Ko je bio Pavle Đurišić?

U crnogorskoj javnosti se vodi polemika zbog najave podizanja spomenika četničkom komandantu Pavlu Đurišiću. Zvanični istorijski dokumenti govore da je u pitanju najveći ratni zločinac na prostoru Crne Gore i Sandžaka.
Objavljeno: 10. 08. 2017 - 10:20 Promjenite veličinu teksta: A A A

Pavle Đurišić je rođen 1908. godine. Prije II svjetskog rata je završio vojnu akademiju i rat je dočekao kao kapetan Vojske kraljevine Jugoslavije. Učestvovao je u 13-julskom ustanku 1941, jedinom opštenarodnom ustanku u porobljenoj fašističkoj Evropi.

Poslije propasti crnogorskog ustanka, Pavle Đurišić u decembru 1941. pristupa četničkom pokretu Draže Mihailovića kao jedan od komandanata tog pokreta za Crnu Goru. Ispočetka tajno, a poslije otvoreno sarađuje sa Italijanima.   

Svi podaci o Đurišiću u ovom tekstu, su iz knjige "Pavle Đurišić" dr Radoja Pajovića. Profesor Radoje Pajović je najbolji poznavalac II svjetskog rata kod nas.

Dr Pajović piše: "U prvo vrijeme Đurišić je nastojao da svoju saradnju sa okupatorom prikrije od javnosti po svaku cijenu, jer se plašio da to narod ne bi odobrio niti bi podržao Đurišićevu borbu protiv NOP-a. Kada je uspio da od okupatora dobije naoružanje, hranu, platu, da učvrsti svoju organizaciju i protjera partizane, saradnja sa njim se više nije mogla prikrivati ali to tada za Đurišića nije bilo ni važno, jer je on uspio da postigne cilj i da ispuni očekivanja i Draže Mihailovića i italijanskog okupatora." (Radoje Pajović, Pavle Đurišić, Podgorica 2005, str 30).

Saradnju sa Italijanima Đurišić je otpočeo početkom 1942. Na njegov zahtjev tada je održao nekoliko tajnih sastanaka sa italijanskim fašistima. Ponudio je Italijanima da formira vojsku koja bi se borila protiv partizana i komunista, a da ga Italijani opreme oružjem, da ga snabdijevaju hranom i da daju plate njegovoj vojsci. Poslije par mjeseci tajnih pregovora potpisan je sporazum između italijanskih fašista i Đurišića. Italijani su ovako snabdijeli Đurišića, piše dr Pajović: " - dva topa kalibra 65/17, - 964 puške preko komande divizije Pusterija, - 99.000 metaka puščane municije, - 20 šmajsera (automata) breda 37, - 80.000 metaka za šmajsere, - 20 minobacača 81 mm, - 1000 bombi. Osim naoružanja, predviđena je i isporuka po 20 kvintala (2.000 kilograma) namirnica svakoga dana, a plate su isplaćivane posebno za oficire, posebno za podoficire, posebno za borce." (ista knjiga, str 35)

Na krilima ovakve podrške Đurišić je formirao vojsku od 15.000 boraca i sa takvom vojskom tokom cijelog rata se žestoko, a često i uspješno obračunavao sa partizanima i komunistima - jedinim istinskim borcima protiv fašizma u okupiranoj Jugoslaviji.

Dr Pajović piše kakva je uputstva Pavle Đurišić dao svojim četnicima kako da se obračunavaju sa antifašistima: "Kada je otpočela hajka protiv partizanskih grupa Đurišić je svojim jedinicima izdao konkretna naređenja u kojima je stajalo: »svakog uhvaćenog komunistu ubiti na licu mjesta sem vođa, koje vezati i sprovesti ovom štabu. Ukoliko bi se uhvatio sa tačnim i osvedočenim dokazima, koji komunistički jatak, bez razmišljanja ga ubiti.« Prilikom izvođenja jedne akcije krajem novembra 1942. Đurišić je naredio: »Svakog komunistu - partizana na koga se naiđe ili se u borbi uhvati, likvidirati po kratkom postupku.«" (ista knjiga, strane 53 i 54)

djurisicpajovicok

Đurišić je u Kolašinu koji mu je bio baza, imao i svoj zatvor u kom je skončalo mnogo partizana.

Đurišić je vršio etnička čišćenja po programima Moljevića i instrukcijama Draže: U Nikšiću, u junu 1941. srpski advokat Stevan Moljević napisao je program "Homogena Srbija" koji je predviđao stvaranje Velike Srbije u okviru zajednice sa Hrvatima i Slovencima.

Granica "Homogene Srbije" na śeverozapadu je trebalo da bude otprilike onamo đe ju je kasnije i Šešelj povukao, na liniji Karlobag - Karlovac - Virovotica. Sam naziv "Homogena Srbija" sugeriše kakva je ta Srbija trebala biti - etnički očišćena od svih nacionalnih manjina! Moljević je jedan od prvih propagatora etničkog čišćenja, u istoriji se stvari ne dešavaju slučajno, pa je tako ideja o etničkom čišćenju u praksi dobila zamaha devedesetih godina 20. vijeka.

