EKIP: Brzina interneta veća nego što objavljuju mediji

Na osnovu podataka sa platforme za mjerenje brzine internet konekcije, koju je 2013. godine implementirala Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost, prosječna brzina preuzimanja podataka (download) iznosi 20,037 Mb/s. Podaci o prosječnim brzinama su dobijeni na osnovu 2.457 mjerenja na opremi koja se nalazi na Univerzitetu Crne Gore. Oprema je povezana na tačku razmjene Internet saobraćaja u Crnoj Gori (MIXP). Sa ovim egzaktnim mjerenjem koje je obavljeno u Podgorici, Crna Gora bi se našla na 21. mjestu na listi zemalja koju je sastavila kompanija cable.co.uk, saopšteno je iz Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost.
Objavljeno: 21. 09. 2017 - 14:36 Promjenite veličinu teksta: A A A

Dobijeni rezultati brzine preuzimanja podataka (download) su skoro četiri puta veći od brzine od 5,85 Mb/s, koju je za Crnu Goru objavio britanski cable.co.uk u svom izvještaju u avgustu 2017. godine u kome se Crna Gora našla na 71. mjestu po brzini interneta na listi od 180 zemalja. Cable.co.uk je u svom izvještaju koristio rezultate mjerenja brzine pristupa internetu, koje je u periodu od 11. maja 2016. do 10. maja 2017. godine, vršila Measurement Lab (M-Lab). Na osnovu podataka koje je Agencija dobili od M-Lab utvrđeno je da je izvršeno 4.940 mjerenja i da je za mjerenja korišćen testni server koji se nalazi u Beogradu, što značajno utiče na rezultate mjerenja. U komunikaciji sa M-Lab Agencija im je ponudila da, u cilju dobijanja što objektivnijih rezultata mjerenja, server za mjerenje brzine pristupa internetu instaliraju na teritoriji Crne Gore. M-Lab je prihvatio predlog Agencije.

Pomenuta mjerenja u Crnoj Gori izvršena su u istom periodu, od 11. maja 2016. do 10. maja 2017. godine, na platformi koja je bazirana na proizvodu "NetGauge" kompanije Ookla, koji predstavlja jednu od najrasprostranjenijih platformi za mjerenje brzine internet pristupa u svijetu. Platforma Agencije za mjerenje brzine i kvaliteta internet konekcije se nalazi na adresi www.izmjeribrzinu.ekip.me i dostupna je svim korisnicima.

Inače, brzina pristupa internetu koje nude operatori u Crnoj Gori zavisi od tehnologije putem koje se pruža usluga pristupa internetu. Trenutno se korisnicima putem priključaka sa optičkim vlaknima (FTTx) i priključaka putem kablovskih distributivnih sistema (KDS-HFC) nude maksimalne brzine pristupa internetu do 120 Mb/s. U zavisnosti od svojih potreba korisnik će izabrati odgovarajuću brzinu pristupa internetu.       

Agencija i sada, kao i u ranijim obraćanjima, ostaje pri stavu da elektronske komunikacione mreže i elektronska komunikaciona infrastruktura u Crnoj Gori omogućavaju da se za pružanje elektronskih komunikacionih usluga primjenjuju najsavremenije tehnologije. Preko takvih mreža i infrastrukture korisnicima u Crnoj Gori danas se nude kvalitetne elektronske komunikacione usluge, koje se pružaju u svijetu i koje zadovoljavaju njihove potrebe.

 

Komentari: 1

Daka amplitudo

22. 09. 2017 - 09:23

EKIP je upravo završio tender za softver za mjerenje kvaliteta interneta, odavno se zna i kome je tender namijenjen, ko je dežurni softveras za potrebe Agencije :)
Novi komentar