Topografska karta i usaglašeni opis usaglašene granice sa Kosovom (FOTO)

Portal Analitika ponovo objavljuje topografske karte granice sa Kosovom i detaljan opis koje su, nakon dugih i teških pregovora, usaglašene sa sada već bivšom kosovskom komisijom. Podsjetimo, novi kosovski premijer Ramuš Haradinaj je kazao juče da je Sporazum o razgraničenju sa Crnom Gorom pogrešan da će biti korigovan. On je takođe raspustio Komisiju koja postigla sporazum sa Crnom Gorom i imenovao novu.
Objavljeno: 12. 09. 2017 - 11:43 Promjenite veličinu teksta: A A A

Cjelokupna državna granica između Crne Gore i Republike Kosovo, ucrtana je na šest topografskih karata, u skladu sa katastarskom dokumentacijom, sa koordinatama prelomnih graničnih tačaka, od tromeđe Crne Gore, Republike Kosovo i Republike Albanije, do tromeđe Crne Gore, Republike Kosovo i Republike Srbije.

Razgraničenje između Crne Gore i Republike Kosovo bio je veoma kompleksan i zahtjevan posao, koji je zahtijevao međuresorski i timski rad Komisije za granicu Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore sa Državnom komisijom za obilježavanje i održavanje državne granice Vlade Republike Kosovo, na usaglašavanju pravca protezanja granične linije, njenom opisu i ucrtavanju na topografskoj karti određenog razmjera i pripremi pravnog dijela sporazuma.

Na prvom sastanku 2012.godine, crnogorska i kosovska strana prezentirale su svoje viđenje pravca protezanja granične linije. Crnogorska strana prezentirala je pravac protezanja granične linije, na osnovu valjane katastarske dokumentacije, odnosno podataka u zapisinicima o razgraničenju graničnih katastarskih opština. Kosovska strana je prezentirala dvije verzije pravca protezanja granične linije, koje se u znatnoj mjeri razlikuju u odnosu na crnogorske podatke o graničnoj liniji.

Crnogorska strana je sopštila stav, da je osnov za identifikaciju – utvrđivanje granične linije između Crne Gore i Republike Kosovo bivša međurepublička granica, koja je državna granica nakon obnove crnogorske državnosti, te da je kosovska strana saopštila je da se slaže sa opšteprihvaćenim stavom da su nekadašnje katastarske, administrativne granice između Kosova i Crne Gore državne i u tom smislu prihvataju da se nastave pregovori na usaglašavanju granične linije.viru tih granica Crna Gora međunarodno priznata.

Konačno, 2. februara 2015.godine usaglašena je granična linija od tromeđe Crne Gore, Republike Kosovo i Republike Albanije do tromeđe Crne Gore, Republike Kosovo i Republike Srbije. Crnogorsku stranu su, kako se navodi u vladinom internom dokumentu, su predstavljali: M. Paunović, S. Čabarkapa, D. Kovačević, R. Sekulović, S. Vojinović, J. Radosavović i V. Femić a sa kosovske strane M. Meha, T. Baša, S. Ukšini i D. Krasnići, piše u Izvještaju o vođenju pregovora na pripremama za zaključivanje Sporazuma o državnoj granici između Crne Gore i Republike Kosovo iz aprila 2015.godine.

Evo opisa dogovorene granice:

