Ko su naši preci?

slobodan
S
vaki narod ima ima neki skup obilježja identiteta na osnovu kojih razlikuje “nas” i “njih”. Veoma je teško odrediti ovaj skup obilježja koji čine identifikatore, ali se u svim teorijskim koncepcijama uzimaju u obzir ideje o zajedničkom porijeklu -precima, mitskoj domovini, tradiciji, jeziku...

Objavljeno: 03. 06. 2013 - 10:51 Promjenite veličinu teksta: A A A

Etnički i nacionalni identitet imaju jak emocionalni legitimitet na ovim prostorima, uprkos vjekovnim težnjama ka integracijama. Kako ističe Benedikt Anderson, pripadnici ni najmanje nacije neće upoznati većinu drugih pripadnika svoje nacije, pa ipak “u mislima svakog od njih živi slika njihovog zajedništva” (Anderson, 1998, str.16). Studije etnogeneze predstavljaju graničnu naučnu oblast po kojoj krstare i istoričari i etnolozi/antropolozi. Tu se često sudaraju pozitivizam, esencijalizam i primordijalizam, s jedne strane, i instrumentalizam, konstrukcionizam i interakcionizam (i još mnogo drugih izama) s druge. Priča o etnogenezi, osim toga, ne zasniva se na istorijskoj građi, nego na interesima i željama određenih slojeva u tim centrima; građa se prilagođava tim interesima, a ne obrnuto. U konačnom epilogu svi ostaju na svojim pozicijama i niko od njih ne odstupa.

Etnogeneze Crnogoraca u funkciji nacionalnih projekata: Većina teorija o etnogenezi Crnogoraca slijedi ideološke matrice koje su u funkciji odgovarajućih nacionalnih projekata. Preovlađujuća teorija kod srpskih naučnika predstavlja Crnogorce kao dio srpskog etničkog korpusa, definišući dvije nacije, srpsku i crnogorsku, kao jedinstvenu etničku grupu, slično njemačkom etnosu od koga su nastale tri nacije (njemačka, austrijska i švajcarska).

Državu Zetu (Duklju), koja je tokom XI stoljeća formirana na teritoriji današnje Crne Gore, većina autora iz Srbije (neki čak i iz Crne Gore) smatra prvom nezavisnom i samostalnom državom u istoriji srpskog naroda. Brojni su autori koji iznose takve tvrdnje, počev od Vuka Karadžića („Slaveni srpske grane grčkog zakona”) do Erdeljanovića, koji je Crnogorce smatrao etničkom grupom srpskog naroda, nazivajući ih dinarskim Srbima ili Srbima Zećanima. Ova teorija zastupa mišljenje da su dolaskom Slovena na Balkan područje današnje Crne Gore naselili Srbi i da su u momentu stvaranja Zetske države tamo živjeli Srbi. Za potkrepljenje te teorije navodi se i poznato djelo Konstantina VII Porfirogenita, „De Administrando Imperio“ (nadalje DAI), po kojem su oblasti Zahumlja i Travunije naseljavali Srbi pa se podrazumijevalo da su Srbi naseljavali i tadašnju Duklju, budući da je bila susjedna oblast.

