Kakvi su stvarno bili stari Sloveni

1105sloveniPOCETNA
U našoj javnosti vlada potpuno nepoznavanje ranih Slovena, iako se konstantno priča da smo mi njihovi potomci. Kroz cijelu istoriju Slovenima je poljoprivreda bila daleko najvažnija djelatnost, a pouzdana istorijska svjedočanstva kazuju da su Crnogorci od davnina bili vrlo nevični poljoprivredi; takvo poimanje je prisutno i u kolektivnoj svijesti današnjih Crnogoraca.

Objavljeno: 10. 05. 2013 - 22:01 Promjenite veličinu teksta: A A A

 

Teritoriju Balkana su u antičkim vremenima naseljavala razna plemena koja su Rimljani nazivali Ilirima, a zapadni Balkan su imenovali kao - Ilirik.

Rimljani su taj naziv dali po jednom plemenu. Akademik Bogumil Hrabak predstavlja: „Hrvatski antičar Mate Sujić je pokazao da se ime Ilira najpre javlja u južnoj Albaniji, da se odnosi na malu grupaciju (pleme) i da se to ime kasnije proširivalo na srodna plemena severne jadranske obale i njenog zaleđa. Docnije, u vreme konačnog ustanovljavanja rimske prevlasti u zapadno-balkanskim prostorima, ime Ilira poslužilo je za imenovanje administrativnog područja Ilirika, što znači da treba razlikovati etničke Ilire od Ilirika, koji ne označuje etnički prostor nego administrativno-geografsku teritoriju.“ (www.rastko.rs).

Ljudi koje su Rimljani nazivali Ilirima nijesu bili jedan, jedinstven i homogen narod, već su Ilirima nazivani zbirno: Kelti, potomci Feničana i Grka, kao i dvije glavne grupacije koje će u srednjem vijeku biti poznate kao Vlasi i Arbanasi. Iliri (kako su ih Rimljani zvali) bili su vrlo jak činilac Rimske Imperije i bilo je - ne tako malo - rimskih careva porijeklom sa zapadnog Balkana. Poslije propasti Zapadnog rimskog carstva Ilirikom je uglavnom vladala Vizantija (Istočno Rimsko carstvo)

1105staricrnogoracKako su Sloveni osvojili Balkan: U VI i VII vijeku, vođeni Gotima i Avarima, na teritoriju današnjeg Balkana počeli su da nadiru Sloveni. Sloveni su tada naše pretke (Ilire) proćerali u neplodne krajeve, planine i primorske gradove. Sloveni su na Balkan došli iz krajeva bogatih vodama i iz krajeva pogodnih za ratarstvo/poljoprivredu. Slovene život u planinama nije interesovao, kao ni život uz kamenitu morsku obalu. Isključivo su ih interesovale oblasti sa ziratnom zemljom.

U knjizi "Privatni život u srpskim zemljama srednjeg veka" (Clio, Beograd, 2004, strana 169) predstavljeno je što u praslovenskom znači riječ planina: „Pojam planine izveden je od praslovenske reči polna (>odatle reč Plana) koja je označavala neplodno zemljište. Na taj način je polnina > planina dobila značenje zemljišta koje nije pogodno za zemljoradnju, već samo za ispašu.“ Ovo tumačenje je preuzeto od akademika Miloša Blagojevića.


