(VIDEO) VOJINOVIĆ: Saobraćaj nije ključni uzročnik zagađenja vazduha

1909vojinovicok
G
eneralna direktorka direktorata za životnu sredinu i klimatske promjene Ministarstva odrzivog razvoja i turizma Ivana Vojinović izjavila je na javnoj tribini “Vazduh koji dišemo” da državni Program monitoringa kvaliteta vazduha sprovodi Agencija za zaštitu životne sredine, preko Centra za ekotoksikološka ispitivanja.

Objavljeno: 19. 09. 2014 - 13:28 Promjenite veličinu teksta: A A A

-Da bi zaista podaci o kvalitetu vazduha na teritoriji Crne Gore na ispravan i kvalitetan način odslikavali pravo stanje nastoji se pratiti kvalitet vazduha upravo u onim zonama i mjestima koja su najviše izložena riziku od štetnog i neželjenog uticaja određenih zagađujućih materija (industrijska postrojenja, trafostanica, deponija, saobraćajnica). Istakla bih da naša agencija već nekoliko godina redovno izyještava Evropsku agenciju za životnu sredinu o kvalitetu vazduha, a od početka ove godine uspostavljeno je i informisanje javnosti o stanju i kvalitetu vazduha na veb sajtu agencije. Do kraja ove godine usvojićemo nove zakonske propise, tačnije izmjene i dopune zakona o zaštiti vazduha, čime se nadamo da će Crna Gora napraviti korak naprijed u odnosu na usklađivanje sa relevantnim evropskim zakonodavstvom u tom dijelu. Podsjećam i na naš ključni strateški dokument u ovoj oblasti- nacionalni strategiju za upravljanje kvalitetom vazduha do 2016. sa ambicioznim akcionim planom koji sadrži niz aktivnosti koje treba sprovesti. Strategijom je predviđeno da do kraja 2016. stanje kvalietta vazduha na čitavoj teritoriji Crne Gore bude značajno poboljšano- kazala je Vojinović.

Ona je naglasila da su u lokalnim upravama u kojima je zabilježeno prekoračenje graničnih vrijednosti zagađujućih materija urađeni posebni planovi poboljšanja kvaliteta vazduha.

-Tu prije svega mislim na Opštinu Pljevlja, koja je najugroženija i najviše opterećena lošim kvalitetom vazduha. Sličan plan urađen je i za Opštinu NikšIć, budući da su nam referentni rezultati programa monitoringa pokazali prekoračenje graničnih vrijednosti zagađujućih materija. Na bazi ovogodišnjeg monitoringa brzo ćemo krenuti u proces izrade plana kvaliteta vazduha za Glavni grad- najavila je ona.

Osnovni uzročnici zagađenja vazduha u Crnoj Gori su, kako je navela, sagorijevanje goriva u velikim i malim ložištima, motorima sa unutrašnjim sagorijevanjem, te emisiji iz industrijskih postrojenja.

-Saobraćaj nije ključni uzrok zagađenja vazduha, ali doprinosi zagađenju. Nadležne institucije sprovode monitoring kvaliteta goriva. Kvalitet goriva u Crnoj Gori je na nivou kvaliteta goriva u zemljama regiona - kazala je Vojinović.

 

Komentari: 0

Novi komentar