I pored toga što Porfirogenit u svom djelu niđe ne kaže su Srbi naseljavali Duklju, smatra se to njegovim propustom. Dodatna argumentacija traži se u nepreciznim formulacijama vizantijskih istoričara, poput Jovana Skilice, koji, međutim, kao i Jovan Zonara, čini takve greške da isti narod zove i Srbima i Hrvatima. Često se navodi da Kekavmen zetskog kneza Stefana Vojislava naziva Srbinom iz Trebinja odnosno Travunije, iako u DAI i u Ljetopisu popa Dukljanina (nadalje LJPD)  piše da je Stefan Vojislav (Dobroslav) bio sin Dragimirov; Dragimir je bio rođeni brat Petrislavov (dioklitijski arhont Petar), a stric Vladimirov; Jovan Vladimir i Vojislav su bili braća od stričeva. Petrislavov i Dragimirov otac je bio Hvalimir koji je državu Dioklitiju ostavio starijem sinu Petrislavu, a osvojenu Travuniju dao na upravu mlađem Dragimiru. Kako Jovan Vladimir nije imao đece, a Dragimira su ubili Kotorani, i Dioklitija i Travunija su date od vizantijskog cara Vasijlija II na upravu Dragimirovom sinu Vojislavu, jedinom živom potomku dukljanske dinastije koji jeste bio vladar Travunije, ali je njegov otac iz Dioklitije postavljen da vlada Travunijom. Međutim, Kekavmen u Strategikonu Vojislava "precizno" naziva i Dukljaninom. Ana Komina Dukljane poistovjećuje sa Dalmatima, pa se to dovodi u vezu sa pominjanjem Ajnharda u prvoj polovini IX stoljeća da su Srbi živjeli u velikom dijelu Dalmacije.

Neprecizni dokumenti kao izvor tvrdnji o porijeklu: Jedan od najjačih argumenata u prilog ovoj teoriji je taj da su crnogorski vladari, naročito oni iz XIX i početka XX stoljeća, sebe smatrali Srbima a stanovništvo Crne Gore srpskim narodom. Nikola I Petrović Njegoš se najjčešće koristi u potvrđivanju srpskog etničkog porijekla Crnogoraca. U djelima Nikole I Petrovića, pisanim prije njegovog „otvaranja očiju”, može se uočiti nekoliko preovlađujućih ideja. Prva ideja je da su Crnogorci Srbi koji se zajedno sa Srbijancima, Bosancima, Hercegovcima i Dalmatincima bore za obnovu srpskog (nemanjićkog) carstva i ispunjenje kosovskog zavjeta („borili se ovdje ili onamo, milome se Srpstvu jednako služi”). Crna Gora je za njega ipak „ognjište najšireg i najčistijeg nacionalizma”. Druga ideja je ideja jugoslovenstva, odnosno panslovenstva: on Hrvate naziva „najbližom braćom” ili „dičnom braćom”, a misli i na „milione jednokrvne braće naše slavenske”.

Mnogi savremeni autori prosrpske orijentacije predstavnike loze Petrovića iz Njeguša nazivaju „vodičima srpske zemlje” i „egzarsima Trona srpskoga” koji su „sačuvali srpstvo i pravoslavlje u Crnoj Gori, Brdima, Primorju i Skenderiji”.

Druga teza da su Crnogorci potomci Hrvata nema veliki značaj i nije zastupljena u većem obimu. Ova teza se uglavnom bazira na bazi Ljetopisa Popa Dukljanina i podacima da je Hrvatska u srednjem vijeku bila podijeljena na Bijelu i Crvenu Hrvatsku.

Crvena Hrvatska se pružala od Duvna do grada Valone u Albaniji, i obuhvatala je i teritoriju današnje Crne Gore. Na osnovu toga neki autori konstruišu etničku grupu „Crveni Hrvati”, koja je dio šireg pojma Hrvati. Zagovornici ove teorije ističu činjenicu da se Porfirogenit ne izjašnjava o etničkom porijeklu Dukljana (Zećana), iako o svima drugima iznosi svoje mišljenje. Dokazi za ovu teoriju nalaze se i kod vizantijskih pisaca Skilice, Kedrena, Nićifora Vrijenija, Nikite Honijata, Teodora Skutariota i Jovana Zonare; od srpskih istoričara tu je tezu izgleda donekle smatrao suvislom jedino Vladimir Ćorović.

Već smo navodili nepreciznosti kod vizantijskih istoričara i njihovo imenovanje jednog te istog naroda različitim imenima, pa se njihovi navodi moraju uzimati sa velikom rezervom. Jovan Skilica je u XI stoljeću pisao da su vođe bugarskog ustanka pozvale u pomoć „Mihajla, tadašnjeg vladara spomenutih Hrvata, koji je stolovao u Kotoru i Papratni i imao mnogo zemlje pod sobom” (Mihajlo Dukljanski) ... ali kada je ustanak na kraju bio ugušen Vizantinci su zarobili Bodina zajedno sa onim, kako piše Skilica, „koji bijaše kod Hrvata prvi do Petrila”. Skilica poslije navodi da „narod Srba, koje takođe zovu i Hrvatima, iziđe da pokori Bugare”.

