Vojska neplanirano učila engleski u novim uniformama od pola miliona eura

Državna revozorska institucija dala je pozitivno mišljenje na sistem finansijskog upravljanja i sistem javnih nabavki Ministarstva odbrane, kao i uslovno mišljenje na sistem unutrašnje revizije i povjerljivih nabavki tog resora, kojem je na čelu dr Milica Pejanović Đurišić. Revizijom koju potpisuje senator dr Branislav Radulović izvršena je procjena usklađenosti sistema unutrašnjih kontrola i javnih nabavki u prošloj godini.
Objavljeno: 02. 12. 2014 - 14:01 Promjenite veličinu teksta: A A A

 

 

 

“Utvrđeno je da su finansijsko upravljanje i kontrola uspostavljeni u svim materijalno značajnim aspektima.  Ministarstvo, međutim, ne vodi registar rizika, tako da su aktivnosti na procjeni i identifikaciji rizika na početnom nivou. Nije, takođe, donesen plan mjera i aktivnosti za praćenje i sprovođenje otklanjanja nedostatak unutrašnjih kontrola”, navodi se u izvještaju.

Revizijom je utvrđeno da je Ministarstvo lani tri puta amandmanski mijenjalo planove javnih i povjerljivih nabavki. Plan javnih nabavki je prvobitno iznosio 2,9 miliona eura, da bi porastao najprije na 3,13 miliona, pa na 3,14 i na kraju na 3,64 miliona eura. Suma je prvi put povećana zbog potrebe da se prvobitno planitrana sredstva “usklade sa stvarnim potrebama Ministarstva. Potom je suma povećana, jer je vojska morala da uči engleski jezik, što je koštalo ukupno 47,8 hiljada eura. Na kraju je plan javnih nabavki promijenjen zbog potrebe da se za 490 hiljada eura kupe uniforme za potrebe profesionalnih pripadnika vojske. Te su uniforme prvobitno bile u planu povjerljivih nabavki, ali su tokom vremena nadležni u ministarstvu shvatili da oko kupovine unofrmi nema nikakve tajne.  

DRI je konstatovala da su česte promjene plana posljedica nerealno procijenjenih potreba vojske, da nema jasnog razgraničenja štra su javne, a šta povjerljive nabavke, te da korisnici prilikom sastavljanja predloga svojih potreba vrše ispitivanje tržišta, ali bez pisanog traga o tome.

Iz Ministarstva su objasnili da su planove morali mijenjati zbog opremanja jedinica po NATO standardima i nemogućnosti da ostvare planirane prihode od prodaje viška naoružanja.   

Povjerljive nabavke su prvobitno bile planirane na 5,4 miliona eura, da bi nakon trećeg amandmana bile smanjene na 4,6 miliona. DRI je utvrdila da je razlika od 485,5 hiljada eura posljedica neispravnog prikazivanja podataka u izvještaju o radu

Iz Ministarstva tvrde da je neslaganje posljedica različite metodologije izvještavanja o povjerljivim nabavkama.

DRI ističe da ne postoje interna pravila i procedure koji bliže regulišu tok I proces povjerljivih nabavki, kao i da se vrše po uzoru na proces javnih nabavki. Konstatovano je da se proizvoljno određuju rokovi za donošenje oduka o pokretanju postupaka povjerljivih nabavki, pošto planom povjerljivih nabavki nije definisana dinamika izvršenja.  Ne postoji ni obrazloženje izbora potencijalnih ponuđača, niti se razmatra da li se postupak može sprovesti po partijama. Takođe nijesu definisani ni rokovi za realizaciju  ugovora, niti je predviđena mogućnost žalbe.   

Iz Ministarstva su precizirali da su svjesni sistemskih nedostataka kod sprovođenja postupaka povjerljivih nabavki, ali da je to posljedica neusklađenosti propisa o uvozu sredstava posebne namjene, koji su tek polovinom marta ove godine usklađeni sa evropskom direktivom kojom se uređuje zajednička vojna lista EU.  

S.G. – J.R.