Draža Mihailović je na osnovu ovog Moljevićevog programa 20. decembra 1941. dao Instrukcijesvojim komandantima u Crnoj Gori. Evo nekih Dražinih instrukcija, iz knjige dr Pajovića: "- Čišćenje državne teritorije od svih 'narodnih manjina i nenacionalnih elemenata', - Stvaranje neposrednih zajedničkih granica između Srbije i Crne Gore... čišćenjem Sandžaka od  albanskog i muslimanskog i Bosne od hrvatskog i muslimanskog življa." (ista knjiga, strana 26)

Po Dražinom naređenju Đurišić je sa svojom vojskom napao Foču u avgustu 1942. U skladu sa Moljevićevim (i Dražinim) programom jednako su mu na meti bili i naoružani protivnici i civili - žene, đeca, starci. Naravno, akcija je bila uperena samo na muslimane i katolike. U Foči su tada izvršeni veliki zločini od strane četnika. Akciju je naredio lično Draža Mihailović

djurisicizvjestajok

U januaru 1942. Đurišićeve jedinice napale su i uništile 33 muslimanska sela u bjelopoljskom srezu. Tom prilikom ubili su oko 400 naoružanih ljudi i oko 1000 žena i đece.

U februaru 1943., sve radeći po Moljevićevom i Dražinom programu za stvaranje Velike Srbije, Đurišićeve snage su napale muslimanska sela u pljevaljskom, čajničkom i fočanskom srezu i tom prilikom je ubijeno 1.200 odraslih muškaraca (od kojih je jedan dio bio naoružan) i 8.000 žena, đece i staraca. Đurišić je bez ustezanja izvijestio Dražu o tome kako je masakrirao civilno stanovništvo, taj dokument je sačuvan.

U julu 1944. četnici su u Bjelopavlićima otkrili skojevsku organizaciju. Izvršili su raciju i pohapsili veći broj omladinaca, dakle, neboračku omladinu. Radoje Pajović u tekstu "Osnovni podaci o zločinima Pavla Đurišića", piše: "U julu 1944. godine, na Lazinama kod Danilovgrada, Đurišićev sud osudio je na smrt 50 omladinaca rodoljuba, koji su svi strijeljani bez prava žalbe. Možda bi ih bilo strijeljano i više, ali se umiješala Njemačka komanda u Danilovgradu, koja je zabranila dalja strijeljanja." (www.montenegrina.net)

Ispada da su nacisti obuzdavali Đurišićeve zločine!

djurisicbeogradok

Bitka na Neretvi, hapšenje Đurišića od strane Njemaca, pa saradnja sa Njemcima: Odmah poslije velikog pokolja muslimanskog stanovništva četnici Pavla Đurišića priključili su se Italijanima i Njemcima u velikoj ofanzivi protiv partizana koja je poznata kao Bitka na Neretvi - to je zajednički naziv za seriju bitaka. U borbi protiv antifašista na Neretvi, četnici su pretrpjeli težak poraz od koga se nijesu oporavili.

U maju 1943. Njemci su u Kolašinu uhapsili Đurišića, jer mu očigledno tada nijesu vjerovali, pa su ga  internirali u jedan logor u Poljskoj. Iz tog logora Đurišić je sa grupom zatvorenika navodno uspio da pobjegne, te se dokopao Beograda. U Beogradu je uhapšen, ali ga je poslije 40 dana na intervenciju Milana Nedića puštio specijalni njemački izaslanik Herman Nojbaher. Odmah pošto je pušten na slobodu Đurišića je primio isti Nojbaher koji je izjavio da je Đurišić nepravedno uhapšen. Zatim se Đurišić poslije kapitulacije Italije stavio u službu Njemaca na zajedničkom poslu - borbi protiv partizana. 

Đurišić je u Beogradu opet boravio u maju 1944. kada je pośetio Nedića, Nojbahera i druge visokorangirane fašiste. Sa njima je dogovorio da po ugledu na nacistički Srpski dobrovoljački korpus organizuje Crnogorski dobrovoljački korpus jačine 5.000 ljudi. Tom prilikom u Beogradu je i odlikovan. Dr Pajović piše: "Na prijedlog njemačke komande za Jugoistok, Đurišića je Hitler odlikovao Ordenom gvozdenog krsta." (ista knjiga, strana 80)

Slom četničkog pokreta u Crnoj Gori, stavljanje pod komandu Sekule Drljevića i smrt Đurišića: Plašeći se odmazde partizana, u decembru 1944. četnici Pavla Đurišića, njih oko 7.000 kao i nekih 3.000 žena i đece, krenuli su u zbijeg prema istočnoj Bosni. Prije toga su razmatrali da li da idu za Grčku, kako je željela većina crnogorskih četnika. Ipak, presudio je poziv Draže Mihailovića da se svi četnici okupe na prostoru Goražde - Foča - Kalinovik, a odluka da se posluša Draža Mihailović ispostavila se kao katastrofalna po ovaj nesrećni zbijeg. Nekoliko dana prije nove 1945. godine četnički zbijeg je stigao u Rudo, a iz Rudog je 10. januara krenuo prema Trebavi. U uslovima surove zime, gladi, iscrpljenosti i epidemije tifusa dosta učesnika zbijega je umrlo.

