Dvije godine od požara u Ruskom poslanstvu

1406pozar
Danas, dvije godine nakon požara, sprovode se finalni radovi na adaptaciji Ruskog poslanstva za potrebe Ministarstva vanjskih poslova i evropskih integracija, čije se premještanje na Cetinje uskoro očekuje.

Objavljeno: 14. 06. 2014 - 09:26 Promjenite veličinu teksta: A A A

piše: Predrag Malbaša

1406malbasa
P
rošlo je dvije godine od kada je u požaru, 14. juna 2012. godine, znatno oštećena zgrada nekadašnjeg Ruskog poslanstva na Cetinju, a u kojoj je bio smješten Fakultet likovnih umjetnosti. Vatra je najprije zahvatila prostorije u potkrovlju, koje su kompletno obložene lamperijom, a gdje se u to vrijeme nalazio odsjek grafike. U trenutku izbijanja požara, u zgradi su bili studenti koji su pripremali svoje završne ispitne radove, ali na sreću ljudskih žrtava nije bilo.

Tokom akcije gašenja požara u kojoj je učestvovalo nekoliko vatrogasnih jedinica, vatrogasci, studenti i pojedini građani su pokušali da iz zgrade iznesu umjetničke radove, dokumentaciju i inventar. Pričinjena je velika materijalna šteta, kako od samog požara, tako i od urušavanja krova i ogromne količine vode, korišćene za njegovo gašenje. Tako je i pored svih napora, za samo nekoliko časova, koliko je plamtio požar načinjena znatna šteta na objektu koji je od 1961. godine imao status spomenika kulture, a čiji je vlasnik Univerzitet Crne Gore. Požar je u potpunosti uništio potkrovlje i krovnu konstrukciju zgrade, a znatno su oštećene donje etaže, prvi sprat i prizemlje. Nepovratno su stradali brojni umjetnički radovi, dokumentacija, spisi i inventar.

Odmah nakon gašenja požara započeta je intenzivna istraga koja je trebala da odgovori da li je uzrok požara neispravna instalacija u objektu, neki oštećeni uređaj ili ljudski faktor. Utvrđivanje uzroka požara smatralo se izuzetno važnim ne samo iz ugla krivično pravne odgovornosti, nego kao nauk da se preduprijede eventualni slični slučajevi.

Čelnici Univerziteta Crne Gore obavijestili su javnost da je ovaj spomenik kulture osiguran od rizika požara, te da će odmah nakon što se u istrazi koja je već pokrenuta utvrdi njegov uzrok, započeti postupak naknade štete od osiguravajućeg društva. Oni su iskazali očekivanje da će ta sredstva biti sasvim dovoljna da se objekat u najkraćem roku obnovi, a da će se u međuvremenu razmotriti mogućnost prenamjene objekta u neku drugu svrhu.

1406pozar2
Iz Univerziteta su naglasili da je prije nepune dvije godine, požar takođe zahvatio i djelimično oštetio zgradu Studentskog doma na Cetinju, pa su poučeni tim iskustvom, ali i činjenicom da se požari smatraju osnovnim rizikom u očuvanju imovine, osiguranjem pokrili najvažnije objekte u svom vlasništvu. Oni su takođe shodno Zakonu o zaštiti i spašavanju, obezbjedili stabilnu instalaciju za gašanje požara, koja podrazumjeva alarmne uređaje i hidrantne mreže.

Predstavnici Fakulteta likovnih umjetnosti (FLU), koji su korisnici ovog objekta, podsjetili su javnost, da je osiguranje ovog objekta od požara, ugovorom o korišćenju bilo u nadležnosti Univerziteta, a da se FLU obavezao da osigura mobilijar i drugu pokretnu imovinu u koju su uključeni studenski radovi i oprema za rad. Oni su naglasili da su i pored toga, a u saradnji sa Državnim arhivom Crne Gore, obezbijedili vatrootporne sigurnosne ormare u kojima je smještena i u potpunosti sačuvana, kompletna dokumetacija i radovi svih ranijih generacija studenata. Fakultet je takođe u svim prostorijama sa lako zapaljivim materijama, obezbijedio mobilne aparate za gašanje požara, čijim se korišćenjem u značajnoj mjeri smanjila opasnost od širenja požara.

Čelnici Ministarstva kulture su pored iskazanog žaljenja, posebno istakli da je u toku realizacija kapitalnih projekata "Cetinje grad kulture" i "Beautiful Cetinje" kojima će se zajedno sa revalorizacijom kulturnih dobara, obezbijediti stručna i finansijska pomoć za uređenje ne samo zgrade bivšeg Ruskog poslanstva, već i kompletnog kompleksa sa dvorištem i ogradom. Prioritet Uprave za zaštitu kulturnih dobara biće revalorizacija ovog spomenika kulture i izdavanje konzervatorskih uslova za sanaciju, za koje će se nakon određivanja namjene, Upravi obratiti vlasnik objekta. Centar za konzervaciju i arheologiju Crne Gore iskazao je spremnost da na javnom tenderu po najpovoljnijim uslovima, vlasniku ponudi izradu glavnog projekta sanacije objekta i njegove zaštićene okoline.

1406pozar3
Vlada Crne Gore pokrenula je inicijativu kojom se predviđa preseljenje Ministarstva vanjskih poslova i evropskih integracija (MVPEI) upravo u zgradu bivšeg Ruskog poslanstva. Prema ovoj inicijativi, a nakon sklapanja ugovora o korišćenju, Direkcija javnih radova bi finansirala radove na uređenju i opremanju enterijera, u onom dijelu gdje troškovi za ove svrhe nisu pokriveni osiguranjem od rizika požara.

Do završetka radova na Univerzitetskom kompleksu, Fakultet likovnih umjetnosti biće smješten u prostorijama bivše Upravne zgrade elektroindustrije "Obod". Osim toga profesori sa Umjetničkih akademija, ponudili su FLU mogućnost, da studenti za vježbe koriste i njihove službene radne prostore, koje su nedavno dobili od Ministarstva prosvjete.

Danas dvije godine nakon požara, sprovode se finalni radovi na adaptaciji Ruskog poslanstva za potrebe Ministarstva vanjskih poslova i evropskih integracija, čije se premještanje na Cetinje uskoro očekuje. Uprava za zaštitu kulturnih dobara, planira izložbu fotografija, novinskih članaka i dokumentacije, koja je pratila kompletnu sanaciju Ruskog poslanstva od dana požara, pa do ponovnog stavljanja objekta u funkciju. Studenti Fakulteta likovnih umjetnosti, će svoja predavanja i vježbe, od jeseni održavati u novoizgrađenom Univerzitetskom kompleksu. Državna Duma Ruske Federacije uputila je pismo zahvalnosti Univerzitetu i Vladi Crne Gore na odgovornoj zaštiti objekta koji predstavlja i dio njihovog istorijskog, političkog i kulturnog nasljeđa.

Komentari: 2

Adan

14. 06. 2014 - 19:29

Likovnjaci su od septembra smjesteni u Austrijskom poslanstvu da ga nagrde kao Rusko. Projekat je trebao biti gotov prosle go dine kao I sanacija Poslanstva. Raznim smjenama u kulturi Centar I pored dobre volje nije uradio projekat, nego se daju pare arhitektama koji nemaju licencu. Tako kad ce Rusko posl. biti opet u punom sjaju veliko je pitanje.
Novi komentar