Od kad se zna za Slovene, pa bukvalno sve do 20. vijeka, Slovenima je zemljoradnja (ratarstvo) bila daleko najvažnija djelatnost. Fransis Kont u knjizi „Sloveni” (Beograd, 1989), piše: „Istočni deo našeg kontinenta imao je stabilnije seosko društvo, koje se održalo sve do savremenog doba, u poređenju s načinom života koji se odvijao u Zapadnoj Evropi. Stanovnik sela dugo je bio oličenje i simbol slovenske civilizacije, bilo da se radilo o Poljaku, ili Slovaku, Srbinu ili Ukrajincu, ili, pre svih, o čuvenom ruskom mužiku. Od početka nove ere Sloveni su se uglavnom bavili zemljoradnjom i na taj način obezbeđivali ono što je potrebno za život, mada važnost gajenja stoke, te lov u šumama bogatim divljači nisu bili manje značajni. Ovome treba dodati tri važna elementa: sakupljanje meda, branje pečuraka i ribolov na jezerima i rekama kojima obiluje istočna Evropa. Arapski putopisci (umnogom naši najbolji izvestioci od 9. do 12. veka) dali su dragocena obaveštenja: trgovac Ibrahim Ibn Jakub, španski Jevrejin proputovao je oko 965. godine Poljsku, Bohemiju, slovenske teritorije na Labi i Baltiku i zabeležio da se ovaj narod‚ ‘predao zemljoradnji s posebnim žarom’, te da zemlja Mješka I ‘obiluje hranom’...“    
Akademik SANU Miloš Blagojević u knjizi „Srbija u doba Nemanjića“ (Beograd, 1989), piše: „Izvesno je da su Srbi pri dolasku u novu domovinu bili zemljoradnici, zbog čega su se, po pravilu, naseljavali u krajevima obrađivanim još u rimsko doba: po dolinama reka i po kraškim poljima – župama, kako su ih nazivali. O zemljoradničkoj delatnosti svedoči i prisustvo tzv. Žitnih jama, koje su služile za smeštaj žitarica, kao i korišćenje kamenih žrvnjeva za mlevenje. Pouzdano se zna da su gajili proso, a najverovatnije i pšenicu i druge žitarice.

Isto kao i Blagojević piše i Sima Ćirković, u prvoj knjizi edicije "Istorija srpskog naroda" (Beograd, 1981).

1105slovacitekstŽivot jedne slovenske zajednice: I dan danas imamo slovenske zajednice koje se bave istim poslom kojim su se bavili i njihovi preci hiljadama godina. Jovan Memedović, novinar RTS-a, prije neku godinu je napravio reportažu o Slovacima u Srbiji (slovaci u Srbiji, www.rts.com).

 

Riječ Slovak je samo jedna varijanta riječi Sloven, ima identično značenje sa riječju Sloven. Ova edukativna emisija na sjajan način prikazuje život jedne prave slovenske etničke zajednice i ko hoće da se upozna sa pravim Slovenima, neka pogleda emisiju. Iako kod nas većina ljudi misli da se jedan narod isključivo ispoljava kroz jezik, to nije istina.

Kad se pogleda Memedovićeva reportaža o Slovacima jasno je koliko smo od Slovena udaljeni po porijeklu, kulturi, običajima, tradicijama, mentalitetu...  Pošto je danima boravio među Slovacima, upoznao njihove običaje, način življenja i privređivanja, ovako je Memedović ispričao u emisiji: „Slovaci isključivo žive od zemlje, stočarstvo njih nikada nije zanimalo. Ali zato: žito, kukuruz, ječam, ovas, hmelj, oni prosto vole zemlju, vole motiku i plug. Rada na njivi nikad se nisu bojali i dok im je zemlje propasti neće.

Ovo je izvanredan opis Slovena (Slovaka), teško je vjerovati da je Memedović čitao Konta, jednostavno, ovo što je saopštio - rekli su mu sami Slovaci. Vidimo da se način života ove slovenske grupe koja se nastanila u Vojvodini, ni poslije više od 1.000 godina od identičnog opisa Ibrahim Ibn Jakuba, suštinski nije promijenio.

1105djurdjevRazlike na teritoriji Crne Gore: Koliko su se Sloveni bavili poljoprivedom/ratarstvom toliko Crnogorci nijesu.

U knjizi objavljenoj u Beogradu 1893. godine: „Iliri su bili zemljoradnički narod, ali je ipak stočarstvo bila najznatnija grana privredna; stari pisci zameraju jednom ilirskom plemenu da ljudi sve težačke radove ostavljaju ženama, a sami gledaju stoku.” (Ljubomir Kovačević i Ljubomir Jovanović, Istorija srpskog naroda, Beograd, 1893, strana 17).

