Dikić: Odbijam biopsiju, pratiću suđenje; Petrović: Žalićemo se Strazburu

Današnje suđenje četrnaestočlanoj grupi optuženoj za stvaranje kriminalne organizacije i pokušaj terorističkog napada na dan parlamentarnih izbora prošle godine odloženo je zbog velikog broja procesnih predloga.
Objavljeno: 20. 09. 2017 - 10:20 Promjenite veličinu teksta: A A A

Na suđenju je konstatovano da iz medicinske dokumentacije optuženog Dikića, proizilazi da se mora dodatno ispitati njegovo zdravstveno stanje. Dikić se imeđutim zjasnio da odbija biopsiju i da će nastaviti da prati suđenje jer mu je u interesu da se isto što prije okonča. On je dodao da vjeruje medicinskim izvještajima sa VMA iz Beograda i da je jedini njego zahtjev da mu se omoguće druge mjere nadzora kako bi mogao adekvatno da se liječi i da prisustvuje suđenju. Njegov advokat je ipak insistirao da Bratislavu Dikiću dozvole da se liječi u Srbiji pozivajući se na odluku Ministarstva pravde iz Srbije da će Dikića izručiti Crnoj Gori kada god to bude bilo potrebno.

Tokom suđenja konstatovano je da optuženi Miloš Jovanović nije prisutan te je tužilaštvo tražilo da se njegov postupak izdvoji. Odbrana je na to reagovala navodeći da se vrši opstrukcija suđenja i da Jovanović ima privilegije u odnosu na ostale optužene.

Suđenje se nastavlja sjutra u 9 časova.

Tok suđenja:

10:13 Nakon vijećanja Sud je odlučio da se zbog brojnjih procesnih predloga suđenje odloži do sjutra u  9 časova.

59afbcfc-fcc4-43fd-8f78-125d0a0a0a64-1-previeworg

10:10 Advokat  Miroje Jovanović je predložio da policija utvrdi što se dešava sa Milošem Jovanovićem, da li se nalazi u specijalnoj bolnici za neuropsihijatrijske bolesti u Kotoru ili ne.

10:08 Milan Knežević je tražio od Suda da naredi privođenje i pritvaranje Miloša Jovanovića.

''Vi ste odbijanjem njegovog medicinskog vještačenja doprinijeli opstrukciji ovog postupka. Gdje se on nalazi zna jedino Čađenović jer mu je on obezbjeđivao dolazak. Meni ste oduzeli pasoš jer ste se plašili da se neću pojaviti a Jovanoviću ste dozvolili da se šeta na relaciji Smederevo - Podgorica kako bi popunjavao rupe u ovom postupku'', kazao je Knežević.

10:03 Optužen Branka Milić je navela da u pritvoru nemaju elementarne uslove i da se krši zakon o ljudskim pravima.

''Ja tražim da se pritvorenim licima dok borave u ZIKS-u obezbijede posebne pritvorske jedinice jer su postojeće neadekvatne i nisu u skladu sa Zakonom", kazala je ona.

Sutkinja je konstatovala da nije ovlašćem da odluči po tom pitanju.

 

9:58 Advokat Medojević smatra da je ovaj predlog neosnovan i suprotan zakonu jer kada se optuženi ne pojavi na pretres neophodno je izdati naredbu za prinudno dovođenje . "Smatram da je otpuženi Jovanović privilegovan što pokazuje i činjenica da je optuženi iz Podgorice, Čađenović, u pritvoru", kazao je on.

9:55 Specijalni državni tužilac Saša Čađenović nakon konstatovanja da optuženi Jovanović Miloš ne prisustvuje suđenju a da o svom izostanku nije obavijestio Sud, predložio je da se njegov postupak razdvoji.

''Stavljamo predlog da se u odnosu na optuženog Jovanović Miloša razdvoji postupak imajući u vidu činjenicu da isti strani državljanin, da su ovjde optuženi kako su se izjasnili spremni i imaju potrebu da daju svoju odbranu pa iz razloga da se postupak ne bi odugovlačio'', kazao je Čađenović.