Kad su stigli u Trebavu Đurišić se sastao sa Dražom Mihailovićem koji mu je poslije svega predložio da se svi vrate u Srbiju i Crnu Goru i tamo organizuju gerilski otpor novim vlastima. To je Đurišić odlučno odbio, organizovao je konferenciju svog oficirskog kadra i četničkih intelektualaca, na kojoj je odlučeno da se ide za Sloveniju.

Poslije te odluke uspostavljen je kontakt sa Sekulom Drljevićem. Sekula Drljević se iz Zemuna (đe je živio tokom rata) brzo poslije teškog savezničkog bombardovanja Beograda u proljeće 1944. preselio u Zagreb i tamo osnovao nekakvo imaginarno Crnogorsko državno vijeće, a sebe ustoličio za preśednika tog vijeća. Đurišić je dakle stupio u kontakt sa Drljevićem, imao je namjeru da mu Drljević, koji je bio u dobrim odnosima sa ustašama, obezbijedi preko teritorije NDH siguran prolazak do Slovenije. Na to je Drljević od Đurišića tražio da ga prizna za vrhovnog komandanta, a da Đurišićeva vojska bude proglašena za Crnogorsku narodnu vojsku. Đurišić je pristao i 22. marta 1945. sklopljen je sporazum po kojem je Sekula Drljević postao vrhovni komandant Đurišićeve vojske. Postupajući po jednoj od odredbi sporazuma 2700 ranjenika i tifusara iz četničkog zbijega odmah je prebačeno na lijevu obalu Save đe su smješteni i zbrinuti u Staroj Gradiški i tako su privremeno spašeni (kasnije su i oni otišli za Sloveniju).

Čim je čuo za sporazum sa Drljevićem Draža Mihailović je odmah krenuo u propagandnu akciju protiv Đurišića i već 23. marta 1945. raspisao svim četničkim komandantima da je Đurišić izvršio izdaju, da će mu biti suđeno i da će saveznici saznati za njegovu izdaju. Što se potom desilo, dr Pajović piše: "Mihailovićev raspis od 23. marta iznenadio je Đurišića, koji se uplašio od neželjenih posljedica. Čim je saznao za raspis, Đurišić je svojim jedinicama, koje su se, navodno kao vojska Sekule Drljevića, četiri dana odmarale u rejonu Bosanskog Broda, naredio pokret desnom obalom Save u pravcu Motajice i Lijevča polja. Time je praktično prekršio sporazum s Drljevićem." (ista knjiga, strane 97 i 98). U fusnoti dr Pajović je dao izjave četnika u emigraciji koji su u Glasniku SKD "Njegoš" tvrdili da je Đurišić izigrao sporazum sa Sekulom.

Kad je uvidio da je Đurišić krenuo sa vojskom drugim pravcem u odnosu na dogovorenu rutu kretanja, Drljević je o tome obavijestio ustaško rukovodstvo koje je poslalo svoje jedinice da spriječe dalji prodor četnika i da ih napadnu. Pokušavajući da se probiju prema Sloveniji četnici su na Lijevča Polju pretrpjeli veliki poraz. Potom su ih ustaški avioni zasipali lecima u kojima je Sekula Drljević tražio od njih da se predaju da ne bi "ludo izgubili glave." Velika većina Đurišićevih četnika se predala 8. aprila, sprovedeni su u kasarnu u Staru Gradišku, oružje im nije oduzeto. Đurišić se tada nije predao već desetak dana kasnije.

Radoje Pajović piše: "Za razliku od ostalih četničkih jedinica koje su neposredno poslije poraza na Lijevče polju prišle Sekuli Drljeviću, ustaše su četničku grupu na čelu s Pavlom Đurišićem, koja se kasnije predala, odmah razoružale. Svakako su to uradile sa znanjem Sekule Drljevića, a - kako izgleda - i na njegovu sugestiju." (ista knjiga, strana 103)

Pavla Đurišića i skoro kompletan njegov oficirski kadar i rukovodstvo, njih oko 150, ustaše su tada sprovele u Jasenovac đe su ih pobili.

Nekoliko hiljada četnika koji su se predali 8. aprila i koji nijesu razoružani i koje je, kako ja razumijem ta dešavanja, privremeno od ustaša spasio Sekula Drljević, završilo je kasnije u Sloveniji đe su komunisti  veliku većinu njih poslije završetka rata postrijeljali. Od komunista ih Sekula nije mogao spasiti.

djuriscodlikovanjeok

Tako je završio Pavle Đurišić koji je, eto, kako episkop Amfilohije reče "oslobodio Berane", ali episkop ne pomenu Đurišićeva stostruko veća nedjela i nesreće koje je donio Crnogorcima skupa sa Srpskom crkvom i Joanikijem Lipovcem, o kojem sam na Analitici već par puta pisao.

