RAJKOVIĆ: Adaptacija akcionih planova za poglavlja 23 i 24 do kraja godine

Šefica pregovarčkog tima za poglavlje 24 - Pravda, sloboda i bezbjednost Svetlana Rajković ocijenila je u izjavi za Portal Analitika da bi akcioni planovi za poglavlja 23 i 24 trebalo da budu adaptirani do kraja ove godine.
Objavljeno: 17. 11. 2014 - 11:04 Promjenite veličinu teksta: A A A

Rajković, koja je pomoćnica ministra pravde za međunarodnu pravnu saradnju i Evropske integracije kazala je da su u završnoj fazi usvajanja kvalitetnih zakona neophodih za formiranje i funkcionisanje Specijalnog tužilaštva i Agencije za sprječavanje korupcije.

- Akcioni planovi za poglavlja 23 i 24 su takozvani živi dokumenti čija realizacija se prati po više osnova, redovnim kvartalnim i polugodišnjim izvještavanjem, izvještavanjem za potrebe Pododbora za pravdu, slobodu i bezbjednost, kroz Peer review misije evropskih eksperata u Crnoj Gori, na kraju kroz redovni godišnji Izvještaj o napretku Crne Gore. Ovogodišnji proces adaptacije otpočeli smo nakon objavljivanja ovogodišnjeg izvještaja o napretku a očekujemo da se adaptacija okonča do kraja ove godine, rekla je Rajković za Portal Analitika.

Ona je ocijenila da revizija odnosno adaptacija ovakve vrste dokumenta zato predstavlja mehanizam njihovog kontinuiranog usklađivanja sa već postignutim ciljevima i izazovima sa kojima se državni organi suočavaju tokom realizacije.

- Akcioni planovi će tokom adaptacije biti sagledani prvenstveno sa aspekta potrebe bližeg definisanja aktivnosti neophodnih za ispunjavanje preporuka iz Izvještaja o napretku i privremenih mjerila za pregovaračka poglavlja 23 i 24. U uvodnom dijelu za svaku podoblast, na koncizan način će se ažurirati stanje u odnosu na ono što je urađeno od usvajanja Akcionog plana do trenutne adaptacije, rokovi će se upodobiti trenutnom stanju i realnim mogućnostima za realizaciju, a posebno kod onih aktivnosti čija realizacija kasni. Posebna pažnja biće posvećena bližem definisanju indikatora rezultata i uticaja, kako bi se obezbijedili što jasniji i, gdje god je to moguće, kvantitativni podaci o napretku postignutom realizacijom odredjene aktivnosti, navela je Rajković.

Prema njenim riječima 2014. godinu obilježile su intenzivne zakonodavne aktivnosti koje su bile neophodne za dalje korake u pravcu jačanja institucionalnog okvira I potrebnih administrativnih kapaciteta.

- Podsjećanja radi akcionim planom za poglavlje 23 definisali smo set zakona koje je neophodno donijeti ili izmijeniti kako bi se obezbijedio adekvatan pravni osnov za jačanje ili uspostavljanje efikasnijih institucija u oblasti pravosuđa i antikorupcije kao što su Specijalno tužilaštvo ili Agencija za sprječavanje korupcije. Cijeneći značaj i doprinos koje mišljenja relevantnih međunarodnih tijela imaju prilikom pripreme kvalitetnih zakonskih tekstova, normativne aktivnosti sprovođene su u bliskoj saradnji sa ekspertima EK. Danas smo u završnoj fazi usvajanja kvalitetnih zakona neophodnih za formiranje i rad ovih institucija koje će, sigurna sam obezbijediti kvalitetan bilans rezultata u narednom periodu, zaključila je Rajković.

Komentari: 0

Novi komentar