Počeli radovi na proširenju Skloništa za napuštene i izgubljene kućne ljubimce

Nakon što je završena tenderska procedura i izabran najpovoljniji izvođač radova, započeli su radovi na proširenju Skloništa za napuštene i izgubljene kućne ljubimce.  U sklopu prve faze projekta predviđena je izgradnja 124 boks jedinice po sistemu ’ključ u ruke’, a radove će izvoditi firma ‘’Eurozox’’ d.o.o. iz Danilovgrada, koja je izabrana kao najpovoljniji izvođač radova sa ukupnom cijenom od 180.406,17 eura (sa uračunatim PDV-om).
Objavljeno: 02. 10. 2017 - 15:53 Promjenite veličinu teksta: A A A

Sklonište za napuštene i izgubljene kućne ljubimce se nalazi na Vrelima ribničkim, a trenutno raspolaže sa 40 boks jedinica (30 otvorenog i 10 zatvorenog tipa) za smještaj napuštenih pasa. U Skloništu može da bude smješteno između 50 i 60 pasa. Polazeći od raspoloživih prihvatnih kapaciteta Skloništa za napuštene i izgubljene kućne ljubimce, zaposleni izvršioci su u okviru svojih radnih zadataka svakodnevno na terenu, gdje hvataju, transportuju i zbrinjavaju u Sklonište pse lutalice sa prostora Glavnog grada.

S obzirom na ograničene smještajne kapacitete Skloništa, Društvo je u 2016. godini uradilo projekat za proširenje kapaciteta Skloništa, koji bi omogućio smještaj većeg broja pasa.

Glavni projekat, koji je uradio izabrani dobavljač firma ’Arhient’ iz Podgorice, urađen je u svemu prema Pravilniku o uslovima koje treba da ispunjavaju pansioni i skloništa za napuštene životinje (’’Sl.list RCG’’br 28/15) i obuhvata izgradnju upravne zgrade sa svim neophodnim prostorijama;  smještajnog prostora za pse, koji se sastoji od boksova za smještaj pasa (min 150 pasa), projektovanim prema standardima za ovu vrstu objekata; kao i ograđenu otvorenu površinu za boravak životinja van boksova.

Planirani objekat sa pratećim sadržajima obuhvata urbanističku parcelu ukupne površine 7.898,24 m2, koja se nalazi pored sadašnjeg Skloništa.

Kroz realizaciju četvrte faze projekta "Budi odgovoran", među tri projekta od društvenog značaja izabran je i projekat ‘Rekonstrukcija skloništa za napuštene životinje i pansiona za privremeno čuvanje kućnih ljubimaca’, čiji je nosilac ‘’Čistoća’’ d.o.o. S tim u vezi, sa Ministarstvom finansija potpisan je Ugovor o donaciji 50.000 eura koje će biti iskorišćene za realizaciju prve faze proširenja kapaciteta Skloništa za napuštene i izgubljene kućne ljubimce.

Pored sredstava obezbijeđenih kroz projekat ’Budi odgovoran’, u budžetu Glavnog grada su opredijeljena sredstva u iznosu od  153.000 eura na ime proširenja Skloništa.

I nakon proširenja Skloništa, problem pasa lutalica neće biti riješen na pravi način, dok god postoje neodgovorni vlasnici, ističe se. Zato ni u jednom trenutku ne treba zanemariti činjenicu o potrebi odgovornog vlasništva, jer da nema neodgovornih vlasnika, broj pasa lutalica bi zasigurno bio manji. 

Komentari: 0

Novi komentar