Nekih 2.000 godina kasnije Andrija Jovićević u tekstu o Mrkojevićima bilježi da se muškarci u Crnoj Gori ponašaju na isti način: „Žene rade razne poslove: nose drva i razne terete, pasu stoku, žanju, tope, tkaju, šiju, pletu, peru itd., ali nikako ne kopaju kao u Crnoj Gori i u Zeti, jer je to kod njih sramota.” (Andrija Jovićević, Crnogorsko primorje i Krajina, SKA, Beograd, 1922, strana 166)

U staroj Crnoj Gori, u Piperima, Kučima, Bratonožićima, Paštrovićima, Krivošijama itd, ne postoji zemlja za obrađivanje, postoje samo, nazvao bih ih – krpice zemlje, mali dolovi opkoljeni morem kamenjara.

 

1105patrickgearyViala de Somijer o navikama Crnogoraca: O poljoprivredi kod Crnogoraca (na tim krpicama zemlje) piše Viala de Somijer.

On je u nekoliko navrata boravio u Crnoj Gori, a knjigu o Crnogorcima je objavio 1820. godine: „Ali, muškarci u Crnoj Gori prepuštaju najteže poljoprivredne radove svojim ženama, koje ih prihvataju sa osobitom hrabrošću i istrajnošću, ali ne i sa istom računicom i uspjehom koji bi mogao da postigne jači pol. Veliki dio neobrađenog zemljišta davao bi danas ogroman prihod, ali onaj osjećaj potpune nezavisnosti, koji određuje i najneznatnije poslove Crnogoraca, ne dozvoljava mu da povije glavu prema zemlji i da i jedan jedini dan ostane zatvoren u istom krugu. Njegov nemirni, uvijek novoga željni, nestalni duh, tjera ga da luta, da tumara od rane zore sve dotle dok ga noć, ili potreba da počine, ne pozovu pod kućni krov.“ (Viala de Somijer, Istorijsko i političko putovanje u Crnu Goru, Izdavački centar Cetinje i CID, Podgorica, 1994).

Gzavije Marmije je poslije boravka u Crnoj Gori 1854. objavio u Parizu knjigu o svojim impresijama iz Crne Gore. O poljoprivredi kod Crnogoraca ovako je zapisao: „Ipak, najčešće žene kopaju zemlju, siju i žanju. . . Zbog nezainteresovanosti za poljoprivredu a u nedostatku zanata, crnogorski narod ne može biti bogat." (Gzavije Marmije, Pisma o Jadranu i o Crnoj Gori, CID, Podgorica, 1996, str 142)
Uticaj Morlaka/Vlaha: Već po ovim napisima, jasno je da su današnji stanovnici Crne Gore trpjeli razne uticaje. Morlaci/Vlasi su značajna komponenta crnogorskog narodnog bića.

Alberto Fortis je 1774. objavio knjigu o Morlacima iz Dalmacije, koji su živjeli u zaleđu Splita, Zadra, Šibenika. Ovako on piše, u vrijeme kad srpske (pa i hrvatske) ideologije u tim krajevima nije bilo: „Unatoč izvrsnoj prirodnoj nadarenosti da sve nauče, Morlaci su vrlo oskudna znanja u zemljoradnji i uzgoju stoke.” (Alberto Fortis, Put po Dalmaciji, Globus, Zagreb, 1984, str. 43). Ne postoje krajem 18. vijeka Sloveni koji ne znaju ništa o poljoprivredi, i još pri tom sami sebe i ne nazivaju Slovenima, već Vlasima.

