Zelenaši tokom Drugog svjetskog rata bili na vezi sa partizanima, sa četnicima na ivici rata (II)

Pojedine naoružane grupe, iz sastava trupa generala Krsta Popovića, prijetile su da će oružanim putem protjerati iz Cetinja četinike i njihovog sektorskog komandanta pukovnika Baja Stanišića, koji su tokom avgusta 1942. godine došli na Cetinje. Pronošene su vijesti da su to zelenaške čete, vidno iznervirane četničkom „posjetom“, namjeravale i uraditi, ali su ih u tome spriječili njihovi vojni komandanti i lideri (Krsto Popović, Blažo Marković).
Objavljeno: 18. 08. 2017 - 00:00 Promjenite veličinu teksta: A A A

Piše: Novak ADŽIĆ

U to vrijeme zelenaške vođe su odbijale svaku saradnju sa četnicima Blaža Đukanovića i odbijali su da prihvate sporazum Biroli-Đukanović, skopljen 24. jula 1942. godine bez učešća i saglasnosti zelenaša. Zbog toga je dolazak Baja Stanišića avgusta 1942. godine na Cetinje, od strane zelenaša shvaćen kao akt provokacije i pokušaja prijetnje i vršenje pritiska na vođstvo zelenaša i njihove pristalice da se povinuju sporazumu potpisanom između guvernera Pircia Birolija i Blaža Đukanovića.

bajo-stanisic-i-pirzio-biro

Umalo rat zelenaša i četnika na Cetinju: Zato je Stanišićevo prisustvo na Cetinju bilo usmjereno „jedino na izazivanje međusobnih borbi“, između četnika i zelenaša, kako govore obavještajni izvori komunističko-partizanske (NOP) provinijencije (Ibidem). Navedeni izvještaj glasi u cjelini: „U vezi sa jučerašnjom posjetom Baja Stanišića i njegovih četnika Cetinju; među zelenašima je zavladala prava panika. Da bi vodeće ličnosti zelenaša spriječili svaku novu posjetu četnika na teritoriji koju posijedaju trupe đen. Krsta Popovića, pokušavaju da kod italijanskih vlasti prikažu da dolazak četnika među „pravim crnogorskim nacionalistima“ može imati katastrofalne posljedice. Dalje objašnjavaju da čim je čula četa Krsta Popovića za njihov dolazak, bila je toliko revoltirana da je htjela s oružjem u ruke otjerati četnike iz Cetinja i to („tobož“) blagodareći prisebnošću njihovih vođa uspjelo im je da ih spriječi u namjeravanoj akciji... (Ovo je djelo K. Popovića i B. Markovića). Što se tiče sporazuma sa đen. Blažom Đukanovićem o tome nema govora. Svaku saradnju s njima, zelenaši demostrativno odbijaju. Dolazak B. Stanišića u Cetinje, među zelenašima se raspravlja kao akt izazivanja uperen jedino na izazivanje međusobnih borbi...“).

Iako je Lovćenska brigada, na čijem se čelu nalazio brigadir Krsto Zrnov Popović, u pogledu komandnog osoblja bila dominantno sastavljena od zelenaša, (takva je situacija bila i u smislu njenih pripadnika-vojnika, redova), ipak je, u okviru nje, postojao i djelovao izvjestan broj oficira i drugih elemanata, koji su bili četnički orijentisani, i to kako na području Lješanske i Riješke nahije, tako jednim dijelom i u Katunskoj nahiji.

Zapravo, „čak i među komandim osobljem brigade, uglavnom u komandnim sastavima četa, nalazio se jedan broj oficira bivše jugoslovenske vojske koji su bili četnički orijentisani (Ilija Vukotić, Jovan Nikolić, Petar Đukanović, Đorđije Draganić, Petar Đuković, Milivoje Mitrović i dr). Ipak može se reći da su separatisti na području Lovćenske brigade imali više pristalica nego četnici“ (Dr Đuro Vujović, “Lovćenski NOP odred i njegovo područje u Narodnooslobodilačkoj borbi 1941-1945”, Cetinje, 1976, str. 409). Zbog svoje privrženosti četničkom vođstvu u Crnoj Gori i njegovoj ideologiji, u vrijeme tadašnjih otvorenih konfrontacija između zelenaša i četnika, artiljerijski kapetan II klase bivše jugoslovenske vojske Jovan Nikolić demonstrirao je otvoreno svoje antizelenaško opredjeljenje, te je krajem 1942. ili početkom 1943. godine podnio ostavku na položaj komandira 2 čete 1 bataljona Lovćenske brigade sa sjedištem na Čevu. Inače, kapetan Jovan Nikolić bio je jedan od glavnih obavještajaca Nacionalnog odbora na čijem se čelu nalazio general i četnički zapovjednik Blažo Đukanović, koji je na osnovu njegovih (Nikolićevih) izvještaja pisao ranije eleborat guverneru Alesandru Pirciu Biroliju (Vidi o tome: Dr Đuro Vujović, “Lovćenski NOP odred i njegovo područje u Narodnooslobodilačkoj borbi 1941-1945”, Cetinje, 1976, str. 433.). Krajem 1942. ili početkom 1943. godine, kapetan Jovan Nikolić svojim nadređenim u četničkom taboru podnio je izvještaj o vojno-politikoj situaciji na prostoru Katunske nahije, odnosno, na onoj teritoriji koja je bila formalno i formacijski potčinjena komandi Lovćenske brigade. Nikolić je izričito tvrdio da zelenaši, predvođeni glavnim operativnim komandantom u Katunskoj nahiji, komandirom Dušanom Stankovim Vukovićem održavaju konstantnu vezu sa prvacima i pripadnicima partizanskog NOP-a i da sa njima sarađuju (oslobađaju prvake partizana iz zatvora, naoružavaju ih, sastaju se i dogovaraju sa njima, novčano i na druge načine njih i njihove pristalice materijalno pomažu i štite, te smjenjuju one oficire, koji nijesu dokazani zelenaši-gaetanci, itd).

Nikolić veli da je dobro obaviješten da će i sam biti uhapšen od strane zelenaša, te ga je i to nagnalo da podnose pismenu ostavku na svoj dotadašnji položaj i da bi to izbjegao sklonio se na izvjesno vrijeme sa Čeva. On izražava bojazan da može doći i do fizičkog sukoba između zelenaša i bjelaša u Katunskoj nahiji i procjenjuje da bi ako bi se to eventualno zbilo zelenaši dobili punu podršku okupatora (Italijana). U tome izvještaju, četnički orijentisani kapetan Nikolić, na samom početku tvrdi da je u Katunskoj nahiji „stanje dosta teško, obzirom na razorni i izdajnički rad Zelenaša“ (DACG, AOP, Zbirka NOB-a 1941-1945, IX 1a-212 (42), Izvještaj kapetana Jovana Nikolića neimenovanom četničkom komandantu krajem 1942. ili početkom 1943 (prepis), str. 1.. Izvještaj je bez oznake mjesta i datuma njegovog nastanka. Izvještaj smo citirali vjerno prepisu, u čijem tekstu se nalazi kombinovana upotreba ekavice i ijekavice. U prepisu izvještaj sadrži 3 strane kucane latinicnim pismom. Prepis izvještaja je vlastoručnim potpisom ovjerio pješadijski potpukovnik Slobodan Grujić).

Otvorena saradnja zelenaša i partizana:  Potom se isti ovrće na djelatnost zelenaša u Katunskoj nahiji i primjećuje: „Tačno je i nepobitna činjenica, da Zelenaši, na čelu sa Dušanom Vukovićem, održavaju stalnu vezu sa prvacima partizanskog pokreta iz Katunske nahije: Veljkom Mićunovićem, Krstom Popivodom, Nikolom K. Popovićem, Lazarom Popivodom, Maksimom Nenezićem, Mirkom Gardaševićem i ostalim. Spremajući napad i istrebljenje „Srpske gospode“, kako to oni kažu javno agitujući i prikupljajući svoje pristalice“ (Ibidem). Za Nikolića rad zelenaša „nema nekog naročitog odziva među narodom u tome kraju“ (Ibidem), ali, kako on ističe, s obzirom da su oni „vlastodršci u tome kraju, smetaju i remete pošteni i časni rad“ (Ibidem). Predstavljajući zelenaše i njihove prvake u Katunskoj nahiji kao saradnike i pomagače partizana i komunista, Nikolić u nastavku izvještaja kaže: „Isti vlastodršci u imenu Krsta Popovića i Dušana Vukovića novčano pomažu partizane ovog kraja“ (Ibidem). Potom za tvrdnje o pomoći koju partizamima ukazuju zelenaši i njihovi vođe, kapetan Nikolić piše:

„a.- Begstvo Mirka S. Gardaševića iz Cetinjskog zatvora, pomoćnika komandanta Čevsko-bjeličkog partizanskog bataljona, jeste delo Krsta Popovića.

Naime, sin Krstov, Nikola, komandant Cucko-ćeklićkog partizanskog bataljona poslao je pismo svome ocu Krstu, i traži od njega, da ako hoće da njegov rad postigne željene rezultate, neophodno je potrebno da se Mirko Gardašević oslobodi iz zatvora, pošto je isti neophodno potreban za službu koju oni obavljaju. Kako i na koji način je imenovani Gardašević pušten iz Cetinjskog zatvora, to mi nije poznato, ali sa sigurnošću tvrdim da je isti Gardašević sa Cetinja doneo pismo od Krsta Popovića, Lazaru Popivodi komandiru partizanske Bjeličke čete, koji se sada nalazi na slobodi, i da je isti Popivoda dao Gardaševiću pušku od osamnaest metaka i tri bombe, odakle su obadvojica pošli kod Nikole, sina Krsta Popovića. Sjutra dan su sva trojica Popivoda, Gardašević i Popović pošli za Bihać kao kuriri.

b.-Prije izvesnog vremena Dušan Vuković je imao sastanak u Velestovo sa Veljkom Mićunovićem, političkim komesarom Lovćenskog odreda. Pojedinosti o sastanku nisu mi poznate, ali se nadam, da ću ih uskoro saznati o čemu ću Vas blagovrmeno izvestiti. Napominjem, da Dušan Vuković, obavlja sve sastanke preko Lazara Popivode, Maksima Nenezića i Joka Damjanovića žandarmerijskog narednika, koji se sada nalazi kao komandir žandarmerijske stanice na Rezi. Bilo bi poželjno, da se imenovani Damjanović ukloni sa svoga položaja, ako njegov rad nije poznat nadležnim.

v.-Na Čevu se sada nalazi oko 30 izbeglica iz Podgorice, Lješanske nahije, Zagarača i Bjelopavlića, čija su imena Vam već dostavljena. Svim ovim se izdaje hrana kao četnicima sa koje su hrane skinuti, naši najbolji nacionalisti Jugoslovenski orijentisani, a njihova hrana se izdaje ovim izbjeglicama. Svim ovim izbjeglicama daje se i novčana pomoć preko Dušana Vukovića. Među njima ima mnogo njih koje traže naši nacionalni sudovi za djela teže prirode.-

2. Skoro svi jugoslovenski oficiri koji su bili na dužnostima komandira četa, smijenjeni su sa svojih položaja, a na njihova mjesta su postavljeni „Gajetlije“. Jasan je dokaz kako nas tretiraju.

Slučaj hapšenja rezervnog poručnika „Gajetlije“ Radovana L. Roganovića i rezervnog poručnika Vojina Pešikana, kao i tačan izveštaj da će potpisati sa još nekoliko ljudi biti uhapšen, primorao je potpisatog da podnese pismenu ostavku, na položaj komandanta 2 čete jednog bataljona Lovćenske brigade, i da se za izvesno vrijeme kloni sa Čeva. Motivacija moje ostavke, kao i razlog za nepošteno i nečasno hapšenje njegovih mlađih drugova-oficira-Roanovića i Pešikana.

3.-Nije usamljen slučaj da karabinjeri sa stanice Čeva pozivaju mnoge istaknute ljude Jugoslovenski orijentisane i da ih pitaju da li su zelenaši ili bjelaši. Kako i zašto ovo rade neznam ali naslućujem da ima nečeg zakulisnog i da ovo čine na traženja zelenaša, koji su kod njih našli potpunu podršku.

Gornje potvrđuje jasno slučaj rezervnog potporučnika Pešikana koji je prije tri dana njegovog hapšenja, bio pozvat od strane karabinjera sa Čeva i pitan da li je zelenaš ili bjelaš.

