenutku iznose 107 miliona eura. Podrška Svjetske banke je veoma važna za dinamičan ekonomski rast i razvoj Crne Gore. PRedviđena je i strateškim partnerstvom za period 2016. - 2020. godina u kome su ciljevi i rezultati saradnje Svjetske banke sa Crnom Gorom grupisani snaženjem makroekonomske i finansijske održivosti i proširenje pristupa ekonomskim šansama i zaposlenju'', kazao je Marković.

On je dodao da je sa delegacijom Svjetske banka razgovarao i o fiskalnoj konsolidaciji i o prvim rezulatima.

''Prve mjere fiskalne konsolidacije su dale rezultate i pokazale su se kredibilnim i održivim. Prvi rezultati su ohrabrujući a rast prihoda je oko 6 odsto a recimo u aprilu je rast bio čak 9 odsto u odnosu na uporedni period prošle godine. Takođe se veoma uspješno nosimo i sa rashodnom stranom i oni su za isti period manji nego što su planirani. Mi želimo da nastavimo i dalje i da kreiramo nove mjere finansijske konsolidacije koje će obezbijediti našu finansijsku stabilnost i koje će pomoći da se kvalitetnije suočimo sa izraženim deficitom i da se bolje sukobimo sa dugom'', dodao je Marković.

On je istakao da nove mjere fiskalne konsolidacije treba da dovedu Crnu Goru u situaciju da a tri godine eliminiše budžetski deficit.

''Naš plan je da nove mjere finansijske konsolidacije o kojima diskutujemo u ovom trenutku sa Svjetskom bankom, kao sa našim partnerom, treba da nas dovedu u situaciju da za tri godine eliminišemo budžetski deficit i pređemo u fazu budžetskog suficita i takođe da u tom periodu javni dug zadobije opadajući trend. Prethodnih godina se više trošilo nego što se zarađivalo. Ta praksa mora da se prekine. Nema više zaduživanja za potrošnju već isključivo za razvoj što treba da podstakne našu ekonomiju, da stvori nova radna mjesta za zapošljavanje mladih ljudi i kvalitetniju i bržu valorizaciju naših nespornih resursa i prirodnih potencijala koje posjedujemo'', istakao je Marković.

dsc-0301

Kako je naglasio, Vlada će do kraja maja pripremiti fiskalnu strategiju koja će podrazumijevati nove mjere i na taj način omogućiti održivost javn kao važan element makroekonomske stabilnsoti i dugoročnog ekonomskog razvoja.

''Dodatna finansijska konsolidacija predstavlja jedan od ključnih uslova dobijanja zajma od Svjetske banke za razvojnu politiku uz mogućnost konvertovanja u garanciju Svjetske banke zasnovanu na razvojnoj politici i ovaj zajam bi dao mogućnost da doprinese poboljšanju kreditnog rejtinga zemlje i lakšu dostupnost Crne Gore na međunarodnom finansijskom tržištu. Ovaj proces finansijske konsolidacije podrazmijeva i druge naše politike a one se prije svega odnose na snažno sprovođenje strukturnih reformi u oblastima javne uprave, obrazovanja, zdravstva, tržišta rada, socijalne politike. To treba da dovede do dodatnog unaprjeđenja našeg poslovnog ambijenta, većeg priliva stranih ivnesticija, više radnih mjesta i naravno shodno tome i prihoda. Mi ćemo aktivno raditi sa Svjetskom bankom na proširenju pristupa ekonomskim šansama i zaposljenju. Pored tekućih projekata koji se realizuju u Crnoj Gori uz podršku Svjetske banke u narednom periodu očekujemo podršku kada je riječ o jačanju poreske administracije, projektu povećanja efikansosti i finansijske održivosti u zdravstvu, nastavak saradnje na projektu energetske efikasnosti koji se do sada pokazao veoma uspješnim'', kazao je Marković.

dsc-0327

Marković je dodao da sa Svjetskom bankom Crna Gora nastavlja intezivno partnerstvo, koje u sebi sadrži i razumijevanje i podršku i izrazio je vjerovanje da će to dati dobre rezultate i doprinijenti ostvarenju krajnjeg cilja - finansijska stabilnost, rast ekonomije, zapošljavanje, valorizacija resursa kao i otvaranje novih prilika za mlade ljude.Kako je potpredsjednik Svjetske banke dodao, oni u Crnoj Gori trenutno podržavaju tri ključna projekta.

''Obnavljanje fiskalne stabilnosti što je ključni stav programa, dalje jačanje rasta privatnog sektora uz stvaranje novih radnih mjesta i održivost životne sredine. Ovi prioriteti se ogledaju u okviru strategije Svjetske banke za Crnu Goru i poklapaju se sa programom koji Crna Gora vodi na putu ka Evropskoj uniji'', kazao je Miler.

Kako je dodao najbitnija je fiskalna održivost.

''Najbitnija je fisklana održivost i mogu da kažem da sam impresioniran sa odlučnošću vlade da se pozabavi sa ovim pitanjem. Dug je visok i ako se ovo ne riješi postoji jasna prijetnaj za fiskalnu stabilnost i održivost Crne Gore. Međutim, vjerujem da ste napravili jedan snažan program i mi vas u potpunosti podržavamo. Ove mjere će omogućiti Crnoj Gori da se brže razvija i vremenom da se približi životnom standardu koji postoji u Evropskoj uniji. Naglasiću da ovi programi ne potenciraju sankcije već ulaganja u budućnost'', istakao je Miler.

Kako je dodao, predstavljenim programima očekuje se ekonomski rast od tri osto, ali prema njegovim riječima, sa snažnim upravljanjem Crne Gore taj rast može biti i mnogo veći.

''Puko podizanje i povećanje prihoda nije dovoljno jer vama trebaju resursi u privatnim sektorima. Obezbjeivanje budžetske podrške ove kalendarske gdine koja će pomoći fiskalne mjere. Takođe te mjere se moraju plasirati na osjetljiv način da se zaštite najosjetljiviji slojevi društva. Ovo je ambiciozan program i uvjeren sam da ćemo ga zajedno implementirati kroz parnerstvo. Vidim jasan put za Crnu Goru ka Evropskoj uniji i poboljšanje standarda za građane'', zaključio je Miler.

 

Priredio: L.Đ.

Komentari: 5

A ja ću za 3

18. 05. 2017 - 11:35

godine biti Mesi.
A ja ću za 3

18. 05. 2017 - 11:59

godine biti Angelina Jolie.
na koju foru

18. 05. 2017 - 13:25

Pokrivenost uvoza izvozom svega 10 %. Deficit moze samo rasti . Gradjani jedva prezivljavaju pa se ni njih ne moze opljacakati
neso

18. 05. 2017 - 13:56

Gospodine Markoviću, uz svo uvažavanje, tereta kojeg nosite, pričuvajte se krupnih riječi. Vaše prognoze su isto kaop da kažete ,za tri godine dobiiću američki džek pot. mi smo 2006.godine bili dužni 600 miliona eura, sada preko 4 milijarde. Uvoz pražavajući velik u odnosu na izvoz. Na čemu temeljite svoju tvrdnju. Nemoj da vam sjutra ovo spočitavaju sa razlogom.
negrotopija

18. 05. 2017 - 18:11

Oštampao sam ovo, hahhahahha
Novi komentar