Centar za podršku djeci i porodici pomaže 53 djece i 41 roditelja

Centar za podršku djeci i porodici trenutno pruža podršku 53 djece i 41 roditelja. U okviru programa podrške porodici (PPP) i rada na terenu, stručni tim radi sa 12 porodica. Servis Centar za podršku djeci i porodici, projekat koji sprovodi Glavni grad Podgorica u parterstvu sa NVO Centar za prava djeteta Crne Gore, predstavlja sigurno mjesto za djecu, gdje se stručno i pravovremeno pruža podrška djeci starosne dobi od 5-18 godina, bez obzira na pol, etničku, rasnu, socijalnu ili bilo koju drugu pripadnost, kao i djeci pripadnicima romske populacije, koja nijesu obuhvaćena ovim vidovima programske podrške od strane drugih socijalnih partnera.
Objavljeno: 28. 09. 2017 - 09:21 Promjenite veličinu teksta: A A A

Sa korisnicima usluga radi stručni tim od dva psihologa, socijalni radnik, učiteljica i medijator u zajednici. Pored navedenih usluga Centar za podršku djeci i porodici pruža i uslugu besplatnih užina za svoje korisnike.

Stručni tim centra pruža podršku djetetu i njegovoj porodici kroz usluge: psiho-socijalne (individualna i grupna savjetovanja), socijalno edukativne radionice sa djecom i roditeljima na različite teme; rad sa djecom kroz psiho-socijalne radionice (Nenasilno rješavanje koflikata; razbijanje predrasuda i stereotipa; razvijanje socijalnih vještina; razvijanje komunikacijskih vještina; stvaranje pozitivne slike o sebi; usvajanje adekvatnih životnih vrijednosti; razvijanje povjerenja i odgovornosti; poštovanje i prihvatanje drugog i drugačijeg; jačanje koncentracije; razvijanje kritičkog mišljenja i kreativnosti; građenje poštovanja i empatije); edukativne radionice (grupno učenje sa učiteljicom, individualno učenje sa učiteljicom, podrška u izradi domaćih zadataka, priprema za upis u školu); rad sa roditeljima (Uloga porodice u razvoju djeteta; odgovorno roditeljstvo; njegujući odnos povjerenja, razumijevanja i poštovanja dječijeg mišljenja; značaj emocionalne veze između roditelja i djeteta; uloga škole u razvoju djeteta; savremeni mediji i uticaj na razvoj djeteta; vaspitni stilovi; organizacija porodičnog života; doprinos organizaciji slobodnog vremena djeteta; razumijevanje razlika izmedju želja i potreba djeteta; razvijanje svijesti o prioritetima potreba porodice; osnaživanje roditelja za aktivno traženje posla; osvješćivanje roditelja u prepoznavanju različitih oblika nasilja i refleksije negativnih posljedica po razvoj djeteta; prevazilaženje adolscentskih kriza....); program podrške porodici PPP (psihosocijalna podrška djeci i porodici koja podrazumijeva uključivanje osoba iz šire porodice, neposrednog okruženja i profesionalaca različitih struka od značaja za rast i razvoj djeteta); kreativne radionice (učenje kroz igru, ABECEDA prirode, bonton, glumačka radionica, pričaonica, muzičke i plesne radionice..).

Aktivnosti u okviru Centra za podršku djeci i porodici sprovode se u cilju obezbjeđivanja što kvalitetnije podrške djeci, kako bi bili u mogućnosti da u potpunosti ostvare svoja prava. Takođe, pruža se podrška i njihovim porodicama, kako bi se stvorio stimulativi ambijent za nesmetan rast i razvoj djeteta. Ovakav vid podrške, odnosno usluge predstavlja kvalitetan odgovor lokalne zajednice na ono što su potrebe njenih građana

Navedeni servis implementira se u okviru projekta Envision, uz profesionalnu i finasijsku podršku Save the Children International.

Komentari: 0

Novi komentar