Tehnopolis počinje da se gradi ovog ljeta

1303sanjaPOCETNA
Tender za izradu glavnog projekta za ”Tehnopolis” je okončan i očekuje se da radovi u Domu Vojske u Nikšiću krenu ovog ljeta. Takođe, do kraja godine planiran je završetak prve faze radova, a otvaranje cjelokupnog objekta najavljeno je za 2015. godinu
.  Za “Tehnopolis” iz kapitalnog budžeta je izdvojeno 585.000 eura, a od strane Ministarstva nauke 70.000 eura, izjavila je u intervjuu za Portal Analitika ministarka nauke Crne Gore Sanja Vlahović.

Objavljeno: 12. 03. 2014 - 22:22 Promjenite veličinu teksta: A A A

 

Crna Gora je prošle nedjelje bila domaćin i organizator regionalnog događaja “Horizont 2020”, do sada najvećeg Okvirnog programa Evropske Unije za istraživanje i inovacije, koji je održan u Bečićima. Participacija za učešće u Horizont-u 2020 plaća se na godišnjem nivou, a ove godine Ministarstvo nauke Crne Gore platiće 1.200.000 eura, kako bi crnogorska naučno-istraživačka zajednica dobila mogućnost učešća.

-Iznos koji Crna Gora može povući iz sredstava novog Okvirnog programa, zavisi isključivo od broja podnijetih, odobrenih projekata, kao i visine njihovih budžeta. Stoga, teško je precizirati koliki novac očekuje naše naučnike, jer to zavisi - od njih, kaže ministarka Vlahović za Portal Analitika.

Ministarstvo nauke je, takođe, u okviru projekta Visoko obrazovanje i istraživanje za inovacije i konkurentnost” i komponente Uspostavljanje konkurentnog okruženja za istraživanje”, raspisalo konkurs za dobijanje grantova za potprojekte istraživanja i razvoja.

Program grantova, kako podvlači Vlahović u intervjuu za Portal Analitika, ima za cilj da integriše naučni i stručni potencijal u Crnoj Gori, kako bi se doprinijelo razvoju društva zasnovanog na znanju i stvorile osnove za formiranje budućih Centara uspješnosti.

-Na konkurs je prijavljeno ukupno 29 naučnih institucija, koje sad prolaze faze eksterne evaluacije, a program PI&R grantova će se sprovoditi u okviru iznosa od 2.133.720 eura do marta 2017. godine, ističe Vlahović.

U intervjuu za Portal Analitika ministarka nauke Sanja Vlahović ističe da će Centri uspješnosti doprinijeti jačanju konkurentnosti postojećih kompanija i osnivanju novih malih i srednjih preduzeća. Nadalje, centri će modernizovati istraživačku opremu, kako bi se zadovoljili najviši standardi potrebni za postizanje ”izvrsnosti u nauci”.

1303sanja1
ANALITIKA: Crna Gora bila je domaćin Regionalne konferencije “Horizon 2020”, u okviru realizacije projekta za koji je izdvojeno preko 70 milijardi eura; koliko novca je realno očekivati da bude dostupno našim naučnicima kroz predložene projekte?

VLAHOVIĆ: Ove godine Ministarstvo nauke finansiraće 1.200.000 eura, kako bi crnogorskoj naučnoistraživačkoj zajednici pružili mogućnost da aplicira sa svojim projektima, i otvorili im vrata Horizonta 2020. Iznos koji Crna Gora može povući iz sredstava novog Okvirnog programa, zavisi isključivo od broja podnijetih - odobrenih projekata, kao i visine njihovih budžeta. Stoga, teško je precizirati koliki novac očekuje naše naučnike, jer to zavisi - od njih. Naime, veća aktivnost crnogorske naučnoistraživačke zajednice rezultiraće i povlačenjem značajnijih sredstava iz Horizonta 2020. Međutim, imajući u vidu prethodna pozitivna iskustva crnogorske naučno-istraživačke zajednice u Sedmom okvirnom programu Evropske unije za istraživanje, tehnološki razvoj i ogledne aktivnosti (FP7), vjerujem u aktivno uključenje i dobre rezultate naših naučnika i istraživača i u ovom, veoma zahtjevnom, novom Okvirnom programu EU.