Sem dokaza iz dalje prošlosti, navodi se da postoje pisani dokazi da su se mnogi Crnogorci u Carigradu tokom 19. veka izjašnjavali kao Hrvati, da su svoj jezik nazivali hrvatskim jezikom, a da su svog poglavara zvali Hrvat–baša (Filipov 1890). Prema Evliji Čelebiji Crnogorci su se krajem XVII stoljeća, a prema Ivanu F. Jukiću i polovinom XIX stoljeća, osjećali Hrvatima i sebe nazivali Hrvatima.

Crnogorsko kulturno blago nestalo bez traga: Crna Gora nije dugo vremena imala naučnu podlogu u izučavanju sopstvene istorije, niti je imala tradiciju i institucije za čuvanje i izučavanje istorijske građe o sebi, tako da je njeno kulturno blago nestajalo bez traga, uništavano ili postojalo svojina drugih naroda. Tek u drugoj polovini XX stoljeća u Crnoj Gori se pojavljuju naučnici koji su se ozbiljno pozabavili istorijskim nasljeđem Crnogoraca. Jagoš Jovanović, a kasnije mnogo artikulisanije Savo Brković, prvi su se pozabavali porijeklom crnogorske nacije iznoseći stanovišta po kojima Crnogorci, ni rasno ni krvno, nemaju ništa zajedničko sa Srbima, da su Crnogorci posebna nacija, da su Crnogorci četvrto jugoslovensko pleme, iznoseći do tada potpuno potiskivanu, a očiglednu činjenicu - da su preci današnjih Crnogoraca nekad bili katolici. Školovani etnolog i rukovodilac eminentnih naučnih institucija, doktor nauka Špiro Kulušić, izazvao je pravu buru svojom knjigom „O etnogenezi Crnogoraca“, koja je izvala žestoke rekcije Saveza komunista Crne Gore i velikosrpskih krugova u Beogradu.

Kulišić čvrsto stoji na stanovištu da su Sloveni prilikom doseljavanja na Balkan bili neizdiferencirana skupina plemena u okviru koje nije postojao širi etnički identitet od plemenskog. On takođe smatra da u istorijskim izvorima niđe izričito ne stoji da su teritoriju današnje Crne Gore naselili Srbi. Dubrovački istoričar

Medini, na primjer, smatra da su Vizantinci naselili Srbe u Humu, Trebinju, Paganiji i Dalmaciji, ali ne i u Duklji. Činjenicu da se radi o dva različita naroda potkrepljuje i podatak da je prije slovenskog dolaska na Balkan Crnu Goru naseljavao pretežno tzv. ilirski narod, a u dobrom delu Srbije živio je tzv. trački narod.

Miješanjem pridošlih Slovena sa postojećim stanovništvom proizvodio je potpuno drugačiji etnički korpus u Crnoj Gori u odnosu na Srbiju. U kasnijem periodu, poistovjećenje etničke i religiozne pripadnosti uticalo je na to da se sa širenjem nemanjićke države i srpske pravoslavne crkve širilo i srpsko ime. Ovo potvrđuju  zabilješke putopisaca iz XIX stoljeća, Rovinskog i Holočeka, koji pišu da se imenom Srbin označava pravoslavni vjernik, a da se imenom Crnogorac označava etnička pripadnost, odnosno narodnost. Konstantin Josef Jireček, češki istoričar,  vrlo jasno navodi da Srbi nijesu oduvjek smatrali Crnogorce etničkim Srbima, već da je ta konstrukcija novijeg doba, dokazujući to činjenicom da srpski izvori, rodoslovi i povelje stalno spisak srpskih vladara počinju sa Nemanjom, jer nisu „povezivali svoju povijest s poviješću Duklje”.