Akademik SANU Branislav Đurđev je pisao: „Sloveni su na Balkanu naselili župne i prisojite oblasti, ponajviše pored rijeka i jezera. Naseljeno slovensko stanovništvo i župe nazivani su većinom po rijekama i drugim vodama. Nisu se lako prilagođavali izrazito planinskom načinu života. Od njih ne potiče katunsko stočarstvo u našim oblastima." (Branislav Đurđev, Postanak i razvitak brdskih, crnogorskih i hercegovačkih plemena, Titograd, 1984, strane 180 i 181).

Od Slovena ne potiče katunsko stočarstvo, a dobro znamo da su se u Crnoj Gori preci bavili katunskim stočarstvom! Sloveni su u ranom srednjem vijeku došli na Ilirik (zapadni Balkan) kao slobodni seljaci-ratnici, na teritoriji Duklje/Zete naselili su se samo onamo đe je bilo plodne zemlje, dakle, nikada kao veća grupa nijesu naselili: Staru Crnu Goru, Brda, planine.

1105grbaljgeokartaSlučaj migracija u Grblju: Jedino mjesto u Boki Kotorskoj đe su se naselili bio je Grbalj, u ostalim krajevima Boke nema pogodnosti za ratarstvo.

Sloveni koji su naselili Grbalj masovno su se iselili, uglavnom u Italiju, još u 15. vijeku. Uz jedan sloj koji je starośedilačkog porijekla, bar 80 odsto današnjih stanovnika Boke Kotorske su porijeklom iz Stare Crne Gore i Hercegovine. Sloveni su se u ranom srednjem vijeku na teritoriji Duklje/Zete naselili oko Skadarskog jezera, u Župi Nikšićkoj, moguće i u Bjelopavlićima.

Sima Ćirković piše kako su slovenska naselja u 15. vijeku opušćela: „U turskom popisu provedenom u Hercegovini 1477. godine, još su se razlikovali slojevi populacije, pa su neka sela zabilježena ‘u posjedu Vlaha’, a druga, većinom pusta, upisana su kao ‘stanište Srba’. Seobama u tursko doba, prostrana planinska područja postala su vlaška i kontrolirale su ih katunske organizacije i njihovi starješine.” (Sima Ćirković, Srbi među europskim narodima, Zagreb, 2008).

Kao što je pisao i najveći srpski istoričar Sima Ćirković, sadašnji Srbi nijesu potomci Srba iz ranog srednjeg vijeka, tako piše i američki istoričar Patrik Giri:Srbi koji su se pojavili na raspadnutim ostacima avarskog carstva nisu narod koji je poražen u bici na Kosovu 1389. godine, niti su to Srbi koje je Slobodan Milošević pozvao na nacionalno širenje.” („Danas”, 17. novembar 2007).

Praznine u saznanjima o Slovenima: U našoj javnosti vlada potpuno nepoznavanje ranih Slovena, iako se konstantno priča da smo mi njihovi potomci.

Kao što smo viđeli, kroz cijelu istoriju Slovenima je poljoprivreda bila daleko najvažnija djelatnost, a pouzdana istorijska svjedočanstva nam kazuju da su Crnogorci bili vrlo nevični poljoprivredi, takvo poimanje je prisutno i u kolektivnoj svijesti današnjih Crnogoraca. Istina, od Slovena koje su na ovim prostorima Turci davno uništili, osim jezika, ostali su tragovi i u vidu ponekog toponima sa imenom slovenskih bogova, kao i neki tragovi u običajima i ishrani, ali samo tragovi.

Prvi značajni etnolog sa ovih prostora bio je Vuk Karadžić. On je pažljivo bilježio narodna vjerovanja i običaje. Nije ništa zapisao o tome da Crnogorci (i Dinarci uopšte), vjeruju u slovenske bogove: Peruna, Velesa, Ladu, Radgosta, Vesnu, Dažboga... Saznanja o slovenskim bogovima mi smo dobili od naučnika koji su nam predstavili mitologiju pravih Slovena: Ukrajinaca, Rusa, Poljaka, Slovaka...  Slovenska mitologija nije dio naše tradicije.