1303sanja2
ANALITIKA: Projekat predviđa egzaktne evropske standarde i norme koji moraju da se ispoštuju: na koji način Ministarstvo nauke planira da dostigne zadate ciljeve?

VLAHOVIĆ: Uloga Ministarstva nauke u ovom  procesu jeste da bude spona između EK i naše naučne zajednice. Za početak, naš zadatak je bio  da obezbijedimo potrebnu godišnju kontribuciju i obezbijedimo formalne uslove za potpisivanje Memoranduma o pristupanju. Zatim slijedi naša obaveza da na najbolji mogući način crnogorskoj naučnoistraživačkoj zajednici približimo novi okvirni program H2020 i uslove za prijavljivanje projekata.

Upravo  participacija koju Crna Gora, kao pridružena zemlja, preko Ministarstva nauke, treba da plaća za učešće u novom Okvirnom programu, definisana je na osnovu parametara koje određuje Evropska komisija za sve zemlje, kako članice, tako i zemlje koje se nalaze u procesu pridruživanja, a sadržana je u dokumentu koji se u našem slučaju naziva “Međunarodni ugovor između Crne Gore i Evropske unije o pristupanju Crne Gore Okvirnom programu za istraživanje i inovacije Horizont 2020”. Participacija za učešće u Horizont-u 2020 plaća se na godišnjem nivou, za svaku godinu trajanja programa (2014-2020), a ove godine Crna Gora platiće 1.200.000 eura, kako bi crnogorska naučnoistraživačka zajednica dobila mogućnost učešća.

U toku ove godine ćemo organizovati veliki broj info dana i radionica na ovu temu. Sve drugo je - u rukama naših naučnika. Zadatak nije lak, ali je izazovan i vjerujem da mu je crnogorska naučno-istraživačka zajednica dorasla, a saradnja sa regionom može pojačati naše šanse, što je i bio jedan od zaključaka konferencije u Bečićima.

1303sanja3
ANALITIKA: Najavili ste da će se ove godine u nauku uložiti preko četiri i po miliona eura, tri puta više nego lani. Na koji način će se sredstva raspodjeliti, za koji oblast će se izdvojiti najviše novca?

VLAHOVIĆ: Ministarstvo nauke preuzelo je niz aktivnosti na nacionalnom, kao i na međunarodnom nivou: za ovu godinu planirana je  realizacija i finansiranje druge godine projekata koji su odobreni Konkursom za sufinansiranje nacionalnih naučnoistraživačkih projekata u periodu 2012-2015 i u tu svrhu od strane Ministarstva nauke biće izdvojeno 550.000 eura, a od strane drugih ministarstava 200.000 eura. Takođe, na nacionalnom nivou za uspostavljanje IPC “Tehnopolis” Nikšić – iz kapitalnog budžeta izdvojeno je 585.000 eura, a od strane Ministarstva nauke 70.000 eura.

Preuzete obaveze na međunarodnom nivou odnose se na sledeće: Finansijsko učešće CG za novi okvirni program EU “Horizon 2020” za 2014. godinu - 1.200.000 eura, Program bilateralne naučno-tehnološke saradnje (bilateralni naučnoistraživački projekti sa: Kinom; Austrijom; Italijom; Slovenijom; Hrvatskom; i BiH) - 150.000 eura, finansijsko učešće Crne Gore u EUREKA programu 3.400 eura, Finansijsko učešće Crne Gore u ICGEB 3.900 eura, Finansijsko učešće Crne Gore u IAEA 15.000 eura; Realizacija projekta  “INVO″- Sredstva Svjetske banke: za prvu godinu rada Centra uspješnosti -  1.190.000, i prvu istraživačku godinu za krupne istraživačke grantove - 532.500 eura.

Takođe za izradu Studije o naučnoj dijaspori izdvojeno je 30.000 eura, realizaciju Konkursa za sufinansiranje naučnoistraživačke djelatnosti u 2014. godini  - 250.000 eura, dodjelu godišnjih nagrada za naučna dostignuća u 2014. godini 7.000 eura, promocija nauke - realizacije manifestacije „Otvoreni dani nauke“ – 20.000 eura. Dakle, iz sopstvenih izvora naučno-istraživačka djelatnost u Crnoj Gori u 2014. godini biće finansirana u ukupnom iznosu od 4.766.525 eura , što predstavlja, kao što ste rekli, trostruko uvećanje budžeta za nauku u odnosu na prethodnu godinu.

