CBCG preporučila Vladi da smanji zaduživanje

Vlada bi u narednoj godini trebalo da posebnu pažnju usmjeri na zaustavljanje rasta javnog duga i izdatih garancija, kako bi se održala makroekonomska stabilnost i osigurala fiskalna održivost, ocijenili su u Centralnoj banci (CBCG).
Objavljeno: 07. 11. 2014 - 13:12 Promjenite veličinu teksta: A A A

Potrebno je pripremiti novu strategiju za upravljanje javnim dugom, koja bi uključila plan otplate i inoviranu projekciju održivosti. Potrebno je zadržati politiku visokog učešća duga sa fiksnom kamatnom stopom, kao i dominantnog zaduživanja u eurima, kod institucija kod kojih je moguće izabrati valute zaduživanja”, naveli su predstavnici CBCG u preporukama Vladi za ekonomsku politiku u narednoj godini.

Vlada bi, kako je navedeno, u kontinuitetu trebalo da nastavi sa konsolidacijom javne potrošnje i restriktivnom fiskalnom politikom i postepeno smanji učešće tekućeg i poveća učešće kapitalnog budžeta.

„Treba nastaviti jačanje fiskalne kontrole i dalje snaženje mehanizama interne i eksterne revizije svih potrošačkih jedinica budžeta i pojačati kontrolu i transparentnost finansijskog poslovanja lokalnih samouprava. Neophodno je povećati kontrolu poslovanja državnih preduzeća, u cilju smanjenja negativnih rezultata i transfera budžetskih sredstava prema njima i nastaviti aktivnosti na suzbijanju sive ekonomije“, navodi se u preporukama. 

U cilju smanjenja javne potrošnje, predlažu sprovođenje detaljne analize svih budžetskih rashodnih pozicija u okviru tekućeg budžeta. Važno je nastaviti jačanje fiskalne kontrole svih potrošačkih jedinica budžeta, kao i finansijskog poslovanja državnih preduzeća. 

Iz CBCG su upozorili da su izdaci zaposlenih u državnoj administraciji i dalje visoki, zbog čega je neophodno obaviti kontrolu i obezbijediti efikasnije sprovođenje kadrovskog plana, kojim je definisano restriktivno zapošljavanje.

Oni su naveli da je važan faktor fiskalne konsolidacije finansijska održivost Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO), a da penzije predstavljaju trećinu fiskalnih rashoda i nešto više od 11 odsto bruto domaćeg proizvoda (BDP).

„I pored dobro dizajniranih reformi u toj oblasti u prethodnom periodu, rizik predstavlja demografska struktura i rast broja penzionera. U cilju smanjenja deficita Fonda PIO neophodno je naći model za obezbjeđivanje većeg nivoa održivosti penzijskog sistema“, saopštili su iz CBCG. 

Sistem javnih nabavki, kako su dodali, predstavlja prostor zauštedu sanjenjem nepotrebnih trošenja i postavljanjem prioriteta. Neophodno je, kako su naveli, u što kraćem roku usvojiti izmjene i dopune Zakona o javnim nabavkama u cilju uvođenja centralizovanog sistema javnih nabavki. 

CBCG je preporučila Vladi da implementira rješenja kreirana EU dokumentom Six pack legislative, koja se odnosi na tretman ekstremnih disbalansa fiskalne politike, kako bi se u dužem roku obezbijedila ravnoteža budžeta. 

Peporučeno je povlačenje države iz metalske industrije i njeno prepuštanje privatnom sektoru, te tražnje strateškog investitora za Rudnike boksita.  U CBCG smatraju da je jedan od glavnih rizika u sektoru metalske industrije eventualni raskid kupoprodajnog  ugovora za  Kombinat aluminijuma (KAP) sa Unipromom, ukoliko ta firma ne izmiri obaveze. Vlada bi, smatraju,  trebalo da dobije čvrste garancije da će budući investitor zaista ulagati. Uslov opstanka KAP-a je, ističu, modernizacija, kako bi se dobio  kvalitetani cjenovno konkurentan proizvod, uz rješavanje pitanja snabdijevanja električnom energijom. 

Među rizicima metalskog sektora CBCG je navela ugrožavanje reputacije zemlje i investicionog ambijenta usljed neriješenih problema sa bivšim strateškim investitorima, dalje pogoršanje fiskalne pozicije zbog potencijalno novih troškova države prilikom rješavanja problema u tom sektoru, te nepoštovanje ekoloških standarda poslovanja i visoke troškove sanacije.

Komentari: 0

Novi komentar