Kada kreće izgradnja vjetrenjača na Krnovu i Možuri vrijednih 150 miliona eura?

vjetrenjacaslajd
I
zgradnja parka vjetroelektrana na Krnovu i lokalitetu Možura između Bara i Ulcinja, vrijednog više od 150 miliona eura, mogla bi da počne na ljeto. Naime, investitori gradnje vjetrogeneratora na Možuri su podnijeli zahtjev za izdavanje građevinske dozvole, a nakon pribavljanja tog dokumenta dužni su da u roku od dva mjeseca otpočnu radove. Što se tiče investicije na Krnovu, Vlada je utvrdila javni interes za eksproprijaciju, a gradnja mora močeti dva mjeseca nakon pribavljanja građevinske dozvole.

Objavljeno: 11. 02. 2014 - 10:56 Promjenite veličinu teksta: A A A

Podsjetimo, ugovori o zakupu i izgradnji su potpisani prije četiri godine, a tek sada su se stvorili uslovi za izgradnju ovih objekata.

Projekat izgradnje VE Krnovo- (instalisane snage 72 MW): Ugovor o zakupu zemljišta i izgradnji vjetroelektrane na lokalitetu Krnovo (opštine Nikšić ,Šavnik i Plužine) zaključen je 5. avgusta 2010. godine sa konzorcijumom „MHI-IVICOM Consulting GmbH“ čiji su članovi bili "Mitsubishi Heavy Industries" iz Japana i "Ivicom Consulting" GmbH iz Austrije. Period zakupa je 20 godina, sa mogućnošću produženja do maksimalno 5 godina. Nedugo zatim, konzorcijum se obratio Ministarstvu ekonomije sa zahtjevom da umjesto kompanije „Mitsubishi Heavy Industries“, francuska kompanija „Akuo Energy“, pristupi konzorcijumu kao novi lider konzorcijuma, nakon čega je Ministarstvo ekonomije 24. septembra 2012. godine zaključilo da kompanija „Akuo Energy“ zadovoljava uslove iz Tenderske dokumentacije i da može zamijeniti kompaniju „Mitsubishi Heavy Industries“ u konzorcijumu. Inovirani urbanističko-tehnički uslovi za izgradnju vjetroelektrane na lokalitetu Krnovo izdati su 10.05.2013. godine. U skladu sa Odlukom o proglašenju javnog interesa, komisije formirane od strane Uprave za nekretnine, PJ-Nikšić, Šavnik i Plužine su izvršile cjelokupnu procjenu vrijednosti nepokretnosti koja se ekspropriše. U skladu sa odredbama Ugovora troškove eksproprijacije snosi investitor, navodi se u Informaciji koju je juče usvojila Vlada. Prema prvobitnim procjenama, vrijednost projekata izgradnje 30 vjetrečanja na Krnovu iznosi oko 110 miliona eura. U narednom periodu se očekuje da se za nepokretnosti obuhvaćene dopunom odluke sprovede postupak eksproprijacije nakon čega će Investitor predati zahtjev za izdavanje građevinske dozvole. Vlada je na sjednici održanoj dana 30.01.2014. godine donijela odluku o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti za izgradnju vjetroelektrane „Krnovo“na teritoriji opština Nikšić, Šavnik i Plužine. Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja odluke u „Službenom listu Crne Gore“. Nakon dobijanja građevinske dozvole investitor je dužan da u roku od dva mjeseca otpočne izgradnju objekta

Projekat izgradnje VE Možura-( instalisane snage 46 MW): Ugovor o zakupu zemljišta i izgradnji vjetroelektrane na lokalitetu Možura (opštine Ulcinj i Bar) zaključen je 5. jula 2010. godine sa konzorcijumom „Fersa Energias Renovables“ S.A. iz Španije i „Čelebić“ DOO iz Podgorice. Ugovorom je predviđena izgradnja vjetroelektrane instalisane snage do 46 MW. Period zakupa je 20 godina, sa mogućnošću produženja za maksimalno 10 godina. Inovirani UTU za izgradnju vjetroelektrane na lokalitetu Možura izdati su 07.06.2013. godine. Investitor je podnio zahtjev Ministarstvu turizma i održivog razvoja za izdavanje građevinske dozvole sa pripremljenom tehničkom dokumentacijom neophodnom za izdavanje iste i obavezi je da u roku od 2 mjeseca od izdavanja građevinske dozvole otpočne izgradnju vjetroelektrane. Ukupna vrijednost oba projekta iznosi više od 150 miliona eura.

P.ZEČEVIĆ

Komentari: 1

radrers

07. 03. 2014 - 15:08

oce oce kako nece, ne vjerujem da ce bez ludi ulagati jer nepostoji teoriska mogucnost pristupnih puteva za takve vucne trukove od 55 m za elise VG,a da ne pricam dalje....
Novi komentar