U završnom poglavlju knjige dr Pajović ovako piše: "...on je postao najveći ratni zločinac na prostoru Crne Gore i Sandžaka, odgovoran je i za stradanje nekoliko hiljada pripadnika NOP-a i za masakr oko petnaest hiljada muslimana, uglavnom neboračkog stanovništva. Na kraju, odgovoran je i za stradanje desetak hiljada sopstvenih četnika i izbjeglica koje je poveo iz Crne Gore u pravcu Bosne." (ista knjiga, strana 293)

Miroslav ĆOSOVIĆ

Komentari: 43

ajmo

10. 08. 2017 - 10:38

Ajmo sjutra naslov-Ko je bio Sekula Drljević(narodni izdajnik i kvisling)....
Bokser Janko

10. 08. 2017 - 10:44

Da završim i stavim tačku na poručnika Kikovića i taksistu Pavićevića -sve su prilike da je Liješnjanin P Đurišić bio najveći crnogorski masovni tj serijski ubica. Stoga svo ovo pominjanje njegovog lika i djela treba duboko zakopati i ne dozvoliti Amfilohiju njegovu ekshumaciju. Tom svetosavskom nekrofilu.
Александар

10. 08. 2017 - 17:00

Тешко, јер Владу није ни до кољена...
Bokser Janko

10. 08. 2017 - 18:02

Poručniče Kikoviću, raportiraj... hoćah reći elaboriraj!
20610

10. 08. 2017 - 10:56

Kako rece nas dragi Amfy da nam je Djurisic oslobodio Berane.!!!!Sad nam tako pomazu i Mandic Medojevic Vucinic Gvozdenovic Mugosa i dr.Svako vrijeme ima svoje junake
Mirko

10. 08. 2017 - 13:24

A nije oslobodio?
Cuca

10. 08. 2017 - 10:59

Oličan tekst...
dijaspora

10. 08. 2017 - 11:04

...možda neko i da objavi knjigu o eksperimentima druga Đida nad zatočenicima Golog otoka. Amerika je odlikovala Dražu najvišim vojnim odlikovanjima i imam veliki razlog za zadovoljstvo jer se uskoro u Metropolitenu sprema najveća izložba do sada o herojskim podvizima najvećeg gerilca okupirane Evrope Dragoljuba Mihailovića,i to-uz podršku Nato pakta! Učešće će uzeti brojni akademici i profesori doktori nauka,potomci one inteligencije koju su komunisti protjerali iz CG a koji su sada ugledni i ponosni državljani SAD,čak neki od njih i visoki činovnici u Nato.
Bokser Janko

10. 08. 2017 - 11:24

Mozete li proslijediti link na kome bih se eventualno blize informisao o tom dogadjaju? Unaprijed zahvalan, Janko.
ravna gora

10. 08. 2017 - 15:59

Kad sve znaš napiši zašto su Amerikanci odlikovali zločinca Dražu, pa ću ti ja odgovoriti o čemu se ustvari radi. Nego stalno falsifikujete i hvalte se DAD odlikovao Dražu a nikad ne kažete unu istinu!
@

10. 08. 2017 - 11:08

Ja bih predlozio da se razmotre najveci zlocini i za vrijeme rata a i u miru(kao silovana i spaljena djevojcica prije 40setak godina ili onaj sto porodicu pobi u HN) i da im se podignu spomenici.Ja npr predlazem da se podigne spomenik onome sto je majku ubio i u frizider sakrio pa posto je pomilovan carinika nekoga.Punisu Racica ne smijemo zaboraviti a treba se sjetiti i popa Mace.Ratko Mladic je strani drzavljanin ali ako nema protiv moze i on.Ima i ona zena sa sjevera sto je muza usitnila,pa bogami i Sretko Kalinic.Ima dosta toga pa ako se neko sjeti neka se ne stidi nego neka doda kao predlog a mozda neko i odpadne.
Ko je bi Djurišić?

10. 08. 2017 - 11:20

Ako se zaobidju komunistički istoričari i njihovi falsifikati, bio je ono kako ga je narod i vojska nazivali - Komandant Crne Gore i oslobodilac u tim nesrećnim vremenima. Najzaslušniji je za prekid komunistički zločina u prolječe 1942, kada je uz pomoć naroda protjerao partizane iz Crne Gore. Da to nije uradio, crnogorske nesreće bile bi mnogo veće. No konačnu istinu svakako trebaju dati istoričari, posebno u dijelu zločina koji su počinjeni prema muslimanskom stanovništvu sjeverne Crne Gore i istočne Bosne, ali ne oni koji su pisali školske knjige iz istorije, koje su im na potpise dostavljali iz partijskih komiteta i iz kojih se još uvijek ovdje uči "istorije".
Momčilo,Pljevlja

10. 08. 2017 - 11:51

To je jedino sposoban da napravi pop Rista, a prevešće na Serbski pop Džoma.. i treba napraviti spisak četničkih narodnih heroja na čelu sa Pavlom, popom Macom, Šiljkom, a uključiti i one sa Zidanog Mosta...
Slika druže...

