#tag: risan
RISAN

RISAN

Risan je najstarije naselje u Boki. Pominje se već u 3. vijeku p.n.e. kao ili...