Miroslav ĆOSOVIĆ

 

 

Komentari: 72

n

10. 05. 2013 - 23:15

a koliko si puta cuo kod nas "svetoga mi vida" ali Svetovid a izostavi, mada u navijackim pamfletima i nema potrebe za stvarnim istrazivanjem
Vidovdan

11. 05. 2013 - 04:27

Po tvojoj logici Vidovdan se slavi po slovenskom bogu Svetovidu.
Analitičar

10. 05. 2013 - 23:34

Miroslave Ćosoviću, ne budi izključiv. Sam fakat da je naš jezik slavenski zbori da imamo dominantno slavenske korijene. Ne vjerujem da su naši predci, poput ovijeh crba, više voljeli tuđe jezike od svojega. Također, poslije duge turske okupacije plodnijeh krajeva logično je da su se morali više posvetit stočarstvu, moralo se od nečesa živjet. Stalni sukobi s Turcima učinjeli su da se žene naviknu na ratarske poslove, pošto su muški morali bit s oružjem na oprezu od mogućega upada Turaka. Dio našega folklora ukazuje i na neslavenske korijene, ali se ne možemo radi toga odreć slavenskijeh. Mi očito, a i po logici stvari jesmo potomci više naroda, baštinimo mnogo toga neslavenskoga, ali zborimo slavenskijem jezikom i to ne od juče, već od prije više od hiljadu godina. I da dodam- niđe ne piše da se obradiva zemlja mora i obrađivat. S toga se ne može tvrdit da su ravnice pripadale samo ratarima.

11. 05. 2013 - 02:57

Vjerovatno da smo neka mjesavina. Sa ovim sto si rekao se ne slazem: "Sam fakat da je naš jezik slavenski zbori da imamo dominantno slavenske korijene." Ne, nije dokaz uopste !

11. 05. 2013 - 00:47

Evo cijela emisija o Slovacima u Srbiji. Upoznajte se sa pravim Slovenima koji obožavaju poljoprivredu, za razliku od Crnogoraca koji je mrze. http://www.rts.rs/page/tv/sr/story/20/RTS+1/791718/Sasvim+prirodno%3A+Slovaci+u+Srbiji+
Libero

11. 05. 2013 - 00:48

Odlicno uradjena analiza, jako zanimljiva tema i nadam se da ce te je jos obradjivati, temeljnije i opsirnije. Srecno.
Aspirin

11. 05. 2013 - 02:39

Tekst je po mom sudu dosta razvodnjen, bez nekog jasnog zakljucka. Ako je poenta, samo porijeklo ljudi sa ovih prostora, genetika kao manje/vise egzaktna nauka dala je sud o tome koliko narodi sa ovih prostora imaju genetskog materijala slovena, koliko Ilira (ma kako ih definisali), Kelta i ostalih...
Андрија Радовић

11. 05. 2013 - 02:45

http://www.scribd.com/doc/23663740/%D0%82%D0%BE%D1%80%D1%92%D0%B5-%D0%88%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B-%D0%A1%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%98%D0%B5-%D0%BE%D0%B4-7-%D0%B4%D0%BE-10-%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%9B%D0%B0 Архелогијом се увелико служи историјска наука, нарочито када је у питању рани историјски период овога простора који је због премалог броја фрагментарних извора сматран кунфузним и мрачним периодом тако да је сасвим природно да у овом случају археологија преузима примат у истраживању !
Boban Bg

11. 05. 2013 - 13:39

Našli si pseudonauku za argument?! Čim nešto u Srbiji što govori o CG počne sa "naš prostor" znajte da se radi o nacionalističkim pamfletima. Ozbiljna nauka ne polazi od zaključaka kojima naknadno daje argumente, nego se bavi proučavanjem na osnovu kojih donosi zaključke! Devedeset pet posto radova iz istorije koji su objavljeni u posljenjih 25 godina su lažna istorija i pseudoistorija. Ako hoćete da se pozivate na ozbiljna istraživanja onda čitajte istraživanja do nacionalističkog ludila koji je zahvatio srpski narod (do 1987.)!