 

Slobodan JOVANOVIĆ

Komentari: 107

mojsije

03. 06. 2013 - 15:49

Tema je vrlo osetljiva i delikatna imajuci u vidu istoriske kontraverze i osporavanja nacionalnog inditeta pojedinim narodima i prisvajanje njihove bastine.Ovaj napis bi trebao da bude posticaj za komplesnije i temeljitije izucavanje istorije Crne Gore i porijeklu Crnogoraca.Zato pohvaljujem g.Jovanovica na pokretanju vrlo aktuelnih temata od znacaja za nasu istorijografiju.
Секула

03. 06. 2013 - 16:50

Слободане, извори су нам ограничени а и њихова поузданост је под знаком питања. То не значи да не можемо користити здрав резон да би ствари повезали у логички одрживу везу. Знамо да је постојала Травунија и Дукља, провинције под јаким византијским утицајем, и да су се у једном моменту спојили у једно. Сад, ако знамо владаре Травуније са почетка 8. вијека а владаре Дукље тек од почетка 11. вијека, разумно је претпоставити да је династија Војислављевић потекла из Травуније.
Slobodan Jovanović

03. 06. 2013 - 18:08

E vidite meni upravo smeta ta logika koja promoviše da je sve srpsko kad nema konkretnih istorijskih činjenica! Smisao ovog teksta jeste da pokaže kako se o nečemu može pisati kako kome odgovara a da se istorijske činjenice koriste sa očiglednim ideološkim namjerama. Istina se tu neđe gubi. Mene više interesuje jedna druga logika. Sve koristeći srpske istoričare, meni se čini da su Srbi bili, u najbolju ruku, samo jedno od mnogih slovenskih plemena koja su naselila Balkan. Jednom ćemo pogledati što ima u u istorijskim izvorima iz VI i VI vijeka (srpski istoriografi) i kako se zovu mnoga plemena koja su naseljavala ove prostore. U doba Iraklija Sloveni i nesloveni koji naseljavaju veliki dio prostora koji su Avari opustošili, dobijaju ime Srbi, ali to najbolje pokazuje da je stvaranje etnija od proetnija svojevrsni melting pot. Zato je i smiješno i žalosno negiranje Crnogoraca kao posebnog etniciteta!

03. 06. 2013 - 21:25

Abu, teško je ne složiti se. Međutim, čini mi se da se ne čita dovoljno precizno ono čemu se piše, već se traži je li ovaj protiv "nas" ili za "nas" Čitavo vrijeme je suština da je ortodoksna besmislica tvrdnja ko od koga potiče na ovim prostorima i da treba prihvatiti činjenicu da su se formiranjem država formirale i nacije. Trebalo bi da prihvatimo da smo svi Crnogorci oni koji su živjeli u CG kad se stvarala, bez obzira je li neko potiče od Kineza ili Sarmata. Bez toga CG neće mrdnuti niti doći do toga o čemu pričaš. Vjećito ćemo loviti svoj rep. Anonimus će lijepo početi priču da smo potomci raznoraznih etniteta, ali će staviti akcenat na stremljenju Crnogoraca srpstvu, iako sam i ja napisao o "vjekovnim težnjama ka integracijama". Ja ni niječem takvo stremljenje, nego želim da se to stavi u kontekste vremena i istorije jednog naroda. Mnogi su narodi imali razne težnje ali su se na kraju sabrali kao narod i napravili moderna društva!
Analitičar

03. 06. 2013 - 21:54

Pobrkao si redoslijed stvari. Ne moramo mi ništa dokazivat, jer mi jesmo Crnogorci. Teret "dokazivanja" je vaš. Ne valja samo što više kopaš po povijesti "dokazi" su ti sve tanji. Ali, to je ionako vaš problem. Mi imamo samo jedan problem - anticrnogorsku vlast. Za sve drugo ćemo lako.
Abu khabir muavija I