9:50 Petrović je predložio da se Sud konkretno izjasni u odnosu na razdvajanje postupka i zamjenu mjere pritvora nekom drugom mjerom. On je zatražio i da se omogući da dođe medicinski tim sa VMA koji bi ga pregledao i dao mišljenje vezano za njegovo dalje liječenje kako niko više ne bi imao dilemu oko ovog pitanja.

59b138cf-8b58-4d18-8c36-30520a0a0a64-21442125-1016016115203878-541515629-n-previeworg

9:42 Advokat Miroje Jovanović je kazao da se odbrani moraju omogućiti sva njihova prava.

''Tačno je da nisam branilac optuženog Dikića ali imajući u vidu šta je rekao tužilac pozivam se na stav Srbije. Ja sam sada dobio elektronskom poštom odluku od kolega i smatram da tužilac nije prenio tačno šta tu piše. Takođe dostavljam Sudu zahtjev u procesnom pismu da se obezbijedi nesmetano pravo na odbranu sa tužiocem kao suprotnom stranom. Znači kada se advokat javi vi mu morate dati riječ. Morate nam omogućiti da dajemo primjedbe na pitanja tužioca. Takođe šta god da tužilaštvo kaže mi moramo imati pismeni uvid u to. Nema tu rekla kazala čuo sam i slično, već se prema svim zakonim koji stoje i u Strazburu tačno zna na šta mi imamo prava i ne smijete da nam ih uskraćujete'', kazao je Jovanović.

9:35 Advokat Jugoslav Krković je konstatovao da javnost, osim novinara, ni danas nije prisutna a da Sud i dalje nije dostavio rješenje o tome. On je naglasio da mu je to bitno kako bi mogao da kaže rodbini njegove branjenice da li da dolaze ili ne.

Mugoša je odgovorila da je konstatovano da rodbina optuženih može da prisustvuje suđenju jer je pregledom snimka prvog dana utvrđeno da oni nisu dio publike koji nisu vrijeđali Sud.

9:30 Dikić je objasnio da nije u pitanju samo hirurška intervencija

''Ja sam prošao to već dva puta, pa znam koliko je teško. Nakon same operacije usljeđuje operativni postupak. Taj postupak obuhvata zračenje koje se radi svaki treći dan i traje šest mjeseci i nemoguće ga je izdržati u pritvoru zbog higijene i svega ostalog. Mene je 23. advusta pregledao primarius sa VMA Zoran Živković koji je kazao da je neophodna operacija, da li sada treba neko drugi da da mišljenje pored njega? On je ponovo prije nekoliko dana donio izvještaj da je operacija hitna. Ja ne tražim da budem pušten na slobodu dok se ovo ne razjasni, ali bi mnogo bolje ovo preživio da je mjera nadzora druga. Do ovoga ne bi došlo da nisam u pritvoru jer ne mogu da prilagodim mjere ishrane, ljekove koje pijem ali nije bilo razumijevanja sa druge strane. Pristajem da budem smješten negdje u Podgorici pod mjerama nadzora a da idem u KBC na liječenje'', kazao je Dikić.

9:27 Specijalni tužilac Milivoje Katnić je kazao da je saradnja između zužilaštava Srbije i Crne Gore bila dobra i na nivou i tu nije bilo nikakvih problema, ali i da je protiv odluke da Dikić nastavi liječenje u Srbiji.

 

"Ali da bi bilo jasno kazao bih da je Srbija iznijela jasan stav u odnosu na lica koja je Crna Gora tražila da se izruče i odbila izručenje obzirom da im se stavlja na teret da su na teritoriji Srbije, Crne Gore i Rusije izvršili radnje koje su opisane u optužnici pa ne bih volio da ostane nejasno da ukoliko sam optuženi Dikić ne bi htio da se vrati ne bi postojale pravne mogućnosti za to jer u tom pravcu već imamo pravosnažne odluke Srbije. Tužilaštvo nema ništa protiv, već naravno suprotno, zalaže se da se zaista na potpun način utvrdi zdravstveno stanje Dikića i ostaje pri svom stavu da se u KCCG može obaviti sva dijagnostika pa i operacija ako je neophodno kao i dolazak ljekara sa strane'', kazao je Katnić.

