Položaj mladih bolji, ali daleko od adekvatnih potreba

Polozaj mladih u Crnoj Gori je bolji nego sto je bio u prethodnom periodu, ali je daleko od stanja koje bi bilo adekvatno njihovim potrebama i mogućnostim, ocijenio je direktor Direktorijata za mlade u Ministarstvu sporta, Nenad Koprivica.
Objavljeno: 12. 08. 2017 - 12:17 Promjenite veličinu teksta: A A A
Polozaj mladih bolji, ali daleko od adekvatnih potreba

„Naša je namjera da u partnerskom odnosu sa mladima konstantno radimo na stvaranju uslova da se njihov polozaj popravi“, kazao je Koprivica u intervjuu agenciji MINA, povodom 12. avgusta – Međunarodnog dana mladih.

On je rekao da je posvećenost Vlade razvoju omladinske politike u Crnoj Gori i zaokruzivanju institucionalnog okvira, potvrđena formiranjem Ministarstva sporta, koje u svom sastavu ima Direktorat za sport i Direktorat za mlade.

„Uloga Direktorata za mlade je najviše da koordinise i prikuplja informacije – jer pitanja od važnosti za mlade su prožeta kroz sve sektore: obrazovanje, zaposljavanje, zdravlje, kulturu itd. tako da svako ministarstvo u svojoj nadleznosti sprovodi mjere koje se odnose na mlade“, rekao je Koprivica.

Prema njegovim riječima, u proteklih nekoliko godina je uloženo mnogo značajnih i vrijednih napora da se položaj mladih u Crnoj Gori unaprijedi i to od najrazličitijih subjekata: institucija na nacionalnom i lokalnom nivou, organizacija civilnog društva, međunarodnih organizacija, entuzijasta i pojedinaca.

„Ali, postoji značajan prostor za unaprjeđenje koordinacije cjelokupnog procesa“, ocijenio je Koprivica.

Uloga Direktorata za mlade je, kaže on, da doprinese prvenstveno unapređjenjem pravnog i institucionalnog okvira: obezbjedjivanjem uslova za sprovodjenje Zakona o mladima i sprovodjenjem Strategije za mlade, kao i kroz saradnju i pruzanje podrske lokalnim samoupravama, da izrade ili ako ih vec imaju, unaprijede svoja strateska dokumenta - Lokalne akcione planove za mlade.

„Nemoguće je odgovoriti na sve izazove sa kojima se suočavaju mladi u Crnoj Gori, ali Ministarstvo sporta u kontinuitetu radi na unaprijeđivanju statusa mladih i rješavanju teškoća sa kojima se susrijeću“, kazao je Koprivica.

Kako je naveo, usvajanjem Zakona o mladima i Strategije za mlade obezbjeđeno je jedinstveno sprovođenje omladinske politike, unaprijeđivanje društvenog položaja mladih i obezbjeđivanje podrške u organizovanju, društvenom djelovanju, kao i razvoju i ostvarivanju ličnih i društvenih potencijala.

„Formirali smo i Međuresorsko koordinaciono tijelo za sprovođenje omladinske politike, jer smatramo da resorna ministarstva moraju da sarađuju zajedno na svim poljima od interesa za mlade kako bi ostvarili svoje potencijale. Smatramo da su uključenost i posvećenost svih aktera omladinske politike, posebno mladih, ključni faktor uspjeha njenog sprovođenja“, kazao je Koprivica.

On je rekao da je u proceduri formiranje Savjeta za mlade na nacionalnom nivou koji će predstavljati stručno i savjetodavno tijelo koje će pratiti oblasti od značaja za mlade i davati preporuke za unaprjeđenje omladinske politike.

„Prvi put od 2011. godine, u okviru Konkursa, finansirali smo 36 projekata koji koji promovišu, razvijaju i unaprjeđuju omladinsku politiku, kako na nacionalnom tako i na lokalnom nivou. Iznos od 170.000 eura, koliko je ovogodišnjim konkursom Ministarstvo sporta dodjelilo omladinskim organizacijama, najveći je iznos državne podrške od uspostavljanja organa nadležnog za oblast mladih, koja je ranije bila pod okriljem Uprave za mlade i sport“, podsjetio je Koprivica.

Svjesni smo, kaže on, da ovaj iznos nije dovoljan da odgovori na sve potrebe mladih, ali „već sada sa sigurnošću mogu potvrditi da će taj iznos na narednom konkursu biti veci, a naša je intencija da bude duplo uvećan u odnosu na ovogodišnji“.