03. 06. 2013 - 22:46

Dragi Slobodane. Hvale vrijedan je tvoj trud da u nekoliko članaka izneseš moderne naučne poglede na nastanak i evoluciju pojmova etnosa nacije i pitanja vezanih za te pojmove. Hvale je vrijedno ne samo zbog edukacije, već i zbog histerične atmosfere u kojoj se ta problematika razmatra kod nas. Činjenica je da je potrebniji veći prostor za studioznija razmatranja, ali je i činjenica da si pošteno iznio pregled ozbiljnih teorija. Naravno i pored toga čim nedostaju istorijske činjenice i čim se pređe na "zdrav razum" mi odmah kao rakova djeca raziđemo se u divergentnim pravcima. Mislim da trebamo prestati sa ovim. Dokazali smo da nismo kopilad niko od nikoga i da smo svoji na svome. Istorija jeste učiteljica života ali nije sinopsis za sadašnjost i budućnost i nema većinu odgovora za naše trenutno i buduće bitisanje. Probleme 21 vijeka ne možemo ni definisati a kamo li riješiti slatkim mirisom pamtivijeka.
Abu khabir muavija II

03. 06. 2013 - 22:49

Naravno mogu se praviti neke analogije sa prošlim. Neki istorijski procesi su dugotrajni i protežu se do naših dana, pa ih je nemoguće predviđati bez istorijskih znanja. Prevelika posvećenost istoriji čini da ne primjećujemo i ne razumijemo duh i tendencije sadašnjosti, pa se ne ponašamo kao Homo Sapiens, čovjek koji misli stvara i predviđa i planira već kao Homo inventum, čovjek koji se snalazi tumara i trenutno prilagođava. Kako i naša vlast i opozicija imaju veoma malo mislećih ljudi a nimalo strateški mislećih ljudi, naša nasušna potreba je da otvaramo diskusije o izazovima našega doba, o novim hegemonijama ili centrima moći, o novim produkcionim i naučnim tendencijama, novim odnosima itd. Volio bih da prije smrti vidim da biramo alternative da nismo samo na putevima i mapama puta bez alternative, da nismo zlo sjeme koje svaki povjetarac rasijava.
Analitičar

04. 06. 2013 - 00:00

Znamo li? Đe si pročitao da su se Duklja i Travunija "spojile u jedno"? Spomenuti "zdrav rezon" izključuje takvu mogućnost. Jednako "zdrav rezon" nalaže da se ne donose nikakvi zaključci o nečemu o čemu ne postoje nikakve informacije. Također, isti rezon ne dozvoljava da se nečije priče i prepičavanja uzimaju za dokaze. No, što je za tebe "razumno" vidi se iz tvojega stava o porijeklu Vojislavljevića. Neko iz te loze vladao je veliš Travunijom, ali im je dosadilo pa su odlučili vladat samo Dukljom? A, Travuniju su prepuštili prvome ko naiđe? Odista "originalno" i ništa manje "razumno" tumačenje. Daleko razumnije je upitat se kako to da su Srbi UVIJEK silom dolazili u našu državu i kako to da i poslije toliko stoljeća i toliko agresivnoga posrbljavanja mi Crnogorci još uvijek postojimo i jači smo no igda? I čemu posrbljavanje nečega što je "srbsko"? Ali, vi i razum... nigda skupa.
danilo stojanovic

04. 06. 2013 - 07:41

@Analiticar - Mislim da ste najblizi istini. Vasa pitanje "'zasto poslije toliko stoljeca "posrbljavanja" (rijec iz Vukovog rjecnika “srbovanje” - dje su Crnogorci navedeni kao poseban narod - ali nema rijeci "crnogorcenja") mi Crnogorci jos uvijek postojimo?... To valja sve teorije o "djidovoj kopiladi" Jedan ogroman problem je u tome, sto smo mi u velikom vremenskom periodu zivjeli u “magijskoj kulturi” a i - kao anticki Grci – bili “ahistorican” narod. Narod – usmene kulture - koji je pamtio samo nekoliko pasova (pokoljenja). Bez pisanih istorijskih izvora. Uz to, i bez neke dublje svijesti o svjetskoj povijesti - i ulozi Crnogoraca u njoj. Drugi problem je sto smo dugo zivjeli u sistemu prvo Vizantijskog , a zatim Otomanskog (islamskog/arapskog) prava. Da bi se, iznenada, i u kratkom period, nasli u modernom drustvu i novoj (faustovskoj) kulturi i, sada, civilizaciji.
Domaćica