Kako apsolutna većina naroda ovih krajeva sa nepovjerenjem gleda u zelenaški rad, a u mnogim slučajevima javno protstvuju, postoji bojaznost da može doći do konflikta, u kom slučaju bi zelenaši našli punu podršku kod okupatora“ (Ibidem, strana 1-3 rečenog izvještaja). Na kraju izvještaja, kapetan Nikolić, u napomeni ukazuje da „rezervni poručnik Roganović/Gajetski/ bio je zelenaš kao i emigrant u Gajetu, dok danas na protiv najveći je nacionalista i protivnik zelenaški“ (Ibidem).

17cetnici-i-nijemci

S obzirom na činjenicu da je kapetan Jovan Nikolić duže vrijeme bio u oficirskom sastavu „Lovćenske brigade“, odnosno, njenih „Katunskih trupa“ i komandant 1 čete njenog 2 bataljona, sa sjedištem na Čevu, premda, tada, u ideološko-političkom i drugom smislu i akcijama nije dijelio (već naprotiv) stavove vođstva crnogorskih zelenaša, njegovo svjedočenje, makar kada se to tiče iskaza i prezentacije dokaza o saradnji između zelenaša i pripadnika NOB-a na prostoru Katunske nahije u tom vremenu, koje je, inače, bilo determinisano izraženim četničko-zelenaškim polarizacijama i trvenjima, sa stanovišta pouzdanosti i vjerodostojnosti može se smatrati u priličnoj mjeri relevantim i osnovanim. Međutim, uprkos tome, treba zadržati određenu naučnu sumnju i rezervu u odnosu na neke ocjene i kvalifikacije izrečene u citiranom Nikolićevom izvještaju.

U toku četničke kampanje i mobilizacije za pohod na Bosnu decembra 1942. godine, crnogorski zelenaši-nacionalisti, okupljeni oko onog krila vojno-političkog vođstva Crnogorske stranke u domovini, i »Lovćenske brigade«, vršili su agitaciju i propagandu protiv ove akcije. Februara 1943. godine crnogorski zelenaši otvoreno su istupili protiv pohoda na Bosnu i žestoko su napali i osudili četničko vođsvo. Crnogorski zelenaši odbili su da idu u Bosnu da se bore protiv partizana i aplaudirali su partizanskoj pobjedi i slomu četničke vojske u bici na Neretvi. Februara 1943. godine general Krsto Popović, bivši crnogorski ministar Mihailo Ivanović, akademik prof. dr Novica Radović, bivši crnogorski ministar Petar Plamenac, bivši crnogorski generalni konzul dr Ivo Jovićević, advokat dr Božo Vukov Krivokapić, bivši crnogorski ministar Pero Vučković i drugi obznanili su jedan proglas, kojeg su rasturali po Crnoj Gori u formi letka, u kojemu su jasno rekli što misle o četničkim vođama u Crnoj Gori Blažu Đukanoviću, Baju Stanišiću i Pravlu Đurišiću. U tome proglasu oni su energično osudili čentički pohod u Bosnu, pokolje i druge zločine koje su nad Muslimanima u Sanžaku izvršile četničke oružane formacije, kao i generalnu politiku jugoslovenske vlade u emigraciji i ravnogorskog pokreta. Protiv četničkog pohoda na Bosnu crnogorski suverenisti, okupljeni oko generala Krsta Popovića, održali su i nekoliko javnih protesnih zborova. Pod zelenaški barjak Krsto Popović je primao sve one koji su se sklanjali od četničkog terora i pogroma, kao i one koji su izbjegavali četničku mobilizaciju za pohod na Bosnu. Tada su se mnogi pripadnici i simbatizeri NOP-a i partizana sklanjali na teritoriji koju je kontrolisala vojska generala Krsta Popovića i bili pod njegovom zašitom.

Manifest Krsta Popovića: U manifestu crnogorskog zelenaškog vođstva okupljenog oko generala Krsta Popovića, povodom četničke mobilizacije u Crnoj Gori za pohod na Bosnu, ističe se i ovo:

          »Crnogorci, iz izloženog Vi vidite i iskusili ste na svojim životima, čašću i imanju ko se sve krije pod imenom nacionalnog pokreta. Blažo Đukanović, Bajo Stanišić i Pavle Đurišić i njihovi plaćenici, oni žele da pomoću terora pod okupatorom da primoravaju narod za ostvarenje svojih ciljeva, uspostavljanjem onakve države, prostituisane, lupeške Jugoslavije, sa trgovačkom dinastijom Karađorđevića koja je u ostvarivanju svojih želja zagazila u nedjela ravna najobičnijim zločinima. Možete misliti kakva bi bila država u kojoj bi bili ministri ravni Đukanoviću, Stanišiću i Đurišiću i njima sličnim zločincima. 

           Uvijek imajte na umu da ste Crnogorci i mislite crnogorski. Grupišite se i složno odbijte od sebe izdajničku propagandu Draže Mihailovića i njegovih pomoćnih ageneta kojih je prepuna Crna Gora«.

            General Krsto Popović je prilikom susreta sa italijanskim okupacionim guvernerom Crne Gore armijskim generalom Alesandrom Pircijom Birolijem na Cetinju 19. oktobra 1942. godine odbio njegov zahtjev da stavi 1.000 Crnogoraca na raspolaganje Italijanima i četnicima radi pohoda na Bosnu. Tada je Krsto Popović rekao Pirciju Biroliju: »Nijednoga Crnogorca ne dam. Ja sam formirao Crnogorski pokret protiv izdajničke jugoslovenske vlade u Londonu, odnosno, njenog ministra na terenu Draže Mihailovića. Glavu dajem-Crnogorca ne dam«. Na to mu je Pircio Biroli odgovorio: »Gospodine đenerale, Vi ste kompromitovani. Cetinje ne smijete napustiti«  (O tome vidjeti pomenute »Memoare« Blaža Markovića).

novak2

            Glavni politički savjetnik generala Krsta Zrnova Popovića od kraja 1941. do druge polovine 1944. godine bio je prof. dr Novica Radović iz Martinića. U zapisniku sa saslušanja dr Novice Rsdovića, koje je vršeno pred Vojnim sudom na Cetinju 31. decembra 1944. godine, stoji i to da je vođstvo crnogorskih zelenaša (suverenista): Krsto Popović, dr Ivo Jovićević, Petar Plamenac i Novica Radović bilo protiv četničkog pohoda na Bosnu, zbog čega su u Miločeru od strane Italijana bili internirani Novica Radović, Ivo Jovićević i Petar Plamenac, a Krsto Popović bio u svojevrsnom zatočenju (kućnom pritvoru) na Cetinju. dr Novica Radović navodi da je tada zastupniku okupacionog italijanskog guvernera generalu Menstati rekao da bi »crnogorski zelenaši bili plaćenička vojska ako bi pošli da se bore na tuđoj zemlji« i zato su odbili da učestvuju u pohodu na Bosnu (O tome vijdeti: Zapisnik sa isljeđenja Novice Radovića, priredio Slavko Burzanović, časopis »Matica«, broj 15/16, jesen /zima 2003, strana 283).

Izdaja Blaža Đukanovića: O komandnatu crnogoorskih četnika Blažu Đukanoviću je dr Ivan-Ivo Jovićević, bivši generalni konzul Kraljevine Crne Gore, crnogorski federalista između dva rata i član Štaba »Crnogorske nacionalne komande« Krsta Popovića i jedan od njegovih glavnih političkih savjetnika, na isljeđenju 14. oktobra 1944. godine, rekao i to da je 1918. godine »Blažo Đukanović izdao slobodu crnogorskog naroda, pa će kao stari izdajnik, mislili smo mi, raditi na tome da sloboda Crne Gore nikada ne vaskrsne«. O četnicima iz Crne Gore dr Ivo Jovićević je zborio i ovo: » Mi smo crnogorski federalisti znali što znače četničke organizacije za slobodu crnogorskog naroda, ali na žalost nijesmo mogli spriječiti njihovo formiranje, iako smo na razne načine kod Italijana pokušali da spiječimo četničke organizacije«.

O odnosu između vojske Krsta Popovića i četničke vojske koja je bila pod komandom Blaža Đukanovića, Ivan- Ivo Jovićević je govorio:

»Organizacija Blaža Đukanovića i organizacija Krsta Popovića jedna drugu gledale su krvničkim očima, jer su njine ideologije stajale u potpunoj suprotnosti, budući da je prva imala za cilj uništenje crnogorske slobode, a druga, naprotiv, za cilj slobodu crnogorskog naroda«.

Ivo Jovićević ističe i ovo: »Četnici su dolazili u masama na Cetinje, u automobilima na kojima su se nalazili puškomitraljezi, njihova crna zastava sa mrtvačkom glavom, a oni svi sa četničkim kapama, na kojima su bile mrtvačke glave, naravno, svi bradati, crni i strašni, crnji i strašniji i od samih fašista, tako da ulijevaju strah i trepet kod narodnih masa i da dokažu narodu da su oni sila, da su oni vlast u Crnoj Gori i da narod mora prilaziti njima i nikome drugome«. Ivo Jovićević navodi da je Krsto Popović odbio sve pritiske Pircija Birolija da pošalje pripadnike svoje vojske u pohod protiv partzizana u Bosnu.

 U vezi sa s tim on tvrdi: »Blažo Đukanović i kompanija bili su razjareni, pa su predložili Biroliju da odmah uhapsi Petra Plamenca i mene, a tako isto i Novicu Radovića, budući da je on savjetnik Krstov glavni, pa kad Krsto ostane sam, bez savjetnika i bez pomagača, da će onda možda i popustiti. I tako su nas trojicu poslali u Miločer, ali sa tim nijesu ništa dobili, jer Krsto Popović je ostao čvrsto pri donesenoj odluci, to jest da se ne šalje nijedan vojnik iz njegove brigade u Bosnu. A kad smo u Miločer doznali da su partizani potukli četnike i Italijane to je za nas bila velika radost i te večeri su Petar Plamenac i Novica Radović dobro se ponapili vina, a ja ga uopšte ne pijem« (Dokumenta sa isljeđenja Iva Jovićevića, Novice Radovića, Jova Popovića i Dušana Vučinića nalaze se u Odjeljenju za sređivanje i obradu arhivske građe-novi period-Podgorica, radi se o ranijem Arhivu Istorijskog instituta Crne Gore u Podogirci, zavedena su pod signaturom br. 1163/7a-1(44). Saslušanje dr Iva Jovićevića istražila je više puta je objavila mr Jadranka Selhanović).

Rimski istoričar Amijan Marcelin je rekao: „Istoričar koji svjesno prećutkuje događaje vrši svjesnu obmanu kao onaj koji piše o onome što se nije dogodilo“. (Kraj)

(Autor je diplomirani pravnik, magistar i doktorand istorijskih nauka i stručni saradnik/profesor po ugovoru na Filozofskom fakultetu Univerziteta Crne Gore u Nikšiću na odsjeku za istoriju na predmetima „Uvod u istoriju i istorija istoriografije“ I i II i „Istorija Jugoslavije“ I i II).

Prethodni tekst možete pročitati na linku:

http://www.portalanalitika.me/clanak/277923/ideolosko-politicki-sukob-cetnika-i-zelenasa-u-crnoj-gori-za-vrijeme-drugog-svjetskog-rata-i

Komentari: 111

L Dabanović

18. 08. 2017 - 06:19

Vidim iz prvog dijela da pojedinci nepravo osuđuju Viteza Crnogorskog naroda i države i miješaju Balkanski i WWI sa WWII. U WWII borba je bila za jugoslovensko brastvo i jedinstvo i četništvo.Krstu Zrnovu po nečemu bilo bliže jugoslovensko četništvo od partizanstva pa neka ga oni hvale/kude (a čudnovato kude ga i jedni i drugi).A Krsto Zrnov će uvijek bit Heroj Crnohorskog Naroda i Vitez Crne Gore.Eto moj otac kao jugoslavenski partizan dao je žiivot za FNRJ i od njih ima zasluge-ali mene će Krsto Zrnov uvijek bit zaslužniji i njim se ponosit kao Velikom Junaku crnogorskog naroda i Viteza Crne Gore i posljednjeg Borca za opstanak crnogorskog naroda i države.
@2

18. 08. 2017 - 08:02

Naravno iz ovoga se vidi da ce Novak traziti da se podigne spomenik Krstu Zrnovu i da ce taj spomenik morati biti veci makar za santimetar od Punisinoga spomenika.Sad analiziraj poslednju recenicu koju si napisao"POSLEDNJI BORAC ZA OPSTANAK CRNOGORSKOG NARODA I DRZAVE' i shvatit ces da je bio makar pretposlednji jer je tvoj otac ali uspjesno se borio i povratio Crnoj GORI drzavnost i sve ono cemu Krsto nije ni blizu bio a ti slavis Krsta a ne oca.
Kako ti se zvao ĐEDE..