karta2TOPOGRAFSKA KARTA (TK).1. (BOGIĆEVICA) Granična linija počinje od tromeđe država Crna Gora, Republika Albanija i Republika Kosovo označene graničnim stubom (piramida br. B-28/4), koja se nalazi na mjestu zvanom ,,Tromeđa” u potezu planine Bogićevica. Granica se od tromeđe proteže u pravcu sjeveroistok u dužini od 450 m, do tačke br.1. Granična linija nastavlja u pravcu sjeveroistok, kroz mjesto zvano,,Ravno Brdo” u dužini od 530 m, do tačke br. 2. Granična linija nastavlja u istom pravcu kroz mjesto zvano,, Ravno Brdo” u dužini od 530 m, do tačke br.3., koja je ujedno i trigonometrijska tačka sa kotom 2204. Dalje nastavlja u pravcu sjevera u dužini od 310 m, do tačke br.4, zatim nastavlja u pravcu sjevero- istok u dužini od 570 m do tačke br. 5. Dalje nastavlja u pravcu sjevera u dužini od 460 m, do tačke br.6, koja je ujedno i trigonometrijska tačka sa kotom 2245. Dalje nastavlja u pravcu sjevero zapad kroz potez ,,Ćafa Belega” u dužini od 440 m, do tačke br. 7. Dalje ide u pravcu sjevera u dužini od 730 m, do tačke br. 8, koja je ujedno i kota 2312, mjesto zvano ,, Maja e make”. Dalje nastavlja u pravcu sjeverozapad u dužini od 1280 m, do tačke br. 9, koja je ujedno i trigonometrijska taka sa kotom 2405 m, mjesto zvano ,,Pasji Vrh”. Dalje produžava u istom smjeru u dužini od 800 m, do tačke br. 10, koja je ujedno i kota 2284 (Maja e vogelj). Dalje nastavlja u pravcu sjeverozapad u dužini od 320 m, do tačke 11. Dalje nastavlja u pravcu sjeveroistok u dužini od 570 m, do tačke br. 12, koja je i kota 2136. Granična linija nastavlja u pravcu sjevera u dužini od 530 m, do tačke br.13, koja je ujedno i kota 2167. Dalje nastavlja u pravcu sjevera u dužini od 490 m, do tačke br. 14. Dalje nastavlja u pravcu sjevero – istok u dužini od 760 m, do tačke br. 1, koja je i trigonometrijska tačka sa kotom 2181 koja je na TK.2.

TK.2 (ČAKOR): Granična linija nastavlja (krivudavo) u pravcu sjevero – istok u dužini oko 1200 m, do tačke br. 2, koja je i kota 2131, mjesto zvano (,, Pišljiv Krš”). Dalje nastavlja u pravcu sjevero – istok u dužini od 1000 m, do tačke br. 3, koja je i trigonometrijska tačka sa kotom 2078, mjesto zvano (,,Maja e bajrakud”). Dalje nastavlja u pravcu istoka u dužini od 1400 m, do tačke br. 4. Granična linija produžava u pravcu sjeveroistok kroz potez ,,Velika Podina” u dužini od 900 m, do tačke br. 5, koja je i trigonometrijska tačka sa kotom 2424. Granična linija skreće u pravu zapada u dužini od 1870 m, do tačke br. 6. Dalje nastavlja u pravcu zapada u dužini od 340 m, do tačke br. 7, koja je i kota 1850, koja je na obali Kuđiškog jezera. Granična linija siječe jezero, nastavlja u pravcu zapada u dužini od 220 m, do tačke br. 8. Dalje skreće u pravcu sjeverozapad u dužini od 1040 m, do tačke br. 9, koja je i kota 1607. Produžava isti pravac u dužini od 300 m, do tačke br. 10 koja se nalazi na potezu ,, Kuđiški Nečinat”. Granična linija skreće u pravcu zapada u dužini od 1250 m, do tačke br. 11. Zatim skreće u pravcu sjeverozapad u dužini od 630 m, do tačke br. 12, koja se nalazi na sredini puta Čakor – Peć. Granična linija ide u pravcu zapada, sredinom pomenutog puta u dužini od oko ___m, do tačke br. 13, (koja je na sredini pomenutog puta). Granična linija ide u pravcu sjevero - zapad, uzvodno ,,R|avim potokom,, u dužini od 2200 m, do tačke br. 14. Dalje nastavlja u istom smjeru u dužini od 340 m, do tačke br. 15. Granična linija skreće u pravcu sjevera u dužini od 1040 m, do tačke br.16, koja se nalazi u mjestu zvanom ,, Kodra e Kurtit”. Dalje produžava u pravcu sjeveroistok u dužini od 560 m, do tačke br. 17, koja se nalazi u Adžovića rijeci. Granična linija skreće u pravcu zapada, uzvodno Adžovića rijekom u dužini od 1530 m, do tačke br. 18, koja je ujedno i kota 1319. Granična linija napušta rijeku i skreće u pravcu sjevera u dužini od 420 m, do tačke br.19. Dalje skreće u pravcu istoka kroz potez ,,Breze” u dužini od 1150 m, do tačke br. 20. Granična linija nastavlja u pravcu sjeveroistok u dužini od 540 m, do tačke br. 21. Dalje skreće u pravcu zapada kroz potez ,, Livade Adžovića” u dužini od 2150 m, do tačke br. 22, koja je i kota 1673. Granična linija nastavlja u pravcu sjevera, potezom ,,Vlajkovo brdo” u dužini od 1100 m, do tačke br.23, koja je i kota 1716. Dalje nastavlja u pravcu sjeveroistoka u dužini od 730 m, do tačke br.24, koja je i trigonometrijska tačka sa kotom 1878. Granična linija skreće u pravcu sjevera u dužini od 620 m, do tačke br. 25.

