Ministarstvo kulture raspisalo tri konkursa za sufinansiranje u 2015.

Ministarstvo kulture objavilo je juče dva konkursa za sufinansiranje programa i projekata i konkurs za realizaciju programa „Razvoj kulture na sjeveru“ u narednoj godini.
Objavljeno: 20. 12. 2014 - 10:04 Promjenite veličinu teksta: A A A

Konkurs za sufinansiranje projekata i programa od značaja za ostvarivanje javnog interesa u oblasti kulturno-umjetničkog stvaralaštva odnosi se na projekte i programe iz sedam segmenata: likovne umjetnosti, muzičke i muzičko-scenske djelatnosti, književnosti i književnog prevođenja, časopisa za kulturu i umjetnost, pozorišne produkcije, kulturno-umjetničkih manifestacija i festivala i filmske produkcije. Pravo učešća imaju fizička i pravna lica sa prebivalištem u Crnoj Gori, odnosno koja su u Crnoj Gori registrovana za obavljanje djelatnosti kulture. U tekstu konkursa ste takođe navodi da fizička lica mogu konkurisati sa projektima koje samostalno realizuju, kao autorsko djelo.

Konkursom za sufinansiranje programa i projekata kojima se obezbjeđuje zajedničko crnogorsko učešće na međunarodnim manifestacijama i festivalima u narednoj godini Ministarstvo kulture pomoći će realizaciju programa i projekata kojima se prezentuje crnogorska kultura na referentnim međunarodnim sajmovima knjiga i filmskim festivalima. Pravo za učešeće na ovom konkursu imaju pravna lica koja su u Crnoj Gori registrovana za obavljanje djelatnosti kulture.

Konkurs za realizaciju programa „Razvoj kulture na sjeveru“ u 2015. godini namijenjen je sufinansiranju novih projekata i programa koji su od značaja za ostvarivanje javnog interesa u kulturi u opštinama sa sjevera Crne Gore (Andrijevica, Berane, Bijelo Polje, Kolašin, Mojkovac, Plav, Plužine, Pljevlja, Rožaje, Šavnik i Žabljak) ili su iz drugih crnogorskih opština, a programe realizuju na sjeveru na osnovu sporazuma o saradnji i razmjeni programa. Pravo učešća na ovom konkursu imaju fizička i pravna lica koja imaju prebivalište u Crnoj Gori, odnosno koja su u Crnoj Gori registrovana za obavljanje djelatnosti kulture.

Na ova tri konkursa kao i ranije pravo učešća nemaju nevladine organizacije i javne ustanove i drugi subjekti čiji se rad finansira iz budžeta Crne Gore, sredstvima planiranim za kulturu.

Prijave se mogu podnijeti do 2. februara, a više detalja o načinu prijavljivanja i potrebnoj dokumentaciji može se naći na internet stranicama Ministarstva kulture www.mku.gov.me.

Ministarstvo će, na prijedlog stručnih komisija, donijeti odluku o sufinansiranju projekata i programa u roku od 30 dana od dana zaključenja konkursa, a sa odabranim realizatorima ugovor će biti zaključen u roku od 30 dana od dana objavljivanja odluke o sufinansiranju. Rezultati konkursa biće javno objavljeni.

Komentari: 0

Novi komentar