1303sanja4ANALITIKA: Ministarstvo nauke je donijelo odluku o početku pregovora za implementaciju prvog Centra uspješnosti u Crnoj Gori sa Elektrotehničkim fakultetom Univerziteta Crne Gore. Šta je cilj ovog Centra i na koji način će se odvijati saradnja?

VLAHOVIĆ: Cilj ovog, kao i svakog budućeg centra u Crnoj Gori, jeste formiranje ustanova ili timova naučnika koji se bave istraživanjima na najvišem nivou u zemlji, postizanje konkurentnosti na međunarodnom nivou, povezivanje znanja, inovacija i pružanje stručne podrške i obuke u određenoj naučnoj oblasti, koja ima snažan potencijal za jačanje crnogorske ekonomije. Centri uspješnosti doprinose jačanju konkurentnosti postojećih kompanija i osnivanju novim malih i srednjih preduzeća. Oni takođe podrazumijevaju i modernizaciju istraživačke opreme, kako bi se zadovoljili najviši standardi potrebni za postizanje izvrsnosti u nauci, a vršenje istraživanja u centrima učiniće da dobijeni rezultati doprinesu razvoju društva u oblastima u kojima se istražuje. U ovom slučaju, za početak biće to najvjerovatnije oblast biotehnologije, putem projekta BIO-ICT, koji Elektrotehnički fakultet u Podgorici radi u saradnji sa Biotehničkim fakultetom, Institutom za biologiju mora i Institutom za javno zdravlje.

ANALITIKA: Oformili ste i tim za pregovore sa ETF-om i iznos granta je do 3,7 miliona eura. Šta sve mora da se poštuje ugovorom, da bi Ministarstvo dodijelilo status Centra uspješnosti na tri godine?

VLAHOVIĆ: Ministarstvo nauke je 3. februara 2014. godine donijelo Odluku o stupanju u pregovore sa Elektrotehničkim fakultetom Univerziteta Crne Gore u Podgorici, o zaključivanju Ugovora o realizaciji naučnoistraživačkog projekta „Centar uspješnosti u bioinformatici (BIO-ICT)“, kao prvorangiranog na Konkursu Ministarstva nauke za dodjelu granta za uspostavljanje prvog Centra uspješnosti u Crnoj Gori, u iznosu od 3,7 miliona eura. Pregovori između Ministarstva nauke i Elektrotehničkog fakulteta počeli su 19. februara, kada je održan prvi zajednički sastanak. Sastanku su prisustvovali predstavnici Ministarstva nauke, ovlašćena lica podnosioca prijave - Elektrotehničkog fakulteta, kao i ovlašćena lica partnerskih naučnoistraživačkih ustanova iz Crne Gore, i to: Biotehničkog fakulteta, Instituta za biologiju mora i Instituta za javno zdravlje. Na sastanku je ukazano na naredne korake koje je potrebno preduzeti u postupku pregovora, a koji se odnose na razmatranje određenih aspekata prijave projekta ,,BIO-ICT”, posebno na pitanja tehničke, pravne, finansijske prirode, zaštite životne sredine, procesa nabavki i plaćanja. Ministarstvo nauke pruža svu potrebnu tehničku podršku u pogledu dobijanja informacija koje su neophodne, u skladu sa pravilima Svjetske banke. Ukoliko pregovori budu uspješni, potpisivanje ugovora očekuje se krajem ovog mjeseca.

ANALITIKA: Planirano je da se u okviru drugog dijela institucionalnih grantova iz sredstava Svjetske banke u iznosu od 2,2 miliona dodijele institucijama koje su aplicirale na drugi konkurs. Koliko ima projekata i koliko grantova će biti dodijeljeno drugim institucijama?

VLAHOVIĆ: Ministarstvo nauke, u okviru projekta „Visoko obrazovanje i istraživanje za inovacije i konkurentnost” (INVO) i komponente “Uspostavljanje konkurentnog okruženja za istraživanje”, 10. novembra 2013. godine raspisalo je Konkurs za dobijanje grantova za potprojekte istraživanja i razvoja. Program grantova za potprojekte istraživanja i razvoja (PI&R) ima za cilj da integriše naučni i stručni potencijal u Crnoj Gori, kako bi se doprinijelo razvoju društva zasnovanog na znanju i stvorile osnove za formiranje budućih Centara uspješnosti.