06. 06. 2013 - 00:14

Abu khabir muavija ,hvala Vam najljepše na ovim komentarima.
šarov

06. 06. 2013 - 00:17

Postovana gospodo, Citam ovaj clanak, pa komentare i imam jedno pitanje i jedan komentar: Pitanje: Kako to da se nigdje ne spominju Iliraka/Albanska plemena kao faktor u izgradnji Crnogorske nacije? Katolici kao i Crnogorci, isti planinski pojas... Komentar da su Srbi samo silom dolazili u Crnu Goru odmah me podsjetio na mog poznanika koji ne da reci da su Austrijanci Nijemci, a cim se napije stavi dva prsta lijeve ruke na gornju usnu, a desnicu digne u Zieg Heil. Zaborav je zarazna bolest. Sto se mene tice niti se osjecam Srbinom, ni Hrvatom ni Muslimanom/Bosnjakom, ni crnogvise ni Jugoslovenom. A da sam mjesan- jesam. I sta sad, a kazu da moja familija vodi porijeklo iz Crne Gore. Nacija je proizvod kapitalizma. Prije toga imamo samo plemena, klanove, zadruge. Sve ostalo je cista tlapnja.
danilo stojanovic

06. 06. 2013 - 11:35

@sarov - Austrija. Svi smo mi "sarovi". Mislim da je vase pitanje pogresno postavljeno, Jer, se nas Sekula (koji skuplja veljesrpske knjige) ubi da dokaze da mi zapravo "poticemo od Arbanasa" (i, indirektno, od Ilira). Grijesite i u pogledu "prijateljskih" posjeta "Srba". Raska (pod Nemanjom) i Srbija (pod Kradjordjevicima) je dva puta dolazila sa vojskom (dakle ne u prijateljsku posjetu) u Duklju, odnosno, CG -u! I oba puta je zestoko unistila. I ukinula nasu slobodu i nezavisnost. Poput vaseg prijatelja Austrijanca, i mi imamo, naravno, sugradjane koji su pozdravljali - i jos uvijek pozdravljaju - dolazak okupacionih snaga (i trijezni, a posebno kada malo vise popiju i zapjevaju njihove poznate balade - su tri prsta). A, mnogo vaznije, od onoga sto smo imali u proslosti - je ono sto je pred nama!?
Analitičar

08. 06. 2013 - 22:46

Džabe se mučiš i gutaš te veljesrbske podvale. Najprije, nit postoje originali, nit postoje dokazi da je baš tako pisao BILO KOJI crnogorski vladika, pa ni Vasilije. Sve što danas (takvo) čitate samo je njima pripisano. Stručnjaci tvrde da Vasilijevi spisi NIJESU od JEDNOGA autora, da postoji po nekoliko "originala", ali ni jedan nije iz pera vladike Vasilija. Povijest tvrdi da su svi crnogorski vladike za svoje vrijeme i svoje okruženje bili prilično obrazovani, a njin položaj podrazumijeva sigurno nadprośečnu inteligenciju. Takvijem ljudima ne može se desit da na jedno mjesto pišu o "slaveno-serbskijem" Crnogorcima, "najboljim Srbljima", a na drugo (kad srbstvo nije tema) pišu da su Srbi sasvijem drugi narod. Više je no očito da je ISTINA ono što je uzgred navedeno, a LAŽ ono što je tendenciozna tvrdnja. Pošto su braća Srblji pokupili originale i vrlo izvjesnto uništili, jasno je što se "iza brda valja".