18. 08. 2017 - 09:01

..Labude-te dade život za FNRJ..i okle bješe-iz kojega bokuna...Boke Kotorske...?
L Dabanović

18. 08. 2017 - 09:33

@2-kao što rekoh Krsto Zrnov je poslednji boracmene poznat za crnogorski narod i državu.-a ovi ostali partizanski i četnički borci poslije 1918 pokazali su da Vitez Krsto Zrnov š njima ništa zajedničko nije imao. PS.A tebe otrcove Jole otrcana srpstva mogu reć đe sam goć bio ili činio nijesam se krijo-nosim dedovo ime i niko mi nije sarađiva s neprijateljima crnogorskog naroda i države.
Slušaj Labude...

18. 08. 2017 - 11:30

..ja znam-ali čitatelji neznaju kako ti se đede zva...kojemu su RIBELI(Partizani)-kad su se (đao ih pozoba-kad su se ikada vrtali) vrnuli iz šume-poslije 1945 uzeli ti Đedu imenjaku malo imovine tisuću ciglu u Njegoševu ulicu u Kotoru..!Znaš li Labude-zašto ti je đede platio kamatu-na "okročena sredstva-na talijnska korita"..? Pita te Jole -odgovri Ilija Đikica..imenjače đeda-koji ti ogradi u Njegoševu -PALC u doba krvavoga krađorđevića -jebenoga kralja trojne jebene krlajevine "SHS"...od 1918 do 1941..reci sokole-da te čuje svakoilika tebi "draga" Crna Gora Petrovića Njegoša..Ela sokole-znamo se,bar,ja i ti ko je ko i od koga je ko...od nas dvojice..zar ne Labude..otrcani potomče konjušara štajerskije-u čopre dognati u Knjaževinu Crnu Goru?!
Новаче, весели....

18. 08. 2017 - 16:08

Одгледа ли све филмове Вељка Булајића, Новаче весели. Одгледај их још једанред, па ћеш добро научити историју. Срећно.
RAŠO

18. 08. 2017 - 22:20

Mogu pričat što god hoće, san KRSTA ZRNOVA POPOVIĆA i ideja za koju se borio je OSTVARENA. Dobili smo NEZAVISNU CRNU GORU. KOME SE NE SVIĐA NEKA PLAČE I KUKA SVE JE UZALUD IDEMO NAPRIJED.
novitet

18. 08. 2017 - 06:57

a penzije 150 eura a plate 250 eura
MNE

18. 08. 2017 - 07:52

a povratna avionom do BG 140 eura! Ajde, bježi tamo.
Kažu kroničari..

18. 08. 2017 - 09:06

..da jedini NAROD pod nebskom kapom-nikad u svojoj povijestiu nije KUPOVAO POVRATNU KARTU..putujući put Terazija-crnogorska destinacija-još od prije 1903 pa na ovamo..?? Aog,aog,eeee bome-grdni te jednio more nagrditi-ka sebe vjekovima..turci ih zvahu karadačine...agenti OVRE?
Kosijer

18. 08. 2017 - 07:02

Cipan cijeli tekst odiše srpskim stilom... formula. Iz neprekidnog pravdanja iz štiva izvire krivica. Te kako nijesu mogli a bi, te nijesu šćeli ići van Crne Gore i hrabro odbili, te još hrabrije se smirili da sve četnike ne izbiju... te češnjaci tako glibavi i strašni i crni, dok smo mi tako bijele, plave i čiste i super. Svi su kalkulisali tada ali ipak je kolaboracija sa fašistima na tako dugo vrijeme bila ne baš etički prihvatjiva dok su toliku mladost i starost ubijali širom naše domovine i dalje Jugoslavije i svijeta. E sad kad mi ne bi strijeljali ili ćerali svakih četvrt vijeka pola svoje inteligencije i biznisa... mogli bi drugačije o svemu. Smireno. Ovako kao ponavljači.
Bilo je drugačije

18. 08. 2017 - 08:21

Nakon što je većina četničkih jedinica iz Crne Gore upućena u Bosnu radi zaštite srpskog življe od ustaške ofanzive na područja naseljena Srbima, pojedini yelenaši su počeli podizati glas protiv nacionalnih snaga, ali nijesu imali vojničke snage za bilo što konkretno. To najbolje ilustruje telegram četničkog opunomoćenika iz Cetinja upućen Djurišiću, parafraziram dio sadržaja...nakon odlaska naših jedinica u Bosnu pojedini zelenaši su počeli podizati glas, "trebalo je da završimo s ovim zelembaćima prije odlaska tamo". Ovo govori i o toleranciji koju su četnici imali prema zelenašima, jer su bili daleko vojno nadmoćniji.
Mišo

18. 08. 2017 - 10:10

Kažu da se potpukovnik kralja Petra II Karađorđevića Pavle Đurišić, ustaška prostitutka i, prema ugovoru koji je lično potpisao, Sekulin potčinjeni, upišao u gaće u Jasenovcu i molio ko pi**a da ga ne streljaju. Inače, veliki deo današnje levičarske populacije i u Crnoj Gori i u Srbiji ne zna da NOP duguje veliku zahvalnost ppuk Đurišiću. "Izgleda" - piše načelnik četničkog štaba ppuk Zaharije Ostojić Draži februara 1943. godine kad se odlučivala sudbina NOP na Neretvi, "da Pavle kasni sa svojih 15000 četnika. Umesto na Neretvu vraća se u Berane da ostavi plen koji je usput opljačkao". Ne smem ni da mislim kako bi bilo Partizanima da je Đuriđić bio na Neretvi sa 15000 četnika umesto što je istovarao pljačku u Vasojevićima. Mogu misliti kako su se Nemci loše osećali kad su čuli da se nosilac Hitlerovog gvozdenog krsta upišao u gaće.
Partizanske "istine"

18. 08. 2017 - 11:11

Vi komunisti kao da ste alergični na istinu, vi jednostavno ništa istinito kao da ne smijete niti reći niti napisati. No kao olakšavajuću okolnost, uzimam vam to što to nije karakteristika naših, nego komunista uopšte, sa kog god kontinenta poticali. Nova mi je vaša "činjenica" da je Pavle Djurišić strijeljan. Još jedan pokušaj da pokušate prekrajat istoriju i "izbjeljivat" ustaše, vaše saveznike iz rata u borbi protiva nacionalnih snaga i srpskog naroda. Djurišić u Jasenovcu, opšte je poznato i dokazano zvjerski mučen i na kraju zaklan. Mučenje i iživljavanje je bilo otprilike skoro nivo koje su partizani radili Blažu Djukanoviću i njegovim 30 ljudi koji su povjerovali na partizansku riječ i predali se u Ostrogu 1943. godine. Ako vas uopšte zanimaju istine lako je , ona je uvijek suprotno od onoga što Vi kažete i napišete.
@

18. 08. 2017 - 16:09

Sramno i stidni je sve sto pises i prestavljas kao istinu ali od izdajica roda prijetelja i komsija druge vjere ne moze se ocekivati nista drugo.Mozes ti sebi stvarati neku laznu istinu o cetnicima ali Kralj Petar je 1944 avgusta trazio da predju pod Titovu komandu.Objasni nam samo jednu stvar kako su ostupali zajedno sa njemcima cak su im i kamione posudili po pricanju i pisanju tih istih cetnika.
Izbor manjeg zla

18. 08. 2017 - 16:57

Tačno je da su se na kraju rata, većina četnika povlačila za i sa njemcima. A što je trebalo da urade, rat je izgubljen. Da se predaju partizanima, misliš. Varoši koje su u istočnoj Srbiji oslobodili od njemaca, kada su kasnije došli crvenoarmejci, razoružali su i predali partizanima. Sve su ih strijaljali. Tokom rata ovdje i svud isto. Nije zabilježen slučaj da su partizani nekome sudili, provjeravali optužbe, samo - metak u potiljak. Četnici naprotiv, sudovi, većina oslobodjeni, čak ima slučajeva i partizana, strijeljani su samo oni za koje je dokazano da su ubijali-ubijali svoj narod u ime neke partije, neke petokrake i nekog naroda. Ubijali narod u ime naroda. To mogu samo komunisti. I na kraju, nijesu četnici bili bezgrešnici, bilo je i kod njih ne malo zločinaca i zločina, ali uporedjivati ih sa partizanskim je više od neznanja. To je jednostavno grijeh prema mnogobrojnim nevinim žrtvama partizanskog pokreta.
Cuca

18. 08. 2017 - 21:56

A đe ti živiš čovječe, povlačila se sa Njemcima, ako su bili po tebi antifašist onda su ih trebeli ćerati...
@

18. 08. 2017 - 22:19

moram zbog drugih jos jedno pitanje genije.Kako su cetnicki zatvori bili po sred Podgorice Cetinja Kolasina itd i 1942 1943 1944 godine.Na koga je mislio Biroli kad je rekao da mu spijuni sami dolaze.Mora komunisti da su mu spijali ili ova zastidja ljudska od cetnika
Ajde da ti odgovorim

19. 08. 2017 - 00:12

Nije mi poznato postojanje četničkih zatvora u Podgorici i Cetinju, u Kolašinu da, osnovan je zatvor nakon drugog narodnog ustanka i oslobodjenja Kolašina, koje je nastupilo pprotjerivanja partizana preko Drine u NDH 1942.godine . Krvavi komunistički teror, koji su partizani zaveli nakon Pljevaljske bitke, bio je obima da je narod bio primoran tražiti zaštitu od Italijana. I istine radi, a to se kod nas prećutkuje, pomagali su, posebno u hrani. Nakon oslobodjenja Kolašina Italijani su eskumirali leševe partizanskih žrtava iz lugova, i vrtača u okolini Kolašina . Strašno, ali istinito. Što se tiče tvojih naoda o špijunima i Biroliju,. Izjavo je nešto slično u jednom našem gradu. Ko su bili i kome su pripadali ti "junaci"? Nažalost, bili su to naši ljudi, kojih političkih uvjerenja, ja zaista ne znam, ali vidim da je tebi i to poznato. Što se zatvora tiče, složićemo se da ih partizani pa i nijesu imali, njima to nije bilo potrebno, oni su to rešavali na mnogo "efikasniji" način.
@

19. 08. 2017 - 11:09

bez trunke mozga si
Ajde de...

20. 08. 2017 - 08:57

...sad mi je jasno zašto su SAVEZNICI..1944 bombardovali Podgoricu i pobili narod-bi se reklo osveta SAVEZNIKA-samo zato što u Podgorici ne bješe četničkije zatvora...? More,da bidne-sve je moguće ka i 1918-1999.-2016 kad podigoste spomenik nacistima u Podgoricu-na "Jaerport Golub ovce.."-koji na određeni način simbolizuje i Podgričku bombardersku pogibiju crnogorkog naroda-1944..pa se to kao zove "ka pokriće"-da u Podgorici nema niđe DA VALJA-spomenika nevinim Podgoričkim žrtvama "našije sveznika"..."zarad četnika-koje upravo ovi saveznici-odlikovaše čiča Dražu i jajara Paju Đurišića..svaka vam je ovakva rabota evo brezmalo u potnji vijek-stotinu godina..magarčenja-za tuđ račun-braneći tuđu domovinu (13.jul.1941 do 15.maja.1945)-od Vardara do Triglava...Pljevaljska bitka bijaše 1 decembra.1941-a ND ustaško četničko zelenaška Sekulina MNE-se oprasila u skute-pod kotule fašističkog generala Pirica Birolia 12.jula.1941-na sramotni petrovdan!!! Da imate što nemate-zato mučite!
Slušaj Mišo..