10. 08. 2017 - 12:20

Normalnome slika sve zbori.., a jesu li četnici bili gospoda...jesu... Reka bi neko: Ne vjeruj svojim očima, no da vjerujem tebi na riječ... Postoji iljade slika, pa ako to nijesu dokazi, onda vi niko ne može pomoć, a plus ovi potpisani dokumenti...
Vidi "druže"

10. 08. 2017 - 13:26

Ako po tebi "normalnome slika sve zbori", ja evo priznajem da ne spadam u normalne. Valjda ti je sad lakše. Usput, nije slučajno ovo jedina slika vojvode Djurišića koju trenutno posjeduju neki mediji u Crnoj Gori. Ona je tu upravo zbog vas "normalnih". Razumiješ.
Rognelaže

11. 08. 2017 - 11:17

E meni slika RTVCG iz Gornjeg Zaostra govori da je na djelu četnička akcija stvaranja paravojske Arkanovog tipa! Onaj ""oficir"" koji se raznjaka na novinarku i zaprijeti joj da se "gubi" je ružna kopijta Arkana u đeneralskoj uniformi srpskog oficira iz prvog svjetskog rata! Nadam se da kao ozbiljna država nećemo dozvolit da nam u našem dvorištu vršljaju najveći neprijatelji Crne Gore a posebno muslimanskog naroda nad kojim je izvršen genocid mnogo veći nego u Srebrenici, Za početak treba uhapsit jednog od glavnih organizatora svijeh četničkih nesojluka u Beranama i okolini, predsjednika SO Berane Gorana Kikovića, koji se toliko osilio i izbezobrazio da se sprda sa našom Vladom otvoreno i neskriveno pozivajući predsjednika Vlade D. Markovića da u ime Crne Gore finansira pravljenje spomenika četničkom kasapinu nevinog naroda u Beranama! To bi po njima bilo poželjno kao kazna zbog doprinosa muslimana stvaranju samostalne Crne Gore, što oni četnici i Amfilohije ne mogu preboljet!
Boban Bg

10. 08. 2017 - 12:33

Pa tako vi svaki dokument možete proglasiti falsifikatom. Pritom ne ponuditi nikakav artefakt za svoje tvrdnje. Homogena Srbija je bio JAVNI DOKUMENT koji nije skrivan u toku rata. Treba li obrazlagati da je taj dokument ugradio u sebe ETNIČKO ČIŠĆENJE. Kome je to tajna ili falsifikat da je taj dokument postao programski dokument Ravnogorskog pokreta, koji je predvidjao novi dogovor sa Slovencima i Hrvatima o stvaranju poslijeratne Jugoslavije. Makar pročitajte odbranu Draže Mihailovića u kojoj on NE NEGIRA ČETNIČKE ZLOČINE VEĆ UMANJUJE SVOJU ULOGU U TOME. Ko može da proguta takvu budalaštinu da su ga potpisivali u depešama bez njegovog znanja, što je tvrdio na sudjenju. Samo nemojte reći da je i taj stenogram falsifikat jer je sudjenje bilo javno i direktno premošeno putem radija.
Mišo

10. 08. 2017 - 13:30

Ne znaš ti Bobane, UDBA je bila toliko moćna da je falsifikovala dokumenta i u američkim i u britanskim i u sovjetskim i u nemačkim i u italijanskim arhivama. Sve sam falsifikat do falsifikata. Posebno onaj da je već januara 1942. godine posle izveštaja italijanske obaveštajne službe da je Draža kod Đurišića i da rade "za našu stvar" - poternica za Dražom povučena dok je za Titom sve vreme bila na snazi.
DURMITORE VISOKA PLANINO!

10. 08. 2017 - 11:29

Pokusavam da shvatim neke stvari I svrhu svega ovoga. Djurisic je bio zlocinac I ubica, to je neosporna I notorna cinjenica. Medjutim, citajuci komentare na ovom portalu unazad 2,3 meseca, primetio sam da dominira mrznja u komentarima kako onih koji su prosrpski orijentisani, tako I onih koji su procrnogorski orijentisani, ne znam ko ovde bastini partizansku I anti-fasisticku tradiciju,ali onaj ko sebe smatra internacionalistom prosto ne sme da pokazuje nikakve naznake fasizma ili sovinizma prema drugima. Sve vam se svodi na opskurni nicim izazvani nacionalizam , gde vam je kultura dijaloga, kamo kosmopolitski duh.
DURMITORE...