11. 05. 2013 - 05:20

Kakav si ti istoricar Cosovicu kada kao krunske dokaze navodis tv emisije?
dogma

11. 05. 2013 - 05:57

Zna se samo da svi Slaveni u regionu imaju sličan mentalitet osim Srba...oni su nebeski narod nad nama zemljanim...Srbi su dokaz da imaju dosta sa Turcima...
Alaric I

11. 05. 2013 - 09:02

Ada cus! Koji crni Sloveni? Evo u Americi porijeklom Engleza ima oko 40-50 miliona, pa nesmeta ni ostalijeh 250 milina da prica Engleski. U IV i V vijeku Goti su bili sve i svja u Balkanskoj Evropi, ali vodjeni pobjedama su se mnogo rasirili. Uz njih su se upakovali i ostali narodi(Sarmati, Sloveni, itd), i posto su se dosta poznavali odozgor sa sjevera, Gotima nije smetalo da se ispraznjeni krajevi napune njihovim prijateljima. Posto je Srbima ugasena lampa u ranom srednjem vijeku, taj mix od Slovena i lokalnih naroda na teritoriji Srbije bijase prognan i obezglavljen, pa naseljen sa Dinare ovijem nama, ovijem gorskijem Vukovima Karadzicima kojima pade naum da se tome narodu radi ujedinjena treba izmisliti mit. I onda puce prica o Srbstvu o Slovenima, o Srbima ka najcistijim Slovenima, itd. To sve uglavnom znamo kako zavrshava. A one prave istorijske spise su pokusali ili unistit, ili prepravit. Nijesu mogli unistit Barski Rodoslov Popa Dukljanina, a mada rado bi i to uradili da su mogli. I eto ko je cito Popa Dukljanina moze da vidi da su Goti vladali i njihove vladajuce dinastije su se odrzhale sve do Bodina Kralja Dukle. Goti su osnovali Anagustum, ogradili tvrdjavu iznad Plavaca ( danas ga zovu Bedem), i razgranali svoju vladavinu do od Prokletija do Istre. Tu im je lijepo bili. Kako znam? Moji su tu na svojoj zemlji ( zapadna CG0 od ranog Srednjega vijeka, sve se zna ko je ko i kako se zvao od 1400te, a prije tada se zna da su se pomjerili jedno 20 km. Genetsko pokazivanje moje i mojega porijekla je I1* haplogupa, shto bi coek reka Got porijeklom po ocu. Tu smo eto sa Gotlanda dosli, i eto nas tu jedno 1500 godina, a ovi Srbski akademici neka pisu, i mlate praznu slamu. Kakvi Sloveni, ili Srbi i kakvi bakraci? Jamlim da u Crnoj Gori nema vishe od 5 procenata Slovena, i nikad ih nije ni bilo vishe. A samojem tijem i Sloveno Srba. Genetika je na svu srecu istrgla Velikim Srbima njihovu najvecu ideju, Slovensto i Srbstvo, i zato se danas njihovi popovi svadhjau. Moraju novu ideologiju da izmisle. Goths rule!!!
Jole Drinjak,penzioner Prčanj

11. 05. 2013 - 09:04

..evo nam ga s'proljećem i zemljanim radovima-naslijeđenim od Miroslava Ćosovića? Da nije Miroslava-ne bi smo znali ništa o tome da su, polazeći od afiniteta za poljoprivredom i zemljoradnjom-liši stočarstva čiji se čobani bave naukom-na prostorima današnje Crne Gore podrijekla Slovenskoga samo Grbljani i Zećani?Aferim i ostatku stanovništva Ilirskoga podrijekla na zdravlje?