13. 06. 2013 - 12:49

Dokazi da nisu orignili pa cemo ti vjerovati.Ovako samo prosipas lazi i pravis konstrukcije.Silnog li naroda koji kaze da o svovoj proslosti od prije 300 godina zna samo za navodne falsifikate a onda se upuste da dokazuju svoje korijene od prije 1000 godina .Zato valdja imate neoborie dokaze koji nisu falsifikati?!
Duklja-Zeta-Crna Gora

24. 06. 2013 - 13:30

Konastantin Porfirogenit u svom nabrajanju zemalja u kojima su se naselili "Srbi" nikad ne navodi Duklju, i to nije nikakav "propust" jer većina vizantijskih hroničara za Duklju kažu da su je naselili Sloveni koji nijesu bili ni Srbi niti Hrvati. Neki Vizantinci su Dukljane takođe nazivali i Tribalima (po staro-latinskom nazivu za plemena - Tribus). Međutim, evidentno je da Porfirogenit kaže: "Hrvati, Srbi, Dukljani i ostala suśedna plemena pripadaju 'Slavinima'..." iz ovog citata se jasno vidi da Vizantnici znaju za razliku između Dukljana, Hrvata i Srba...dakle, ovim se pobija i velikosrbska i crveno-hrvatska teorija. Naš kralj Vojislav je vladao Dukljom, a osvojio je i jedan dio Raške (stare Srbije) i zato su ga Vizantinci nazivali "Arhont Tribala i Srba" - jasno navodeći dva zasebna naroda - Tribale (Dukljane) i Srbe. Kasnije je naš narod bio navođen kao Zećani, a od 15. vijeka Crnogorci, i to vazda zasebno od Srba i Hrvata.

24. 06. 2013 - 16:17

Ok kada citiras Porfirogenita sto su Srbi po navodnicima i daj lijepo objasni tvojim istomisljenicima za koje Srba nema prije Raske koje su to oblasti koje su naselili Srbi na Balkanu. Taj narod na koji se pozivas u 15 vijeku je samo u jednom dijelu nstao od Dukljana a na njegovo formiranje su uticali i Srbi koji su se doseljavali sa teritorija na kojima su se naselili i koje navodi Porfirogenit,pa su na njegovo stvaranje uticali i Vlasi,pa dobrim dijelom Albanci. Drugo je pitanje zasto ti tako "razliciti" narodi Srbi,Crnogorci,Hrvati imaju tako slican jezik koji da nije bilo stranih uticaja austrougarskog,turskog i mletackog bi bio 100% isti na cijelom Balkanu do dana danasnjeg.Da smo toliko razliciti kao sto ti kazes ne bi nikada zazivjela juoslovenska ideja a bila je najbolja za sve narode na Balkanu.
Duklja-Zeta-Crna Gora

25. 06. 2013 - 19:36

Porfirogenit je naveo nekoliko teritorija koje su Srbi naselili no, među njima nije bila Duklja. Međutim, čak i među tim regijama koje je Porfirogenit naveo, Srbi nijesu bili jedini narod koji se tamo naseljavao, bilo je još mnogo drugih manjih naroda od kojih su se neki s vremenom asimilisali. Bez obzira na to, Porfirogenit je sve te zemlje nazivao Sklavinijama a ne "srbskim zemljama". Sklavinije znači Slovenske zemlje - stari hroničari su Slovene dijelili na tri grane: Anti (Istočni Sloveni), Veneti (Zapadni Sloveni) i Sklavini (Južni Sloveni) - dakle, Sklavinije su zemlje južnih Slovena. Nijesam nikad rekao da mi nemamo sličan jezik, imamo, dakako, to je očito, no to je zato što smo svi južni Sloveni, i međusobno smo srodni narodi, no srodno ne znači isto. Danci i Norvežani imaju praktično isti jezik, ali su ipak zaseban narod, isto vrijedi i za Valonce i Francuze kao i za Flamance i Holanđane.