TK.3 (VRELO IBRA): Od tačke 25, koja je na TK.2, granična linija krivuda u pravcu sjevera u dužini od 1830 m, do tačke br. 1. Dalje skreće u pravcu istoka kroz potez ,,Mečkin krš” u dužini od 1600 m, do tačke br. 2, koja je i trigonometrijska tačka sa kotom 1802 m. Granična linija produžava u pravcu istoka kroz potez ,,Čafa Murgaš” u dužini od 950 m, do tačke br. 3, koja je i trigonometrijska tačka sa kotom 1856. Dalje nastavlja u pravcu sjeveroistok u dužini od 840 m, do tačke br. 4, koja je i trigonometrijska tačka sa kotom 1872. Dalje produžava u istom pravcu kroz potez ,,Krstac” u dužini od 520 m, do tačke br. 5. Granična linija skreće u pravcu istoka u dužini od 960 m, do tačke br. 6, koja je i kota 1941, a nalazi se u mjestu zvanom,, Bregi i Mujit”. Dalje nastavlja u istom pravcu potezom ,, Škreljska Hajla” u dužini od 850 m, do tačke br. 7, koja je i kota 1211. Dalje produžava krivudavo u istom pravcu u dužini od 940 m, do tačke 8. Dalje nastavlja u pravcu istoka kroz potez ,,Maja Dramadol” u dužini od 560 m, do tačke br. 9. Granična linija skreće u pravcu jugoistok u dužini od 680 m, do tačke br.10, koja je i kota 2051. Granična linija skreće u pravcu juga u dužini od 340 m, do tačke br. 11. Granična linija skreće jugoistočno, potezom ,,Hajla” u dužini od 1620 m, do tačke br.12.

TK.4 (ROŽAJE): Od tačke br.12 na TK.3, granična linija skreće u pravcu istoka u dužini od 820 m, do tačke br. 1. Dalje nastavlja u pravcu jugoistok kroz potez ,,Hajla” u dužini od 1000 m, do tačke br. 2, koja je i trigonometrijska tačka sa kotom 2403. Granična linija produžava u istom pravcu u dužini od 800 m, do tačke br.3. Granična linija skreće u pravcu sjevera u dužini od 990 m, do tačke br. 4. Granična linija skreće u pravcu sjeveroistok u dužini od 750 m, do tačke br. 5. Granična linija nastavlja u pravcu jugoistok, potezom ,,Rugovski konaci” u dužini od 1300 m, do tačke br. 6. Nastavlja u istom pravcu kroz potez ,,Ujkin krš” u dužini od 800 m, do tačke br.7. Dalje nastavlja u istom pravcu u dužini od 920 m, do tačke br. 8. Granična linija skreće u pravcu juga u dužini od 1160 m, do tačke br.1, koja je na TK.5. Od tačke br.9, granična linija skreće u pravcu istoka u dužini od 490 m, do tačke br.10. Od tačke br.10. granična linija skreće u pravcu jugoistok u dužini od 1060 m, do tačke br. 2 koja je na TK 5. Od tačke br.11 granična linija skreće u pravcu istoka u dužini od 850 m, do tačke br.12. Dalje skreće u pravcu sjevera u dužini od 500 m, do tačke br. 13. Od ove tačke granična linija skreće u pravcu istoka u dužini od 1160 m, do tačke br.1, koja je i kota 2326, a koja je na TK.6

