U ustanovi na Kakarickoj gori obuka za primjenu savremenog psihološkog testa

U Javnoj ustanovi za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci Podgorica održaće se a obuka za primjenu jednog od najsavremenijih psiholoških testova (PAI inventar ličnosti), koja je planirana za petak, 13. okotbra. Obuka će se realizovati u saradnji Udruženja psihologa Crne Gore sa Javnom ustanovom za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci Podgorica.
Objavljeno: 11. 10. 2017 - 11:17 Promjenite veličinu teksta: A A A

Udruženja psihologa Crne Gore prepoznalo je Javnu ustanovu kao kvalitetnog pružaoca usluge tretmana i rehabilitacije zavisnicima/cama, čiju okosnicu rada sa klijentima/kinjama čini psihološka podrška  koju pruža stručni kadar koji konstsntno radi na svom profesionalnom usvaršavanju.

Obuka za primjenu ovog psihološkog testa omogućiće polaznicima da kavalitetno primjenjuju jedan od najsavremenijih psiholoških instrumenata u svom radu. PAI inventar ličnosti je instrument koji se može primjenjivati ne samo za procjenu kliničke populacije, već i u forenzičkoj psihologiji, zdravstvenoj psihologiji, psihoterapijskoj procjeni, kao i pri procjeni kandidata za zapošljavanje.

U Javnoj ustanovi su u proteklom periodu uložena su značajna finansijska sredstva kako bi se obezbijedili što raznovrsniji sadržaji u okviru tretmna, a posebno vezano za segmenat radno-okupacione terapije i sportsko-rekreativnih aktivnosti.

Pored ograđivanja cjelokupnog kompleksa Javne ustanove, pokrenute su i različite radionice: stolarska radionica opremljena savremenim mašinama za obradu drveta, kreativne radionice u oba paviljona, radionica za uzgoj pčela sa četrdesetak košnica. U okviru radno-okupacione terapije zasađen je vinograd sa oko 500 čokota vinove loze i izgradjen i stavljen u funkciju platenik površine od oko 400m2 u kome se proizvodi ukrasno bilje.

Takođe, u okviru kompleksa izgrađeni su sportski poligoni i drugi sadržaji za sportsko-rekreativne aktivnosti, kao i različiti pomoćni objekti.

Prepoznajući značaj prevencije, kao i mogućnost uključivanja stručnih lica iz Javne ustanove u širenje profesionalnih informacija na temu bolesti zavisnosti u  periodu iza nas smo uspješno realizovali stručna predavanja u svim srednjim školama na teritoriji Crne Gore. Cilj ovih predavanja je bio pružanje stručnih informacija na temu bolesti zavisnosti od strane lica koja se profesionalno bave tretmanom, kako bi se populaciji srednjoškolaca omogućilo da dobiju prave informacije o mehanizmima bolesti i mehanizmima zaštite. Kroz održavanje edukativnih predavanja dajemo doprinos u primarnoj prevenciji bolesti zavisnosti.

Takođe, realizovane su i Javne tribine na temu bolesti zavisnosti, u sljedećim opštinama: Glavni grad Podgorica, Opština Tivat, Opština Bar, Opština Berane, Opština Bijelo Polje, Prijestonica Cetinje, Opština Kolašin, Opština Kotor, Opština Nikšić, Opština Herceg Novi, Opština Budva, Opština Danilovgrad, Gradske opštine Tuzi i Golubovci, Opština Plav, Opština Pljevlja, Opština Rožaje i Opština Žabljak.

U prethodnom periodu zaposleni su imali priliku da učestvuju na različitim regionalnim i međunarodnim konferencijama i edukacijama kao što su: međunarodna konferencija u Rezanji u Rusiji, regionalna konferencija “Drug policy challenges and implementation in South East Europe” u Solunu, kao i XXII škola psihoterapija psihoza u Dubrovniku.

Povodom devetogodišnjice rada Javna ustanova je donirala Prihvatilištu za beskućnike klupu izrađenu od drveta, što je proizvod rada klijenata i klijentkinja u okviru kreativne i radno-okupacione terapije, dok je Dnevnom centru za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju Glavnog grada Podgorica, donirano devet sadnica ukrasnog bilja, kao simbol devet godina našeg kvalitetnog i profesionalnog rada.

Kvalitetna profesionalana saradnja ostavrena je sa svim relevantinim isntitucijama koje djeluju na polju problematike bolesti zavisnosti, uključujući i tretman i prevenciju. Konstantno se ulažu napori kako bi se ta saradnja unaprijedila, kao i proširila mreža institucija koje zajedničkim snagama mogu doprinijeti suzbijanju stigme zavisnika i njihovih porodica. Ističemo saradnju sa Domom zdravlja Podgorica (Centrom za mentalno zdravlje), Kliničkim centrom Crne Gore (Infektivnom klinikom i Psihijatrijom), Institutom za javno zdravlje (Savjetovalištem za HIV/AIDS), svim relavantim nevladinim organizacijama čiji je rad vezan za problematiku zavisnosti, nadležnim Ministarstvima (zdravlja, prosvjete, rada i socijalnog staranja), Sekretarijatom za socijalno staranje Glavnog grada, Kancelarijama za prevenciju bolesti zavisnosti u gradovima širom Crne Gore, Zavodom za hitnu medicinsku pomoć, medijskim kućama i mnogim drugim subjektima.  

(podgorica.me)

Komentari: 0

Novi komentar