On je naglasio da će se rad Ministarstva nadograditi na postojeća postignuća i intenzivirati partnerstvo sa lokalnim samoupravama, drugim institucijama, civilnim sektorom.

„Sve ono što je Ministarstvo sporta putem svog Direktorata za mlade uradilo za svega osam mjeseci postojanja, govori o našoj želji i političkoj volji da u kontinuitetu unaprjedjujemo status i položaj mladih i zajednički rješavamo teškoće s kojima se suočavaju“, poručio je Koprivica.

On je kazao Zakon o mladima definise ulogu lokalnih samouprava u tom procesu. "Treba da usvoje Opštinsku strategiju za mlade za period od četiri godine i da osnuju Lokalni savjet za mlade".

Kako je kazao, Opštinska strategija i godišnji izvještaj o ostvarivanju opštinske strategije dostavlja se Ministarstvu, najkasnije do 1. marta tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu.

"Kao primjer dobre prakse, naveo bih Opštinu Tivat koja predstavlja najbolji primjer kako lokalna uprava pomaže razvoj omladinske politike i aktivno učestvuje u aktivnostima mladih", naglasio je Koprivica.

On je istakao da je vizija Strategije za mlade da Crna Gora treba da bude država u kojoj su mladi ljudi samostalni, uključeni u donošenje odluka, sprovođenje javnih politika i imaju mogućnost za rad i finansijsku nezavisnost.

„Strategija za mlade za period 2017-2021. godine, usmjerena je na sest kljucnih prioriteta: zaposljavanje, obrazovanje, mobilnost i aktivizam, zdravlje, kulturu i normativno pravni okvir za sprovodjenje omladinske politike. Utvrđene su nadležnosti subjekata omladinske politike, dugoročni ciljevi i aktivnosti, kao i finansijske i druge mjere za njihovo ostvarivanje“, rekao je Koprivica.

On je podsjetio da je zajedno sa Strategijom usvojen i Akcioni plan za 2017. godinu koji sadrži jasno definisane mjere i aktivnosti koje trebaju da se sprovedu kako bi Strategija za mlade bila u potpunosti implementirana. „Do kraja implementacije Strategije za mlade očekujemo da će se poboljsati kvalitet života mladih u Crnoj Gori“.

„Nadamo se da ce se to ogledati u boljoj informisanosti mladih, aktivnijem učešću u procesima donošenja odluka i života društva, većoj mobilnosti, otvaranju omladinskih klubova i centara u svim opštinama, kontinuiranoj međuresorskoj i međusektorskoj saradnji, podsticanju volonterizma i aktivizma, podršci omladinskom organizovanju i umrežavanju mladih i sveukupnom ličnom i društvenom razvoju mladih u Crnoj Gori“, kazao je Koprivica.

Prema njegovim riječima, Omladinski klubovi i centri su jedan od ključnih infrastrukturnih mehanizama za unaprjeđenje učešća mladih, razvoj životnih vještina, neformalno obrazovanje, socijalnu inkluziju i jačanje društvenog uticaja mladih koje treba podržati kako bi upravo oni bili akteri razvoja društva.

„Zajedno sa Glavnim gradom i uz podršku UN sistema u Crnoj Gori, konkretno UNDP-a i UNICEF-a, otvorili smo prvi Omladinski centar u Podgorici, koji je dostupan mladima a čije usluge koriste besplatno. Takav klub je zasnovan na potrebama i pravima mladih, unaprjeđuje zajednicu podržavajući mlade u razvoju i preventivno djelujući na rizična ponašanja“, kazao je Koprivica.

Razvojni rad sa grupama mladih, najčešće se organizuje kroz interaktivan rad: radionice, seminari, treninzi; organizovanje događaja i akcija za mlade i sa mladima. U sklopu ovog Centra, funkcionise i UNICEF-ova Laboratorija inovacija za mlade „KREAKTIVATOR“, gdje mladi mogu da dobiju nove vještine i svojim idejama i rješenjima doprinesu unaprjeđenju zajednice u kojoj žive.

U okviru Centra funkcionise i lokalna kancelarija Regionalne kancelarije za saradnju mladih, cije je sjediste u Tirani, sa zadatkom uspostavljanja političke i institucionalne povezanosti mladih u regionu.

„Jedan od kljucnih prioriteta Ministarstva sporta i njegovog Direktorata za mlade, jeste funkcionisanje postojećih i otvaranje novih omladinskih klubova. Preko Konkursa, ali i prethodnim aktivnostima, podržali smo izradu tri Lokalna akciona plana za mlade i rad osam omladinskih klubova i centra u Crnoj Gori - u Pljevljima, Budvi, Nikšiću, Mojkovcu, Cetinju, Tivtu, Beranama, Ulcinju i Podgorici“, kazao je Koprivica.