26. 06. 2013 - 09:14

A u kakvom su odnosu prema danasnjoj teritoriji Cg te teritorije koje navodi Porfirogenit kao teritorije koje su naselili Srbi i na kojima su zivjeli?Za Zahumlje,Travuniju,Paganiju Porfirogenit doslovno kaze da su zemlje Srba.Juzni su Sloveni i Makedonci pa nam jezici nisu toliko slicni tako da su i medju Juznim Slovenima neki medju sobom blizi od ostalih
Duklja-Zeta-Crna Gora

27. 06. 2013 - 00:50

Navedene zemlje koje su Avari opustošili, nijesu naseljavali samo Srbi nego i mnogi drugi manji narodi, i prije Srba, i poslje Srba a neki u isto vrijeme kad i Srbi...prema tome, te zemlje se ne može nazivati isključivo "srbskim" nego slovenskim, ili preciznije, južnoslovenskim zemljama, dakle Sklavinijama. Bošnjani i Makedonjani nijesu navedeni u DAI no spomenuti su kao zaseban narod prilikom nabrajanja južnoslovenskih plemena, u istim rečenicama đe su bili navedeni i Srbi, i Hrvati, tako da se zna kako se radi o terminima za narod. Vjerovatno si čuo za "dobre Bošnjane bogumile" koji se kasnije nazivaju Bošnjacima. Porfirogenit sve Dukljanske Slovene naziva jedinstvenim imenom Dukljani. Kasnije je tek otkriveno da se radilo o Ljutićima, Bodrićima ili Obodritima, te Veletima i Zentićima. To potvrđuju etnonimi i toponimi, ali i genetika i antropologija jasno dokazuju da se mi razlikujemo od ostalih Sklavina.

27. 06. 2013 - 10:48

Onda je logicno zakljuciti da su i u Duklji zivjeli drugi narodi osim Dukljana ili je ona i tada bila etnicka cista posto se danas tako tvrdi?Drugo ustvrdio si da se u DAI-u pominju Makedonjani i Bosnjani pa sada ispade da nije tako,cemu krivotvorenje?Ili mozda postoji neko drugo dijelo koje je Porfirogenit napisao pa se u njemu pominju Makedonjani i Bosnjani?Sto se tice Ljutica,Bodrica,Veleta i Zentica ko je prvi dokazao njihovo postojanje i koliko je stara ?Da li je pominju autori iz vremena Porfirogenita ili kasnijeg perioda?Da li se ovi dukljanski sloveni razlikuju genetski medju sobom i kako vi znate kojoj od ovih etnija pripadate?Da li je nauka dala odgovor na ova pitanja?

27. 06. 2013 - 10:48

Bogumili se u Bosni pojavljuju nakon sto su protjerani iz Raske,dakle Bosna nije teritorija na kojoj se bogumilstvo rodilo a nije vjerovatno ni Raska.Prihvatanjem pravoslavlja u srednjovjekovoj Bosni nestaju bogumili.
Duklja-Zeta-Crna Gora

27. 06. 2013 - 13:32

Nijesam nikad rekao da je Duklja bila etnički čista, vjerovatno niti jedna zemlja na svijetu nije...čak ni izolovane zemlje poput Islanda više nijesu etnički čiste. Takođe nijesam rekao da se Bošnjani i Makedonjani spominju u DAI nego da ih spominju vizantinski hroničari uključujući i Porfirogenita. Svaki narod je genetska mješavina raznih naroda, a ono što je nama bitno, jest da se naša genetska mješavina razlikuje od srbsko-hrvatske. Bogumili su vjera a ne nacija, nastali su Makedoniji ili Bugarskoj a ne u Raškoj, no ja ne govorim o vjerskoj grupi nego o Bošnjanima kao narodu. Po Obodritima je Obod dobio ime, a nazivi Bodrići i Ljutići su ostavli svoje korijene u mnogim našim prezimenima. Zentići su još važniji jer po njima je dobila ime Zeta, i rijeka i naša druga država nakon Duklje. Dakle, naš drugi etnonim nakon Dukljana - Zećani, koji su takođe navedeni zasebno od Srba i Hrvata, kao i od Bošnjaka.
Novi komentar