18. 08. 2017 - 11:17

..sve ti je ka iz jovanđelja-uz dopunu..mali li je broj od 15 iljada Đurišića pljačkaša-vrnuli se u Berane-naspram desetine HILJADA VAS DANAŠNJI JE ŠTO OPLJAČKATE NAŠU DOMOVINU EVO BREZMALO TIDEST LJETA..OVO VI DOĐE KA KOLATERALA-NASPRAM VAŠIjJEG PLJAČKANJA-DANAŠNJIJE DRAGI MIŠOOOO..SVETOLIKA I BOŽANA..POTOMAKA MILOŠA I VUKOVA BRANKOVIĆA...? ŠTO BI TITO REKA "TUĐE UZIMAJU-otimaju-SVOJE NE DAJU-BREZ KASTIGA"..NAJAVI JUTROS TV KADIJA U CIK ZORE 18.KOLO-VOZA.2017 DAN PRED PREOBRAŽENIJE ŠUTRAŠNJE GOSPODNJE...? MIišo mišiću miškoviću...Mišo bre ..OLE,OLEEEE...e viva Al Capone bre..?
Nikola

18. 08. 2017 - 11:41

Ti si Mišo baš ostrašćen i opterećen. Kao da je to juče bilo pred tvojim očima, pa ti sve znaš.
Dejo

18. 08. 2017 - 11:53

Četnici su dakle u Bosnu pošli "radi zaštite srpskog življa". Baš nekako fin eufemizam za izdajničku akciju združene likvidacije pripadnika NOP-a u Bosni.
đe si Boro Milovanov

18. 08. 2017 - 09:00

...Krivokapiću-pa da čuješ kontra tvoje tvrdnje-ono LELEKANJE Krsta Zrnovića u Budošku pećinu poslje kapitulacije "tetkine" Italije-1943 "Naša stvar je propala"...? A đe si Boro-da čuješ da je ustaški četnik,Sekula Drljević-osnivač ND ustaško četničko zelenaške "kraljevine"-bez Petrovića...unuka Mihaila-12.jula.1941.."pa na dalje bio na vezi"... sa Partizanima-a primali plate (PANAIJU-iju lji ve muge?) od tetkića sa talijanskije korita! A đe si Boro-pa da čuješ da su zelenaši bili na ivici rata sa četnicma-što im ZASMETA-pa su Blažo i Krsto jula 1942 pod Ostrogom u planinu-"potpisali-zakletvu prvu narodnu slogu" četnika i zelenaša-u borbu za LIKVIDACIJU PARTIZANA-ANTIFAŠISTA I NOP-a na prostorim Zecke banovine... Džab im priča-jer ne znaju da "istoriju ne pišu pobjednici-nego ni što misle da su pobijedili-da će pobijediti.."! Malo morgen povijesničari...!!!
Žika Guslar

18. 08. 2017 - 09:09

Očigledno se u crnogorskom društvu stvara klima za rehabilitaciju Krsta Popovića. Plašimo se da u tekućoj fašističkoj trci ne zaostanemo za Srbijom i Hrvatskom, možda? A što je posebno zanimljivo: koriste se isti argumenti kao za Milana Nedića. Nije vam palo na pamet da je saradnja sa fašistima u Drugom svjetskom ratu bila loša stvar? Nije, a? Dobro, nasijedajte onda i dalje na ovu rusko-srpsku igranku!
Pustahija Milorad

18. 08. 2017 - 09:41

Bravo Žiko!Ne znam da li je i tajming slučajnost ili najnoviji talas "Zrnovanja" sasvim ne slučajno koincidira sa podizanjem spomenika Pavlu Đurišiću Krstovom supotpisniku na onom slobodarskom talijanskom sočinjeniju.Evo danas čujem za kišobran za povratnike iz ISIL-a nepunih 24 časa iza masakra u Barseloni.Bože jesmo li izumrli ili se degenerisali? Mislim na nas Crnogorce da se ne naljute svi ovi revizionisti kako bi to Joža Broz rekao.
Slušaj Milorade..

18. 08. 2017 - 11:04

...ako iko treba da je zahvalan braći "crnogorcima"-što si se ti vrnuo u zavičaj predaka iz Herceg Bosne-nekad ponosne-90 godina pasnoga njihovoga sramotnoga vijeka..onda si ti zanago -glavom i bradom Milorade Pustahija...Pušti bio veseo-revanšizam..reče li zaboga..ovdje je na djelu re-kapitulacija potomaka-odanih prcima koji RILJAHU iz fašistčkonacističkih korita od 12.jula.1941 do 15 maja.1945 do Kočevskije rogova i Zidanije ćuprija-đe je naš MUGI MUGI.. vele da je bio poslanik u bracku Sloveniju-posadio cvieće-za neko novo pokolj-enje .na Kočevske rogove-2015 u znak pažnje na 70 obljetnicu pobjede nad -nije dati antifašistima? A reka bi se po onom spomeniuku u Golub ovce-DALEKO BILO DA JEST BOGU MI..od lanik 2016-na 75 obljetnicu 13.julskog ustanka 1941-NEKOGA NARODA-IZGUZBLJENOG U SVOJIM IDEALIMA IZ 13.JULA.1941..SLAVEĆI DANAS- NASUŠNI 12.JUL.1941 E VIVA ITALIA-E VIVA BENITO-E VIVA ADOLF I SVE OSTALE POGANI I BAGRE SA PROSTRA OD VARDARA DO TRIGLAVA-ĐE POTOMCI ZAPALIŠE -SFRJ!
Novak Adzic

18. 08. 2017 - 11:07

Gospodine Pustahija, ocigledno pusti ste sa istinom. A istina je jasna, za one koji su sposobni i obrazovani da je istraze, pronadju i dokuce. Citajte dokumenta. Ne zanosi se i ne pricaj o necemu o cemu pojma nemas. Procitaj cetnicku Arhivu u Vojno-istorijskom institutu u BG, koju sam kompletno istazio i proucio radeci na svojoj doktorskoj disertaciji pa vidji koliko cetnici mrze zelenase i Krsta Zrnovog. Znam ja da je Krsto grijesio, kao i svaki smrtni coek, ali je manje hiljadu puta grijesio, nego ovi, sto Ti, kao rezimlija sadasnji, podrzavas,od 1989 do danas sto su grjehova pocinili. Nijesi Ti pozvan da dijelis patriotske lekcije. Ponajmanje meni i mojim prijateljima. Ja sam vazda glavu polagao za CG onamo dje Ti kisobran ni ne bi ostavio.
Mišo

18. 08. 2017 - 11:35

Gospodine Adžiću, slagao se ja sa vama ili ne oko Popovića, vi ste pripadnik ubedljivo najkvalitetnije grupe crnogorskih intelektualaca koji su svojim deklovanjem mnogo zadužili Crnu Goru. Posebno vaša autorska emisija Istorijske paralele. Ja sam amater istoričar, mnogo dugo se bavim istorijom ww2 u Jugoslaviji, vi nikada ne kažete nešto što ne stoji, ali mislim da bi oficijelna rehabilitacija generala Popovića bila pogrešna. Nega ostane na činjenici da je njega narod cenio, a reči majke koja sahranjuje Raka Mugošu o Popoviću kažu sve što treba da se zna. Ja, podrazumeva se, prihvatam svaku reč Veselina Đuranovića sa linka koji sam dole dao. Pozdrav i uvažavanje.
Miloš

18. 08. 2017 - 11:39

Potpuno sam drugačijih političkih uvjerenja od onih koje je zastupao Krsto Popović, a i koja i vi zastupate. Ipak, nesporna je istina da je Krsto Popović, po svim mjerilima uključujući i njegovo činjenje za vrijeme drugog svjetskog rata i junak i patriota i što je i od svega toga bitnije, koliko mi je poznato, nigdje nije zabilježen, nikavo nedjelo ili zločin niti njegov, niti njegovih snaga.
Novače bili ti u LSCG..?

18. 08. 2017 - 11:50

..A ako si bio-nađe li u te četničke arhive-one krilatice tvojega LIDERA Slavka..koji prekrsti po "učenju LSCG"-da je TRINAESTOJULSKI USTANAK-1941 BIO IDIOCKI...? Objavi VAM ovo tvoj Ćaketa na svoj brlog 2005 godine.-đe je "u nebesa diza" agenta OVRE Krsta Zrnovića-reče mu sin Nikola-drugu TITI 1943-DA MU JE TATA BIO OD 1918 DO 1947....A književnik Milorad Popović..nije gori-ja ti jemac ,no bolji od svije vas-mimo kišobrana...NAPISA JEdNU KNJIGU-OBJAVLENU NA CETINJE-2015 -U KOJOJ PONEŠTO NAPISA..OKOLO NAOKLO OVEGA O ČEM TI ŽIVIŠ-POLAŽUĆI DISERTACIJU POVIJESNU-BRUKE I SRAMOTE CRNOGORSKE OD PAMTIVIJEKA..DRAGI DOKTORE...?
Nikola

18. 08. 2017 - 11:57

Gospodine Adžiću kulturno Vas pitam, što je cilj ovog ponovnog raspirivanja podjela i strasti? Želeli ste da ukažete na političke i ideološke razlike četnika i Zelenaša, u redu je, svi smo znali za te razlike, čemu sad to akcentovanje? Te razlike izviru iz ranije međudinastičke borbe, to je jasno svima. Moje mišljenje je da vi želite da ovim tekstom, preko razlika između četništva i Zelenaša, izgradite provaliju između Crnogorstva i Srpstva. Što je jako plitko, jer šta Vam garantuje da su Zelenaši uspjeli u svom naumu i da su oni 1945. bili pobjednici, da ne bi i dalje bili Srbi? Krsto nikad nije porekao svoje Srpstvo.
Ranja

18. 08. 2017 - 12:11

Jesi, Novače, mora ti se priznat. Položio bi je ti i sad, ne sumnjam, da ti voljeni lider nije nepovratno uprtio put Gornjega Zaostra. Zato je tebi i tvojim drugovima jos jedino preostalo da u perfektu pišete o svojim zaslugama za CG dok vam stranka polako klizi u zagrljaj duhovnih potomama Đurišića i Stanišića. Dok se avizate bojim se da će bit kasno.
Novak Adzic

18. 08. 2017 - 12:22

Gospodine Pustahija, pisite Vi, do iznemoglosti udbaske paskvile protiv mene i SDP, Vi novopeceni kolumnisto pojedinih medija, a za Vas nijesam znao da postojite do par godina unazad (nidje vas bilo nije u borbi pravoj za CG, koja veze nema sa ovim skorojevicima i profiterima, kojima Vi, polupismena za istorijju osoba pripadate), rezimlijama kojima je zadnjica i profit vazniji od drzave i domovine. Vi ste inace i bez znaja i zvanja, i uzmite se ruku pod ruku sa bivsim direktorom LSCG, bivsim mojim "prijateljom" i bivsim glavnim gradjevinar-savjetnikom u Pozitivnoj, koji je moje povjerenje iz starih dana steceno, zlubotrijebio, a svakodnevno sam ga i mjesecima ucio o istoriji CG za djabe, da bi me na kraju isti izdao.
Ranja

18. 08. 2017 - 15:21

Vi, Adžiću, opet o prošlosti. A u sadašnjosti vaša kombi-stranka ruku pod ruku s DF-om, SNP-om, Demokratama đe gođ stigne. Ako je to borba za CG, Adžiću, onda da odmah rehabilitujemo voljenog antifašistu faših koalicionih partnera Pavla Đurišića jer se i on, znamo svi kako, iz njegovog ugla borio za CG.
Pustahija Milorad

18. 08. 2017 - 16:39

Neću padati na tvoj nivo sitnih kvarnih denuncijacija,ali nikada nisam napisao panegirike Milu Đukanoviću niti DPS-u kakve si ti često znao sočiniti.Jedan od poslednjih na sastanku "blago nama što ga imamo" sa crnogorskim intelektualcima u vladi Crne Gore.Potpuni neukus i uvlakaštvo pred cijelom crnogorskom javnošću.A što se istorije tiče "Samo iz glava najvećih umova današnjice možemo tumačiti istoriju.Ne čitajte istoriografiju umova koji nisu na tom nivou jer time svodite istoriju na svoj nivo.Samo se isto istim može mjeriti i tumačiti.".Ovo je bio Fridrih Niče a ne ja,pa se ti odmeri da li si jedan od najvećih umova današnjice ili jedan od najvećih poltrona sa naučno-istorijskim pretenzijama.I kraj.Ne mogu pljuvati poput tebe,jer nemam idola niti gazde,a mislim na osnovu uvida mnogo većih istoriografa i filosofa od tebe.
Novak Adzic

18. 08. 2017 - 14:08

Gos. Pustahija, odgovori odje ili dje god mislis da teba, ali je opskurno i neistinito, da Ti, novokomponovani Crnogorac, izvornim borcima i prvoborcima za slobodnu CG of 1991 na ovamo drsko oces da drzis pridike. Dje si godpodine i kad bio kad je bilo najteze za CG? Nema te, i tada ovi danasnji oligarsi i koristoljubivi konvertiti, koji se danas prce u CG radi svog interesa, pripadali njoj nijesu. I g. PUSTAHIJA I OSTALi koji misle kao on zapamtite i provjerite. Bio sam 90-tih javno protiv podizanja spomenuka P. DJURISICU, BIO SAM OPET TO 2003 I 2017. JA NE TRGUJEM SA VLASTITIM STAVOVIMA te sto sam bio, to sam ostao i bicu. Ja udbaski zbir nijesam i ne mijenjam nacije, drzave, ideologije i partije poput stripova.
Ranja

18. 08. 2017 - 16:14

Pušti Pustahiju, ne znam ni ko je, a prezime mu svakako nije crnogorsko. A ti opet o tome đe si i što si bio. Niko ti ne traži da to dokazuješ, to je dobro poznato. Ja te sad pitam đe je i s kim u zagrljaju tvoja stranka u Kotoru, Novom, Budvi, Kolašinu... Pitam te jer su mi tvoji stavovi nespojivi s angažmanom u stranci koja je krenula putem PZP-a, od dokazanih suverenista do ljudi koji su spremni da zapale CG. Pun punanih 17 godina ste sve državne resurse koristili a sad kada nijesti bili tu no na službenom putu. Novače, lični sukob i sujeta tvog lidera odvešće vas u naručje duhovnih potomaka Pavla Ilijina. Kao što se desilo s Medom. E o tome ti krajnje dobronamjerno pričam.
What's in a name ?