10. 08. 2017 - 12:21

...UKABULI RAZLIKU IZMEĐU OVIH "prosrpskih i procrnogorskih"..? RAZLIKA JE SAMO U PAKOVANJU(omotu)-drugo je sve isto samo nema Pavla,Sekula, Blaža ,Baja,Novice,Krsta,Joankija.....i ostale bagre..svijane oko okupatora od 12.jula.1941 do 15.maja.1945.godine! Potvrđeno 11-13-janura.1989 u Titogradu kad je ukopana SFRJ..od bande potomaka ovije "proprogo.." svake fele-race-paše vjere i nacije..! Ako to ne ovarišemo na vrijeme-eto nam belaja-brez inporta iz zemlja koje su nam upokojile zemlju najpije predaka Kraljevinu Crnu Goru Petrovića Njegoša 1918.-pa SFRJ 1989...i bome rastu im apetiti-da se i ovo malo što nam osta-pretvori u opžarenu površinu-ka Crnogorsko primorje ovoga jeta..?! Zato predlažem-da se Istorija kao predmet izbaci iz svije škola uključujući i fakultete-i da se samo izučava u Dječije vrtiće-jer sam siguran-da samo taj nvo u našoj domovini nije zatrovan..i ima ZDRAVE MOZGOVE"!!! I na ultimu-u prilog moje "istorije"govori "spomenik nacistima" u Golubovce podignut..!!
DURMITORE VISOKA PLANINO!

10. 08. 2017 - 13:11

Ovde generacije I generacije nisu sposobne da same promisljaju o stvarima, I ubijena je planski svaka mogucnost kritickog osvrta na stvari,ljude, dogadjaje. Naravno treba postaviti jasnu razliku izmedju fasizma I anti-fasizma. Medjutim ljudi koji recimo u svojim komentarima "udaraju" na fasizam, nacizam I ostale drustvene devijacije, rade to na tako primitivan I prost nacin da je to odvratno. Recimo oni su protiv toga, a da pritom znaju samo formu onoga za sta jesu, a sustinu ne osecaju ni u naznakama. Druga stvar, konkretno Crna Gora ima taj potencijal-kapacitet-istorijsku podlogu da bude pravi mali kosmopolitski raj, ali ne, primitivci uspesno odolevaju svakom pokusaju emancipacije, cobani su nas podelilli u torove I svako zadovoljno bleji iz svoje stale, takodje I konzervativci su na strpali u konzerve. Politicari(licemeri-lopovi-manipulatori) masu parolama, istorijiskim cinjenicama,ali ne zbog toga sto I'm je stalo,vec iskljucivo zbog svoje koristi.
@DURMITORE VISOKA PLANINO!

10. 08. 2017 - 18:59

@DURMITORE VISOKA PLANINO! : Mala ispravka, ako moze? Mi nismo "pro crnogorski" orijentisani nego prosto crnogorski. Da smo drzavaljani druge drzave i da pomazemo Crnu Goru, e onda bi bilo tacno da smo "procrnogorski" orijentisani. U redu, no big deal, jel tako? Ja jos nisam nasao Crnogorca da mrzi Srbe, ja licno imam porodicne veze sa Srbima, ali nas ima dosta koji na oci ne moze vidjeti ove fasiste Velje Srbske za koje mi ne postojimo! Da ne pominjem kako nas zove njihova Vrhovna Vjestica i ostali genocidni ideolozi! Ne treba da te podsjecam na to, jel tako? Braniti se od fasista i sovinista, prijatelju, je OBAVEZA za sve normalne gradjane Crne Gore, bez obzira na vjeru!
DURMITORE VISOKA PLANINO!

10. 08. 2017 - 19:51

Ok, slazem se, ovo procrnogorski je glup termin za stanovnike Crne Gore. Kritika na mestu. Vidi, licno ne osporavam pravo pripadnosti ni jednoj naciji/narodu, meni je neverovatno da postoje u 21. veku ljudi koji druge prebrojavaju na osnovu nacije, etnije, verske pripadnosti. To je privatna stvar svakog of nas, zar ne? Ja sam upoznao I Srbe koji mrze Crnogorce,a I obrnuto. Hocu da kazem da su to teme na kojima jasu svi klero-fasisiti, nacisti I ostala usko ogranicena b..... Konkretno na Durmitoru postoji kafe Zvono(ne reklamiram:)))), mesto gde se pusta dzez,bluz I raznorazna muzika,kosmopolite koje sam tamo upoznao ni u jednom trenutku nisu zanimale ove teme, prosto ponavljam privatna stvar. Hajde da vise ne budemo robovi ovih tema. Crna Goro majko mila, bices kosmpolitska sila!:)))Da se nasalim malo.:)
Rognelaže za Durmitore....

11. 08. 2017 - 11:24

Zar je tebi 15000 muslimana i oko 5000 Crnogoraca partizana i civila "" ničim izazvan nacionalizam?! Ti bi očigledno volio da nije ostao ni jedan Crnogorac, a o muslimanima zna se!
DURMITORE VISOKA PLANINO!

