Rubrika Nepokretna baština Crne Gore nudi web prezentaciju značajnih spomenika, urbanih, ambijentalnih cjelina u Crnoj Gori sa geo lokacijama.