Održivost omladinskih klubova se ogleda, kaže on. u činjenici da postoji prostor za aktivnosti mladih ali treba da postoji i profesionalni kadar koji, zajedno sa volonterima, sprovode aktivnosti rada sa mladima.

„Do kraja godine planiramo otvaranje jos tri omladinska kluba“, najavio je Koprivica.

On je naglasio da je jedan od ključnih aktera u vezi sa unaprijedjenjem položaja mladih UN sistem u Crnoj Gori. „Naša saradnja je bazirana na strateškim i zakonodavnim okvirima u polju omladinske politike“.

„Učešće UN sistema u Crnoj Gori je bilo dragocjeno u pogledu osnaživanja mladih, a posebno smo zahvalni na velikoj podršcii prilikom stavljanja u funkciju Omladinskog centra u Podgorici“, rekao je Koprivica.

On je istakao i ućešće Direktorata za mlade u programima Savjeta Evrope i OEBS-a a koji se odnose na mlade i aktivno učešće u formiranju Regionalne kancelarije za saradnju mladih sa sjedistem u Tirani.

„Vlada Crne Gore je u prethodnom periodu, zajedno sa još pet vlada regiona, radila na uspostavljanju Regionalne Kancelarije za saradnju mladih. Imajući u vidu činjenicu da zemlje Zapadnog Balkana dijele teret zajedničkog nasljeđa i izazova, kao i da to utiče na mlade koji su odrasli u regionu punom predrasuda i netolerancije“, kazao je Koprivica.

On smatra da je Regionalna kancelarija za saradnju mladih vise nego ikada potrebna Zapadnom Balkanu, jer se danas mladi u regionu međusobno ne druže, ne poznaju i ne sarađuju dovoljno.

„Osnivanje Regionalne kancelarije jedan je od najkonkretnijih i najznačajnijih rezultata Berlinskog procesa, osmišljenog da pruži podršku zemljama Zapadnog Balkana na njihovom putu evropskih integracija“, kazao je Koprivica.

On je podsjetio da je Crna Gora, prije mjesec, prva od zemalja Zapadnog Balkana, otvorila i Lokalnu kancelariju Regionalne kancelarije za saradnju mladih. „Kancelarija će mladima pružiti priliku da učestvuju u prekograničnim programima razmjene, koji će doprinijeti poboljšanju saradnje u regionu“.

„Nije slučajno što je prva lokalna kancelarija otvorena u Crnoj Gori jer je Vlada od početka ovog procesa jasno pokazala želju da učestvuje u ovoj inicijativi, dajuci otvorenu i nedvosmislenu političku i operativnu podršku cjelokupnom procesu, dok su civilno drustvo u Crnoj Gori, a posebno mladi ljudi, od samog pocetka pokazali veliku zainteresovanost i izuzetno konstruktivan pristup u realizaciji i ostvarenju ovog zajednickog cilja“, rekao je Koprivica.

Sve to, naglašava on, potvrđuje kontinuirane napore države na stvaranju uslova za poboljšanje kvaliteta života mladih i jačanje njihove uloge u društvu, jer mladi nijesu samo subjekti omladinske politike, već i akteri odgovorni za njeno planiranje, realizaciju i evaluaciju.

„Najbitnije je da mladi treba što više da aktivno učestvuju u bilo kom obliku aktivizma i na taj način doprinesu donošenju odluka koje su od značaja za njihovu budućnost i poboljšanju njihovog položaja u društvu“, poručio je Koprivica.

Komentari: 1

Profesor

12. 08. 2017 - 14:06

Od tih 36 projekata kojima se gospodin hvali , najmanje 30 je beskorisnih i to totalno , čak i štetnih a oko 150.000,00 hiljada je završilo u privatnim džepovima NVO biznismena , Zna to dobro gosodin Koprivca jer je i sam iz tih redova . Neka samo objasni dali je i jedan euro dat Savezu izviđača Crne Gore koji okupljaju više hiljada mladih i imaju puno aktivnosti tokom čitave godine . Ili Fondacii za promociju nake PRONA koja i zimi i ljeti organizuje škile nauke za mlade talentovane učenike i studente a stignu i da realizuju programe unekoliko crnogorskih građana . Ministarstvo spoa nema ni minimum stručnih kapaciteta ni znanja da vodi ovu obast i zato je nekoliko desetina hiljada mladih na birou bez šanse da se uskoro zaposle u svojoj državi -
Novi komentar