11. 05. 2013 - 20:13

Ao Srbine iz Hercegovine, kako si spreman kad treba braniti srpski rod

11. 05. 2013 - 09:09

Kakave su ovo gluposti! Od kada je svijeta i vijeka covjecanstvo svoje civilizacije gradi uz tokove vecih rijeka uz obradivo zemljiste. Tako su i nasi slovenski preci cinili dok nisu dosli Turci i osvojili gradove koji su bili u rijecnim dolinama, ravnicama i poljima a oni se povukli u planine.Je li Skadar brdo ili ravnica? Je li Zabljak Crnojevica u ravnici? Muka je nase pretke navela da se sele u planine a ne njihova zelja i prastari stil zivota.
Skywalker

11. 05. 2013 - 09:12

Bugari nisu slovenski narod ali govore slovenski jezik. Koga interesuje ko je i od koga je lako moze utvrditi analizom DNK. Razni istoricari pisu razne istorije a DNK nam kaze pravu istinu. Mnogi bi se mozda i razocarali ukoliko bi je saznali i shvatili koliko su daleko od onoga sto su mislili da su.
Nero Wolf

11. 05. 2013 - 13:15

Današnji Bugari jesu slovenski narod i govore slovenskim jezikom - pripadaju grupi Južnih Slovena. Ali Bugari iz VII vijeka nisu bili slovenski narod. Da bi se napravila distinkcija između tih Bugara i onih kasnijih (recimo iz XI vijeka), za one prve postoji izraz "protobugari". Pa i današnji Francuzi su romanski narod, ali Franci po kojima današnji Francuzi nose ime bili su jedno germansko pleme. Prvi Rusi su bili Germani/Varjazi, ali današnji Rusi su Sloveni. I takvih primjera ima koliko god hoćete.
Guest_1436353269

05. 08. 2015 - 18:12

Nero Wolf, Francuzi su otprilike 3/4 porijeklom od Gala, koji su Kelti, ostalo od germanskih Franaka i NAJMANJE od Rimljana, a gle čuda, oni govore romanskim jezikom. Isto tako i Rumuni, koji su potomci Tračana i Dačana, a čak su ime dobili po Rimljanima i isto tako jezik. Jezik nije jednak porijeklu. A za današnje Bugare je sve očigledno. Svi se antropolozi slažu da je u njih ostalo vrlo malo slovenskog.
Boban Bg

11. 05. 2013 - 19:52

Nemam namjeru da te učim kako su nastajali narodi. Ne postoje narodi koji nijesu nastali od više etnija. Crnogorci su mješavina više etniciteta, kao što su Srbi nekih drugih. Prosto je smiješno da ne možete da shvatite što vam pišem svo vrijeme da ne postoje etnički čisti narodi i da ni vi ne znate od kojih etniciteta potičete. Vi ste se formirali kao Srbi pod uticajem ideološkog srpstva Petrovića a ja sam se formirao kao Crnogorac prateći normalnu evoluciju etnija sa ovih prostora koji formiraju crnogorski narod, a onda i naciju. Tek kakvo mi je zamešateljstvo po majčinoj strani. Oni još imaju i romansko porijeklo ali su isto svi Crnogorci. Mala vam je pamet da shvatite tako jednostavne stvari, zato i kažete za sebe da ste Srbi iako nemate nikakve veze sa Srbima i Srbijom!
Boban Bg

12. 05. 2013 - 12:41

Inače različite genetske grupe koje su osnov jednog naroda prije nego što su to postale nijesu bili etničke grupe (kulturno kako ti kažeš a ja kažem subjektivnom svješću)? Kelti nijesu bili etnička grupa prije nego što su postali dio srpskog naroda, Vlasi nijesu bili etnička grupa prije nego što su postali dio srpskog naroda, etc,etc? Ti si zaista genije! Ne oni su svi bili etnički Srbi prije nego što su postali dio srpskog korpusa!? Bravo majstore!
Boban Bg

12. 05. 2013 - 12:44

S tobom je svaki razuman razgovor izlišan. Ti ne proučavaš, ti tražiš potvrdu svojih stavova u svemu što pročitaš. Probaj makar jednim promilom svog mozga da zamisliš vrijeme o kojem govoriš i da se udaljiš od vremena u kojem živiš i svojih stavova. NAUČI: DANAŠNJI SRBI NEMAJU NIKAKVE VEZE SA SRBIMA O KOJIMA PIŠE DAI! KOLIKO PUTA TO TREBA DA TI SE KAŽE!

