Evropski sud za ljudska prava odbio žalbu Ćalović

Žalba izvršne direktorice Mreže za afirmaciju nevladinog sektora – MANS, Vanje Ćalović pred Evropskim sudom za ljudska prava zbog „nekontrolisanog direktnog pristupa policije bazi podataka M-tela“, čiji je bila korisnik, proglašena je neprihvatljivom pred ovim sudom, kazala je zastupnica Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava Valentina Pavličić.
Objavljeno: 14. 09. 2017 - 13:54 Promjenite veličinu teksta: A A A

- Evropski sud za ljudska prava u Strazburu donio je odluku kojom se predstavka Vanje Ćalović, proglašava neprihvatljivom pred ovim sudom u skladu sa članom 35 stav 3 i 4 Evropske konvencije o ljudskim pravima. Gospođa Ćalović je crnogorska državljanka i izvršna direktorica Mreže za afirmaciju nevladinog sektora - MANS. Podnositeljka predstavke se u konkretnom slučaju žalila na povredu čl. 8 Evropske konvencije zbog nekontrolisanog direktnog pristupa policije bazi podataka mobilnog operater „M-tel” DOO čiji je bila korisnik – saopštila je Pavličić.

Kako se zvanično navodi, Sud je u konkretnom slučaju proglasio predstavku Ćalović neprihvatljivom, prihvatajući pravnu argumentaciju koju je u ovom međunarodnopravnom sporu iznijela Kancelarija zastupnika Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava. Oni preciziraju da je Sud je utvrdio da podnositeljka predstavke nije postupila u skladu sa pravilom 47 st.7 Poslovnika Evropskog suda, koji predviđa da podnositelji predstavke moraju obaviještavati Sud o svim relevantnim okolnostima za podnijetu predstavku.

- Podnosilac predstavke g-đa Ćalović je propustila da obavijesti Sud da je sporazum između Uprave policije i mobilnog operatera „M-tel” DOO stavljen van snage, jer je Agencija za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama po službenoj dužnosti, izvršila inspekcijski nadzor kod istih i o tome donijela posebna rješenja. Potom je podnositeljka predstavke propustila da obavijesti Sud da je u tom pogledu i Osnovni sud u Podgorici donio presudu kojom je utvrdio ništavost sporazuma o uzajamnoj saradnji Uprave policije i mobilnog operatera „M-tel“. Sud je takođe utvrdio propust podnositeljke predstavke da isti obavijesti o odluci Ustavnog suda, kojom je proglasio neustavnim odredbe Zakona o krivičnom postupku na osnovu kojih su se zasnivala tadašnja ovlašćenja policije, čija inicijativa za utvrđivanje ništavosti odredaba Zakonika o krivičnom postupku je upravo i pokrenuta od strane MANS-a, čiji je izvršni direktor bila podnosilac predstavke. Na ovu odluku Evropskog suda podnosilac predstavke nema pravo žalbe – stoji u saopštenju.

Odluka je danas objavljena na sajtu Evropskog suda za ljudska prava, a nakon što bude prevedena na crnogorski jezik, biće objavljena i na sajtu Vrhovnog suda Crne Gore u dijelu koji se odnosi na sudsku praksu Evropskog suda za ljudska prava, kao i u Službenom listu Crne Gore.

Komentari: 2

MANS

14. 09. 2017 - 14:21

će zahtijevati ostavku pomenutog suda! Znaju li oni kome se zamjeraju?
Sprdnja

14. 09. 2017 - 14:46

Ma, ovo treba podići na još viši nivo. Pravda za Vanju! Da se zločincima iz M-tela sudi u Hagu!
Novi komentar