11. 08. 2017 - 12:51

Dobri covece, kako si dosao do ovakvog zakljucka? Odgovoricu ti samo ovaj put I nijednom vise, iz razloga sto si pokusao da mi nalepis etiketu I stavis u moja usta nesto sto nikada nisam rekao manipulatoru jedan. Kada sam rekao "nicim izazvan nacionalizam" naglasio sam da je nacionalno,etnicko, versko pripadanje privatna stvar svakog coveka, upravo naglasavajuci da takve teme radjaju nove zlocince I nove zlocine. Moj otac je CRNOGORAC,moj djed je CRNOGORAC I ti meni ovako nesto spocitavas? Drugo, imam toliko prijatelja muslimana, da ti nisi svestan kakve stvari pricas, u Sarajevu sam konkretno bio xxxx puta I idem ponovo kroz desetak dana I trece nauci se kulturi dijaloga , prvo mi postavi pitanje,procitaj moj odgovor,pa prosudi sta mislim I kako mislim, I druze mani me tog radikalskog narativa,tipa: Durmitore, ti si to,to I to I sada cu ja uci u raspravu sa svojom zamisljenom slikom o tebi. Smesno,tuzno, malo I bolesno.
VELJE FALA NAŠIM ISTORIČARIMA

10. 08. 2017 - 11:40

..ŠTO mi OTVORIŠE OČI POSLIJE 76 LJETA..PA SAZNADOH DA JE EPOHALNI TRINAESTOJULSKI USTANAK NARODA CG-NA POZIV KPJota..PROPAO ISTE GODINE-DAKLE 1941..U DECEMBRU..I OD TADER ZAVLADAŠE CRNOM GOROM PRECI OVIJE TE NAM DOMOVINU TITOVU OBURDAŠE JANUARA 1989. U TITOGRADU..LELE ZA NJIMA U ZAVRŠNOM ČINU NA STARU SRPSKU GODINU...KAD PADE NAJRAZVIJENIJA OPŠTINA SRCG-I JEDNA MEĐU PET NAJRAZVIJENIH OPŠTNA NAŠE DOMOVINE SFRJ? NAGRADNO PITANJE GLASI-SAMO ZA ZABORVNE.:A ĐE JE DANAS TA OPŠTINA-KAKO SE ZVALA? DANAS-MI "POKAJNICI"-ZNAMO ZA NJU SAMO KROZ NJENO EPOHALNO"MEĐU PET NAJNERAZVIJENIH OPŠTINA CG-RAME UZ RAME PO INVESTICIJAMA SA PETNJCOM-ŠAVNIKOM-ROŽAJEM I PLAVOM..TAKMACI NAPRIJED? I DA ZAKLJUČIM-PRIZNAJM DA MI NIJE BILO JASNO ONO NARATANJE dr Adžića i Jova Kape-na TV ANTENA..jedne godine-kad nam doobjasni Jovo-"da nije bilo Krsta Zrnova-Katunska nahija bi ostala brez boraca Komunističkog TITOVOG pokreta?"Istoriju ne pišu pobjednici-mego oni što misle da su pobijedili!..Ja vam jemac,ali ne vidite?
@

10. 08. 2017 - 12:21

ZBRKA U JEZIKU JE ZBRKA U MOZGU RECE KRLEZA
Korisnik

10. 08. 2017 - 11:57

Risto radi, ne da se zaustaviti. "Bokser Janko" je najkraće i najtačnije okarakterisao Rista i bratiju. Iskonsko zlo radi planirano, sistematski, a Država ga konačno mora zaustaviti.
Guest_67260

10. 08. 2017 - 12:06

DJURISICU MLAD MAJORE IZDAJNICE CRNE GORE
Pogrešno!

10. 08. 2017 - 13:36

KOMANDANTE, zapamti. A, ima i ona narodnog pjesnika.../bježi Peko s kašikama, za njim Pavle s mašinkama/. Ovim stihovima je ovjekovječena partizanska bježanija preko Drine kod saveznika iz NDH, od Crnogoraca, proljeća 1942. godine.
nikola

10. 08. 2017 - 12:14

Samo cu reci da je svaki rat imao zrtve,i ovi skorasnji,a ubijali su i Djurisicevi ali su ubijali i ovi drugi,zalosno sto je obican narod najvise stradao
Dokle vise objasnjenja?

10. 08. 2017 - 14:37

Znamo mi a znaju I cetnici ko je bio. Striktno po zakonu I sljedeci put ako postave ilegalno spomenik dici ga u vazduh dinamitom a one koji krse zakon krivicno goniti.. Niko se ovoliko ne pravda olosi fasistickoj.
Joe

10. 08. 2017 - 14:55

Djurisu mlad majore,komandante Crne Gore...
^^^

10. 08. 2017 - 19:05

Ne! Bruko i Sramoto Crne Gore! To jest, ako covjek ima casti da kaze istinu!
Putnik Namernik

10. 08. 2017 - 15:04

Za vreme WWII: Partizani= masovna ubistva politickih protivnika Cetnici = masovna ubistva politickih protivnika Partizani= saradnja sa nacistima (ponekad) Cetnici = saradnja sa nacistima (stalno) Posle WWII: Partizani = masovna ubistva politickih protivniks (stanlo) Cetnici = da su pobedili bila bih masovna ubistva politickih protivnika. Isti su i jedni i drugi. Nije bilo dobrih i losih strana na nasim teritorijama za vreme WWII. Komunosti i nacisti su dve ekstremisticke filozofije koje su lose za narod.
Cetnicko relativiziranje cetni

