Crnogorska delegacija na 61. redovnom zasijedanju Generalne konferencije Međunarodne agencije za atomsku energiju

Delegacija Vlade Crne Gore, koju predvodi ministarka nauke Sanja Damjanović, učestvuje na 61. redovnom zasijedanju Generalne konferencije Međunarodne agencije za atomsku energiju (MAAE) u Beču, od 18-22. septembra 2017. godine. Članovi Delegacije ispred Ministarstva održivog razvoja i turizma su državni sekretar Saša Radulović i generalna direktorica Direktorata za životnu sredinu, Ivana Vojinović.
Objavljeno: 20. 09. 2017 - 16:53 Promjenite veličinu teksta: A A A

Generalna konferencija predstavlja multilateralni forum na kojem se uporedo sa plenarnim zasijedanjem održava niz regionalnih i bilateralnih sastanaka. Programi tehničke saradnje predstavljaju najznačajniji i najintenzivniji oblik saradnje naše države sa Međunarodnom agencijom za atomsku energiju. Crna Gora učestvuje u projektima koji se odnose na medicinu, biotehnologiju, poljoprivredu, životnu sredinu, veterinu, kulturno nasljeđe.

Konferenciju je otvorio generalni direktor Međunarodne agencije za atomsku energiju Yukiya Amano, dok je u okviru plenarnog dijela prvog dana zasijedanja Generalne konferencije, šefica Delegacije Vlade Crne Gore ministarka nauke dSanja Damjanović predstavila do sada ostvarene rezultate saradnje Crne Gore sa MAAE, koja se ogleda u konkretnoj podršci zemlji kroz nabavku kapitalne opreme za institucije, odnosno kroz obuku kadra u eminentnim inostranim institucijama/laboratorijama. Ministarka je posebno informisala učesnike Konferencije o inicijativi, kao i podršci MAAE u realizaciji Inicijative za osnivanje Međunarodnog naučnog instituta za održive tehnologije Jugoistočne Evrope.

U vremenu trajanja plenarne sjednice održano je više bilateralnih sastanaka. Delegacija Vlade Crne Gore, koju su pored ministarke nauke  Sanje Damjanović i predstavnika MORiT-a državnog sekretara Saše Radulovića i generalne direktorice Ivane Vojinović činili i ambasadorka Stalne misije Crne Gore pri UN, OEBS i drugim MO u Beču Slavica Milačić i II sekretar u Stalnoj misiji Stanica Anđić, se sastala sa Yukiya Amanom, generalnim direktorom Međunarodne agencije za atomsku energiju. Ovo je po prvi put da se Delegacija Crne Gore srela sa ovako visokim zvaničnikom MAAE. Na sastanku je izražena zahvalnost na podršci MAAE koju konstantno Crna Gora dobija kao članica ove međunarodne organizacije, posebno u dijelu tehničke saradnje. 

Amanom je snažno podržao inicijativu Crne Gore u vezi realizacije Inicijative za osnivanje Međunarodnog naučnog instituta za održive tehnologije Jugoistočne Evrope. Crna Gora je pozvala generalnog direktora gdina Amana da posjeti Crnu Goru. Održan je sastanak državnog sekretara Saše Radulovića i generalne direktorice Ivane Vojinović sa predstavnikom Odjeljenja za nuklearnu bezbjednost gdinom Skotom Pervisom i saradnicima, na kojem je istaknuta dobra saradnja u oblasti nuklearne bezbjednosti i ostvareni napredak Crne Gore u ovoj oblasti, posebno u dijelu ažuriranja Integrisanog plana podrške za oblast nuklearne bezbjednosti (INSSP), kao i Akcionog plana za njegovo sprovođenje za period 2017-2019. godina, koji finaliziran u februaru 2017. godine. Posebno je na sastanku istaknut značaj održavanja Regionalne radionice o dobrim praksama razvoja ljudskih resursa u oblasti nuklearne bezbjednosti u Podgorici u periodu od 30. oktobra do 3. novembra 2017. godine, čiji je domaćin Ministarstvo održivog razvoja i turizma.

Održan je sastanak državnog sekretara Saše Radulovića i generalne direktorice  Ivane Vojinović sa Delegacijom Republike Hrvatske, koju si činili direktor Državnog zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost Hrvatske mr.sc. Saša Medaković, Nevenka Novosel, viša-savjetnica u Zavodu, i Mirta Mandić, ispred Stalne misije Republike Hrvatske pri MAAE. 

Na sastanku su razmatrana pitanja od interesa dvije susjedne države i dogovorena je buduća saradnja koja će se započeti potpisivanjem Memoranduma o saradnji između Crne Gore i Hrvatske u oblasti zaštite od jonizujućih zračenja, radijacione i nuklearne sigurnosti i bezbjednosti. Istog dana održan je i sastanak državnog sekretara Saše Radulovića i generalne direktorice Ivane Vojinović sa predstavnicima Odjeljenja za tehničku saradnju Katarinom Deufrains, oficirom za upravljanje programima za Crnu Goru, Vasiliki Kamenopoulou, Jovicom Bošnjak i Olgom German tehničkim oficirima na nacionalnim, regionalnim i interregionalnim projektima u kojima učestvuje Crna Gora. Na sastanku su razmatrane trenutne aktivnosti na tekućem projektu tehničkog ciklusa saradnje “Mapiranje radona u Crnoj Gori i unapređenje nacionalnog sistema zaštite od radona“ „Radon u crnogorskim školama i vrtićima“ i „Unapređenje regulatorne infrastrukture u oblasti nuklearne i radijacione sigurnosti“. Istaknut je značaj i dosadasnja uspješna realizacija projekata i razmatrane su buduće aktivnosti ovih projekata koje treba realizovati u narednom periodu. I crnogorska strana i predstavnici MAAE izrazili su zadovoljstvo dosadašnjom saradnjom i istakli da intenzivna saradnja Crne Gore sa Međunarodnom agencijom za atomsku energiju i realizovane aktivnosti dokaz su spremnosti nadležnih institucija da u ovoj oblasti ispune sve zahtjeve međunarodnih i evropskih standarda.

Komentari: 0

Novi komentar