Na konkurs je prijavljeno ukupno 29 naučnih institucija, koje sad prolaze faze eksterne evaluacije, a program PI&R grantova će se sprovoditi u okviru iznosa od 2.133.720 eura do marta 2017. godine. Pojedinačni grant može dostići iznos između 150.000 eura i 400.000 eura, a program će podržati primijenjene i razvojne projekte, u okviru sledećih prioritetnih oblasti: energija; ICT; medicina i zdravlje ljudi; održivi razvoj i turizam, poljoprivreda i hrana i novi materijali, proizvodi i usluge.

Ovo je izvanredna prilika za sve naučnoistraživačke ustanove koje još uvijek nijesu spremne za dobijanje statusa Centra uspješnosti dodatnim sredstvima podignu nivo svojih istraživanja, i tako stvore uslove da upravo one dobiju status novog Centra u narednim godinama.


ANALITIKA: Prošle godine ste najavili izgradnju prvog naučno-tehnološkog parka u Crnoj Gori; kada će krenuti radovi za Tehnopolis u Nikšiću?

VLAHOVIĆ: Upravo je okončan tender za izradu glavnog projekta za Tehnopolis i očekuje se da radovi u Domu Vojske u Nikšiću krenu ovog ljeta. Do kraja godine planiran je završetak prve faze radova, a otvaranje cjelokupnog objekta najavljeno je za 2015. godinu. Sredstva za ovu godinu, su obezbijeđena, većinski iz kapitalnog budžeta, ali manjim dijelom i iz budžeta Ministarstva nauke, tako da više ne postoje prepreke da se krene u njegovu realizaciju. Istina, sam početak je prolongiran zbog komplikovanih procedura prenošenja vlasništva nad objektom kao i tehničkih priprema za početak projekta, ali sada možemo reci da su sve procedure završene i da će, po izradi glavnog projekta, biti raspisan i tender za izvođenje radova do kraja ove godine.

-Ideja je da Tehnopolis bude mjesto kreiranja novih ideja, stvaranja inovativnih malih i srednjih preduzeća, start-up-ova, tačnije pokretanja biznisa na bazi istraživanja i inovacija. Zato uvijek kažemo da su upravo Tehnoparkovi najbolji pokazatelj onoga što nauka i biznis mogu zajedno i koliko je ustvari potrebno da se oslanjaju jedno na drugo.

-Daću jedan konkretan primjer, koji će možda čitaocima Portala Analitika, na jednostavan način približiti neophodnost postojanja jednog ovakvog objekta u Crnoj Gori. Trenutno imamo nekoliko timova mladih ljudi, koji su plasirali svoje start up-ove, prepoznate na međunarodnom tržištu, poput Hook-a ili TourVia.me. Ovim mladim i kreativnim ljudima potreban je adekvatan prostor za razvoj svojih projekata, oprema i povoljne kreditne linije, koje trenutno Crna Gora ne može da im ponudi. Upravo sve ovo naći će se u Tehnopolisu, koji će sadržati kancelarije, labaratorije, računski centar, prostorije Investiciono Razvojnog Fonda, uz mnoštvo drugih pratećih sadržaja,  poput multimedijalne sale za promocije i prezentacije njihovih aktivnosti, kao i Data centar. Nikšić je naime početak i predstavlja samo jedan od tri planirana impulsna centra najavljena glavnim projektom uspostavljanja Naučnotehnološkog parka u Crnoj Gori.

Aleksandra STANKOVIĆ

Komentari: 18

13. 03. 2014 - 06:15

Tooooooooooooooo

13. 03. 2014 - 17:12

Čitam sad komentare i vidim da pored "PR-enja" gospođe ministarke ona ima i zadužene, vjerovatno i ovlašćene, zaštitnike njenog lika i djela. Neka, nije to loše, samo ne može trajati vječno. Kad tad sve ispliva na površinu i tu ne može biti od pomoći PR.
Novi komentar