Iduće godine povezuju kabl na domaći prenosni sistem

Dinamika izvođenja radova koji će obezbijediti povezivanje energetskog podmorskog kabla na prenosnu mrežu Crne Gore, a za koju je zadužen Crnogorski elektroprenosni sistem, u saglasnosti je sa dinamikom radova na dijelu projekta koji realizuje italijanska kompanija Terna, naveo je izvršni direktor CGES-a Ivan Bulatović.
Objavljeno: 19. 08. 2017 - 06:20 Promjenite veličinu teksta: A A A

On je podsjetio da je izgradnja dalekovoda Lastva  - Čevo - Pljevlja, trafostanice Lastva i kabla dio Trans-balkanskog koridora, koji će spojiti Crnu Goru, Srbiju i Rumuniju, kako bi se obezbijedilo spajanje tržišta Balkana sa Zapadnom Evropom.

Na listi EU

- Podmorski energetski kabl između Crne Gore i Italie uvr- šten je na zvanične liste projekata od značaja za Evropsku uniu i Energetsku zajednicu. Pojedine faze ovog velikog projekta će biti završene u toku ove i iduće godine, kada se očekuje i povezivanje na postojeći prenosni sistem Crne Gore - kazao je Pobjedi Bulatović. Ugovor o povezivanju Italije i Crne Gore kablom potpisan je sredinom novembra 2010. godine, a ukupna vrijednost projekta je milijardu eura. - Izgradnja kabla pozicionira Crnu Goru kao važno energetsko čvorište. Važno je što će izgradnja ovih kapitalnih projekata obezbijediti preduslove za dalji razvoj prenosnog sistema Crne Gore - izjavio je Bulatović i podsjetio da je izgradnja dalekovoda „Lastva-Pljevlja“započeta 2011. godine, potpisivanjem strateškog, akcionarskog i ugovora o koordinaciji projekta između države Crne Gore, Terne i CGES-a. - Ukupna vrijednost ove investicije, koja podrazumijeva izgradnju trafostanice Lastva, 400kV, dalekovoda Lastva  - Čevo - Pljevlja i uvođenje postojećeg 400 kV dalekovoda Podgorica - Trebinje u TS Lastva, iznosi 106 miliona eura, odnosno 127 miliona eura ako računamo i izgradnju dalekovoda od Pljevalja do granice sa Srbijom, kao i ulaganjima u internu mrežu, za čije investiranje je obezbijeđena donacija EU - rekao je Bulatović.

Trafostanica

- Izgradnjom 400 kV trafostanice će dugoročno stvoriti preduslovi za dinamičan razvoj novih turističkih kompleksa, novih izvora i njihovo priključenje na prenosnu mrežu. Prenosna mreža na Primorju će postati jača i pouzdanija unijevši još jednu tačku, osim Podgorice, iz koje će se napajati Primorje -naglasio je Bulatović i objasnio da je završeno 98 odsto procesa eksproprijacije za stubna mjesta, a pri kraju je i obezbjeđenje pristupa do stubova. - Proces eksproprijacije je veoma složen. CGES kao odgovorni privredni subjekt pokušava naći rešenja koju su optimalna za sve strane. Svjesni smo da to nije uvijek jednostavno, ali ćemo koristiti sve mogućnosti u okviru propisa da investiciju realizujemo sa što manje nezadovoljnih - kazao je Bulatović. Istakao je da je EU prepoznala napore Crne Gore i CGES-a da učestvuju i realizuju važne projekte jačanja elektroenergetske infrastukture, pa je kompaniji dodijelila 25 miliona eura granta, koji će relaksirati tarifu za prenos u važećem regulatornom periodu. Ključne investicije CGES–a od 2017. do 2019. godine su izgradnja dalekovoda 400 kV Pljevlja2-Bajina Bašta i Pljevlja2-Višegrad, do granice sa Srbijom, trafostanice Brezna-I faza i priključenje na dalekovod 110 kV Nikšić-Brezna, zamjena visokonaponske oprem e u t r a f o s t a n i c a m a i rekonstrukcija sistema zaštita i upravljanja u cijeloj mreži. - U ovoj godini planirana realizacija navedenih investicija je 7,5 miliona eura. Vrijednost ukupnih investicija u prvih šest mjeseci tekuće godine iznosi deset miliona eura - precizirao je Bulatović i dodao da su ugovorili povoljne kreditne aranžmane sa Evropskom bankom za razvoj i rekonstrukciju i Njemačkom razvojnom bankom. (Pobjeda)

Komentari: 0

Novi komentar