Uprava za vode prodaje pijesak iz začepljenog desnog rukavca Bojane

Uprava za vode raspisala je danas Javni oglas za izbor najpovoljnijeg ponuđača za uklanjanje i kupovinu viška materijala iz prostora desnog rukavca rijeke Bojane, po projektovanoj trasi, u skladu s Projektom održavanja protočnosti desnog rukavca u zoni njenog ušća.
Objavljeno: 11. 10. 2017 - 11:27 Promjenite veličinu teksta: A A A

Prema slovu tendera, kriterijumi za izbor najpovoljnijeg ponuđača su ponuđena cijena iskazana u €/m3 za uklanjanje, kupovinu i deponovanje viška materijala iz prostora desnog rukavca rijeke Bojane po projektovanoj trasi.

Podsjetimo, Portal Analitika je objavila kompletnu analizu profesora Save Petkovića, urađenu za potrebe Vlade, a u kojoj se konketno predlaže rješenje za otčepljenje desnog rukavca rijeke Bojane.

Petković predlaže da je u ovom momentu neophodno uklanjanje materijala sa račve, kako bi se obezbijedila projektovana protočnost rukavca. U tom smislu bi neophodno bilo raspisati tender za uklanjanje do 100 000 m3 materijala sa račve, izvaditi stabla koja ometaju normalan protok vode, ukloniti kameni nabačaj koji se našao na račvi i ukloniti dvije potonule barke. 

Predlog hitnih mjera za sprečavanje ekološke katastrofe i povećanje protočnosti crnogorskog rukavca Bojane obuhvata  nastavak bagerovanja pijeska, istaloženog na ušću rukavca u more, u cilju obezbeđivanja razmjene vode između rijeke i mora.

“Ove radove treba obustaviti kada porastu proticaji Bojane, to jest u momentu kada je tok vode sam sposoban da pronese naslage pijeska u more.  Započeti bagerovanje u cilju uklanjanja čepa na uzvodnom kraju rukavca, u cilju uspostavljanja njegove nekadašnje protočnosti. Obim bagerovanog materijala će zavisiti od raspoloživih sredstava”, piše u Analizi.

Ti radovi bi trebalo da počnu odmah, pri malim vodama i proticajima Bojane, kada je taj čep, odnosno prag, vidljiv i golim okom.  Potrebno je izvršiti batimetrijska snimanja u zoni podvodnog praga kako bi se utvrdila zapremina materijala koju je potrebno izbagerovati. To bi omogućilo i utvrđivanje cijene radova na uklanjanju podvodnog praga.

U pogledu terenskih radova nameće se potreba da RHMZ Crne Gore pod hitno izmjeri proticaje vode u rukavcima Bojane kako bi se utvrdila trenutna raspodjela proticaja.  Potrebno je zahvatiti uzorke vode iz rukavca u cilju utvrđivanja kvaliteta vode.  Ukoliko bi se tražila finansijska pomoć iz fondova

EU za konačno rješavanje problema protočnosti crnogorskog rukavca rijeke Bojane neophodno je pripremiti odgovarajuću studiju u kojoj bi bili analizirani svi vodoprivreni i ekološki aspekti u slivovima Skadarskog jezera i rijeke Bojane i istaknut ogroman značaj koji šira okolina ušća Bojane ima u očuvanju ovog jedinstvenog ekosistema u Evropi.

P.Z.

 

Komentari: 1

Uglješa Kotlica

11. 10. 2017 - 14:20

Pijesak iz ovog rukavca Bojane je najkvalitetniji građevinski materijal za malterisanje. Treba ga iskoristiti.
Novi komentar