18. 08. 2017 - 21:55

Au velike srece sto Pipun (paipun),Medojevic,Radunovic I jos bar 100000 njih ima crnogorsko prezime. Bili bi presretni da imaju 0.2% Miloradovog patriotizma
Pustahija Milorad

18. 08. 2017 - 16:26

Kažu da su ključevi raja u svetoga Petra,a ključevi crnogorstva u Novaka Adžića.Da vratio sam se u svoju postojbinu Crnu Goru a da nikada nisam čuo za tebe u bivšoj zajedničkoj državi Jugoslaviji.Zgriješio sam izgeda što mi ni tada a ni sada nisi nikakav reper ni u svjetonazoru ni u crnogorstvu .Naravno da nisi čuo za mene ja sam cijeli vijek radio i plaćao porez iz kojega si ti kao dio vlasti bar 18 godina vukao sinekure.I sada si ti izašao iz vlasti čist kao suza i optužuješ mene za režimlijstvo i udbaštvo.Sada sasvim razumijem kako ti možeš jednostavno apstrahovati opštepoznatu činjenicu da je Krsto Zrnov bio kolaboracionista,ako je to u interesu neke tvoje fikcije.Ti si proglasio javno mitropolita Mitrofana Bana najvećim izdajnikom,zato što se onemoćali starac nije mogao oduprijeti ujedinjenju crkava.U isto vrijeme drugi tvoj veliki favorit Sekula Drljević bio je veliki bjelaš.
Pitanje Miloradu

18. 08. 2017 - 21:44

Postovani Milorade, mozemo li cuti Bora Krivokapica u Pobjedi. Nakon svega sto se izdesavalo, zanima me njegov komentar. Koliko se sjecam bio je vrlo uspjesan u prognoziranju.Sto se Zrna tice, iz mog distanciranog stajalista izgleda pomalo bizarno znacaj koji mu se pridaje.
Pustahija Milorad

18. 08. 2017 - 23:35

Poštovani!Ja sam samo kolumnista u " Pobjedi" te ne mogu ništa obećavati.Svakako da je iinteresantna osoba još od "Razgovora sa Krležom" i "Liberalizma od Đilasa do danas" i sigurno bi opet letjelo perje kad bi Boro uzeo ove sadašnje naše političke jade na tapet.Ja ga lično više volim gledati i slušati na televiziji kada onako mamuran žuri da završi priču i popije jednu i kada ispaljuje oštar vokabular i moćne posprdne alegorije i kada svaki minut vrijedi dva prosječna TV Dnevnika.U pisanoj formi me ubija neviđenom interpunkcijom te gubim na ritmu prevođenjem na naš jezik.U svakom slučaju obratite se Drašku Đuranoviću,glavnom i odgovornom uredniku i izrazite svoju želju.telefon imate u impresumu "Pobjede".
-

19. 08. 2017 - 01:02

Simpaticno :). Slusao sam zadnji intervju u njegovom stanu. Bio je odvise nervozan. Naravno i sa tim malim hendikepom zanimljiv.
Mišo

18. 08. 2017 - 18:04

G. Adžiću, imam jednu primedbu i vama, ako se složite da više ne pravite greške, i svima koji to isto čine. Kada se kaže UDB misli se na Službu državne bezbednosti koja je 1946. godine nastala od OZN, kao njena civilna grana. UDB je nastavila tradicije OZN i preuzela datum osnivanja 13.5.1944. godine. UDB nije imala žbirove ni cinkaroše, već saradnike rodoljube koji su ne žaleći slobodno vreme, ponekad i zdravlje, bez ikakve naknade pomagali službi bezbednosti svoje zemlje u zaštiti njene nezavisnosti. Bilo je više pokušaja zloupotrebe ali je Partija i Služba uvek izlazila kao pobednik, sve do 1987. godine kada su "pale" Srpska a ubrzo i Hrvatska Služba. Od profesionalnih organizacija koje poštuju zakon, postale su političke policije, jedna Miloševićeva, jedna Tuđmanova. Pre toga, a to je na slavu i čast te organizacije, u borbama sa bandama raznih profila počev od 15.5.1945. godine pa do maja 1977. kada je postavljena ploča u zgradi SDB SSUP, poginulo je 2873 pripadnika UDB.
Mišo

18. 08. 2017 - 18:13

G. Adžiću, ne postoji ni jedna jedina organizacija bivše nam zajedničke domovine koja se može pohvaliti tolikom koncentracujom poštenja, časti i žrtvovanja, ne za Partiju ili pojedince na vlasti, nego za svoju jedinu zemlju Jugoslaviju. Ne postoji primer da je neko iz te službe obrukao svoju službenu legitimaciju i priključio se paravojnim, ilegalnim akcijama Miloševićeve ili Tuđmanove nove službe. Da li lažem? Da li je to baš tako? Pa setićete se samo noći 18/19 oktobra 1992. godine kada je svestan ko mu je glavni protivnik, Milošević naložio likvidaciju Savezne Službe državne bezbednosti. Zato, g. Adžiću, ako ste mislili na te Sloba/Franja službe onda to naglasite. Pre tog datuma to je bila najčasnija moguća organizacija ljudi u SFRJ. Od ove ocene se nimalo na izdvaja Kekovićeva/crnogorska Služba koja možda i danas, zahvaljujući Đukanoviću, ima nečeg zajedničkog sa Službom iz njenih slavnih dana.
Mišo

18. 08. 2017 - 18:21

Znači, uvaženi g. Adžiću, UDB nikada nije imala žbirove nego samo časne, samopožrtvovane građane SFRJ koji su svojim odricanjem doprinosili bezbednosti svoje zemlje. Kao nagradu za to, obično negde oko praznika Prve proleterske 22.12. pred novu godinu, uz zahvalnost Službe dobili bi prikladan paket u kome se nalazio boks cigareta (ako su pušači) i jedna flaša pića. Uostalom, dovoljno je čuti na Youtube vašeg Vlada Kekovića pa videti koliko je to ozbiljna i časna služba bila. Od 19.10.1992. godine ta Služba više ne postoji.
Nikola

18. 08. 2017 - 19:36

Bogu hvala da ne postoji. Mnogo je zla učinila, a državu nije sačuvala. To je ona služba u kojoj je Stane Dolanc slao Arkana da po Evropi ubija, zauzvrat ga vadio iz zatvora i omogućio mu da reketira ljude. O Golom otoku i svom nečovještvu ne treba ni govoriti. Zlikovci obični. Kome zakon leži u topuzu, tragovi mu smrde nečovještvom.
Mišo

18. 08. 2017 - 20:44

To sa Dolancom i Arkanom je izmišljotina. Zna se vrlo dobro, a i ti znaš, za koga je Arkan radio. Ukratko, za tvoju stvar. Nisam ja, možda ti jesi, od Cetinjskog manastira pravio Arkanovu kasarnu. Mnogo se praviš neobavešten. Da nisi ti od DSS-ovih? Što se tiče IB-a, to su ljudi koji su bili za Staljina i SSSR u trenutku kad su pripadnici KNOJ ginuli na granicama Jugoslavije od oružja Crvene armije (2500 pripadnika KNOJ i graničnih jedinica). U svakoj drugoj zemlji zapada ili istoka, sve jedno, 90% IB-ovaca bi bilo streljano a ne hranjeno i paženo po logorima.
Hahaaaaaaaa

18. 08. 2017 - 19:46

Otkad su to udbaški potkazivači i špijuni, časni, častiti iMišo, a Mišo, nemoj da pišeš ništa ovdje dok traju ove vrućine, a ako se već ne možež suzdržat onda bar uzimaj što više tečnosti i nemoj isključivati klimu. I vidjećeš odma promjenu - tj. neće biti primjedbi kao što je ova moja.
Mišo

18. 08. 2017 - 20:46

Ovo je vrlo neozbiljno pa ne bih da odgovaram, mogu samo da te nehotice uvredim.
Otprilike ovako

18. 08. 2017 - 22:06

Ozbiljnost mojih komentara uslovljeno je sadržajem onoga na što odgovaram. Dakle, ovaj tvoj odgovor ne odnosi se samo naj, nego i tvoj prethodni komentar. Što se uvreda tiče, ako ti to na bilo koji način olakšava ili dodatno argumentuje stav, slobodno me ti izvrijedjaj.
Mišo

18. 08. 2017 - 11:05

@Žiko, Crnoj Gori je neophodno da bude objektivna. Potpuno se sa vama slažem, kolaboracija je kolaboracija i ne sme se dozvoliti Popovićeva rehabilitacija. Ja bih, kao sentimentalno vezan za taj otpor koji je pružen sramotnoj okupaciji Crne Gore 1918. godine ipak Krstu učinio popust i u istoriji bih ga opisivao onako kako je to učinio Peđa Vušurović na njegovom grobu, prilikom neke godišnjice. On je rekao: "Staroj, blaženopočivšoj Kraljevini Crnoj Gori je dao najviše što je imao, svoj život, a novoj, socijalističkoj Crnoj Gori dao je svoja dva sina". Podsetiću vas da su i Radovan i Nikola prvoborci, Radovan poginuo kao borac I proleterske, Nikola proglašen za narodnog heroja. Ipak, ko hoće najmerodavnije mišljenje o ovoj stvari neka pročita: (http://portalanalitika.me/clanak/251782/cetnici-spajaju-crnu-goru-srbiju-i-republiku-srpsku) - preporučio bih to i poštovanom Novaku Adžiću.
Žika Guslar

18. 08. 2017 - 11:48

@Mišo, bio bih pažljiviji sa davanjem "popusta" bilo kome ko je za vrijeme Drugog svjetskog rata sarađivao sa fašistima. A Krsto Popović jeste! Nesporno je njegovo junaštvo iz ranijih vremena, i niko mu ga ne može umanjiti, ali za vrijeme Drugog svjetskog rata najbolji drugari su mu bili: Pircio Biroli, Pavle Đurišić, Bajo Stanišić, Blažo Đukanović i slični! Isuviše loše društvo za postizanje ispravnih ciljeva, žao mi je. I ne bih pomoću sinova umanjivao njegovu kolaboraciju. Rečenica g. Vušurovića koju ste citirali je lijepa, svečarska, ali kao argument ne funkcioniše. Sinovi za sebe, otac za sebe; ne mogu biti odgovorni jedni za druge. I ponavljam, nije sve ovo bez neke pozadine, koja je, u suštini, anticrnogorska. Znali učesnici i pobornici rehabilitacije ili ne, svejedno je.
98501

18. 08. 2017 - 09:14

Gospodine Adzicu Vas rad je za svaku pohvalu......NAROD NE ZNA OVO STO PISETE,A BITI NEINFORMISAN ZNACI MISLITI I RADITI POGRESNO....zato zaista cestitke....kome istina ne odgovara to se zna odavno i zna ce se nazalost jos
Crnogorac 100%

18. 08. 2017 - 09:30

Krsto Popovic je dokazani kolaboracionista. Da nije ne bi se poslije rata odmetnuo i nastavio borbu protiv NOP. U Toj borbi je i skoncao. Ono sto zacudjuje jeste cinjenica da autor ne vidi da ovakvim afirmativnim tekstovima o kolaboracionistima sa Cetinja, afirmise i cetnicku kolaboracionisticku pricu. Ostaje cudjenje da je njemu neko dao katedru na drzavnom fakultetu. Ako je to tacno. Ovo je klasicni reakcionarni pamflet.
Znaš kako...

