Studijska posjeta Hrvatskoj: Unaprijediti sistem kontrole izvoza strateških roba

Djelovanje Vlade Crne Gore na planu ispunjavanja obaveza koje proizilaze iz procesa usaglašavanja nacionalnog zakonodavstva i primjene najbolje prakse iz oblasti kontrole naoružanja, razoružanja i neproliferacije usmjereno je ka daljem stepenu harmonizacije i stvaranju sigurnih mehanizama kojima će se unaprijediti sistem kontrole izvoza strateških roba. Samim time će se doprinijeti očuvanju mira i bezbjednosti, zaključeno je tokom nedavne studijske posjete delegacije Ministarstva ekonomije Hrvatskoj.
Objavljeno: 16. 07. 2017 - 12:18 Promjenite veličinu teksta: A A A

Ministarstvo ekonomije je, u saradnji sa Ministarstvom vanjskih i evropskih poslova Hrvatske, a uz finansijsku podršku Vlade SAD-a, preko EXBS programa, organizovalo Studijsku posjetu Hrvatskoj na temu: „Kontrola izvoza roba dvostruke namjene – Program unutrašnje usklađenosti“.

Cilj studijske posjete je bliže upoznavanje službenika Ministarstva sa načinom uspostavljanja i funkcionisanja sistema unutarnje usklađenosti u kompanijama, kao i sa sistemom kontrole u okviru nacionalnog zakonodavstva Hrvatske.

Tokom posjete predstavljen je hrvatski Program unutrašnje usklađenosti koji predstavlja objedinjeni sistem pravila i postupaka koji osiguravaju usklađenost s nacionalnim zakonima i propisima o trgovini strateškim robama, te s međunarodnim standardima. Kompanije koje posjeduju i zadovoljavaju uslove za korišćenje programa unutrašnje usklađenosti sebi omogućavaju bolju kontrolu poslovanja, veću sigurnost trgovine, efikasnije upravljanje rizicima, povećanu svjesnost, kao i viši nivo povjerenja unutar industrije i institucija.

Razgovarano je i o potrebi da Crna Gora, prije članstva u EU, pristupi određenim kontrolnim režimima. U tom smislu, predstavnici Ministarstva ekonomije informisali su hrvatske kolege da je Crna Gora 2015. godine pokrenula inicijativu za pristupanje Međunarodnom kontrolnom režimu – Vasenarski Aranžman (WA), dok će Ministarstvo ekonomije, preko nadležnih institucija, pokrenuti inicijativu za pristupanje kontrolnom režimu – Australijska grupa i Kimberley proces.

Kada je ova oblast u pitanju, Ministarsvo ekonomije je pripremilo Program saradnje u oblasti kontrole strateških roba za period 2017-2018 godine, i dostavilo ga EXBS Programu na razmatranje i odobrenje. Takođe, utvrđen je tekst Predloga budućeg zakona o kontroli izvoza roba dvostruke namjene, koji je u najvećoj mogucoj mjeri usaglašen sa EU zakonodavstvom iz ove oblasti.

Delegacija Ministarstva je tokom boravka u Hrvatskoj posjetila i „Šestan-Buš“ d.o.o. iz Preloga, kompaniju koja se, u području vojne opreme, bavi proizvodnjom balističkih sredstava zaštite, biološko hemijskih sredstava zaštite i proizvodnji plastičnih djelova.

Komentari: 0

Novi komentar