9:22 Milan Petrović je pojasnio da se u slučaju Bratislava Dikića  radi o privremenom puštanju radi liječenja a ne o ukidanju pritvora.

59afbd1c-01dc-4303-8235-127f0a0a0a64-3-previeworg

''Ako tužilaštvo traži dodatne garancije, mi smo se već obratili vladi Srbije da ukoliko budu potrebne i ukoliko tužilaštvo ili Crna Gora traže dodatne garancije za optuženog Dikića'', kazao je Petrović.

9:19 Specijalni državni tužilac Saša Čađenović kazao je da uvažava zdravstvene probleme optuženog ali ida je ovakav predlog preuranjen.

"Uvažvajući sve činjenice koje su iznijete a koje se odnose na zdravstveno stanje Dikića ja smatram da je ovakav predlog preuranjen i u odnosu na puštanje na slobodu i razdvajanje postupka sa razloga što iz danas pročitane medicinske dokumentacije proizilazi da je neohpodna dalja dijagnostika koja se može obaviti u Kliničkom centru Crne Gore. Takođe ovo na šta se advokat pozvao a odnosi se na odgovor Ministarstva pravde Srbije ne znači da država daje garancije već se samo poziva da će ispoštovati odredbe navedenog ugovora a znamo da to nije učinila na dva lica koja su optužena u ovom postupku", rekao je on,

9:15 Advokat Bratislava Dikića Milan Petrović, kazao je da ne želi da učestvuje u ''ubijanju Dikića'' jer je stanje njegovog klijenta ozbiljno i da zahtijeva od Suda da prekine postupak i pusti Dikića na liječenje u Srbiji.

''Ja stavljam predlog sudu da se prekine postupak u odnosu na moga branjenika i da se privremeno pusti na slobodu i to u Srbiji kako bi se tamo liječio jer smatram da je nedopustivo ovakvo ponašanje a imajući u vidu složeno zdravstveno stanje moga branjenika sud me i ranije uputio na pravilnik ZIKS-a .Znam kolika su ovlašćenja predsjednika vijeća odnosno ovog Suda. Ali kako ovlašćeni ne pružaju adekvatnu zdravstvenu zaštitu mom branjeniku jer su  ga odveli na pregled tek prije nedjelju dana tražim od suda da odluči o ovom predlogu koji sam pismenim putem dostavio. Dostavio sam i odgovor Ministarstva pravde srbije gdje se obavezuje da optuženoga isporuči Crnoj Gori ako to Sud bude zahtijevao. Ukoliko sud ne prihvati ovakav zahtjev obratićemo se Sudu u Strazburu jer se radi o kršenju prava ovdje optuženog. I u mnogim drugim postupcima u ovim i sličnim situacijama donosile su se odluke o prekidu postupka ili razdvajanju'', kazao je Petrović.

9:10 Na početku suđenja predsjedavajuća sutkinja Suzana Mugoša konstatovala je da je dostavljena medicinska dokumentacija Bratislava Dikića te da je utvrđeno da moraju da se obave dodatna ispitivanja. Ona je upitala otpuženog da li može da prati suđenje.

''Tačno je da sam juče bio kod ljekara i znam šta je on napisao. Tačno je da sam odbio biopsiju jer postoje različita mišljenja ljekara. Ja sam primio jutros terapiju i sposoban sam da pratim suđenje koliko budem mogao kao što sam to činio i do sada'', izjasnio se Dikić.

Od optuženih suđenju prisustvuju Bratislav Dikić, Srboljub Đorđević, Hristić KRistina, Branka Milić, Dušić Milan, Maksić Dragan, Čađenović Mihailo, Andrija Mandić i Milan Knežević. Suđenju ne prisustvuje Miloš Jovanović.