10. 08. 2017 - 15:52

Ovo ponajvise govori o tvom obrazovanju. Dakle po tebi, partizani su ubijali stalno politicke protivnike a cetnici nisu, ali bi da su pobjedili. Interesantno. Ovo ni cetnik ne bi rekao. Kad bi znao kakav renome u recimo Italiji dan danas imaju partizani a kakav fasisti mozda bi ti ponesto znacilo. Ali duduci iz provincijalnog budzaka prepricavaju istinu sa par cirilicnih portala. Ko je oslobodio Jugoslaviju od nacizma? Gdje su im ofanzive, osim one na Neretvi protiv partizana a ne Njemaca? Jesi li cuo za cetnicke zlocine ne samo po etnickoj i religijskoj osnovi (prije svega Bosnjaci),nego I po politickoj osnovi ? Ko ubi Ljuba Cupica. Ako nisi cuo sa tadasnje zlocine,jesi li cuo za njihove zlocine 90-ih. Kome je do cinjenica I datuma ovo je kratak pregled ovog monstruoznog pokreta. Ali su samo za nijansu ispred nih ovakvi nesoji koji im relativizuju zlocine.( https://en.wikipedia.org/wiki/Chetniks )
Molba

10. 08. 2017 - 15:56

Ajde lepo prebaci nos nazad preko plota I u tvojoj "otadzbini" pricaj te price. Vi ste rehabilitovali Pavla karadjordjevica, Drazu Mihajlovica, kalabica, ... vi ste ispracali tenkove sa svijecem, vi ste sa jagodama I suzama ispratili Mladica I karadzica, ... Zato ste u vjecitom sukobu sa dobrim dijelom bar ovog kontinenta, zato je zbog vas osnovan sud u Hagu, zato je najjaca vojena alijansa planete morala da vam obuzda nagoen da drugima namecete svoju jedinstvenu nebesku viziju istine. Ajde shu ...
RAŠO

10. 08. 2017 - 15:14

Ko je bio i što je radio Pavle Đurišić sa svojim četnicima to znamo. Nijesmo znali koliko je jak četnički lobi u Crnoj Gori na čelu sa Amfilohijem. Sad znamo, samo što ova vlast ne radi ništa povodom toga. Da su se kojim slučajem pojavili sa ovim predlogom 70 -ih godina znamo kako bi prošli. Da je reda i zakona Kiković se ne bi sprdao sa vladom i Državom i tražio da ona finasira spomenik Đurišiću. već bi bio pritvoren.
nenad mne

10. 08. 2017 - 15:49

A, "Putniče namjerniče",produži svojim putem i lupaj na drugom mjestu!Hoćeš da kažeš da je u socijalizmu,sa komunistima na čelu,narod gore živio nego u kraljevini Jugoslaviji....Jedan od komentara je bio kako je koljač protjerao Peka i kako je Peko bježao kod saveznika,tj NDH...Koliko ja znam Peko je pretekao i Neretvu,gdje je koljač bio sa svojim saveznicima,i zna se kako prođoše,a Peko stiže i Beograd oslobodi,dalje da ne obrazlažem... U vezi ove najavljene izložbe i prikaza borbe "najprvih gerilaca" i "inteligencije" koju su komunisti protjerali,ne treba trošiti riječi,jer takva inteligencija nije ni postojala(trgovci,zelenaši,lihvari,vojni liferanti i ratni zločini koji nijesu protjerani no su,nekim čudom,uspjeli da pobjegnu)
Oxi

10. 08. 2017 - 16:33

Prema ovome sto je ovdje navedeno, Djurisic je bio masovni ubica muslimana u CG, a da li je bio najveci, to je tesko utvrditi, posto su muslimani netragom nestali iz Niksica, Kolasina, Podgorice i svih mjesta koja su Crnogorci preotimali od Turaka, a opste je poznato da ih je tamo bilo u velikim brojevima
Guest_21941

10. 08. 2017 - 16:58

RECIMO NA AVALI DA SRBI PODIGNU SPOMENIK SVIM RATNIM ZLOCINCIMA ZA IDEJU VELIKE SRBIJE KAO FAKTOR MIRA I STABILNOSTI U REGIONU
Djavole

10. 08. 2017 - 21:28

Ne daj ideje ovim bistrinama!
Galibier

10. 08. 2017 - 22:37

Lipo mi je, lipo mi je na lazini suvoj lezat na osami blizu mora nad pucinom tebe gledat moj galebe. Tebe gledat, s tobom letit povrh svega nimat straja pa prkosit svakoj buri i neveri sto sve valja moj galebe. Ca sve valja u svom bisu da i more vrije, pini bit gospodar usrid svega zuvi klicat u visini. U visini kada sunce bez pristanka nama sije i da nista na tom nebu i na moru bisno nije moj galebe. Bisno nije dokle krila tebe nose kud god zelis pa neveri oli suncu ti se rugas i veselis. Na osami blizu mora dok se sunce zemlji smije slusam tebe kako klices LIPO MI JE, LIPO MI JE moj galebe.
Novi komentar