18. 08. 2017 - 09:45

...jedna od pozitivnih strana Krsta Popovića je upravo to što je bio protivnik komunista i partizana. To je moje mišljenje, a bezbroj primjera tj. istorijskih fakata ide u prilog moje konstatacije. Jedina pozitivna stvar tzv. partizanskog pokreta je borba protiv okupatora, ali kad se uzmu u obzir način, a posebno cijena te borbe, kamo sreće da nijedan partizan nije uzimao pušku u ruku. Crna Gora bi bila mnogo srećnija i onda i sada.
umjetnost

18. 08. 2017 - 10:33

Neki pametan covjek je rekao da je istorija ono sto je bilo a umjetnost ono sto je moglo biti.Sve nase podjele su nasa tragedija nastala zbog nasih predrasuda i prilicno prostog gledanja na stvari.Niko od njih nije, niti ce imati koristi.Nije pozeljno ogromnu energiju trositi na dokazivanje i ubjedjivanje.Sve bitno ionako ide mimo nasih zelja.Blizu rodbinu nekog zelenasa ne mozete ubijediti da istorijski nije u pravu.Porodica nekog narodnog heroja 100% misli da je to savrsenstvo ljudskog postojanja.Nema te sile koja potomstvu nekog uglednog advokata,svestenika ili profesora,simpatizeru cetnickog pokreta, moze dokazati da je njihov predak bio na pogresnoj strani.Boze sacuvaj.Istoricari ce svakako raditi svoj posao.Ne treba izazivati sukobe.Ne treba ni pomirenje.Pomirenja nema jer su to jednostavno dva ili tri potpuno razlicita svijeta.Po svemu.Ne treba zuriti.Sigurno ce sve doci na svoje mjesto...
Đuro Pera Mila Šutova

18. 08. 2017 - 10:37

Postoje različite istorije CG: nacionalne, vjerske, ideološke, nahijske, plemenske... Sad postoje i stranačke a i koalicione. Različito vide istoriju CG "istoričari"(zapravo političari) iz Dps-a, Sdp-a, Sd-a, Df-a, Bošnjačke... Pa dođi do istine majčin sine.
Deki

18. 08. 2017 - 11:03

@Đuro Perov Mila Šutova Istorija je egzaktna nauka koja u svim državama barata činjenicama ili ako ti je milije, FAKTIMA! Jedino kod srbalja Istorija barata falsifikatima. vjerovatno zato što im je Istorija gubitnička i sramna!
Martin

18. 08. 2017 - 11:00

Moji Zelenaši su uvijek bili s puškom u ruci. .cetnik su ganjali svuđ. ...cetnik je zlo najvece sto postoji. .okupatorska spc je gora od njih
Mирослав Ђукић

18. 08. 2017 - 11:07

Браво за зеленаше! То се зове "мудра" политика. Добри били са Италијанима (дочекали су их 1941. испред цетиња) , добри и са партизанима, "што би рекао наш народ - умиљато јагње двије мајке сиса"! Двокапићи, трикапићи, стокапићи - за сваку прилику су имали капу, а бога ми и шешир, све зависно како ветар дува. Додуше, такве вртирепе презиру сви...
Dilemko

18. 08. 2017 - 11:13

Drago bi mi bilo da mi neko saopsti koji cetnici su bili bolji: vasijevacki, ili cetinjski. Cetinjani se zale i prooklinju vasijevicke, a o cetnicima Blaza Đukanovica ni jednu riječ. Blazovi su melemni i nikoga nijesu ubili od komsija, ili iz drugog sela. Ovaj tekst kazuje da su i jedni i drugi bili nesoji, zlocinci, ista fela i ideologija, ista g...a
veliki getsbi

18. 08. 2017 - 11:29

1.Gospodin autor ovog članka otvorio je, razvezao pa zatvorio priču o prilikama (vojnim, političkim, socijalnim i svakim drugim) u Crnoj Gori i o akterima na toj javnoj sceni - ali samo za period italijanske okupacije. Ni riječi da zucne o onome što se dešavalo iza Italijana. Konkretno - prećutao je nacističku Crnu Goru! Ni riječi o tome da je pod patronatom Njemaca stvorena 20 novembra 1943 god ."Narodna Uprava"- bjelaško-zelenaška koaliciona vlada koja je, uzgred, funkcionisala prilično solidno (sve do povlačenja Njemaca u jesen 1944) iako su Njemci za to vrijeme (od skoro godinu dana) držali u CG s a m o 1 diviziju (gdje ste bili tada crnogorski proleteri?) ......nastaviću
veliki getsbi

18. 08. 2017 - 12:19

2. Savjetujem, dobronamjerno savjetujem, da ovdje na nettu otvorite naslov: "Montenegrina". biblioteka i pročitate (malo duži) tekst Dragutina Papovića . "Nacizam u Crnoj Gori 1943-1944", pa da vidite čuda neviđena i nečuvena. A baviti se crnogorskom vampirologijom na gore pokazan način - to je danas čisto pomodarstvo. Vidjećete ovdje novi bal vampira. Sada ću malo i ja da poentiram i da kažem da ovog trenutka imam na svom radnom stolu komplet listova "Crnogorski vjesnik" (od broja 3 do broja 77 tj od 6 nov. '43 do17 sept.'44.) Izlazio je utorkom ,četvrtkom i subotom (štamparija "Obod"). Pa i ovdje da vidite čuda neviđena. A cijenjenog gosp. Adžića treba ostaviti da i dalje ovako fino kroji štivo - na svoj način. Dosadiće mu uskoro.
istina

18. 08. 2017 - 12:31

Zanimljiuvo da Novak krsti ovaj spis u Memoare i ne navodi puni naslov koji pobija njegovu tezu> Blažo Marković: FEDERALISTI I KOMUNISTI - OD SARADNJE DO RAZLAZA Iz memoarsko-arhivske građe jednog od vođa federalističkog pokreta u Crnoj Gori, načelnika štaba crnogorske vojske u Gaeti - priredili smo nekoliko zanimljivih svjedočenja o događajima uoči i tokom Drugog svjetskog rata. Savez između federalista i komunista trajao je četrnaest godina - do 15. decembra 1938. http://www.montenegrina.net/pages/pages1/istorija/cg_u_2_svj_ratu/federalisti_i_komunisti_od_saradnja_do_razlaza.htm Uzgred,Krstu je ubila OZNA. Toliko o saradnji sa komunistima nakon i u toku rata!
radenko

18. 08. 2017 - 13:15

Vidim da je u biografiiji neveo da predaje na drzavnom fakultetu. Da li je moguce da na taj nacin drzava iskazuje spremnost, za revizijom NOR/a?! Saradnik okupaatora je saradnik okupatora i tu nema dileme. Tekovine NOR-a su duboko povezane sa crmogorskom drzavnoscu.
Vasojevic

18. 08. 2017 - 14:15

Samo o tome da se prica, a ne o standardu, iseljavanju sa sjevera, nezaposlenosti, pozarima,poljoprivredi itd.Dajte četnike i partizane, od toga se zivi.
Da

18. 08. 2017 - 17:14

Slazem se sa tobom. Moja lista prioriteta bi bila korpucija, ekonomija, pristup EU. Ovo jeste prilicno zatupljivanje ili provincijalizacija Crne Gore. Ali je istine da malo gdje ima tako zatucanih retarda kao sto su velikosrbi iz CG za jedno sa SPC.
ACO

18. 08. 2017 - 17:17

Adzic je krenuo putevima Krstovim. I njegova je partija kao sto je Krsto pravio sporazum sa cetnicima, napravila kombinaciju sa cetnicima. Od Kolasina do mora.
Novak Adzic

18. 08. 2017 - 18:22

Sigurno smo smo moja partija i ja ili DPS sa nekim drugim pocasnim gradjaninom Berana proglasili cetnickog vojvodu Tomislava Nikolica i zvali da u vladu udju na zahtjev Istog Nikolica i postanu ministri iz redova NSD cetnickog vojvode Andrije Mandica. Pa ova inverzija teza je vise postala patologija. I na koncu balade, nasao se pecalbar-anonimus Pustahija M. da mene poducava naucnoj objektivnosti i ljubavi prema CG. Mene kojega ovaj olhokratski rezim progoni i moje drugove i koje je suprotno zakonu ostavio bez posla. A ova vlast je zna se od 1991 dugo bila u "bratstvu i jedinstvu" sa cetnicima u ratnim i poratnim uslovima. Pa manipulisu nacionalnim temama da bi na toj klackalici punili dzepove i bogatili se a drzava i narod propadali. Aferim kad im bit moze.
Dejo

18. 08. 2017 - 19:17

Novače, evo i ovo što sad napisa je retorika koju bi ti prije 2-3 godine nazvao klasičnim alibijem za prodaju države. Politika ti je taj posao obezbijedila, pa ti ga je ta politika uzela. Ili ćeš mi reć da si postao direktor mimo partijskih kvota i dogovora!? Ne zaklanjaj se iza prošlosti no reci je li tvoja partija u koaliciji s duhovnom đecom Pavla Đurišića u Kolašinu, Novom, Kotoru i Budvi?
Novak Adzic

18. 08. 2017 - 20:02

Lokalna vlast je jedno, a drzavna drugo. Lokalna vlast komunalna pitanja regulise. Ne bavi se drzavnim i nacionalnim pitanjima. DPS je poharao CG u svakom smislu. Red je da se u CG na izborima pobijedi postojeca autokratija, koja je zarobila drzavu i drustvo i sebi ih podredila. STALJINOV BRK JOS NIJE KOD NAS OBRIJAN. A sto se funkcije tice koju sam obavljao i moje nezakonite smjene sa iste o tome ce reci svoju rijec Upravni sud, a vjerujem da ce suditi nezavisno i nepristrasno, primjenjujuci zakone. Biti za CG ne znaci biti samo u DPS. Nema vladajuca partija, o njenim satelitima necu zboriti, tapiju i monopol na CG. Vlast valjda treba da pociva na sposobnosti a ne na pokornosti i treba da sluzi drzavi i narodu a ne obrnuto.
Baranin

18. 08. 2017 - 20:39

To su sve fraze. Te priče o komunalnim pitanjima su obična budalaština. Pa vama je savjetnik predśednice u Kolašinu dobitnik četničkog odlikovanja!? Tvoja priča je vazda ista, nikad se ne bavite sobom nego stalno drugima. Bili ste 18 godina sa DPS-om, predamnom si dizao Mila u nebo. Pa kad si bio u pravu i od čega to zavisi? Pa neće biti da je DPS postao to što pišeš tek kad vam se raspala partija jer je Ranko pravio kombinacije sa Pozitivnom da sa četnicima mijenjate vlast u Podgorici. Pričaš kao da imaš infatilne sagovornike. Te bjedastoće možete da prodajete svom lobotomiranom članstvu. Bolje razmisli o tome sa kim ste danas u društvu, neće vas oprati te priče dje je ko bio prije. Ne možete se vaditi na minuli rad i kolaborirati sa onima koji ruše i pale CG. Lovćen ti pale! Ili misliš da se slučajno upalio prvi put u istoriji?
da

18. 08. 2017 - 21:26

Oko pozara oko Cetinja - jeste za razmislit. Ali vidis prijatelju koji je to soj ljudi. Oni ce ti reci da to pale pripadnici DPS-a jer im je prioritet smjeniti DPS makar cetnici zapalili cijelu CG. Na kraju bi trijumfalno stajali na zgaristu I obacavali istinsku demokratiju I pravnu drzavu. Zivim vani, ali ovakav narod, iracionalan, sumanut, osvetoljubiv, destruktivan, sposoban da mrzi tim intenzitetom neces sresti lako na ovoj planeti.
Pitanja Novaku

18. 08. 2017 - 20:42

Novace, kao proevropska stranka koja na celu ima bivseg presjednika skupstine OEBS, zasto niste uspjeli ubjediti EU inttitucije I relevantne medjunarodne faktore da je CG autokratska drzava. Zat I vi do nedavno niste bili dio tog sistema? Na koji nacin je dospjela na celo reda za EU? Kako je usla u NATO? Zasto ne citirate strane izvore gdje CG nazivaju autokratskom drzavom (ne Sputnjik I RT)? Nije li glavni razlog vaseg zahtjeva za ponavljanje izbora bio neupsjeli puch ? Nijesu li Bijela Kuca, britanska vlada, dobar dio zapadne stampe potvrdili autenticnost dogadjaja I umjesanost Rusije?Umjesto kritike Rusije, "uglednih parlamentaraca" imamo kritiku vlasti koja nije ponistila izbore I dala jos jednu priliku onima koji su saradjivali sa GRU, kao nagradu? Ko je arbiter izbora ako nijeste respektovali ocjene OEBS, US, NATO...?Dokle se igra? Dok opozicija gotovo cijela prosrpska I vi I URA (oko 5,6%) ne pobjedite? A sto ako gubitnik sa istim argumentima kao vi kaze "Ne vazi, pokradono!"
Crno bijeli svijet