Suđenju takođe prisustvuju Glavni specijalni državni tužilac Milivoje Katnić kao i Specijalni državni tužilac Saša Čađenović.

cover-sudjenje

Na prethodnom suđenju odbrana bivšeg komadanta srpske žandarmerije Bratislava Dikića zatražila je da se ovaj okrivljeni hitno hospitalizuje zbog teškog zdravstvenog stanja.

Advokat Milan Petrović istakao je da je Dikiću hitno potrebno da se odradi hirurška intervencija jer je njegova bolest u posljednjih nekoliko mjeseci uznapredovala. Odbrana je zatražila da se suđenje na neko vrijeme prekine zbog liječenja Dikića ili da se postupak u odnosu na njega razdvoji. U postupku koji se vodi zbog pripremanja više terorističkih napada do sada su odbrane iznijeli Dikić, bivši vojnik po ugovoru Miloš Jovanović i Srboljub Đorđević. Sva trojica su negirali učešće u planiranju nasilnog rušenja ustavnog poretka Crne Gore.

Podsjetimo, Optužnica za pokušaj terorizma i stvaranje kriminalne organizacije podignuta je protiv 14 osoba koji su na, prema optužnici, na dan parlamentarnih izbora 16. oktobra 2016. planirali likvidaciju tadašnjeg premijera Mila Đukanovića i nasilno preuzimanje vlasti. Za organizatore kriminalne grupe terete se ruski državljani Eduard Šišmakov i Vladimir Popov, za koje crnogorsko Specijalno tužilaštvo tvrdi da su pripadnici ruske obavještajne službe GRU. Njima će se suditi u odsustvu, a stavlja im se na teret stvaranje kriminalne organizacije i terorizam u pokušaju. 

Predviđena kazna zatvora za pomenuta krivična djela je do 15, odnosno 20 godina. Među optuženima se nalaze i srpski državljani Nemanja Ristić i Predrag Bogićević, koji su optuženi da su pomagali Rusima u pripremi terorističkog plana. Srbija je, međutim, odbila da ih izruči Crnoj Gori. Ključni svjedoci Tužilaštva, Mirko Velimirović sa Kosova i Saša Sinđelić iz Beograda, otkrili su namjere terorističke grupe.  

Velimirović je uslovno osuđen, a Sinđeliću je dodijeljen status svjedoka saradnika.Do sada je sporazum o priznanju krivice u ovom slučaju potpisalo osam srpskih državljana koji su pristali da u zatvoru provedu po pet mjeseci. Prema optužnici, dio zavjere činili su i visoki funkcioneri Demokratskog fronta Andrija Mandić i Milan Knežević, koji su odbacili optužbe, tvrdeći da je proces montiran.

L.Đ.

Komentari: 20

Niksa

20. 09. 2017 - 10:23

aa natjerala bi ja tebe da odradis biopsiju kako ti glava zna,.. Nesto se previse izmotavas...
neobrazovani i neopremljeni

20. 09. 2017 - 17:14

Ja mislim da tu biopsiju i ne umiju uradit u CG . Prvo ne znaju uzet materijal a drugo nemaju laboratoriju i obucene laborante .
hit00

20. 09. 2017 - 17:36

Jok u CG nevalja nista no u Srbiji sve najbolje.Ne ...i
cetnickom ekspertu

21. 09. 2017 - 02:17

"tu biopsiju" - vidi se da i ne znas sto je nego lupetas jer si cetnik.
krinka

20. 09. 2017 - 10:24

Dikicu do kad planiras da lazes.. oli mozda spontano da odradis biopsiju..??
helena

20. 09. 2017 - 10:28

Dikicu koliko dugo planiras da glumis??Svi ste vi odjednom bolesni.. i ti i Branka i svi...
iha

20. 09. 2017 - 10:28

A zasto odbija diopsiju?
.

