Vuković: Konkursi za izbor direktora agencija sredinom januara

svetlanaokPrve konkurse za izbor direktora agencija, uprava, direkcija, koji su u sastavu Ministarstva ili su posebni organi očekuju se sredinom januara – kazala je direktorka Uprave za kadrove Svetlana Vuković za Pobjedu.

Objavljeno: 03. 01. 2013 - 10:21 Promjenite veličinu teksta: A A A

Vlada je, na prethodnoj sjednici, zadužila ministarstva da pokrenu postupak izbora starješina organa uprave, ali nije oročila.

- Na sljedećoj sjednici Vlade zaključci sa prethodne sjednice treba da budu verifikovani nakon čega će biti dostavljeni svim ministrima da uđu u proceduru izbora direktora agencija, direkcija, uprava, zavisno od toga da li su organi u sastavu ili samostalni. Konkurs za izbor starješina biće otvoren 21 dan. Izbor direktora može trajati najduže 15 dana – kaže Vuković i objašnjava da sve drugo ne bi bilo u skladu sa propisima.

Direktori ovih institucija, koji se biraju na mandat od pet godina, trebalo bi da budu postavljeni do 1. marta.

- Ministarstvo pravde treba da raspiše konkurs za starješine ZIKS-a i Uprave za antikorupcijsku inicijativu, Ministarstvo unutrašnjih poslova za starješine Uprave za kadrove i Uprave policije u skladu sa Zakonom o unutrašnjim poslovima.

Ministarstvo odbrane treba da raspiše konkurs za starješinu Direkcije za zaštitu tajnih podataka, Ministarstvo finansija za starješine Poreske uprave, Uprave za sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma, Uprave za igre na sreću, Zavoda za statistiku, Uprave za javne nabavke. Ministarstvo prosvjete treba da raspiše konkurs za starješinu Zavoda za školstvo, Uprave za mlade i sport, Ministarstvo kulture za starješine Državnog arhiva i Uprave za zaštitu kulturnih dobara.

Ministarstvo ekonomije raspisuje konkurs za starješinu Uprave za zaštitu konkurencije, Zavoda za metrologiju i Zavoda za intelektualnu svojinu i Direkcije za razvoj malih i srednjih preduzeća. Ministarstvo saobraćaja i pomorstva treba da raspiše konkurs za starješine Uprave pomorske sigurnosti, Lučke uprave, Direkcije za saobraćaj, Direkcije za željeznice.

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja raspisuje konkurs za starješine Veterinarske uprave, Uprave za šume, Uprave za vode, Fitosanitarne uprave i Agencije za duvan. Ministarstvo održivog razvoja i turizma treba da raspiše konkurs za starješine Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju, Direkcije javnih radova i Direkcije za zaštitu životne sredine. Ministarstvo rada i socijalnog staranja raspisuje konkurs za Upravu za zbrinjavanje izbjeglica i Generalni sekretarijat Vlade za sekretara Sekretarijata za zakonodavstvo – objasnila je Vuković za Pobjedu.

 

Komentari: 0

Novi komentar