TK.5 (RUGOVSKA KLISURA): Od tačke br. 1. granična linija skreće u pravcu sjevera u dužini oko 710 m, do tačke br. 9 koja se nalazi na TK.4. Od tačke br. 10, koja je na TK.4, granična linija skreće u pravcu jugoistok u dužini od 1060 m, do tačke br. 2. Od ove tačke granična linija skreće u pravcu sjeveroistok u dužini od 1370 m, do tačke br. 11 koja je na TK. 4, koja se nalazi u mjestu zvanom ,, Ljočki stanovi,,.

TK.6 (KALIČANE): Od tačke br. 1. granična linija skreće u pravcu sjevera u dužini od 920 m, do tačke br. 2. Granična linija krivuda u pravcu sjeveroistok u dužini od 1180 m, do tačke br.3. Dalje nastavlja u istom pravcu u dužini od 730 m, do tačke br. 4. Granična linija presijeca put Čakor – Peć i nastavlja u pravcu sjevera u dužini od 1080 m, do tačke br. 5, koja je i trigonometrijska tačka sa kotom 1873. Dalje produžava u istom pravcu u dužini od 1700 m, do tačke br. 6. Od ove tačke granična linija skreće u pravcu sjeverozapad u dužini od 1200 m, do tačke br. 7. Granična linija skreće u pravcu sjevera u dužini od 380 m, do tačke br.8, koja je i kota 1864. Od ove tačke granična linija skreće u pravcu sjeveroistok u dužini od 1180 m, do tačke br. 9. Granična linija produžava u istom pravcu u dužini od 960 m, do tačke br.10 . Od ove tačke granična linija skreće u pravcu sjevera, prelazi preko kote 1766, nastavlja u istom pravcu u ukupnoj dužini od 1230 m, do tačke br.11. Od ove tačke, granična linija skreće u pravcu juga u dužini od 650 m, do tačke br.12, koja je i trigonometrijska tačka sa kotom 1856. Granična linija skreće u pravcu istoka u dužini od 720 m, do tačke br.13, koja je i kota 1913. Od ove tačke granična linija ide u pravcu sjevera, prelazi preko kote 1440, produžava u istom pravcu do potoka u ukupnoj dužini od 1270 m, do tačke br. 14. Od ove tačke, granična linija skreće u pravcu istoka u dužini od 1500 m, do tačke br.15. Od ove tačke granična linija skreće u pravcu juga u dužini od 1270 m, do tačke br.16, koja je ujedno i trigonometrijska tačka sa kotom 2098, zvano mjesto ,,Bandera”. Od ove tačke, granična linija skreće u pravcu sjevero – istok u dužini od 1020 m, do tačke br. 17, koja je i trigonometrijska tačka sa kotom 2065. Granična linija skreće u pravcu istoka u dužini od 560 m, do tačke br.18, koja je i kota 1997. Granična linija produžava u istom smjeru u dužini od 760 m, do tačke br.19, koja je ujedno i kota 2006, koja se nalazi u zvanom mjestu ,,,Belega”. Od ove tačke, granična linija produžava u istom smjeru u dužini od 1120 m, do tačke br. 20, koja predstavlja tromeđu Crne Gore, Republike Kosovo i Republike Srbije.

P.Zečević

Komentari: 3

Clima

12. 09. 2017 - 12:00

Granica je krojena bez predstavnika opstine Rozaje a na stetu Rozaja kojo su izgubili veci dio Hajle. Smisljeno uradjen plan vlade CG da se sto vise oduzme teritorije Rozajcima .
ASton

12. 09. 2017 - 13:08

Zar nije cudan onaj "ku.čić" u prvoj slici? E bas zbog tog ku.čića je nastao problem.
Ro

12. 09. 2017 - 13:16

Cilim u pravu si Rozaje je unisteno sa ovakvim razgranicenjem .a ujedno i C .Gora samo sto to nezna Crnogorska javnost .A ovi Rozajski kancelarijski misevi ne smiju istinu da kazu.
Novi komentar