13. 05. 2013 - 11:25

to sto zene u Cg cijepaju drva najveci je dokaz posebnosti Crnogoraca po Bobanu Bg,Analiticaru i Miroslavu Cosovicu.Ne trosi svoju energiju i ne gubi vrijeme sa ovakvim osobama.Za njih Srbi nikada nisu ni postojali toliko o njihovom objektivnom znanju.
Peko Popović

13. 05. 2013 - 14:39

To mi je jasno, no osjećam obavezu da ne dozvolim da se takvi primitivni glasovi jedini čuju na portalu, jer može doći neko sa strane da čita i pomisli kako mi jadni nemamo što da prigovorimo ovako ''jakim'' poljoprivrednim argumentima. Sve je to propaganda i ne treba dozvoliti da se širi. Ne očekujem da fanatici poput Bobana (koji su licemjerno otišli u zemlju koja ih je navodno okupirala i terorisala nekoliko puta) promijene mišljenje, samo se nadam da se broj fanatika neće povećavati, i ako uspijem bar jednog da spriječim da se identifikuje sa ovom kvazinaukom, to ću smatrati uspjehom i dobrim razlogom da branim istinu.
Perun

02. 02. 2015 - 23:17

Postoje nepobitni dokazi o našoj zasebnosti, još od vremena Porfirogenita, i Popa Dukljanina, a vi serbi ste takođe postojali, no samo u vašoj jedinoj zemlji Raškoj, zna se i kako ste dobili ovo svoje današnje ime - po svom zanimanju odnosno socijalnom statusu ;)

30. 06. 2013 - 01:14

"OD 27 zemalja članica Europske unije, kojima će se u ponedjeljak 1. srpnja pridružiti i Hrvatska, hrana je najjeftinija u Poljskoj (61 posto prosjeka EU), Rumunjskoj (67 posto) i Bugarskoj (68 posto), dok je najskuplja u Danskoj (143 posto), pokazali su podaci Eurostata za 2012. godinu. Hrvatska je u 2012. godini bila na 92 posto europskog prosjeka, Srbija na 71 posto, Bosna i Hercegovina te Crna Gora na 76 posto, Makedonija na 58 posto, a Albanija na 68 posto." A đe bi hrana bila najjeftinija ako ne kod onih koji najviše vole poljoprivredu.
Dejan

13. 08. 2013 - 12:50

Molio bih cijenjene istoričare da mi objasne kako su to Sloveni"proćerali"Ilire,pritom ću prihvatiti samo naučne činjenice.Američko-ruski genetetičar A.Kljosov,najveći živi stručnjak za Slavenski halpotip R1a1 je ustanovio da je Slavenski halpotip najstariji na području podunavlja i iznosi 12000(dvanaest hiljada) godina,te da predstavlja prapostojbinu svih današnjih Slavena.Svi ostali halpotipovi gdje žive Slaveni su znatno mlađi.Ilirski halpotip I1a1 sa Balkana je star 2600(dvije hiljade šesto) godina,postoji i u Ukrajini ali znatno stariji.Još jedan osvrt na Arbanase.Albanci nemaju nikakve veze sa Ilirima.Doveli su ih u 10 vijeku Arapi na siciliju,a zatim posle poraza od Vizantije,pokrstili Vizantinci i preveli jedan dio u Staru Srbiju današnji Drač.
Perun

02. 02. 2015 - 23:12

Albanci nemaju apsolutno nikakve veze sa Arapima, nastali su od mješavine Ilira, Kelta (Albanoi - po kojemu je nastalo međunarodno ime Albanije) i Kavkaskih Skeptara (po čemu je nastao naziv Šiptari - u značenju "Orlovski narod").
Novi komentar