18. 08. 2017 - 20:52

A zasto smatrate da svak ko kritikuje politiku SDP-a ima monohromatski I iskljuciv mozak, pa je pristalica DPS-a? Ima li jos boja gospodine Adzicu u ovom nikad kompleksnijem svijetu? Upravo im vi nijeste 18 godina oponirali a danas im osporavate, podosta nezrelo, infantilno I neke evidentne zasluge poput drzavnosti, NATO, progresa ka EU ... Toliko govoreci o crno-bijeloj slici stvarnosti, toliko karakteristicnoj za ovo dinarsko podneblje. Crno-bijeli svijet je indikacija manjka racija, tolerancije, logike, onih fundamentalnih karakteristika zapadne civilizacije , duhovne baze koja je ucinila najmocnijom na planeti
Nikola

18. 08. 2017 - 21:02

Tako je gospodine Adžiću, dobro ste mu rekli. Prvo slovo patriotizma je ne podkradati svoju državu i svoj narod. Druga najvažnija stvar je učvršćivati mir i ne potpaljivati mržnju i ne raspirivati podjele.
Obrijani i umiveni cetnici

18. 08. 2017 - 21:21

Evo tapsanja po ledjima Adzicu od ovih umivenih cetnicica koji imaju ponesto perfidnosti pa nastoje upakovat podrsku opoziciji koja nikad nije zeljela ovu drzavu u jedan naizgled pozitivan format ali lukavo selektovan I formulisan. Ne nije tacno ! Ako neko kaze "Mi ne zelimo ovu drzavu, mi je zelimo kao dio druge drzave", ako neko saradjuje sa ekstremistima iz drugih drzava u rusenju ustavnog poretka (izjave stranih politicara I stampe), ako pokazuje animozitet prema drugim narodima I drzavi u kojoj zivi - onda je ovo top prioriteta !!! Ako neko u ovoj drzavi I na Balkanu raspiruje nacionalnu mrznju u zadnjih 100 godina onda su to velikosrbi ciji dio danas dominira u opoziciji CG. Ovo ce ti I Adzic reci.
Baranin

18. 08. 2017 - 21:39

Novače, doživio si da te podržavaju četnici sa dna kace. Pogledaj komentare ovog Nikole ispod prvog dijela tvog teksta. Došli ste na to da mi koji smo u SDP-u gledali garanciju da će CG rješavatio crnogorska pitanjai da će biti korektiv DPS-u u tim stvarima, danas doživljavamo da SDP sa SNP-om, Bečićem, DF-om hoće da mijenja vlast? Odakle da Ranko prvi put ove godine čestita Amfilohiju Božić? Samo nemoj odma' što je Ranko pisao o Amfilohiju. Tebi je sve argument što je neko radio prije. VAŽNO JE ŠTO RADITE SAD, JER SE SAD RJEŠAVA NA KOJU ĆE STRANU CG!!! Posvađao si se sa svim prijateljima zbog Ranka, pišeš ljigave panegerike, srozavaš sebe i sve ono što si dao crnogorskoj istoriografiji. Pljuješ Đonovića što ti u brk kaže što misli. Odjednom su svi oni sa kojima si pio kafu postali plaćenici, samo zato što si obrnuo ćurak. Ne možeš tražiti od nas da preko noći mijenjamo mišljenje kad ga ti i Ranko promjenite. Nijesmo mi đeca da nas Ranko obrće u dva dana.
Brk i Kama

18. 08. 2017 - 21:34

Pa da je I jos neko vidio Staljinov brk u Crnoj Gori - ne brije se cetnickom kamom, Adzicu !
Sablon polemike SDP

18. 08. 2017 - 21:51

>> Lokalna vlast je jedno, a drzavna drugo. Lokalna vlast komunalna pitanja regulise. Ne bavi se drzavnim i nacionalnim pitanjima.
Sto je ovo?

18. 08. 2017 - 22:09

Moderator, sto bi sa ovom porukom? Ovo je samo citat Novaka? Gdje je moj dio? Pitao sam a ko bi im bio partner na nacionalnom nivou. neko drugi ?
Dejo

18. 08. 2017 - 23:09

Daj, Novače, vjerujes li ti zaista u te fraze o lokalnoj vlasti!? Ok. Ajde onda ovako - oće li SDP kao dio vlasti u Bd konačno skinut onu sramnu tablu na ulazu u Stari grad na kojoj stoji da je srpska vojska oslobodila Bd 1918? Eto to je lokalno pitanje koje je istovremeno i pitanje dostojanstva ove zemlje. Naravno da neće i to je mjera vašeg danas lokalnog a śutra državnog koaliranja. Sve ostalo je mazanje oči kao i ova naknadna pamet o partitokratskom sistemu koje ste sami cementurali punih 17 godina!
Nikola

18. 08. 2017 - 20:56

Ne, nego će u lokalnu koaliciju sa mafijašima i kriminalcima iz DPS-a, koji su nas devedeseih osramotili pljačkajući i bombardujući Dubrovnik. Bespredmetno je i apsurdno koristiti podjele iz drugog svjetskog rara u dnevnopoliičke svrhe.
-

18. 08. 2017 - 21:12

Nikola - 1997 od DPS-a se odvojila velikosrpska, unionisticka, proklerikalna frakcija zvana SNP, danas dio onoga sto neki drska zovu "demokratska I gradjanska" opozicija. Ono sto je relevantno za ovu drzavu jeste danas I ovdje. 20 godina alternative ovoj vlasti jeste vecinski politicka opcija koja ne zeli samu drzavu, a kako vidimo u zadnje vrijeme niti prozapadni put.Dio njih su otvoreni cetnici, danas I ovdje koji su saradjivali sa druginm drzavama na opstrukciji puta ka NATO I EU. Nemaju gradjani izbor izmedju DPS-a I na drugoj strani Njemackih CDU ili zelenih ili svedskih socijalista nego jedne ekstremne I militantne pameti iz koje je materijalizovan Radovan,Slobo, Arkan,Risto... Koja je poenta dovesti na vlast nekog ko nece drzavu, kao sto je DF? Nijesu li pokazali u zadnjih godinu I po sto nam se moglo desiti da su se ostvarile zelje SDP. Ti si jedan licemjer I upravo velikosrpske opozicije koji perfidno pominje 90-te dok mu ne smetaju danasnju cetnici ni njihovo destruktivno dje
Novaku

18. 08. 2017 - 20:14

Gospodine Adzic, radi se o nesenzibilnosti SDP-a, o ociglednoj dezorijetisanosti stranke, I ako mislite da je dovoljno citirati proslost DPS-a (danasnji DPS+SNP) varate se. Niko ne spori pljacku I korupciju. Ali vi imate stereotipno rezonovanje u ovoj drzavi da se jedan problem ili zamjerka moze relativizirati ili ponistiti citiranjem drugog problema druge strane. Postavljam vam pitanja: Je li moguce da vasa stranka za 18 godina nije vidjela svo zlo koje danas pripisujete DPS-u? Zasto ste bili sa njima? Druga strana koju cini vecinski velikosrpske stranke nije u zadnjih 20 godina bila agresivnija nego kad ste im vi nudili saradnju (Ranko K Jan 2016). Zasto dvije godine niste nasli za potrebno da kritikujete "ugledne parlamentarce" niti ulogu Rusije u CG. Da li zaista smatrate da je cg vlast kriva za lose odnose sa Rusijom? Da li I dalje ne vjerujete da je pokusaj puch prosle jeseni bio autentican?
Novaku i ovo

18. 08. 2017 - 20:21

Gospodine Adzic, ne cini li vam se da je alternative ovoj vlasti u zadnjih 20 godina bila uglavnom velikosrpska opcija, dakle stranke koje nikad zeljeli CG nisu a kako vidimo ni njen proevropski put.Zar vam se ne cini da je ovo glavni razlog nesmjenjivosti vlasti,jer vecina gradjana valorizuje prioritete I prirodno ne zeli vecinu vlasti sacinjenu od onih koji ne zele drzavu.Sasvim logicno. Zasto niste ostali po strain, umjesto sto ste pozivali ugledne parlamentarce na saradnju? Zasto nijeste oformili jedno jezgro drzavotvorne, proevropske alternative vlasti umjesto sto ste poleceli u zagrljaj srbujucoj rusofilskoj opoziciji. Molim vas, pa cak I oni koji sebe nazivaju patriotima poput URA imaju iza sebe Rjecnik sa "antifasistom Drazom" I odbijanje da glasaju za NATO. Sa kim ste mislili da demokratizirate ovu drzavu da je ucinite pranom, da je UVEDETE U EU? Ne moze se samo rafalnom paljbom o kradji I korupciji ucutkavati logika interesa.
Novaku jos malo

18. 08. 2017 - 20:30

Gospodine Adzic, ironicno je optuzivati DPS za saradnju sa velikosrpstvom. "Da che pulpito viene la predica"? Vi ste davali komplimente ovoj ruso-cetnickoj huliganskoj grupi I pozivali ih na saradnju? Dalje velikosrpski dio DPS-a je upravo "gradjanska SNP" dio opozicije danas. Ko je povratio drzavnost ovoj zemlji? Ko je uveo u NATO? Ko je doveo do praga EU? Da I SDP naravno ali je vecina posla obavljena od DPS-a sto je logicno obzirom na velicinu. I danas vi potencirate njihovo "velikosrpstvo" dok relativizirate, razvodnjavate I krijete antidrzavno I antizapadno djelovanje onih koje ste htjeli dovest na vlast jesenas. Da li bi u takvim okolnostima usli u NATO?Znate vrlo dobro da ne bi.Kakva bi to vlast bila sa 10-12% onih koji zele ovu drzavu suverenu I u EU+NATO. Na ovo pitanje se ne odgovara rafalom o DPS-u.
Nikola

18. 08. 2017 - 21:18

Vi ste očigledno član DPS-a. I nastavljate dobro utvrđenom strategijom: postoji neprijatelj koji hoće da nam uništi državu, zato nas pustite da još 100 godina krademo i da se bogatimo, a mi ćemo da vas čuvamo od Rusa, četnika i Srba koljača. Nema veze što je DPS do juče bio isto to. Providno "prijatelju". Što se tiče "državnog udara" u tu priču ne vjeruju ni mala djeca. Još jedna podvala Bebe Popovića, Caneta Žabca i Mila britve. Isplivaće sve na vidjelo. Uzalud vam ovo pisanije, narodu je dosta podjela i pljačke.
Please

18. 08. 2017 - 22:16

Slusaj nerado diskutujem sa cetnicima. Uzaludno je. Ajde da prekinemo komunikaciju. Hvala
Novak Adzic

18. 08. 2017 - 21:27

Napisao sam tekst sa istorijskom temom sa cinjenicama i dokazima, ne da velicam zelenase, nego da se vidi da se oni i cetnici podnosili nijesu. A namecu mi se price politicke koje bih rado izbjegao. Mnogo je vremena proslo od 2006 pa ova vlast nije unaprijedila Crnu Goru, ali jeste svoju privatnu imovinu. Dok se ovaj rezim sve vise zaklinje u CG nasa drzava sve vise nazaduje. Vrte pricu o identitetu a ne rjesavaju crnogorsko pitanje. Bitno im je samo da ga zloupotrebljavaju radi vlasti. Evo obnovili smo CG, donijeli Ustav, usli u NATO i sve je to moja partija podrzala, ali gradjani moraju zivjeti i raditi, a ova vlast nema namjeru da zaposljava narod, da otvara fabrike, no samo da se zaduzuje i glodje drzavu do gole kosti. Tome ne pripadam.
!