21. 09. 2017 - 02:18

vjerovatno bi se vidjelo da mu stanje nije tesko
nina

20. 09. 2017 - 10:39

Pa Dikicu, previse je. Uvjek neka druga prica i izbjegavanje, providno je.
jolee

20. 09. 2017 - 10:46

Jedva cekam da se zavrsi ovo i da budu kaznjeni, ne moze se odlagati i izmisljati u nedogled.
Tara

20. 09. 2017 - 12:16

Odbija biopsiju da uradi, zasto ??
Radmila

20. 09. 2017 - 12:17

Svi koji su na optiznocok klupi treba da odgovaraju za ucinjeno, jer ko se ogrijeis o zakon treba taj zakon i da osjeti da nikad vise ne pomisli da se igra sa njim !
Milena

20. 09. 2017 - 12:22

Vi sve nesto prijetite sa Strazburom, cemu to ?? Mislite da nekoga zaplasite tim je li ?? E necete !
Lena

20. 09. 2017 - 12:23

Sudjenje ce biti nastavljeno, a Dikic kao sto je imao snage da iznese svoju odbranu moci ce smoci snge i da za nastavak sudjenja !
Jovana

20. 09. 2017 - 12:24

Ako mu je bolest uznapredovala i ako mu treba operacija, sto odbija onda biopsiju ??
Jovan

20. 09. 2017 - 12:25

Odje ce sad na racun bolesti da se izlaci i prije ce ici pod noz iako ne treba samo da ne bude pitan vise !
Violeta

20. 09. 2017 - 12:26

Ovo mi sve lici na pricu operisan mu je korijen jezika nece moci da prica kad on razveza onaj dan, e tako mu je i sa bolesti njegovom !
Čudno sudjenje!

20. 09. 2017 - 14:19

Pa ovaj Sidjelić,Velmirović i Jovanović , ovdje imaju tretman kao, neke velike moralne gromade. Bili krivi ili ne, nešto mi je previše "ugodnosti" i zaštite za njih od strane tužilaštva i sudstva. Te ne moraju da odgovore, jesu li ranije osudjivani, je li im nudjena nagodba od tužilaštva, kako su i kad ovdje došli, jesu li psihički stabilne ličnosti, a zar treba uopšte biti pravnik, da bi shvatio da su ovo sve vrlo bitna pitanja sa stanovišta vjerodostojnosti iskaza pomenute gospode.
Mišo

20. 09. 2017 - 16:05

Imam utisak da će sudija Mugoša nekako izaći na kraj sa advokatima, jedino što bih voleo da malo češće koristi meru s početka suđenja od 500 evra. Ima par njih u sudnici koji zaslužuju, npr. onaj što je optužio sud za opstrukciju postupka. A opet ima i koje bi trebalo častiti sa po 500 evra. Npr. onaj najbliži sudiji Mugoša što kad priča čovek ima utisak da plače. On je jako zabavan čovek.
MOŽDA

20. 09. 2017 - 21:43

"grupi optuženoj za stvaranje kriminalne organizacije i pokušaj terorističkog napada na dan parlamentarnih izbora" AKO JE CILJ BIO SMJENA VLASTI ORUŽANIM PUTEM TO JE DRŽAVNI UDAR. U NEKIM ZEMLJAM ZA TKVA DJELA PREDVIĐENE SU NAJSTROŽIJE KAZNE, A ORGANIZATORI SU OBIČNO VISOKO SPOSOBNI I OBUČENI U PUNOJ FIZIČKOJ I PSIHIČKOJ SNAZI PROFESJONALCI. OVA GRUPA PREMA DOSADAŠNJEM TOKU SUĐENJA DALEKO OD TOGA. OVI NE BI MOGLI IZVESTI NI OPŠTINSKI UDAR I SMJENU OPŠTINSKE VLASTI. ONO ŠTO ZABRINJAVA DA CIJO PROCES POČIVA NA PARTISKI PODOBNIM KADROVIMA ŠTO PREDSTAVLJA DALEKO VEĆU OPASNOST OD DRŽAVNOG UDARA, JER PODRIVAJU STABILNOST I SAMOSTALNOST DRŽAVE!. DA SE ODOBRAVA DA NAM STRANCI ULAZE I IZLAZE IZ DRŽAVE , A DA SE NE EVIDENTIRAJU NEMA JE ZABRINJAVAJUĆE . DOBRO JE DA TELEVIZIJE OVO PRENOSE
Novi komentar