Poster Netflix-ovog serijala

NAJBOLJE SERIJE 2016: Duboki naklon debitantima

Poster Netflix-ovog serijala "Stranger Things"

Poster  Serijala

NAJBOLJE SERIJE 2016: Duboki naklon debitantima

Poster Serijala "Rectify"

Bili Bob Tornton u seriji

NAJBOLJE SERIJE 2016: Duboki naklon debitantima

Bili Bob Tornton u seriji "Goliath"

Poster serije

NAJBOLJE SERIJE 2016: Duboki naklon debitantima

Poster serije "The Night Of"

Liena Mormont - novi omiljeni lik iz serijala

NAJBOLJE SERIJE 2016: Duboki naklon debitantima

Liena Mormont - novi omiljeni lik iz serijala "The Game of Thrones"