Marković sa Mugošom, Jokovićem i Košutom: Povećana naplata poreza tokom ljetnje sezone

Naplata poreskih prihoda iznad je planirane i povećana je tokom ljetnje turističke sezone u odnosu na uporedni period prošle godine, Poreska uprava, Uprava carina i Uprava za inspekcijske poslove ostvaruju kontinuirani napredak u efikasnosti, a povećanje akciza na duvanske proizvode nije proizvelo pad prihoda zaključeno je u srijedu na redovnom mjesečnom sastanku predsjednika Vlade Duška Markovića sa direktorima uprava Miomirom M. Mugošom, Vladanom Jokovićem i Alijom Košutom i njihovim saradnicima.
Objavljeno: 20. 09. 2017 - 17:56 Promjenite veličinu teksta: A A A

Detaljni izvještaji koje su podnijeli direktori upravâ pokazali su da je u julu naplaćeno 85.152.077,69 miliona eura prihoda, što je za 4,51 odsto više od plana i za 7,48 odsto više nego u julu 2016. U avgustu je naplaćen 91.340.087,91 milion eura prihoda, 1,51 odsto iznad plana i 4,25 odsto više nego u avgustu 2016. godine. Tokom cijele ljetnje turističke sezone naplaćeno je 14 miiliona eura više nego u prošlogodišnjoj sezoni, odnosno sedam miliona eura iznad plana. Podaci za prvih osam mjeseci pokazuju porast naplate poreskih prihoda za 25,4 miliona eura u odnosu na isti period prošle godine, odnosno 14,7 miliona eura iznad plana.

Uprava carina prihodovala je tokom turističke sezone 25% akciza i 5% carinskih prihoda više nego u istom periodu 2016. godine. Zbirni podaci Uprave carina pokazuju povećanje prihoda od 16,5% za prvih osam mjeseci 2017. u odnosu na isti period prošle godine.

Uprava za inspekcijske poslove zapečatila je 88 nelegalnih objekata i uklonila 84 takva objekta, U razdoblju od 1. juna do 31. avusta izdato je prekršajnih naloga u visini od 2,967 miliona eura, oko 160.000 eura više nego u istom razdoblju 2016. i to sa 18 inspektora manje zbog organizacionih promjena inspekcije. Snimanje rada više od 90 poreskih obveznika pokazalo je da je kod većine utvrđen promet od 40% iznad prosječno prikazanog prije inspekcijskog nadzora. Kontrole neevidentiranja prometa u primorskim opštinama tokom turustičke sezone rezultirale  su sa 753 podnijeta prekršajna naloga u iznosu od 1.763.100,00 eura.

Kako je saopšteno iz Vladinog biroa za odnose s javnošću, predsjednik Vlade je zaključio da ohrabrujući rezultati pokazuju da je finansijska disciplina povećana što su prepoznali i naši međunarodni partneri – Međunarodni monetarni fond i Svjetska banka.

„Zato je ova Vlada zavrijedila poštovanje i podršku naših međunarodnih partnera. Vidjeli ste ocjenu MMF-a“ – rekao je premijer Marković dodajući da je promjena svijesti o obavezama prema državi dug proces i da stoga treba nastaviti aktivnosti nesmanjenim intenzitetom.

Na sastanku su iznijeti podaci o pojedinim lokalnim samoupravama i lokalnim preduzećima i ustanovama koje neredovno i neuredno izmiruju svoje obaveze prema budžetu. Zaključeno je da lokalne samouprave odudaraju od opšteg povećanja finansijske discipline te da nadležni subjekti pokrenu propisane procedure naplate.

Sastanku su prisustvovali potpredsjednici Vlade Milutin Simović i Zoran Pažin i ministar finansija Darko Radunović.

Komentari: 1

Ilija

20. 09. 2017 - 22:17

Volio bih da Miomir M. Mugoša odgovori na pitanje što je učinio da naplati neevidentirani dug taxi privrednih društava koja su radila u proteklih 10-tak godina. Takođe bih volio da nam odgovori da li je savjesno obavljao dužnost sekretara sa komunalne poslove i saobraćaj, i da li je znao (kao što to sada priznaje trenutni obnašatelj te dužnosti) da u gradu saobraća više od 1000 (slovima HILJADU) neprijavljenih taxi vozača. Da li je znao je ta praksa ustanovljena prije više od decenije. Da li je znao da su se na taj način iz državne kase odlili milioni eura i da su na taj način legalni taxi privrednici oštećeni i dovedeni do finansijskog kolapsa. Ako je znao zašto od legalnih taxi privrednika traži da samo oni plate sve obaveze vezane za porez i druga davanja a od onih koji su radili to što su radili ne traži ništa. Neki čak dobijaju nove licence i dozvole za dalje pljačkanje države. Volio bih da znam da da li je tu bilo korupcije.
Novi komentar