18. 08. 2017 - 22:15

Novace, ponavljas jedno isto I ne odgovaras na nasa pitanja. Ja imam utisak da se ti licno ne slazes 100% sa politikom tvoje stranke, I vjerujem da ti nije prijatno da pricas o tim temama. Medjutim, ono sto je SDP uradila za ovu drzavu ne smijemo zaboravit. Vrijeme je da pocnemo rezonovati sa manje emocija I egoa a sa vise balansiranja I racija.
Novak Adzic

18. 08. 2017 - 21:49

Da su Crnu Goru pretvorili u El Dorado ili u Kamelot evo 30 godina dosadili su i Bogu i narodu, a ne nam drzavu i drustvo oglodali i okorubali kao klas, tako da u ekonomsko-socijalnom smislu od zemlje nam osta oklasina. Porodice nam zivjeti ne mogu od prica o identitetu u duboko podijeljenom drustvu. Treba njegovati crnogorski identitet, ali i stvarati makar relativno pravedno i moguce drustvo socinalne pravde. A kod nas je vrh socijalne nepravde. Klasa oligarha na vlasti i mocnika i velika vecina socijalno ugrozenih na rubu egzistencije. Nece se i ne treba podici spomenik Pavlu Djurisicu, ali ocemo li zivjeti od praznih prica, bez posla, bez mogucnosti za zivot dostojan covjeka, kao sto se zivi pristojno na Zapadu, kojemu s pravom tezimo.
Da, ali

18. 08. 2017 - 22:08

Hm, u ovome se podosta slazem sa vama. Medjutim I dalje je bicevanje mrtvog konja. Koliko nas ima sto bi htjeli vidjeti jednu uobicajenu smjenjivost vlasti. Poenta je u alternative. Sve ove godine su nam spustile kriterije. Medjutim niko ne moze potcijeniti ekstremizam I destruktivnost srpstva iz Crne Gore, niko ne moze naslutiti granice do kojih mogu ici. Oni I ovakvu vlast mogu uciniti atraktivnom kao sto smo vidjeli u zadnjih godinu dana. Tesko je zamisliti ko bi morao biti protivnik DF-u, SPC-u I pomagacima sa strane da bi za njih glasao. Oprosti Novace ali se radilo o egzistenciji drzave I ovo nije nikakva manipuklacija DPS-a nego realnost koju ja gledam iz vana I kroz prizmu strane stampe, izjava stranih politicara I informacija iz razlicitih uglova.
Mišo

18. 08. 2017 - 23:09

G. Adžiću, mogu ovi vaši da pričaju šta god hoće, ja iz Srbije bolje vidim od njih, manje sam pod temperaturom. Ne postoji tv emisija "Paralela" ili Žive istine koju nisam gledao 3 puta. Vi, Kilibarda, Andrijašević, Rastoder, Popović, Vučinić, akademik Radonjić, akademik Pajović nikada niste izgovorili pogrešnu rečenicu. Neka vi malo i preterujete sa generalom Krstom Popovićem (kritikovao vas je malo Pajović u "Paralelama"), ali vi niste nacionalista. Ne vređate i ne pretite, a svaka vam je rečenica potkrepljena primarnim dokumentom. Ima, međutim, tu jedna važna stvar. Zašto sada sukob sa DPS. Sada kad treba da se uđe u završnicu. Postao sam malo rezervisan. Previše ste oslabili Đukanovića. Nije on isti prema Vujanoviću i četnicima sa ili bez Krivokapića. Neka vam se penzionše Mihajlo, neka Katnić pogreši na suđenju, ode Crna Gora kao da je nikad nije bilo. Nije Krivokapić to smeo da uradi. A da se čovek malo promeni posle 25 godina na vlasti, pa to barem nije ništa novo.
Dejo

18. 08. 2017 - 23:18

Je li moguće da si i ti zagriza pseudoglobalističku i kvazisocijalnu priču koju protura nova generacija sajber četnika i sad oćeš da se gura identitet pod tepih dok se zemlja ne demokratizuje samo zato što je Ranko ostao bez fotelje pa mu sve ono što je 18 godina u nebesa diza ništa ne valja!? E zbilja se propalo kad je i Novak Adžić uskočio u to vrzino kolo čiji je jedini cilj raspamećenje ovoga naroda!
Novak Adzic

18. 08. 2017 - 23:40

Ova vlast je postala sebi dovoljna. Ona ne rjesava nagomilane probleme jer je sama postala problem i objektivna prijetnja Crnoj Gori. Lose poteze vuce u kontinuitetu u unutrasnjoj polirici, nepravedna je raspodjela drustvenog bogastva, nema razvoja, vec potrosnja samo na osnovu zaduzivanja, socijalno raslojavanje i jaz izmedju bogatih i siromasnih itd. Od ekonomije se zivi a ne od suve retorike i nacionalne patetike. Njima je zastava samo pokrice za brojna ucinjena nepocinstva. Nama je potrebno slobodno i demokratsko drustvo, a ne autokratija i plutokratija. I ne vidim da je ovo danas 1948. Granice su nam sigurne. Evo smo u NATO, sto je po meni odlicno, ali ova vlast je nesposobna da CG ucini relativno srecnom drzavom za njene gradjane.
Dejo

19. 08. 2017 - 09:27

Novače, to što pišeš je čisto vrijeđanje pameti. Nekako ne mogu vjerovat da i ti ponavljaš tu Rankovu papagajsku mantru. A đe ste bili 18 godina!? Nije 1948, ali valjda ti je jasno da smo i dalje tamo đe smo bili 1000 i kusur godina, a nijesu nam ni komšije postale obnoć đeca cvijeća. Nijesi mi odgovorio oće li SDP kao stranka na vlasti u Bd skinut onu sramnu tablu na ulaz u stari grad ili misliš da ni to više nije važno dok nam zemlju ne demokratizuju vaši koalicioni partneri vojvoda Mandić, (po)četnik Bečić, dovojvoda Danilović i ostala bratija, uz Ristov blagoslov naravno.
Mišo

19. 08. 2017 - 16:22

G. Adžiću, znam da ću vas sada uvrediti, ali sada ste mi još draži kao čovek i još vas više cenim, zato što je očigledno da ste ko dete. Stvarno, kad se izmaknete sa terena borbe za Crnu Goru i činjenica koje toj borbi idu u prilog, ponašate se kao dete. Koja to vlast u kapitalizmu čini relativno sretne svoje građane, a da nije na račun nekih drugih građana. Ako mislite na Švajcersku, oni odlično žive od jevrejskih zlatnih zuba koje čuvaju iz vremena nacističke Nenmačke. Švedska? 300 godina mira, 30% nacionalnog dohotka pokrivaju Amerikanci. Nemačka? Amerika je toliko para u nju usula da se ne mogu ni naslutiti. Vrh svega, Amerika, od sastanka Ruzvelt Čerčil - Atlanska povelja živi vrhunski na račun ostatka sveta. Naša inflacija = američki standard ... Pa Crna Gora je manja od bilo koje opštine u Beogradu, još par uređenih plaža i dve-tri plantaže bićete Monako, onda elita mora da baci neku kosku i narodu. Ali dostojanstvo niko ne može da vrati ako zajašu gibaničari!
Guest_19762

18. 08. 2017 - 22:15

VIDITE OVU SLIKU , OVI SA SLEMOVIMA SU NJEMACKI FASISTI A OVI U SUBARAMA SU CETNICI DOMACI FASISTI
Baranin

18. 08. 2017 - 22:39

NOVAČE ADŽIĆU, KAKO NE SHVAĆAŠ DA SU OVO SVE DOBRONAMJERNE KRITIKE. PRIČAŠ SA ONIMA KOJI BI ŽIVOT DALI ZA CG, ONIMA KOJI SU TUŽNI ZBOG ONOGA ŠTO RANKO KRIVOKAPIĆ ČINI. DO JUČE BI ISTO MISLIO ŠTO I MI. NE MOŽE SE TRAŽITI OD NAS DA DANAS MISLIMO JEDNO A SJUTRA DRUGO ZATO ŠTO SE RANKO POKAČIO SA ĐUKANOVIĆEM. PA MNOGO JE VEĆA CG OD PARTIJA I LIČNIH SUJETA. NABIO SI GLAVU I PIJESAK, NE VIDIŠ DA JE BIO POKUŠAJ PUČA, DA RUSIJA STOJI IZA SVEGA SAMO ZATO ŠTO VAM TO POLITIČKI NE IDE U PRILOG. DOŠLI STE DO TOGA DA VAM JE VAŽNIJI RANKO I SNP OD CRNE GORE. NE MOŽEŠ NAS UBIJEDITI TIM PRIČAMA O EKONOMIJI JER BI TO BILO ISTO KAO DA JE NEKO TRAŽIO DA U UKRAJINI SE PRIČA O EKONOMIJI DOK MI RUSIJA UZIMA TREĆINU TERITORIJE. TO SU NAJOBIČNIJE GLUPOSTI. POPALIŠE CG A VI SE PRAVITE BLESAVI.
Merdo Mojkovac

18. 08. 2017 - 23:07

Izvini Baranin, ko je popalio CG? Ko podmeće požare?
Baranin

18. 08. 2017 - 23:50

A ti kao ne znaš? 67 požara u jednom danu u Podgorici!!! Na Lovćenu požar izazvan na četiri mjesta odjednom!? I sad ćemo da se pravimo blesavi da su Cetinjani zapalili Lovćen? Mauzolej je simbol CG. A ne Aleksandrova kapela posvećena njegovom sinu Petru.
Merdo Mojkovac

19. 08. 2017 - 08:36

Pored tih požara, čini mi se da gori i u tvojoj glavi.
Novak Adzic

19. 08. 2017 - 09:43

Znaju li neumjereni i stereotipno retrogradni a rezimski suznji raznih profila kolika je bila stvarna nacionalno-drzavotvorna, politicko-ideoloska i licna mrznja izmedju Draze Mihailovica i dok je bio njegov potcinjeni Pavla Djurisica prema Krstu Popovicu, dr Bozu Krivokapicu a posebice prema Sekuli Drljevicu. Cetnici su mrzjeli i ubijali zelenase zato sto su zelenasi bili protiv Velike Srbije, a za Crnu Goru. Procitajte samo sto su Krstovi saradnici i sam Krsto javno govorili o cetnickom zlu. I kako su se, koliko su realno mogli opirali cetnicima u ratu. Nije valjda crnogorski Srbin Milovan Djilas zasluzniji za CG od Krsta Popovica i Novice Radovica. I danas se nasao tamo neki Pustahija i sateliti raznih profila na ovom cijenjenom portalu da mene optuzuju za kvislinstvo i kolaboraciju sa cetnicima. To je zastida sto klevetaju.
Baranin

19. 08. 2017 - 11:54

Daleko ćeš stići ako budeš svakoga ko iznosi svoje najiskrenije mišljenje nazivao režimskim a njegove stavove stereotipnim. Za mene su to što ti iznosiš puki stereotipi jer ne odgovaraš ninajedno konkretno pitanje već odgovaraš stereotipima, koji se ne razlikuju od Bečića, SNP-a, ili dijelom DF-a. U suštini, to je samo izbjegavanje da se pogledaš u ogledalo jer znaš da će slika biti ružna.
Dejo

19. 08. 2017 - 14:10

Bit u lokalnoj vlasti u Bd a ćutat o onome sramnom natpisu što je nako kolaboracija, Novače!? Možeš se zaklanjat iza Krsta, Novice Radovića, 90-ih... ali ne možeš poreć da ti je Ranko poša u četnike '46. Možda vi mislite globalno, ali to što radite lokalno čista je kolaboracija s antidržavnim strukturama. Da ti to ne vidiš ne mogu vjerovat, ali ako zbilja ne vidiš neka ti je prosto, samo se nadam u tom slučaju da ćeš se na vakat alaverdit.
Mišo

19. 08. 2017 - 16:28

Slažem se, važnije je za Crnu Goru da sruši ruglo sa Rumije, razvlasti SPC, oduzme joj kompletnu imovinu i vrati je CPC, osudi krivce za pokušaj državnog udara, nego 200 evra porasta prosečne crnogorske plate. Uostalom i ovo što ja pišem je ekonomija. 50 miliona koliko vas Risto godišnje pljačka je za malu Crnu Goru rešenje svih problema. A to ništa ne možete da uradite bez tandema Milo - Ranko. Zato sam ja ovde pisao da se Krivokapić lako loše poneo, mada, iz Srbije ne vidim razlog.
Guest_15768

19. 08. 2017 - 10:34

DEJO SDP JE DRZAO STUBE DOK JE DF POLIRAO TABLU U BD .
Pitanje?

20. 08. 2017 - 10:31

Gdine Adzicu, veoma cijenim Vas rad, molim Vas sta se dogodilo sa ljudima koje ste ovdje naveli kao simpatizere četnika unutar Lovcenske brigade, sta se desilo sa njima nakon 44' ?
Novi komentar